Този сайт използва "бисквитки" единствено за да се създаде сесия за ползването му!
С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата на "бисквитки"!   Разбрах
Православни
будители
„Не в силата е Бог, а в правдата!“ (свети Александър Невски); „ору́жием обы́дет тя и́стина Его́“ (Пс.90:4) „и́стиною Твое́ю потреби́ их“ (Пс.53:7). Основната цел на „Будители“ е да помогне за пробуждане на заспалия Български Православен Дух, съхранил българите през робството и подтиснат от лъжеправославното етнофилетическо духовенство, революционерите масони, фашистите, комунистите, либералите, глобалистите и всякакви други партии, разделили народа и слугуващи на юдеите. Един Бог, Една Вяра, един православен цар, единен народ, единна България! Православие, самодържавие, народност! Съ нами Богъ!   Верую
Декември ∇ 2022 ∇
 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
Днес 8 декември е 25 ноември 2022 по църковния календар
Голготски кръст

Рождественски пост  

Отдание на Въведение Богородично. Св. Климент Римски папа. Св. Петър Александрийски епископ. Св. равноапостолен Климент Охридски. Св. преподобни Петър Мълчалник Прочетете повече ТУК!

Разпечатване на календара
Търсене в сайта: Търсене на дата в календара:
печат 26.06.2022 г. / 02:30:37 
Вяра
Каноните на Църквата

Събор на светите апостоли. Икона от Византия. 1-ва четвърт на XIV в. Представяме ви ЗАКОНИТЕ НА СВЕТАТА ЦЪРКВА ХРИСТОВА, КОИТО СА НАРУШЕНИ МНОГОКРАТНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПОМЕСТНИ ИКУМЕНИЧЕСКИ ЛЪЖЕПРАВОСЛАВНИ ЦЪРКВИ И ТЕХНИТЕ СТАРОСТИЛНИ КОНТРОЛИРАНИ АНТИТЕЗИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ „РЕВНИТЕЛИТЕ НА ВЯРАТА“ Т. НАР. МАТЕЕВЦИ, С КОЕТО ВСИЧКИ ТЕ ОТПАДАТ ОТ БЛАГОДАТТА БОЖИЯ (ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ЦЪРКОВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВИЖТЕ: Хронология на отстъплението от Бога;  КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО ).

Канонични правила на Православната Църква с тълкования от древните православни богослови и канонисти патриарх Теодор Валсамон, Иоан Зонара, Аристен и от Славянската кормчия книга, която е превод от гръцкия Номоканон и Пидалион.

Канони – правила, регулиращи живота на всички членове на Църквата, църковно законодателство, с което се установяват нормите на битието на християнското общество. ТЕЗИ ЗАКОНИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦЪРКВАТА, както за всички граждани са задължителни законите на държавата, в която те живеят. В ИДЕАЛНИЯ СЛУЧАЙ ЖИВОТА НА ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВА НА ЦЪРКОВНИТЕ КАНОНИ. НО ЗА ДА СЕ СЛУЧИ ТОВА ТЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОЗНАВАТ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ДАЛЕЧ НЕ ВСИЧКИ ЗНАЯТ ТЕЗИ ЗАКОНИ...

Църквата е хранилище на Божественото Откровение, което се съхранява от нея в два вида – като Свещенно Писание и като Свещено Предание. Ето какво пише за това свети Василий Велики: „От съблюдаваните в Църквата догмати и наставления ние имаме някои в писмен вид, а някои сме приели от апостолското ПРЕДАНИЕ по приемство. И едните и другите имат една и съща сила за благочестието, И ЗАТОВА НИКОЙ, ДОРИ И МАЛКО ЗАПОЗНАТИЯ С ЦЪРКОВНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, НЕ ТРЯБВА ДА ИМ ПРОТИВОРЕЧИ. ТЪЙ КАТО, АКО СЕ ОСМЕЛИМ ДА ОТХВЪРЛЯМЕ НЕПИСАНИТЕ ОБИЧАИ КАТО МАЛОВАЖНИ, ТО НЕПРЕМЕННО ЩЕ ПОВРЕДИМ ЕВАНГЕЛИЕТО В НАЙ-ГЛАВНОТО И ОТ АПОСТОЛСКАТА ПРОПОВЕД ЩЕ ОСТАВИМ ПУСТО ИМЕ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ“  (Васил., 91).

Хронологическая таблица

Апостольские правила

314 г. Анкирский Собор

325 г. I Вселенский Собор

314–329 гг. Неокесарийский Собор

340 г. Гангрский Собор

341 г. Антиохийский Собор

343 г. Лаодикийский Собор

343 г. Сардикийский Собор

381 г. II Вселенский Собор

379 г. Свт. Василий Великий

394 г. Константинопольский Поместный Собор

ок. 394 г. Свт. Григорий Нисский

412 г. Феофил Александрийский

419 г. Карфагенский Собор

431 г. III Вселенский Собор

444 г. Свт. Кирилл Александрийский

451 г. IV Вселенский Собор

553 г. V Вселенский Собор

680–681 гг. VI Вселенский Собор

691–692 гг. Трулльский Собор

787 г. VII Вселенский Собор

861 г. Константинопольский (Двукратный) Собор

879 г. Собор, бывший в храме Святой Софии, Премудрости Божией

 

Апостольские правила

О правилах святых апостол

Во всех собраниях правил православной восточной церкви первое место занимают правила святых апостол.

Из наименования сих правил можно заключать, что они приписываются святым апостолам. Но мы не имеем свидетельств, чтобы эти правила в том самом виде и составе, в каком они находятся в собраниях, изложены были кем-либо из апостолов в письмени подобно апостольским посланиям. Равным образом и в кодексе писаний апостольских правила апостольские не полагались.

Но деятельность святых апостолов в насаждении христианства и в устроении Христовой церкви не ограничивалась только писанными их наставлениями и учреждениями. Гораздо более, чем сколько содержится в апостольских посланиях, предано ими устно церквам, ими основанным, и наипаче предстоятелем сих церквей – епископам, ученикам и преемником апостольским, которые в свою очередь должны были преподавать слышанное от апостолов своим преемникам (2Тим. 1, 2). Их сих-то не писанных, но устно преданных апостолами заповедей и наставлений собраны и записаны и правила святых апостол, занимающие первое место в собраниях правил православной церкви.

К подтверждению сего ведет, прежде всего: 1) согласие апостольских правил по содержанию и сущности с учением о тех же предметах, изложенным в Новом Завете. Многие апостольские правила представляют самое близкое сходство с учением Евангелия и с апостольскими посланиями не только по духу и сущности, но и по самому выражению; только в Евангелии и посланиях заповеди предлагаются в связном изложении, а в правилах в виде особых отдельных определений, подобных определениям законов. Так Спаситель говорит: «иже аще пустит жену свою, разве словесе прелюбодейна, творит ю прелюбодействовати, и иже пущеницу поймет, прелюбодействует» (Матф. 5, 32). Апостольское правило 48 определяет дальнейшие последствия сего: аще который мирянин, изгнав свою жену, поймет иную, или иным отринутую: да будет отлучен, и т. д. Так в посланиях апостола Павла к Тимофею (1Тим. 3, 2–13) и к Титу (Тит. 1, 5–9), в посланиях апостола Петра (1Петр. 5, 1–4) и в посланиях апостола Иоанна (3Иоан. 1–10) излагаются условия, которым должны удовлетворять вступающие в клир, обязанности клириков нравственные, семейные и служебные. Те же требования и предписания содержатся в апостольских правилах 17, 25, 42, 43, 44, 61, 80, в которых или запрещаются принимать в клир тех, которые не имеют качеств, указанных в посланиях апостольских, или предписывается низлагать, если в ком усмотрено будет отсутствие требуемых качеств по рукоположении. В книге Деяний апостольских (Деян. 8, 18–25) повествуется о Симоне волхве, осужденном апостолом Петром за намерение приобрести дар Св. Духа деньгами. Правило апостольское 29 подвергает извержению и конечному отлучению священнослужителя, получившего сие достоинство деньгами, с указанием прямо на Симона волхва. Апостол Павел в 1 послании к Тимофею (1Тим. 5, 19–21) дает сему епископу Ефесской церкви наставление о суде над пресвитером. 32 апостольское правило говорит о последствиях отлучения пресвитера и диакона их епископом. В послании полагается основание, а в правиле указывается дальнейшее его следствие. К тому же заключению приводит согласие правил апостольских с церковною практикой первых веков христианства. Если рассматривать апостольские правила в сравнении с церковной практикой первых веков; то нельзя не видеть, что в сей последней исполнялось и действовало многое, что предписано в апостольских правилах. В правилах апостольских повсюду проходит различие трех главных степеней иерархии – епископской, пресвитерской и диаконской. Св. Климент Римский, Игнатий Богоносец, Тертуллиан, Ириней свидетельствуют, что в церкви в их время, т. е. в первом и втором веке, существовало такое разделение иерархии. В правилах апостольских предписывается не допускать в клир двоеженцев и впадших в тяжкие грехи, православным не сообщаться с еретиками и отлученными от церкви, не повторять истинного крещения и рукоположения, совершать крещение через троекратное погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа и не признавать крещения еретиков, соблюдать пост в среду и пяток, а также и во святую четыредесятницу, но разрешать в дни воскресные и праздники, не гнушаться брака и вкушения мяса и вина. На все эти учреждения и постановления, как на действовавшие в церкви, указывают писатели трех первых веков.

3) Св. отцы, соборы поместные и вселенские дают свидетельства об апостольском происхождении и апостольском авторитете правил, известных под именем апостольских. Отцы и соборы указывают на сии правила, как на апостольские, полагают их в основание своих решений, отвергают вкравшиеся в церковную практику обычаи, противные им. Так св. Василий Великий (пр. 3. 12), поместные соборы Антиохийский (3, 9, 21, 23), Гангрский(21), Константинопольский (394 г.), Карфагенский (60) в своих правилах иногда называют апостольские правила – церковными постановлениями, правилами древле принятыми от св. отцов, апостольскими преданиями, древним чином, правилами и прямо апостольскими правилами, иногда не называя именно апостольских правил, следуют в своих решениях определениям, выраженным в правилах апостольских. Вселенские соборы 1, 2, 3, 4, 6 и 7 не только дают многочисленные свидетельства об апостольских правилах, но и заповедуют всем православным принимать сии правила, как апостольские. Так первый Вселенский собор определяет прекратить обычай вопреки апостольскому правилу обретшийся, дабы из града в град не преходил ни епископ, ни пресвитер, ни диакон (1 Всел. 15, сн. Ап. 14, 15). В определениях своих о скопцах, о новообращенных, об отлученных, о произведенных в клир без испытания и потом обличенных в тяжких грехах, об отпавших от веры (1 Всел. 1, 2, 4, 9, 10) Никейский собор держится не отменно правил прежде установленных; а такие правила в отношении к указанным определениям суть правила апостольские 21, 80, 32, 25, 61. Второй Вселенский собор, не дозволяя епископам самовольно переходить из своих епархий в другие, указывает, кроме Никейских правил, и на другие; но древнее Никейских известные только апостольские правила о сем предмете. Третий Вселенский собор (пр. 8), подтверждая неприкосновенность прав и преимуществ каждой церкви, прямо указывает на правила святых апостол. Четвертый Вселенский собор, свое определение о неприкосновенности имущества, остающегося по смерти епископа, (22) основывает на древних правилах. Но древнее 40 апостольского неизвестно никаких правил о сем предмете. Шестой Вселенский собор, кроме изъяснения и подтверждения некоторых апостольских правил (сравн. 6 Всел. 2, 3, 6, 30, 55, апост. 85, 17, 18, 26, 5, 64), во втором своем правиле предписывает всем соблюдать ненарушимо правила св. апостолов, а нарушителям угрожает наказанием в следующих словах: «прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей святый собор и то, чтобы отныне, ко исцелению душ и ко уврачеванию страстей, тверды и нерушимы, пребывали приятые и утвержденныя бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, а также и нам преданныя именем святых и славных апостолов осмьдесят правил… Никому да не будет позволено вышеозначенная правила изменяти, или отменяти. Ащелиже кто обличен будет, яко некое правило из вышереченных покусился изменити, или отвратити: таковый да будет повинен против того правила понести епитимию, каковую оно определяет, и через оное врачуем будет от того, в чем преткнулся». Седьмой Вселенский собор, в частности подтвердив некоторые апостольские правила (сравн. 7 Всел. 3, 5, 11, Ап. 30, 29, 38), свидетельствует и вообще о соблюдении всех апостольских правил в следующих словах: «Божественныя правила со услаждением приемлем, и всецелое и не поколебимое содержим постановление сих правил, изложенных от всехвальных апостол, святых труб Духа, и от шести святых Вселенских соборов, и поместно собиравшихся для издания таковых заповедей, и от святых отец наших. Ибо все они, от единого и того же Духа быв просвещены, полезное узаконили. И кого они предают анафеме, тех и мы анафематствуем: а кого извержению, тех и мы извергаем, и кого отлучению, тех и мы отлучаем: кого же подвергают епитимьи, тех и мы такожде подвергаем».

Таким образом согласие апостольских правил по существу, а иногда и по букве с Новозаветным учением, соблюдение и действие их в практике первых веков, признание их апостольского происхождения и апостольский авторитет их, ясно высказанные св. отцами и соборами поместными и вселенскими, – не оставляют места сомнению в том, что правила, известные нам ныне под именем апостольских, суть действительно апостольские.

В каком виде первоначально явились апостольские правила?

Апостольския правила, как заповеди и учреждения, преданные святыми апостолами разным церквам, не все в настоящем своем составе изначала были во всех церквах. Доказательством тому, что апостольския правила в первые два века не все были действующими во всех церквах христианских, служат указания церковной практики этих веков, из которой видно, что в некоторых церквах существовали обычаи не вполне согласные с некоторыми апостольскими правилами; и трудно было бы эти разности согласить с мыслию о существовании и в первые два века христианства полнаго собрания апостольских правил и употреблении их во всех церквах. Следовательно в целом своем составе апостольския правила не должны быть представляемы как бы свод законов, в одно время и во всей их совокупности вдруг изданных апостолами. Напротив, это суть правила, св. апостолами устно данныя различным церквам или основанным, или преемникам их епископам.

Но когда и кем собраны сии правила и приведены в настоящий свой вид?

К разрешению сего вопроса могут приводить следующия историческия данныя и основныя на них соображения: в начале 6 века мы имеем уже два собрания апостольских правил: Дионисия Малаго на западе и Иоанна Схоластика – на востоке. В первой половине 5 века также было известно собрание апостольских правил. Ссылки соборов Халкидонского (451), Константинопольского (448) и Ефесскаго (431) потверждают несомненность этого. В деяниях и в правилах сих соборов есть несомненныя свидетельства о существовании собрания апостольских правил в то время. Три правила Халкидонскаго собора представляют сходство с апостольскими правилами (Халкид. 7, 2,3; Апост. 83, 30, 81), и несомненно, что при составлении Халкидонских правил имелись в виду апостольския, а равно не может подлежать сомнению и то, что выражения Халкидонскаго собора: «божественныя правила, последование правил, святыя правила», – именно указывают на апостольския правила. Такой же характер и значение имеют и ссылки Ефесскаго собора на церковное последование, на правило, на церковныя чиноположения, равно как и ссылки Константинопольскаго собора 448 года на Божественныя правила. Во всех этих случаях имеются в виду апостольския правила, и притом, без сомнения, полное собрание их из 85 правил, так как ссылки одинаково относятся и к последним, как и к первым правилам. Было собрание апостольских правил и в конце 4 века, как это видно из ссылки Константинопольскаго собора 394 года, выраженной следующими словами: «как и апостольскими правилами постановлено». Было собрание апостольских правил и в первой половине 4 века. Ибо соборы этого времени ссылаются на многия апостольския правила. Антиохийский собор, например, в своих правилах повторяет содержание двадцати апостольских правил. Никейский 1 Вселенский собор в своих правилах также повторяет некоторыя апостольския правила и при том из разных мест собрания. Вообще несомненно, что собрание апостольских правил было прежде правил всех соборов: соборы ссылаются на древния правила прежде них бывшия; в апостольских правилах не находим ссылок ни на какия правила прежде них бывшия, кроме свящ. Писания. Но при отсутствии прямых указаний о времени составления собрания апостольских правил, самым вероятным заключением оказывается только то, что это собрание сделано в конце 2 или в начале 3 века.

Кем сделано собрание апостольских правил? – этот вопрос не может быть разрешен даже с приблизительною степенью вероятности. Мнение Беверегия о Клименте Александрийском, как собирателе апостольских правил, не может быть подтверждено твердыми доказательствами.

Что касается числа апостольских правил, то западная церковь, следуя латинскому переводу Дионисия Малаго, принимает их только 50, а православная восточная церковь принимает 85 апостольских правил. Эта разность первоначально произошла от того, что та греческая рукопись, с которой сделал свой перевод Дионисий Малый, имела только 50 правил. Между тем на востоке почти в то же время были кодексы с полным собранием апостольских правил в числе 85, как свидетельствует об этом Иоанн Схоластик. В близком к этому числе, именно в числе 82, 83 апостольския правила находятся в сирских, арабских и эфиопских кодексах правил. Шестый Вселенский собор (пр. 2) предписал именно, чтобы «тверды и ненарушимы пребывали преданныя именем святых и славных апостолов осмьдесят пять правил».

Апостольския правила содержат предписания главнейшим образом относящиеся к клиру. Из 85 правил 76 относятся к духовным лицам, и из них только 4 вместе и к мирянам.

Правило 1.

Епископа да поставляют два или три епископа.

Зонара. Ныне хиротониею называется совершение молитв посвящения над избранным во священство и призывание на него Святаго Духа, потому что архиерей, благословляющий рукополагаемого, простирает руку. А в древности и самое избрание называлось хиротониею. Ибо, когда городскому народу дозволялось избирать архиерев, народ сходился, и одни желали одного, другие другого. Итак, дабы голос большаго числа получил перевес, производившие избрание, говорят, протягивали руки, и по ним считали избирающих каждаго. Желаемый большим числом почитаем был избранным на архиерейство. Отсюда и взято наименование хиротонии; это наименование в том же смысле употребляли и отцы соборов, называя и избирание хиротониею. Ибо лаодикийский собор в пятом правиле говорит: хиротонии не должны быть в присутствии слушающих: а хиротониями собор назвал избрания; так как на посвящение архиерея более обычно сходится многим, а при избрании, по причине предъявления каких-либо обвинений против избираемых мужей, запрещено некоторым присутствовать и слушать сии (обвинения). – Посвящать епископа сие правило дозволяет и двум епископам; а избирать епископа четвертое правило перваго собора определяет всем епископам той епархии, или по крайней мере трем, когда и прочие письменно изъявят согласие на сие.

Аристен. Два или три епископа рукополагают епископа. А избирать епископа непременно должны три, а не менее того, если затруднительно всем епархиальным епископам собраться для этого. Ищи еще правило 4-е Никейскаго собора, 13-е Карфагенскаго и 19-е Антиохийскаго.

Вальсамон. Это апостольское правило говорит о хиротонии, совершаемой архиереем в церкви, как и великий Павел говорит: «руки скоро не возлагай ни на когоже, ниже приобщайся чужим грехом» (1Тим. 5, 22), а не об избрании, чрез простертие рук бывшем тогда, когда избрания архиереев совершались городским народом, как говорили некоторые, последовав неписанным сказаниям. Ибо хотя Лаодикийский собор в пятом правиле говорит, что хиротонии не должны быть в присутствии слушающих, и хотя из этого некоторые заключали, что и правило это говорит об избрании; но, мне кажется, не хорошо они говорят, потому что и в церкви совершаемая хиротония совершается чрез таинственные молитвы, хотя и бывает пред глазами многих. И сверх того, когда четвертое правило святаго Никейского перваго собора определяет, что избрание епископа совершается всеми епископами епархии, или по крайней мере тремя, при изъявлении согласия и прочими чрез писания; то я недоумеваю, как некоторые говорили, что сие правило, говорящее о рукоположении епископа двумя, или тремя епископами, заключает в себе мысль об избрании архиерея.

Славянская кормчая. Два или три епископи поставляют епископа. Три убо епископи без всякого извета должни суть поставляти епископа, и да не будет извержен, аще несть мощно всем сущим во области епископом совокупится во едино. И о сем ищи правила четвертаго, иже в Никеи перваго собора.

Правило 2.

Пресвитера и диакона и прочих причетников да поставляет один епископ.

Зонара. И избрание, и хиротонию пресвитеров и диаконов сие правило предоставляет епископу, которому имеют быть подчинены рукополагаемые.

Аристен. Один епископ рукополагает пресвитера и диакона. Ясно.

Вальсамон. И это правило, последовательно давая предписание о хиротонии, побуждает относить и предшествующее ему правило к хиротонии епископов, а не к избранию их. Ибо мы не имеем предписания пресвитера, или диакона, или другаго клирика прежде подвергать избранию и таким образом рукополагать его.

Славянская кормчая. Един епископ поставляет презвитера, и диакона, и прочыя причетники. Се разумно.

Правило 3.

Если кто, епископ, или пресвитер, вопреки учреждению Господню о жертве, принесет к алтарю иные некоторые вещи или мед или молоко, или вместо вина приготовленный из чего-либо другого напиток, или птицы, или некоторых животных, или овощи, вопреки учреждению, кроме новых колосьев, или винограда в надлежащее время: да будет извержен от священного чина. Да не будет же позволено приносить к алтарю что-либо иное, разве елей для лампады и фимиам, во время святого приношения.

Зонара. Господь предав Своим ученикам совершение бескровной жертвы, заповедал совершать оную на хлебе и вине. Посему и апостолы не дозволили приносить ничего другаго для жертвы и запретили вместо вина употреблять другой вид пития, например, сикеру. А сикерою называется все, что производит опьянение без вина; каковы искусственно производимыя людьми пития, например, так называемый хмел, и другия подобным образом приготовляемыя. Но они дозволили приносить виноград, сделавшийся уже зрелым, и новые, то есть, только что появившиеся колосья и овощи, сделавшиеся уже годными для употребления в пищу (ибо это обозначается выражением: в надлежащее время); впрочем дозволили приносить это не как жертву, а как начатки созревших плодов. Дозволено приностить и елей, дабы им возжигать свет Истинному Свету, и фимиам во время святаго приношения. Читай Трулльскаго собора правила 28, 32, 57.

Аристен. Священник, приносящий в олтарь молоко, или мед, или сикеру, или животных, или овощи – кроме новых колосьев, винограда, елея и фамиама, да будет извержен.

Приносить в олтарь исчисленное запрещено, иное потому, что это есть обычай эллинский, а иное потому, что это обычай иудейский. А приносить во время земледелия начатки новых плодов, или овощей и винограда, как благодарение дающему Богу, дозволено.

Вальсамон. Божественные апостолы, запретив жертвы, по ветхому закону совершаемыя в храме с кровию и закланием животных, заповедали совершать преданную Господом бескровную жертву и определили извергать священника, творящаго не по сей заповеди. А сикерою называется все, что производит опьянение без вина. Когда слышишь слова правила: кроме новых класов или овощей, не подумай, что дозволена жертва из них, ибо и это запрещено; но говори, что это приносится священнику, как начатки ежегодных плодов, и для того чтобы мы, приемля оные из рук священника с благословением, возсылали благодарение Богу, подающему потребное для поддержания жизни и для служения нам. Посему и патриарху обыкновенно приносят виноград в олтаре божественнаго храма Влахернскаго, по совершении богослужения в праздник Успения Пресвятыя Богородицы. Я знал одного настоятеля честнаго монастыря в стране, который был извержен и лишен игуменства за то, что внес в олтарь сыр и мясо по совету злаго человека, который обманул его и сказал, что от этого бывало исцеление многих болезней. Фимиам и елей приносятся не для жертвы, но для освященния храма и для благодарения Истинному Свету и Богу. Читай 6 собора правила 28 и 32.

Славянская кормчая. Олтарю не потребная да не приносятся. Аще который презвитер млеко и мед, или в вина место оловину, или медовину, или животно некое, или сочно ко олтареви принесет, кроме токмо младых сочив, и гроздиа и масла и фимиана, да извержется. Еже есть приносити ко олтареви, млеко и мед, или оловину, или медовину, или животное некое, или сочиво, таковая убо еллинска и жидовска суть, того ради и отречена быша. Начатки же новых плодов, сиречь младая и зеленая сочива, и гроздие, подобает приносити во время созрения их, на благодарение даровавшему Богу, тако повелено бысть.

Правило 4.

Всякого иного плода начатки да посылаются в дом епископу и пресвитерам, но не к алтарю. Разумеется же, что епископы и пресвитеры разделят с дьяконами и прочими причетниками.

Зонара. Созревшие плоды должно приносить не в олтарь, но желающий принести начатки от них в благодарение Богу, должен приносить их епископу и пресвитерам, а они, принявши оные, должны обращать не на свое только употребление, а разделить и всему клиру.

Аристен. Созревшие плоды да посылаются на дом; предстоятели делят их с подчиненными.

Начатки прочих созревших плодов, кроме винограда, не в олтарь должно приносить, а посылать на дом епископу и пресвитерам, которые делят их с диаконами и прочими клириками. А виноград должен быть принесен в церковь по превосходству его сравнительно с прочими плодами и потому, что из него получается вино для совершения бескровной жертвы.

Вальсамон. Заметь и из этого правила, что в храм приносятся епископу одни овощи и виноград как начатки; а созревшие плоды и прочее отсылается епископу, дабы чрез него воздано достойное благодарение Богу. А каким образом приносится в жертвенник приносимое в памяти святых и усопших и называемое канун или кутья, украшаемая различными плодами, об этом узнаешь из слова Афанасия Великаго на усопших. Ты же скажи, что настоящим правилом епископы побуждаются доставлять своим клирикам удовлетворение из церковных доходов.

Славянская кормчая. Овощей в церковь не вносити, точию гроздие едино в церковь да вносятся.

Всяко овощие в домы да посылается, их же приимающе первии, сущим по ним да разделяют.

Толкование. Кроме единаго гроздия, иного овощиа начатки, неподобает к церкви первее приносити, но свята посылати епископом презвитером, да вкусивше от них сами, диаконом и прочим причетником да разделят. Гроздие бо (виноград) в церковь паче всякого иного овощия, изряднее да приносятся, понеже от него бывает вино, и на совершение службы безскверныя жертвы приемлется.

Правило 5.

Епископ, или пресвитер, или диакон, да не изгонит жены своей под видом благоговения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного; а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина.

Зонара. В древности позволялось разводиться сожительствующим (супругам) и без вины, когда бы ни захотели; но Господь, как написано в Евангелиях, отвергнул сие. Итак по заповеди Господа и апостолы запрещают сие, и теперь пока говорят о посвященных, предписывая, что посвященный должен подпасть отлучению, если под предлогом благочестия отошлет свою жену, доколе, конечно, не будет убежден принять ее. Если же не примет ее, то и извержен будет: ибо в этом обыкновенно бывает укоризна браку, как будто брачное сожитие производит нечистоту; между тем как Писание называет брак честным и ложе не скверным. Правило упоминает и об епископах, имеющих жен, потому что тогда епископы беспрепятственно жили в законном супружестве с женами. Собор Трулльский, называемый шестый, запретил это в двенадцатом правиле. И гражданский закон запретил беспричинные разводы, а установил определенныя причины, по которым должны законно совершаться разводы.

Аристен. Священник, если изгонит помощницу, да будут отлучен; а если и после сего не примет, да будет извержен.

Если какой-либо пресвитер, или диакон изгонит помощницу свою под предлогом благочестия без благословной вины, да будет отлучен. Если же и после отлучения остается не исправившимся, да будет извержен. Ищи еще бывшаго в Трулле шестаго собора правила 12 и 13, в которых рассуждается о том же.

Вальсамон. До шестаго собора, бывшаго в Трулле царских палат, епископам дозволено было иметь жен и после (принятия) епископскаго сана, как имеют их рукополагаемые после брака священники, или диаконы. Итак, поелику до 117 Юстиниановой новеллы, помещенной в 7-м титуле 28 книги Василик, желающий имел власть по всякой причине посылать своей жене развод, то настоящее правило говорит, что епископ, или пресвитер, или диакон, не имеет власти изгонять свою жену под предлогом благочестия. Предписания сего правила в отношении к пресвитерам и диаконам (ибо епископы, как сказано, не могут иметь жен после возведения на епископство) утратили свою силу, потому что ныне всякий, чей бы он ни был, брак расторгается не иначе как только по причинам, исчисленным в сказанной новелле, которые суть следующая: 1) заговор котораго-либо из супругов против царя; 2) прелюбодеяние жены; 3) покушение однаго супруга на жизнь другаго; 4) если жена, без воли мужа, пиршествовала или мылась в бане с посторонними мужчинами; 5) если жена оставалась вне дома своего мужа и притом не у своих родителей; 6) если жена без ведома мужа ходила на конские ристалища; 7) если один из супругов захочет избрать монашескую жизнь, и некоторыя другия причины, изложенныя в указанной новелле, которую и читай.

Славянская кормчая. Презвитер, или диакон, аще помощницу свою изженет, да отлучится. Аще же не введет паки, да извержется.

Еже аще презвитер, или диакон жену свою изженет, изветом благоговения кроме подобныя вины, да отлучится. Аще же и по отлучении не послушает, но неисправлен пребудет, ни введет паки в себе жены своея, да извержется от сана своего. И о сем ищи правила 12 и 13 шестаго собора иже в Трулле полатнем, и то бо сицевая же ти хощет рещи.

Книга правил. Толкование. Изгнание жены запрещается священным лицам потому, как изъясняет Зонар, что сие казалось бы охуждением супружества. Впрочем воздержание епископов от супружества есть древнее предание, от котораго отступление шестый вселенский собор заметил только в некоторых африканских церквах, и тотчас запретил своим правилом 12.

Правило 6.

Епископ, или пресвитер, или диакон, да не приемлет на себя мирских попечений. А иначе да будет извержен от священного чина.

Зонара. Исчисленным в правиле лицам запрещено вдаваться в мирские дела; ибо правило хочет, чтобы они свободно занимались божественным служением, и не дозволяли себе вмешательства в мирския дела и народныя смятения; а если не исполнют сего, повелевает извергать их. То же заповедуют и различныя правила соборов. И гражданские законы запрещают посвященным вдаваться в (мирския) дела и дозволяют заниматься только управлением детей сирот, если они призываются к сему по закону.

Аристен. Священник, принимающий на себя мирския попечения, лишается священства.

Не дозволено епископу, или пресвитеру, или диакону принимать на себя мирския попечения для приобретения постыдной прибыли себе, исключая того, если кто законами призывается к управлению делами несовершеннолетних, или иным каким образом вызывается принять на себя попечение о вдовицах, сиротах и больных. Если же получив напоминание оставить мирския дела, не слушает, а продолжает заниматься ими, извергается.

Вальсамон. О священнослужителях, занимающихся мирскими службами, мы довольно писали в 13 главе 8-го титула настоящаго собрания1. Но как это апостольское правило говорит, что клирик, поступающий таким образом, извергается, а 81 апостольское правило и другия правила говорят: или да престанет, или да извержется, то иной может спросить: чему мы должны следовать? И я думаю тому, что более человеколюбиво; потому что святый синод и пречестнаго онаго великаго эконома Аристена в течении тридцати дней чрез троекратное напоминание приглашал удержаться от светской, судейской должности.

Славянская кормчая. Священником и диаконом мирских попечений на ся не приимати.

Мирския попечения, приемляй на ся святитель, не священ.

Толкование. Епископу, или презвитеру, или диакону, несть прощено, да возмут на себе мирских вещей попечения, злаго ради приобретения своего, аще где не законом позвани будут, младых и несовершенных возрастом детей, оставльшееся им от родитель имение управляти, или инако како повелени будут, заступити вдовиц и сирот, и немощныя управляти, и не дати в руце обидящим стяжания их; аще же и иныя мирския вещи имать, и возбранен быв отступити от них, и не покорится, но пребывает во управлении их, да извержен будет от сана своего.

Правило 7.

Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон святой день Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет: да будет извержен от священного чина.

Зонара. Некоторые весенним равноденствием считают 25 марта, а другие 25 апреля. А я думаю, что правило не говорит ни того, ни другаго. Ибо чаще Пасха празднуется прежде 25 апреля, а бывает, когда празднуется прежде 25 марта, так что (если таким образом понимать весеннее равноденствие) будет случаться, что Пасха празднуется не согласно с этим правилом. Итак кажется, что досточтимые апостолы называют весенним равноденствием нечто иное. А вся заповедь сего правила заключается в следующем: христианам праздновать Пасху не с иудеями, т. е. не в один и тот же с ними день; ибо их не праздничный праздник должен предшествовать, а потом должна совершаться наша Пасха. Не исполняющий сего священнослужитель должен быть извержен. То же определил и Антиохийский собор в первом правиле, говоря, что определение о праздновании Пасхи есть определение перваго Никейскаго собора, хотя в правилах Никейскаго собора и не находится такого правила.

Аристен. Совершающий пасху с иудеями извергается. Ясно.

Вальсамон. Божественные апостолы не хотят, чтобы мы праздновали вмете с иудеями, и посему определяют, чтобы Пасха Господня совершалась у нас после совершения иудеями законной пасхи. И поелику они празднуют пасху прежде весенняго равноденствия. Весеннее же равноденствие бывает не 25 марта месяца, как некоторые говорят, или 20, или в другой какой определенный день, но когда случится. Ибо от круговаго вычисления солнечнаго и луннаго течения так и иначе бывает весенне равноденствие. Моисей законоположил, чтобы иудеи ежегодно совершали пасху, или прехождение от зла, в воспоминание избавления от работы египетской, и сие не иначе как, но прежде весенняго равноденствия, когда луна в первом месяце, т. е. в марте имеет четырнадцать дней. Празднуем и мы Пасху Господню, или освобождение наше от работы диаволу, которое Христос и Бог наш даровал нам Своим страданием. Но мы празднуем Пасху не тогда, когда совершается пасха иудейская, а после нея, т. е. после того, как бывает весеннее равноденствие и после 14-го дня перваго месяца, или первой луны марта месяца в эту именно седмицу, потому что тогда были и страдание и воскресение Христа. Ищи и 8-е слово иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, которое он написал на Пасху. Ищи еще 73 правило карфагенскаго собора и сто написано в нем нами о Пасхе.

Славянская кормчая. Со июдеи не праздновати. Аще который епископ, или презвитер, или диакон святый день Пасхи, прежде времени со июдеи празднует, да извержется. Се разумно есть.

Правило 8.

Если епископ, или пресвитер, или диакон, или кто из священного списка, при совершении приношения не причастится: да представит причину, и если есть благословна, да будет извинен. Если же не представит: да будет отлучен от общения церковного, как соделавшийся виною вреда народу, и на совершавшего приношение наведший подозрение, якобы неправильно совершал.

Зонара. Правило хочет, чтобы всегда все были готовы и достойны причащения святыни и особенно священнослужащие. Почему и говорят, что если кто-либо из них не причастится, при совершении приношения (т. е. проскомидии); то или пусть скажет причину и, если будет благословна, получит снисхождение, если же ни скажет, повергнется отлучению. Ибо сим против священника, совершавшаго бескровную жертву, возбуждает в народе недоброе подозрение, будто не хотел от него причаститься, зная что-нибудь препятствующее священнослужению его.

Аристен. Священник, не причащающийся, пусть скажет причину; а если не скажет, да будет отлучен; ибо навел подозрение на приносящаго жертву.

Священник или другой кто-либо из священнаго чина, если не причащается и не объявляет причины, по которой так делает, да подлежит отлучению, ибо наводит подозрение против совершающаго бескровную жертву.

Вальсамон. Никто не знает, чтобы епископ или пресвитер входил в алтарь, совершал священнодействие и однакоже не причащался божественныя святыни. А если бы кто-либо из них оказался сделавшим что-нибудь такое, тот не только должен быть отлучен, но и строго наказан, если не объявит самой благословной и очевидной причины, препятствующей божественному причащению, дабы не произошло от этого какого-либо соблазна. Но из диаконов мы видим очень многих, которые входят в алтарь, а не причащаются и даже не прикасаются к святыне. Если же кто-либо из них коснется рукою и не причастится, то подвергентся отлучению по настоящему правилу. Некоторые так толковали это правило; а другие говорят, что сим правилом отлучается всякий священнослужитель, не причащающийся, хотя бы он стоял вне алтаря: что весьма тяжко.

Другое толкование. Содержание 8 и 9 правил одни толковали так, а мы иначе. Почему, совокупляя сказанное о сих правилах, мы говорим, что причисляемые к священному чину и служащие при святых таинствах, но при совершении приношения не приобщающиеся, подлежат отлучению, если не укажут благосклонной причины. А священнослужители не касающиеся святыни в алтаре и все верные миряне, не пребывающие, или не остающиеся (в храме) до конца, пока совершится святое причащение достойных, подлежат отлучению, как бесчинные. Ибо говорить, что все мы, верные миряне, и священнослужители не касающиеся святыни всякий раз должны причащаться святых тайн, или в противном случае подлежат отлучению, и с правилом не согласно и невозможно. Посему и в 9 правиле определено подвергать наказанию верных, не прибывающих до конца, но не прибавлено: не причащающихся. Так изъясняй сии правила на основании втораго правила Антиохийскаго собора.

Славянская кормчая. Презвитер не причащаяйся, да глаголет вину. Аще ли не глаголет, да отлучится. Зазорна бо сотвори принесшаго жертву.

Толкование. Презвитер, или диакон, или ин кто священическа чина, аще не причастится во время Божественныя литургии, да глаголет вину, еяже ради не причастися. Поведав же вину подобну, помилован будет. Аще ли не поведает, да отлучится, вдаль бо есть помышление не добро на принесшаго бескровную жертву презвитера, не восхотев причаститися от него, яко от недостойна суща Божественныя службы.

Правило 9.

Всех верных, входящих в церковь, и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, как безчиние в церкви производящих, отлучать подобает от общения церковного.

Зонара. Настоящее правило требует, чтобы во время совершения святыя жертвы, все пребывали до конца на молитве и святом приобщении. Ибо тогда и от мирян требовалось, чтобы постоянно причащались. Есть правило собора Сардикийскаго и другое Трулльскаго, и еще правило собора Антиохийскаго, предписывающая, чтобы подлежал отлучению тот, кто, присутствуя при богослужении в три воскресные дня, не причастится. Посему и настоящее правило подвергает отлучению не прибывающих на молитве и святом причащении, как нарушающих порядок. И второе правило Антиохийскаго собора говорит об этом.

Аристен. Отлучай не пребывающаго на молитве и причащении. Должно подвергать отлучению того, кто не пребывает в церкви до конца, но еще во время совершения Святой Литургии выходит из церкви; ибо такой производит в церкви бесчиние.

Вальсамон. Определение настоящаго правила весьма строго. Ибо отлучает бывающих в церкви, но не остающихся до конца и не причащающихся. И другия правила подобным образом определяют, чтобы все были готовы и достойны причащения, и подвергают отлучению не причащающихся в три воскресные дня.

Славянская кормчая. Пребывати в церкви молящимся до последния молитвы. Да отлучени будут не прибывающии в церкви до последния молитвы, ни причащающиеся.

Толкование. Иже не пребывают во святей церкви до последния молитвы, но еще святей службе поемей и совершаемей, исходят из церкве, таковии яко бесчиние творяще во святей церкви, да отлучатся.

Правило 10.

Если кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме: таковой да будет отлучен.

Зонара. Отлучаемые, конечно, за грехи отлучаются. Посему никто не должен иметь общения с ними. Ибо общение показывало бы презрение к отлучившему, или лучше обвинение, будто неправильно отлучил. Итак если кто с лишенным общения, т. е. с отлученным, будет вместе молиться, хотя бы не в церкви, а в доме; то и он подвергнется отлучению. Тоже говорит и 9 правило Карфагенскаго собора.

Аристен. Молящийся с лишенным общения подлежит такому же осуждению. Молящийся вместе с еретиками в церкви, или в доме да будет так же лишен общения, как и они.

Вальсамон. Выражение лишение общения значит – отлучение. Итак кто молился с отлученным, где бы и когда бы ни было, должен быть отлучен. Это написано для тех, которые говорят, что отлученный извержен из церкви, и что, следовательно, если кто-либо вместе с ним будет петь в доме, или на поле, то не будет виновен. Ибо в церкви ли молиться вместе с отлученным, или вне ея, все равно. Но разговаривать с отлученным не воспрещается. Читай и 9 правило Карфагенскаго собора.

Славянская кормчая. Моляйся со отлученным, сам такожде да отлучен будет.

Толкование. Аще кто молится с еретики в церкви, или в дому со отлученными от церкве, сам такожде да отлучен будет.

Правило 11.

Если кто, принадлежа к клиру, с изверженным от клира молиться будет: да будет извержен и сам.

Зонара. Некоторым изверженным запрещается только священнодействие. Но не запрещается общение с ними или присутствие вместе с ними в церкви; а другие вместе с извержением лишаются и общения и подлежат отлучению. Итак, это правило или должно быть изъясняемо об изверженном и вместе с отлученном, и кто молился вместе с таковым, тот должен подлежать извержению. Или выражение: «молиться вместе» должно принять вместо выражения: «священнодействовать вместе». Ибо хотя бы изверженный и не был отлучен, но если кто священнодействовал с ним вместе, должен подлежать извержению.

Аристен. Молящийся вместе с изверженным подлежит тому же осуждению. Молящийся или служащий вместе с изверженным да будет извержен и сам.

Вальсамон. Некоторые употребленное здесь выражение: «молиться вместе» принимали вместо выражения: «священнодействовать вместе». Но я не так думаю. Ибо правило дано о всяком клирике, а не об одном священнике. А другие говорили, что здесь изверженный подлежит и отлучению, и что посему запрещена молитва с ним. А мне думается, что цель правила здесь та, чтобы подвергаем был наказанию всякий клирик, молившийся вместе, когда бы ни было, с каким бы ни было клириком, изверженным и после извержения совершавшим что-либо священнослужебное. Посему и извержению он подвергается; между тем как тот, кто молился вместе с каким-либо отлученным, подвергается не извержению, а отлучению, как повелевает 10 правило.

Славянская кормчая. Моляйся со изверженными, сам такожде осужден будет.

Толкование. Аще кто молится, рекше аще служит презвитер в церкви с презвитером, егоже епископ изверже от сана, да извержен будет и сам.

Правило 12.

Если кто из клира, или мирянин отлученный от общения церковного, или недостойный принятия в клир, отошед, в ином городе принят будет без представительной грамоты: да будет отлучен и принявший и принятый.

Зонара. Слово “или” не должно здесь изъяснять в смысле исключения, но оно стоит вместо слова: “или” в смысле разделительном. Ибо правило хочет сказать о двух родах людей: об отлученном и недостойном принятия; и прежде говорит о недостойном принятия. Некоторые, определенные в клир, например, чтецы или певцы, домогаются быть рукоположенными в диаконы, или пресвитеры. Имеющие рукоположить их, исследуя относящиеся к ним обстоятельства и находя, может быть, некоторыя сомнения, отлагают рукоположение, пока будут разрешены возникшия о них сомнения. Между тем домогающиеся, негодуя на сие приходят к другим и ими принимаются. Сие-то и запрещает настоящее правило, и того, кого один архиерей не признает достойным допустить до рукоположения, повелевает не принимать и другому, без представительных посланий епископа, у которого происходило исследование. Представительныя послания суть те, которыя даются клирикам, или мирянам отлученным, или чтецам, отправляющимся в другой город, и в которых сообщается об них тамошнему епископу, что они разрешены от епитимий, или суть верные. Об этом пространнее сказано в 11 правиле четвертаго собора. Если же кто примет кого-либо таковаго, то и принявшаго и принятого правило подвергает отлучению. Читай Антиохийскаго собора правило 6 и Халкидонского собора 13.

Аристен. Принявший почитаемого в другом месте недостойным принятия, и сам паче недостоин принятия.

Если бы кто подвергнут был каким-нибудь епископом испытанию о том, достоин ли он принятия во святую церковь Божию, и в то время, как испытание о нем производилось, удалился оттуда и, обратившись к другому епископу, был принят им без представительных грамот, свидетельствующих о безукоризненности его веры и жизни, то должен быть подвергнут отлучению и он, и принявший его.

Славянская кормчая. Приимый инде неприятнаго, сам неприятен. Аще некий причетник от епископа истязан, есть ли достоин поставитися презвитером во святей Божии церкви; Он же сведый своея согрешения, и не терпя испытания, оттуду отшед, и пришед к другому епископу, прият будет от него бесписаний ставильных, являющихся его непорочною веру и житие, да отлучена будет оба, и той и приемый его епископ.

Правило 13.

Если же будет отлученный: да продолжится ему отлучение, как солгавшему и обманувшему церковь Божию.

Зонара. Предшествующее правило говорит о недостойном принятия и еще не рукоположенном и не отлученном; а настоящее правило дает определение о рукоположенном и отлученном, который, после отлучения, вознегодовав, пришел к другому архиерею и принят им, по неведению об отлучении. Правило повелевает продолжить отлучение таковаго.

Аристен. Утаивший свое отлучение весьма недостоин принятия. Если кто будет отлучен собственным епископом и отшедши к другому епископу, скроет отлучение и будет им принят, то отлучение ему должно быть продолжено, ибо он солгал пред церковиею Божиею и обманул ее.

Вальсамон. Иное – отлученный, и иное – недостойный принятия, то есть, непринимаемый епископом на какую-либо должность. Ибо отлученному возбраняются церковныя собрания; а недостойный принятия не принимается по многим причинам. Ибо слово: “или” стоит здесь вместо разделительнаго: “или”, как сие подтверждается последующим (13) правилом, которое говорит: аще же будет отлученный и так далее. Итак настоящия (12 и 13) правила говорят, что тот, кто однажды признанного недостойным принятия в какую-либо церковную должность заведемо принял без представительных писем его собственнаго епископа, должен быть отлучен. Вместе с ним должен быть отлучен и сам принятый. Если же будет принят не недостойный принятия, а отлученный, то и принявший таковаго должен подлежать отлучению, а отлученному должно быть продолжено отлучение. Ищи еще 11 правило 4 собора, 6 правило Антиохийскаго, и 13 правило Халкидонскаго.

Славянская кормчая. Иже о отлучении солжет, не приятен есть (Никон 63). Аще кто от своего епископа отлучен быв, и отшед ко иному епископу, утаив отлучене, и прият будет от него, больми да продолжится отлучение его, яко солга, и соблазни церковь Божию.

Правило 14.

Не позволительно епископу оставлять свою епархию и во иную переходить, если бы и от многих убеждаем был, разве когда будет некоторая причина благословная, сие творить его понуждающая, как могущего большую пользу обитающим там принести словом благочестия. И сие не по своему произволу, но по суду многих епископов и по сильнейшему убеждению.

Зонара. Различныя соборныя правила запрещают епископам от своих церквей переходить к другим, и предписывают каждому пребывать в той церкви, которая приняла его, дабы не возникало между ними раздоров. Не должно думать, что каноны дают противоречивыя предписания. Но те правила законополагают, чтобы епископы не переменяли церквей и запрещают переменять; а настоящее правило рассуждает об отшествии епископа в другую церковь, в случае настоятельной нужды, для научения. Может быть, епископ какой-либо церкви будет не вполне искусен в учительстве, а призываемый, может быть, красноречивее и искуснее в собеседовании, почему (может случится) и оказалось бы необходимым ему придти в этот город. Но правило хочет, чтобы и тогда он не сам по себе уходил, а если призывают, или лучше, если он побуждается к сему судом многих епископов. Итак, правила соборов запрещают епископу совсем переходить из своей области в другую область и восхищать церковное управление оною, хотя бы та церковь вдовствовала без епископа, по 16 правилу Антиохийскаго собора. А настоящее правило святых апостол не запрещает епископу на время отходить в другую область ради научения и собеседования для пользы тамошнего народа, но и тогда не самому по себе, но если будет призываем и удостоен.

Аристен. Не переходи с престола на престол, если не можешь считать себя более полезным для тамошних христиан, как более учительнаго, и то по рассуждению и по убеждению многих епископов. Не должно епископу оставлять свою область и переходить на другой престол, если он не будет испытан и признан более полезным для тамошних христиан, как более учительный. И то по рассуждению и убеждению многих епископов. Но это правило утратило силу. Ибо 16 правило Антиохийскаго собора допускает, чтобы епископ, не имеющий своей церкви был поставляем в церковь не имеющую епископа, только с утверждением совершеннаго собора, в присутствии и епископа митрополии. Но епископу, имеющему свою церковь, переходить в другой город никаким образом не дозволяют ни 21 правило Антиохийскаго собора, ни 15-е Никейскаго собора, ни 1-е Сардикийскаго.

Вальсамон. Настоящее 14 правило определяет, что епископ не имеет власти из своей области переходить в другую, хотя бы делал это для пользы народа, хотя бы понуждаем был к сему народом другой области, исключая того случая, если делает сие по соборному поручению. А 16-е правило Антиохийскаго собора говорит, что подлежит извержению тот, кто восхитил праздную церковь без ведома собора. А ты знай, что хотя настоящее 14 апостольское правило не наказывает того, кто учит не в своем пределе, но другия, различныя правила подвергают извержению тех, которые совершали что-либо епископское вне своего предела. Но делать распоряжения вне своего предела по царскому повелению дозволено. Впрочем, когда один митрополит, учивший в разных своих епископиях без ведома епископов, подвергся за сие обвинению и оправдывался, указывая что в этом не должно видеть никакой неправильности, потому что эти епископии находятся под его властью, потому что настоящим правилом не полагается таковому наказания и потому что учить и делать распоряжения может быть не есть исключительно епископское служение; то это не было одобрено великим собором. Итак, заметь написанное в настоящем 14 правиле и при сем сверх того толкование на 20-е правило Трулльскаго собора о епископе, учившем в чужом пределе и согласи оба правила.

Другое толкование. Из настоящего 14 правила усмартивается, что осуждается злонамеренной переход епископа из епархии в епархию; но дозволяется перемещение, бывающее с добрым намерением, ради благословной великой вины и утверждения благочестия с величайшим убеждением многих епископов. А как некоторые говорят, что настоящим правилом дозволяется на перемещение епископа, но из него только видно временное призвание епископа для учения; то пусть выслушают: из чего они это заключают, когда правило не говорит ничего такого? Затем, какая будет и польза народу вдовствующей церкви от учения епископа, который преподаст в ней учение однажды, или дважды, или и целый год, если он не будет совершать в оной никакого другаго архиерейскаго действия, хотя бы такое призвание епископа и было с великим убеждением многих епископов? Если призванный не будет учить по праву архиерейскому, то не требуется и убеждения от многих епископов; ибо и один может проповедовать благочестие. Кто утверждает противное, тот обвиняет великаго Григория Богослова, и святаго Прокла, и других престолов на константинопольский, или на другие патриаршие престолы, как недостойно священнодействующих после перемещения, чего нельзя допустить.

Славянская кормчая. С престола на престол беспозвания епископу не приходити. От престола на престол не приходити, аще не тамо сущим лучший и учительный мним будеши, но и тако многих епископов рассуждением и умолением.

Несть достойно епископу свою епископию оставльшу, иную восхитити, аще прежде не испытано будет о нем, и явится прежде сущим во граде том на пользу, и яко учительный премудр, но и тако многих епископов рассуждением и избранием и умолением. Сиеже правило сокровенно есть. Ибо шестое надесять правило, собора иже во Антиохии, празднаго убо епископа не имуща церкве, и в праздную церковь неимеющую епископа, вводити не повелевает, но со искушением и судом совершеннаго собора, сиречь всех сущих во области епископ, ту сущу и митрополиту. Не праздномуже епископу имужему свою церковь, никакоже не повелевает во ин град преходити. Такоже и пятое надесять правило, иже в Никеи перваго собора и 1-е и 2-е, иже в Средце собора, и 21-е, иже во Антиохии собора, такоже не повелевает.

Правило 15.

Если кто пресвитер, или диакон, или вообще находящийся в списке клира, оставив свой предел, во иной отойдет, и совсем переместясь, в другом житии будет без воли епископа своего: таковому повелеваем не служить более, и наипаче, если своего епископа, призывающего его к возвращению, не послушал. Если же останется в сем безчинии: там, как мирянин, в общении да будет.

Зонара. Шестое правило Халкидонскаго собора предписывает не рукополагать никого без назначения, но в епископии, или в какую-нибудь церковь, или в монастырь. Следовательно рукоположенному таким образом, если оставит церковь, клириком которой наименован, и уйдет в другую, это правило запрещает священнослужение и особенно, если будучи презываем, не возвратится. Но приобщатся ему, как мирянину, позволено. И 16-е правило перваго собора и 5-е четвертаго говорят тоже.

Аристен. Всякий клирик, ушедший из своей области и живущий в чужой, если будет убеждаем от епископа, но не возвратится, должен быть лишен общения. Если кто бы то ни было из клира, оставив свою область, ушел в другую и не возвращается, и притом даже призываемый своим епископом, таковой не должен служить. А если продолжает упорствовать в таком безчинии, должен быть извержен. Впрочем он должен иметь там общение как мирянин. Ищи еще третье правило Антиохийскаго собора.

Вальсамон. Шестое правило Халкидонскаго собора предписывает рукополагать клириков не без назначения, но в епископию, или в церкви, или в монастырь. И без ведома начальствующаго над ними не могут они уходить в другую епархию и исполнять там свои обязаности в качестве клириков. Того, кто делает что-нибудь такое, правило подвергает отлучению; а особенно если призывают, а он не хочет возвратится в прежнюю его область. Впрочем, жить таковому в другом городе, как мирянину, правило не запрещает. Ищи еще 16-е правило 1-го собора и 5-е правило 4-го. Итак заметь, что для клирика, желающего жить в другом пределе и действовать в качестве клирика, необходимо не только предствительное письмо, но и увольнительное письмо от епископа, которым он причтен к клиру. Ели же он не представит таковаго письма, то ему должно быть запрещено служение. Ищи еще 17-е правило Трулльскаго собора.

Славянская кормчая. Причетников своему епископу повиноватися. Всяк причетник оставль свою землю, и на чюжей живый, и от своего епископа молим, не возвратится, непричастен.

Аще который презвитер, или диакон, или ин кто священическаго чина, оставль свою землю, и на иную страну отшед, и не восхощет возвратится, и начнет звати его свой ему епископ, и той аже не послушает его, да не служит. Аще же не возвратится покаявся, но пребывает в таковем безчинии, да извержется от сана, и тако пребывая яко простой человек да причащается. И о сем ищи правила 15 и 16, иже в Никеи перваго собора, и пятого правила, иже в Халкидоне собора, и третьяго правила, иже во Антиохии собора.

Правило 16.

Если же епископ, у которого таковое быть случится, в ничто вменив определенное им запрещение служения, приимет их как членов клира: да будет отлучен, как учитель безчиния.

Зонара. Предшествующее правило не допускает служения тех, которые оставили область, где были рукоположены. А настоящее подвергает отлучению епископа, к которому они пришли, если бы он принял их, как клириков, зная о запрещении, ибо он производит безчиние и нестроение.

Аристен. Заведомо приемлющий таковаго такому же подлежит осуждению. Епископ, знающий о запрещении, которое определено таковому клирику, и приемлющий его, как клирика, отлучается, как учитель безчиния.

Вальсамон. Смотри: настоящее правило подвергает отлучению епископа, причислившаго к своему клиру клирика из другаго предела без увольнительного письма от собственнаго епископа. Один карфагенский епископ может причислять к своему клиру клириков из других пределов и без увольнительного письма рукоположивших их. Об этом найдешь в правилах Карфагенскаго собора. но и константинопольский архиепископ имеет власть поступать подобным образом. Ибо 3 новелла царя Юстиниана, или 2 гл. 2 тит. 3 книги Василик говорит именно следующее: если в благочестивых монастырях мы запрещаем переходить из одного монастыря в другой, то тем паче не дозволим сего благоговейнейшим клирикам, ибо считаем таковое пожелание доказательством корыстолюбия и торговли. Если же когда-нибудь твое блаженство, или иногда царская власть того времени признает за нужное сделать какое-либо таковое перемещение, то не иначе должно делать это, как согласно с определенным нами для сего числом. Эта новелла написана к тогдашнему константинопольскому патриарху. Заметь, что и царю дано право делать перемещения клириков.

Славянская кормчая. Иже таковаго ведя и держа, сам себе осудил есть.

Аще епископ сведый сердечное запрещение на каковаго причетника от своего ему епископа, и начнет его держати, яко причетника, и повелит ему служити, да отлучится, яко учитель безчиния.

Правило 17.

Кто по святом крещении двумя браками обязан был, или наложницу имел, тот не может быть епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни вообще в списке священного чина.

Зонара. Мы веруем, что божественная баня святаго крещения омывает всякую скверну, которою крещенные были осквернены прежде крещения, и никакой грех, соделанный кем-либо прежде крещения, не препятствует крещенному быть произведенным во священство. Но кто после крещения совершит блуд, или вступит в два брака, тот признается недостойным никакой степени священства.

Аристен. Не священ всякий двоебрачный или содержащий наложницу. Ни один двоебрачный не принимается во священиство, а тем паче содержащий наложницу.

Вальсамон. Кто по святом крещении вступил в два брака или впал в блуд, тому правило запрещает быть епископом, или совершать что-либо священическое, оставляя без внимания всякие грехи, соделанные до святого крещения, потому что оно есть начало обновления и дело одной благодати Святаго Духа. Читай еще 20 правило святого Василия. Но не знаю, каким образом многие чтецы, бывшие в двух браках, оставались на своих местах и архиерейскими указами возведены на высшия степени. Читай еще 137 новеллу Юстиниана, помещенную в 1 титуле 3-й книги Василик, в которой на ряду со многими другими церковными вопросами определяется, как должно поступать с двубрачными клириками. Читай также и 23 главу перваго титула настоящего собрания и то, что там содержится.

Другое толкование. В настоящем толковании 17 правила мы написали, что не знаем, каким образом двоебрачные чтецы не извергаются, но еще возводятся и на высшия степени архиерейскими указами. А теперь обстоятельнее рассмотрев содержание законов и правил, мы пришли к заключению, что настоящее 17 правило и 18 рассуждают об архиереях, священниках, диаконах и иподиаконах, а не о чтецах. Ибо те, если вступят два раза в брак, прежде ли рукоположения, или после рукоположения, подлежат извержению, а чтецы, вступившие в два брака прежде поставления извергаются, а после поставления удостаиваются прощения, но не допускаются к восхождению на другую, высшую церковную степень. Ибо137 новелла Юстиниана, или 31 и 32 глава 1 тит. 3 книги Василик,. говорит именно следуюющее: если пресвитер, или диакон, или иподиакон после рукоположения приведет себе супругу, должен быть изгнан из клира и с своим имуществом должен быть отдан сословию того города, в котором был клириком. А если чтец приведет вторую жену или первую, но вдову, или разведенную с мужем, или такую, с которою законами и священными правилами клирику запрещено вступать в брак, то уже не должен восходить на другую, церковную степень; если же каким-нибудь образом и был бы возведен на высшую степень, должен быть низведен с сей и возстановлен в прежней. Если хочешь относить это правило и к чтецам, то говори, что не может быть или сделаться чтецом, кто состоял в двух браках до постановления, но, по дознании о сем, извергается. Но после поставления вступившему во второй брак чтецу оказывается снисхождение, хотя он не может быть возведен на высшую степень. Необходимо сказать еще о том, что архиерейскими указами двубрачные чтецы определяются в должности доместиков и другия церковныя должности. Итак мы говорим, что церковныя начальства и должности не в собственом смыле называются степенями. Ибо в собственном смысле степень есть степень священников, диаконов, иподиаконов и чтецов, а должности и начальства суть почести и средства к достаточному содержанию. Почему и бывший сызмала чтецом, если бы и два раза вступил в брак, безпрепятственно может быть по указу определен клириком, церковником, доместиком и собирателем народа, но не может быть диаконом, или иподиаконом. А дерзнувший на сие подлежит извержению.

Славянская кормчая. Не священ всяк двоеженец, или наложницу питея.

Всяк оженивыйся второе, во священический чин неприятен, больми же того паче, иже наложницу имать, в чин не приидет.

Правило 18.

Взявший в супружество вдову, или отверженную от супружества, или блудницу, или рабыню, или позорищную, не может быть епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни вообще в списке священного чина.

Зонара. И у иудеев ветхим законом запрещено было священикам их вступать в брак с блудницами, или с пленными, или с рабами и такими женщинами, которыя приобретают средства к жизни содержанием корчемниц или постоялых домов, а равно и с разведенными от мужей. Если же для них так было постановлено законом, то тем более для имеющих священодействовать по евангелию. Ибо вот, говорит, «церкве боле есть зде» (Мф. 12, 6). Посему и настоящее правило не дозволяет посвящаемым вступать в брак ни со вдовою, ни с отверженною своим мужем, ни с блудницею, ни с рабою, и ни с какою из участвующих в представлении зрелищ (на сцене). Ибо нельзя поверить, чтобы оставались целомудренными таковыя, которыя живут – как попало и без стыда ведут беседы со всяким встречным. Итак правило не дозволяет, чтобы взявший одну из исчисленых был возводим в какую бы ни было степень священства.

Аристен. Священник, взявший в супружество отпущенную, или вдову, или служанку, или неистовую не священн. И тот, кто взял в супружество нескромную жену и не деву, но отвергнутую другим, или вдову, или служанку, или неистовую, не должен быть допущен до священства.

Вальсамон. Заметь настоящее правило: оно хочет, чтобы не только посвящаемый вел жизнь целомудреную, но и сожительница его. Поэтому оно запрещает посвященым сочетаваться с женщинами, в нем указаными, потому что сомнительно их целомудрие по причине худых обстоятельств их жизни. Итак, если кто сочетался с таковою женой, то он не должен быть удостоен священства. А если после получения священства жена его впала в прелюбодеяние, и он ее удерживает при себе, – должен подлежать извержению. Читай еще 29 главу 9 тит. настоящего собрания, 10 правило Анкирскаго собора и то, что написано там в объяснение настоящих двух правил.

Славянская кормчая. Пущеницу и вдовицу, и рабу, и плясицу поемый, иерей не может быти.

Аще кто не поймет жены бес порока и девицу, но оженится таковою, юже свой муж пустил, или вдовицу поймет, или рабу, или кощунницу, или плясицу, таковый во священический чин не может прият быти.

Правило 19.

Имевший в супружестве двух сестер, или племянницу, не может быть в клире.

Зонара. Брак, не дозволенный законом, не только препятствует быть в клире, но и подвергает епитимиям. И светский закон подвергает наказанию вступивших в незаконный брак, с уничтожением и незаконного брака.

Аристен. Не может быть принят в клир женатый на двух сестрах или племяннице. Таковый не только не может быть клириком, но вместе с сим подлежит и очень тяжким епитимиям, с уничтожением при сем и беззаконного брака.

Вальсамон. Племянницею называется дочь брата или сестры. Итак, вступившему в брак с двумя сестрами, или с теткою и племянницею правило не дозволяет быть в клире, с совершенным уничтожением и брака. Ты же знай, что не только учинивший что-либо такое, но и вступивший в другой брак, запрещенный по причине кровного родства или свойства, не должен быть принят в клир, но должен еще подвергнуться и епитимии. А какия епитимии впавшим в кровосмешение, это узнаешь из различных правил Василия Великого.

Славянская кормчая. Не приидет в причет, иже две сестренице, или сестричну поим.

Толкование. Аще кто оженится первою, и та умрет, и поймет сестру ея, или кто сестричну поймет свою, таковии не токмо священническаго чина недостойни суть, но и тяжким запрещением повинни, и градскими законы мучими бывают, разрушаему прежде и беззаконному браку.

Книга Правил. Сие апостольское правило постановлено для тех, которые в таковое супружество вступив еще в язычестве, оставались в сем незаконном сожитии некоторое время и после крещения. А которые по крещении не оставались более в таком супружеском сожитии: те по 5 правилу св. Феофила Александрийскаго могут быть терпимы в клире; потому что грех языческаго жития очищен святым крещением.

Правило 20.

Кто из клира даст себя порукою за кого-либо: да будет извержен.

Зонара. Поручительство дают или за себя, или за другаго. Кто дает поручительство за другаго, тот делает это или из-за прибыли, или из любви, по которой нам заповеданно и души наши полагают за братий наших. Итак запрещено вместо другаго поставить себя, или сделает себя повинным, например, за мытыря. Быть мытарем – древнее зло; а мытарями называются те, которые берут на откуп собирание народных податей. Если они не имеют наличного имущества, то от них требуют поручительства, и они приводят кого-нибудь, кто закладывает за них свое имущество. Итак это и подобное этому запрещено клирикам, дабы они не вдавались в беспокойная дела, избегали придирок и судебных кляуз: ибо в таком случае они дают подозрение будто принимают это на себя из-за корысти, а корыстолюбивым клирикам быть не должно. Посему таковые и подвергаются извержению. Но если клирик, кем-либо привлекаемый к суду, будет просить за себя поручительства в том, что он явится в суд к судебному заседанию, в таком случае давший поручительство не будет сам подлежать епитимии; поелику и божественные отцы, собравшиеся на четвертом вселенском соборе и бывшие с ними царские советники требовали от египетских епископов поручительства в том, что они явятся на суд или, если таковаго кто из них не имеет и просит дать отсрочку, приказывали дать клятву. Но если клирик встретит человека, которого влекут к суду и который просит поручительства в том, что он явится, – или о чем-либо другом, или человека, которого сажают в тюрьму за то, что не может представить поручительства, и, умилосердившись над страждущим, себя самого предложит порукою за него, быв преклонен несчастием страждущего; в таком случае, не думаю, что он будет извергнут, но будет принят от Бога и благомыслящих людей, как исполнивший евангельскую заповедь. И светский закон повелевает, чтобы клирики, подлежащие суду, давали за себя поручительство.

Аристен. Клирик не дает поручительства; если же даст, извергается. Не должно клирику брать на себя дела и хлопоты в судах из-за какой-либо постыдной корысти. Ибо если, например, Павел заключает договор с казною или частным лицем, и если ему не верят, а требуют от него поручительства, и поручится за него клирик: таковый окажется виновным и должен подлежать извержению, потому что сделался презрителем сего запрещения из-за какой-либо корысти. Если же клирик встретит человека в беде, содержимаго под стражею, который оттуда может выдти не иначе, как если даст какого-либо поручителя в том, что он не убежит, и если клирик из сострадания и человеколюбия возмет таковаго и поручится, что он явится в суд, когда его потребуют,– в том случае не только не будет подлежать извержению, но и будет признан достойным похвалы, как положивший душу свою за ближняго. А когда от клириков, подлежащих суду, требуется поручительство в том, что они явятся; это не делает их подлежащими извержению, потому что и в четвертом деянии халкидонских актов святый собор и заседавшие на нем славнейшие сановники требовали, чтобы египетские епископы представили поручительство в том, что они останутся, а от тех из них, которые не могли представить поручительства, требовали клятвенного удостоверения.

Вальсамон. Давать поручительство, по словам одних, значит поручаться клирику за другаго, а по словам иных, клирику ставить поручителем за себя. Итак, говорить, что подлежит извержению тот клирик, который не допускается до суда или до ведения по бедности или по другой какой благословной причине, и посему употребляет поручителей, чтобы освободить себя от хлопот, – весьма жестко и недостойно апостольскаго человеколюбия. Но поручительство клирика за другаго иногда, может быть, и должно подлежать наказанию, ибо если клирик поручится за кого-либо из-за корысти, он должен подлежать извержению, так как подобное поручительство постыдно. Но он не будет подлежать извержению, если поручится за какого-нибудь беднаго из сострадания и поставит себя за другаго по какой-нибудь благочестивой причине. И на 4 вселенском соборе были многие епископы и клирики, которые требовали, или от которых было требовано поручительство, и никто из них не потерпел вреда. Так изъясняй относящееся до поручительства. Читай еще и 123 новеллу Юстиниана, находящуюся в 3 книге Василик в 1-м титуле или 13 главу сего титула, в которой говорится, между прочим, следующее: пресвитерам, диаконам и иподиаконам, которые исключительно по одному праву родства призываются к опеке или попечительству, принимать на себя такую службу допускаем. И немного после еще: но ни сборщиком народных податей, ни приемщиком их, ни откупщиком пошлин или чужих имений, ни управителем дома, ни ходатаем на суде, ни поручителем во всех этих делах не дозволяем быть епископу, или эконому, или другому клирику какой бы то ни было степени, или монаху от собственнаго имени или от имени церкви или монастыря, дабы под сим предлогом не было вреда святым домам, и дабы не было препятствия божественным служениям. Таким образом и из сих слов новеллы, в которых говорится, что никто из посвященных не бывает поручителем в сих делах, то есть, исчисленных, хорошо видно, что клирик может быть поручителем в других благочестивых делах, равно как и сам заниматься сими делами. Ищи еще 9 тит. настоящего собрания гл. №4 и 27 и что написано там, и 30 правило Халкидонскаго собора.

Славянская кормчая. Причетником в мирския поруки и вещи себе не влагати.

Причетник поручения да не дает. Поручив же ся, да извержется (1 Никон. 14).

Толкование. Не подобает причетнику в мирския вещи себе влагати, ни на судища ходити, ни молвы творити, некоего ради скареднаго прибытка. Якоже Павел глаголет, аще между двема некима будет потязание за некое имение, или за злато, и неверовати начнет един другому, и вопросит на нем поручника. Причетник же поручится понь, и поставит себе повинна, таковый яко нерадив о своем запрещении быв, некоего ради прибытка, да извержется. Аще ли причетник обрящет некоего человека обидима, или мучима, и в темнице держима, или инако како оттуду немогуща излести, аще никого не даст за себе поручника, да не побегнет, и милосердия ради и человеколюбия восприиет на ся таковаго, и представити его поручится, дóндеже взыскан будет, таковый не токмо не извержется от сана, но и похвален наречется, яко свою душу за друга положив. А еже причетником притязаемым, просити поручения да не побегнуть, но предстанут на судищи во время подобно, таковое поручение аще дает поручник, несть повинен извержения. Понеже обретается в четвертом соборе в Халкидоне, яко божественнии отцы, и сидящии с ними преславнии боляре, понудиша египетския епископы, вдати им на себе поручение, яко да не изыдут до времене урочна от Константина града. Аще же не обрящут поручника, да клятвою уверятся; сиеже есть Халкидонскаго собора правило 30. Такоже и градский закон повелевает, потязаему причетнику даяти поручение.

Правило 21.

Скопец, если от человеческого насилия таковым соделан, или в гонении мужских членов лишен, или так рожден, и если достоин, да будет епископ.

Вальсамон. Эти четыре правила, то есть настоящее и следующия за ним, оказывают снисхождение тем, которые прежде вступления в клир оскоплены по причине болезни или нашествия врагов, и причисляют таковых к клиру, если, конечно, оказываются достойными. Но оскопивших себя после получения священства, хотя бы вынуждены были к тому болезнию, равно как и тех, которые прежде получения священства не по причине болезни лишили себя детородных частей, подвергают наказанию, именно: первых извергают, а вторых не допускают в клир. А мирян, оскопивших себя не по болезни или насилию, подвергают отлучению на три года. Поэтому люди более разсудительнее, пред тем как подвергнуть своих детей, по причине болезни их, оскоплению, большею частию являются пред святейшею церковью и объявляют о болезни своих детей, равно и об отнятии у них детородных членов. И гражданские законы строго наказывают тех, которые подвергают оскоплению своих детей, или рабов, или другаго кого, если они не одержимы болезнию. Читай еще 14 главу перваго титула настоящего собрания, также 60 новеллу императора Льва Мудрого. Скопцов бывает три рода, именно: 1) это – в детстве лишившиеся детородных частей, которыя могли быть повреждены родителями и сделались негодными, 2) те, которые от рождения не имеют детородных частей, и наконец 3) оскоплены с помощью железа. Скопцы двух первых родов, невозбранно должны быть допущенны до священства, ибо ни в каком злом действии в отношении к себе не были виновны. А третьи согласно вышеизложенному предписанию, иногда должны быть допускаемы до священства, а иногда не допускаются.

Аристен. Сделавшийся скопцом от насилия людей, или скопец от природы, получает священство, если достоин, а скопивший сам себя, нет. Оскопленный не по своей волей не подлежит настоящему правилу, и это не служит ему препятствием к посвящению, если он достоин. Но если кто добровольно оскопил себя, то никаким образом не принимается в клир, а если уже был в клире, извергается из него, как злоумышленник против собственной жизни и враг Божия создания.

Славянская кормчая. Скопец священником да не бывает, аще не сам ся скопит.

Иже по нужди человечестей, или от рождения скопец бысть, достоин же сый, да будет священником. Сам же себя скопив, никакоже.

Толкование. Аще кто не скоплен бысть, сему правилу неповинется. Но аще есть достоин священ быти, скопечьства ради невозбранится ему. Аще же кто своею волею здрав сый сам себе скопит, никакоже в причет да не приидет. Но аще и причетник сый скопится, да извержен будет, яко злодей своему животу, и Божию созданию враг.

Правило 22.

Сам себя оскопивший да не будет принят в клир. Самоубийца ибо есть и враг Божия создания.

Зонара. Оскоплять, кроме случая болезни, поразившей детородныя части, воспрещено гражданскими законами и притом так, что оскопленных рабов они повелевают отпускать на свободу, а тех, которые оскопили их, подвергать тому же самому увечью, отбранию в казну имущества и ссылке. И священными правилами это запрещено. Впрочем оскопленный не лишается права на священство, если он не сам предал себя на оскопление, ибо тот, кого оскопили другие, как потерпевший насилие, более достоин сожаления, а не ненависти. Посему таковый может быть удостоен священства. Равно и тот, кто от природы лишен детородных частей (каковых в Евангелии Господь назвал скопцами от рождения), невозбранно может быть причислен к клиру. Но кто сам решился на оскопление себя, тот не только не может быть причислен к клиру, но и, если ранее успел сделаться клириком, должен быть изгнан из клира. А если предаст себя на оскопление мирянин, то должен быть подвергнут отлучению на три года; так как таковые, по причине опасности сего дела, представляются злоумышляющими против самих себя и противниками Божия творения. Ибо Бог создал их с естеством мужа, а они сами себя переменяют в другое, странное естество, так что становятся не мужи, ибо не могут совершать свойственное мужам и не могут производить человека, – и не жены, ибо не могут по своей природе рождать.

То же самое предписывает и первое правило перваго собора.

Славянская кормчая. Мирский человек аще отрежет себе детородный уд, да отлучится и причетник не будет.

Правило 23.

Если кто от клира оскопит себя самого: да будет извержен. Ибо убийца есть самого себя.

Славянская кормчая. Причетник детородный уд отрежавый извержется. Аще который причетник отрежет себе детородный уд, да извержется, убийца бо сам себе.

Правило 24.

Мирянин, себя самого оскопивший, на три года отлучен да будет от таинств. Ибо наветник есть своей жизни.

Вальсамон. Толкование сих глав написано выше. Читай еще слово Святаго Василия Великого о девстве, слово Святаго Епифания и из Номоканона Постника об осколенных.

Славянская кормчая. Мирский человек аще отрежет детородный уд, да отлучен будет на три лета, яко злодей своему животу.

Правило 25.

Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в воровстве обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо Писание глаголет: не отмсти дважды за одно. Так же и прочие причетники.

Зонара. Впадшие в указанныя преступления извергаются, впрочем не подвергаются в тоже время и отлучению, ибо извержение признано достаточным наказанием за таковыя преступленя, и дважды подвергать их наказанию не должно. Но есть другия преступления, изобличенные в которых и извергаются и отлучаются, например, те, которые удостоены архиерейства за деньги, или по ходатайству властей.

Аристен. Священник, изобличенный в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе извергается, но не отлучается; ибо Писание говорит: не воздавай дважды за одно и то же. Для священника, изобличенного в любодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе, достаточно наказания извержением, и не должно его подвергать еще и отлучению, чтобы не подпал таким образом двойному наказанию, что совершенно противно человеколюбию.

Вальсамон. Не говори, что слова: не отомстиши дважды за едино – относятся к каждому извергаемому за что бы то ни было. Ибо удостоиваемые священства по ходатайству властей или за деньги – и извергаются, и отлучаются, как говорят 29-е и 30-е Апостольския правила. Но говори, что слова сии относятся только к извергаемым за преступления, указанныя в настоящем правиле, и за другия подобныя. Ищи еще Св. Василия правила: 3, 32 и 51-е. И так заметь, что епископы и клирики, таким образом извергаемые из клира, не отлучаются от общения с верными. Прочти так же 32-е правило св. Василия.

Славянская кормчая. В блуде был святитель, или в клятве, или в татьбе, да извержется, а не отлучится вкупе.

Толкование. Епископ, или презвитер, или диакон, или которыи причетник, аще ят будет в блуде, или в клятве, или в татьбе, довольно есть ему осуждение, еже извержену быти от сана, и неподобает таковаго отлучити, да не дващи муку претерпит, еже есть отнюдь не человеколюбное.

Правило 26.

Повелеваем, да из вступивших в клир безбрачными, желающие вступают в брак одни только чтецы и певцы.

Зонара. Пресвитеров, диаконов и иподиаконов пред рукоположением спрашивают, желают ли они вести жизнь целомудренную, и, если обещают это, их рукополагают; если же нет, то им дается дозволение прежде рукоположения вступить в брак, и после вступления в брак их рукополагают. Но если указанныя лица после рукоположения берут жен, извергаются. Только чтецам и певцам, и после причтения к клиру, дозволяется сочетаться браком и оставаться опять в своем состоянии. Но им сочетаться браком с иноверною женою возбраняет 14-е правило 4-го вселенского собора.

Аристен. Имеющий быть причтенным к священному чину, если желает, пусть вступает в брак, а из причтенных в священный чин может вступить в брак только чтец или певец. Никому после принятия священства не возможно вступать в брак и оставаться в сем сане. Одним чтецам и певцам это дозволяется.

Вальсамон. Прежде рукоположения всем дозволяется сочетаться браком с женами, и таким образом рукополагать таких в пресвитеры, диаконы и иподиаконы; а после рукоположения дозволено вступать в брак одним чтецам и певцам.

Славянская кормчая. В причет прежде брака пришедшим, велим чтецам и певцам, аще хотят, да женятся.

Толкование. Несть достойно пресвитеру, или диакону по поставлении жениться, но прежде священия к браку приходити, и потом прияти таковый сан. Токможе единым чтецам и певцам, прежде освященным бывшим, сиречь, поставленным в той чин, и потом жениться подобает.

Правило 27.

Повелеваем епископа, или пресвитера, или диакона, бьющего верных согрешающих, или неверных обидевших, и чрез сие устрашать желая, извергать от священного чина. Ибо Господь отнюдь нас сему не учил: напротив того Сам быв ударяем, не наносил ударов, укоряем, не укорял взаимно, страдая, не угрожал.

Зонара. Господь и Бог наш, преподавая своим ученикам заповеди, сказал: яже вам глаголю, всем глаголю (Марк. 13, 37). Между божественными заповедями Его есть и такия, которыя повелевают: ударившему в правую щеку подставить и левую, и: тому, кто отнимает верхнюю одежду отдавать и рубашку (Мф. 5, 39, 40). Если же это заповедано всем, то гораздо более должны соблюдать это священные лица, дабы быть примером для других. Посему и настоящее правило возбраняет епископам и прочим бить согрешивших против них, будут ли это верные, или неверные. Ибо они обязаны обличать других, оказывающих несправедливость и защищать обижаемых, как и Тимофею, великий Павел заповедует согрешающих обличать, да и прочие страх имут (1Тим. 5, 20), а за себя мстить им возбраняется. Они должны быть подражателями Господа, который Его Самого поносившим хотя и мог воздать, однакоже не воздал, но и молился за них. А занимавшихся торговлею в храме, как грешивших против божественного, изгнал оттуда ударами бича, и в обличение сказал: не творите дому Отца Моего дому купленного (Ин. 2, 16). И великий Павел, заповедуя – каков должен быть епископ, между прочим, говорит, что он должен быть не бийца (Тим. 3, 3). Должно читать также 9-е правило так называемого перво-второго собора, бывшаго в храме св. Апостолов.

Аристен. Священник, бивший вернаго или невернаго, извергается. Священник, который бьет вернаго или невернаго, согрешившего против него, и через страх, внушаемый таким образом, хочет достигнуть, чтобы другие не совершали по отношению к нему подобных проступков, поелику делает противное закону, который повелевает подставлять и другую щеку, если кто ударит в одну, – подлежит извержению, потому что наносит удар по причине надменности и необузданного гнева. Но не подлежит извержению тот, кто благоразумно наказывает бичем погрешающего против священных предметов, как и Господь бичем, сделанным из вервия, изгнал торгующих из храма подзаконного. Для этого избираются церковные номофилаксы и экдики, как лица, издревле отцами назначенные карать подобные преступления.

Вальсамон. Служители алтаря не должны быть побеждаемы гневом и бить согрешивших против них, то есть верных или и неверных, и таким образом как бы отмщать за себя и устрашать прочих. Те, которые делают что-нибудь такое вопреки учению Господа, коим определяется: ударившему по правой щеке подставить и левую, извергаются. А гражданский закон определяет противное, когда говорит: позволительно отражать силу силою и оружие оружием. Конечно, сказанное в этом законе должно иметь силу по отношению к мирянам, хотя заповедь Господа, как общая, изречена для всех. Впрочем, умеренно наказывать своих учеников и тех, которые согрешают и после вразумления не исправляются, посвященным дозволено; потому что и Господь ударами бича изгнал из храма торгующих, которые таким образом грешили против божественного. Прочти еще 9-е правило собора, бывшаго в храме св. Апостолов и называемого перво – втораго.

Славянская кормчая. Святитель вернаго, или невернаго бив, да извержется (Никон. 15). Епископ, или пресвитер, или диакон, аще биет досадившего ему вернаго, или невернаго, и того ради боязнь влагая другим, да и тии подобно тому не согрешают к тому, таковыи, яко противно творят Евангельскому закону, повелевающему, аще тя кто ударит за ланиту, обрати ему и другую, да извержется, понеже от гордости и неудержания ярости, нанесе рану на искренняго. Аще же кто целомудрен смысл имый, беззаконно нечто творящего в церкви святей, или в святых местех биет, таковый не извержется. Понеже и Господь наш Иисус Христос, продающая и купующая в законной церкви, сотворив бич от вервий и бия, таковыя оттуду изгнав. Церковные бо хранители, отместницы нарицаются, яко от отец превыше поставлены суть таковыя казнити.

Правило 28.

Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, праведно за явную вину изверженный, дерзнет коснуться служения, некогда ему порученного: таковой совсем да отсечется от Церкви.

Зонара. Указанныя лица, согрешая после правильного их извержения и не оставляя своей прежней чести (говорю о священнослужении), по справедливости извергаются из церкви за крайнее свое бесстыдство и потому еще, что иначе уже не могут быть наказаны по правилам. Прежде они были извержены, а теперь отсекаются и от церкви.

Аристен. Низложенный законным образом, если опять прикоснется к божественным таинствам, совсем должен быть отлучен. Кто после извержения, последовавшего по достаточным причинам за явные преступления, опять прикоснется к божественному служению, тот, как гнилой член, совершенно отсекается от церкви.

Вальсамон. За явное преступление изверженный по законам, и по этому не могущий иметь помощи и от апелляции, если дерзнет коснуться прежнего служения, отсекается и от церкви, как безстыднейший. Но если кто может еще иметь надежду получить помощь от апелляции и постановленное против него судебное решение подлежит еще сомнению, тот не будет осужден, если и служит. А гражданский закон в 3 книге Василик, титул. 1, гл. 1, говорит следующее: епископ, изверженный собором и произведший возмущение, чтобы снова занять свою епископию, должен быть водворен за 100 миль от города, из которого изгнан, и не должен обращаться к царю. Если он обратится письменно, то и это пусть будет бесполезно для него. Кто будет защищать его, и тот да будет в немилости. Ищи еще 4, 12 и 15 правила Антиохийского собора.

Славянская кормчая. Иже епископ, или поп, или диакон, извержен праведно о согрешении явленно, дерзнет прикоснуться прежде врученной ему службы, сей отнюдь, отсечен будет от церкве. (Никон. 63).

Толкование. Епископ, или презвитер, или диакон, извержен быв от своего сана по праведней вине, о явленных прегрешениях, и по извержении Божественныя службы прикоснется, рекше служити начнет паки, таковый яко гнил уд, от церкве отнюдь да отсечется.

Правило 29.

Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, деньгами сие достоинство получит: да будет извержен и он, и поставивший, и от общения совсем да отсечется, как Симон волхв Петром.

Зонара. В двадцать пятом правиле сказано, что не должно дважды наказывать за одно и то же; а здесь, в обоих сих правилах, налагается двойное наказание, по причине чрезмерности зла и тяжести грехов. Поэтому что нет ничего хуже того, кто божественную, как вещь продажную, добывает за деньги или через мирских властей, равно как и того, кто продает ее. Ибо при сем продается дар Святаго Духа, как нечто служебное. По свидетельству соборного послания, писанного Тарасием, святейшим патриархом Константинопольским, к папе древнего Рима Адриану, гораздо извинительнее Македоний и прочие духоборцы. «Ибо сии пустословят, акибы Святый Дух есть творение и раб Бога и Отца, а те, как мнится, делают Его своим рабом». Продающий же что-нибудь продает как господин продаемого, а покупающий, желая быть господином покупаемого, ценою серебра приобретает оное. Столь нетерпимы сии грехи! И посему-то получившие священство через деньги или через власть мирских начальников, а равно и преподавшие оное, таким образом, вместе с извержением из клира, совсем изгоняются из церкви. А окружное послание Геннадия, святейшего патриарха нового Рима, предает таковых анафеме, когда говорит следующее: «и так да будет и есть, отвержен, и всякого священного достоинства и служения чужд, и подвержен проклятию анафемы» и приемлющий продаемую благодать духа, и преподающий – клирик ли то будет, или мирянин.

Аристен. Правило 29-е. Священник, поставленный за деньги, вместе с рукоположившим его извергается и должен, по примеру Симона, навсегда оставаться без общения. Вот здесь две епитимии, ибо таковый извергается и навсегда остается без общения, по важности преступления.

Аристен. Правило 30-е. Сделавшийся епископом через светских начальников по извержении да будет отлучен. И этот, как соделавший великий грех, и извергается и отлучается. Ибо имеющий принять хиротонию в епископа должен быть поставлен всеми епископами, находящимися в епархии; или, если неудобно всем собраться вместе, непременно хотя бы тремя епископами с согласия и отсутствующих.

Вальсамон. Два настоящих правила 29 и 30 не только извергают, но и от общения отсекают, то есть, отлучают тех, которые сделались епископами, или пресвитерами, или диаконами за деньги, а равно и тех, которые сделались епископами при посредстве светских начальников. Ибо благодать Всесвятого Духа, как сказано, не продается. И послание св. Тарасия, патриарха Константинопольского, к папе Адриану говорит, что еретик Македоний, богохульствовавший, якобы Дух Святый занимает служебное положение, извинительнее того, кто продает или покупает за деньги дарование Всесвятого Духа, потому что продающий продает как господин, а покупающий отдает свои деньги, чтобы сделаться господином. А окружное послание святейшего патриарха Геннадия подвергает таковых и анафеме в следующих словах: и так да будет и есть, отвержен, и всякого священного достоинства и служения чужд, и подвержен проклятию анафемы и дающий, – и приемлющий продаемую благодать Духа, будет ли то клирик или мирянин. И это так. Но может быть, кто спросит: поелику 30-е правило упоминает об одном епископе, а равно и 29 не упоминает об иподиаконах и чтецах; то, как поступит, если кто сделается по ходатайству светского начальника пресвитером, или диаконом, или иподиаконом, или чтецом, или, давши деньги, сделается иподиаконом, или чтецом? Решение: и они должны подлежать извержению и отлучению на основании последних слов настоящего 30-го правила, где говорится, что не одни главные виновники зла извергаются и отлучаются, но и сообщники их. И послание Геннадия, как сказано, не одних только посвященных подвергает анафеме, но и мирян, сделавших то же зло. Прочти и второе правило Халкидонского собора, и пятую главу первого титула настоящего собрания, и что в ней сказано.

Славянская кормчая. Правило 29. По мзде поставльшему и поставленному горе. Иже епископ, или поп, или диакон, имением приял удет сан, да извержется сам и святивший его (Никон. 35).

Толкование. Зде вкупе два запрещения дает, поставленному по мзде, и поставльшему его, обоих бо измещает от сана. К тому же и еще всегда непричастнома быти повелевает, и от церкве отлученнома за таковое великое прегрешение.

Правило 30. Аще кий епископ мирских князь, или людей помощью примет церковь, да извержется и отлучится.

Толкование. Аще кий епископ мирским властели избран быв, и тех силою примет церковь Божию; рекше епископ будет в ней, таковый, яко велие прегрешение согрешил, да будет извержен, и да отлучится; подобает бо хотящему поставиться епископом, от всех епископ сущих в области поставлен быти. Ащели несть мощно купно всем собраться, поне без всякого извета, от три епископ да поставлен будет, сложившемся писанием грамот купно, и всем не пришедшим епископом.

Правило 30.

Если кто епископ, мирских начальников употребив, чрез них получит епископскую в церкви власть: да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним.

(смотри пр.29)

Правило 31.

Если который пресвитер презрев собственного епископа, отдельно собрания творить будет, и алтарь иной водрузит, не обличив судом епископа ни в чем противном благочестию и правде: да будет извержен, как любоначальный. Ибо есть похититель власти. Так же извержены да будут и прочие из клира, к нему приложившиеся. Миряне же да будут отлучены от общения церковного. И сие да будет по первом, и втором, и третьем увещании от епископа.

Зонара. Порядок поддерживает небесное и земное. Итак, повсюду должно быть сохраняемо благочиние и особенно у церковных; и как пресвитеры, так и прочие клирики должны быть в подчинении у епископа. Если же какой пресвитер, не обличив судом собственного своего архиерея ни в чем, – ни в том, будто он прегрешает против благочестия, ни в том, будто он делает другое что-нибудь против долга и правды, но по собственному любоначалию составить противозаконное сборище, отдельно устроить церковь, создать алтарь и на нем будет священнодействовать, такового правило повелевает извергнуть, – и его и вместе с ним собирающихся клириков, а мирян отлучить. Но правило хочет, чтобы и епископы не были скоры на наказание, почему и не тотчас повелевает подвергать осуждению, но трижды убеждать составляющих таковыя незаконные собрания оставить их бесчинное предприятие, и осуждать тогда, когда они упорно пребывают в сем. А Гангрского собора 6-е правило тех, которые, без ведома своего епископа, не в кафолической церкви, а особо устрояют собрания, подвергает и анафеме. Подобно и 10-е правило Карфагенского собора.

Аристен. Отделившийся от епископа без вины и устроивший другой алтарь, будет лишен сана вместе с принявшим его. Если кто осудил собственного епископа без вины, – то есть, когда тот не погрешил против благочестия, ни против справедливости, – отдельно устроил собрание народа и соорудил другой алтарь, таковый должен быть извержен, и сам – как любоначальный, и те клирики, которые последовали за ним. Впрочем, это должно последовать, если он не обращается после того, как дважды и трижды увещевал его епископ.

Вальсамон. В каждом городе клирики и миряне должны подчиняться местному епископу, с ним собираться и участвовать в церковных молитвах, если не обличат его судом как нечестивого, или несправедливого. Ибо тогда, если и отделятся от него, не будут осуждены. Но кто поступит вопреки сему, без достаточного основания отделиться от своего епископа и устроит особое церковное собрание, тот, если это клирик, должен быть извержен как любоначальный, а если мирянин, должен быть отлучен. Впрочем, по определению сего правила, это должно последовать после первого, второго и третьего увещания. Прочти также 6-е правило Гангрского собора и 10-е Карфагенского. Опираясь на это правило и на другие, подобные по содержанию, местные митрополиты и епископы негодуют против тех, которые домогаются учреждения патриарших ставропигий в их пределах. Посему некоторые из них и притом многократно обращались к царям и патриархам с просьбами отменить дарование патриарших ставропигий и подающие о том просьбу вселенскому патриарху, их самих не удостаивают и слова. Но таковые просители не были удовлетворены. А когда просящие отмены ставропигий просили принести им правила, дозволяющие выдачу таких ставропигий, то со стороны святейшей великой церкви прямо отражено было нападение их (т. е. митрополитов и епископов) указанием на долговременный церковный, неписанный обычай, который с незапамятных времен и поныне имеет в церкви силу правил. Заметь, что настоящее апостольское правило определяет, что клирики без опасности могут отделяться от своих епископов, если обличат их судом как нечестивых, или несправедливых. Обвинение в несправедливости есть новое. Другим же способом, хотя бы худший из всех был епископ или священник, никто не должен отделяться от них, а более должен верить, что через самого грешного священника или епископа подается освящение, ибо не всех Бог рукополагает, говорит Златоуст, но через всех действует. Прочти также толкование Златоуста на второе послание к Тимофею, и 13-е правило собора в храме святых Апостолов.

Другое толкование. После написания толкования на настоящее правило я имел разговор с некоторыми из архиереев, негодующих на патриаршие ставропигии и утверждающих, якобы они посылаются в их пределы в противность правилам, и пришел к мысли, что это делается справедливо и с правилами согласно, и что напрасно местные епископы порицают устроение ставропигий; ибо Божественными правилами область дана не митрополиту, не архиепископу и не епископу, но все области четырех стран вселенной разделены между пятью патриархами; почему в сих областях и имена их возносятся всеми епископами их. И это ясно из 6 и 7 правил первого собора, также из 2 и 3 правил второго собора, которыми определяется, что патриарх александрийский имеет своею областью весь Египет, Ливию и Пентаполь; антиохийский – Сирию, Месопотамию и Киликию, а прочие патриархи – другие округи (диоцезы). Посему по силе указанных правил, имея право рукоположений в определенных для них округах, имея право суда над архиереями, управляющими в сих округах и подвергая их наказаниям по правилам, патриархи по праву могут и ставропигии давать в их города и области, а также невозбранно брать себе их клириков, сколько захотят. Но при всем том никому из патриархов не дозволяется посылать свои ставропигии в область другого патриарха, ни присвоить себе его клирика, дабы не происходило смещения прав в церквах.

Славянская кормчая. Без вины отторгнувся епископа, и ину поставить церковь, и с приемшими его да извержется.

Толкование. Аще который презвитер без вины епископа своего оставит, не познав того, согрешивши что в правоверии, или что в которой правде, и отшед, и собор людей о себе собрав, и церковь другую сотворит, да извержется яко властолюбец, сам же и последовавши ему причетницы. Простые же люде да отлучатся. Таковый же соуз должен есть прияти, аще не обратится, дващи и трищи помолшу его епископу его.

Правило 32.

Если который пресвитер, или диакон от епископа во отлучении будет: не подобает ему в общение приняту быть иным, но только отлучившим его; разве когда случится умереть епископу, отлучившему его.

Зонара. О том, чтобы отлученных их собственными епископами не принимать или не разрешать от епитимии другим епископам и выше сказано, и настоящее правило опять приписывает то же самое. Но как может случиться, что отлучивший епископ умрет или скоропостижно, или во время отлучки из своей епархии, а отлученный остается под епитимиею, то правило присовокупляет: разве когда случится умрети епископу, отлучившему его, или: разве скоро и непредвиденно скончается отлучивший его. Это правило, по-видимому, допускает, чтобы, в случае смерти отлучившего, отлученный был, принимаем и другим. Но выражение: «другим» употреблено здесь в таком смысле: то есть, приемником архиерейского достоинства скончавшегося; ибо епископу иной области не дано права разрешать связанного епитимиею от другого, исключая того случая, если будет соборное исследование и окажется, что епископ отлучивший поступил несправедливо. Это дозволено и в том случае, если отлучившие еще живы.

Аристен. Отлученный одним епископом, при жизни его, не может быть принят другими. Пресвитер или диакон, отлученный собственным епископом, при жизни отлучившего его епископа, не должен быть принят другим.

Вальсамон. Некоторые части настоящего правила изъяснены прежде в других правилах. А каким образом отлученный разрешается от отлучения после смерти отлучившего его епископа, об этом узнай теперь и скажи: если отлучивший окончил жизнь, то разрешает от отлучения или сделавшийся епископом после него, или произведший скончавшегося архиерея первый, то есть, патриарх или митрополит, впрочем, после исследования. А епископу другой области разрешать отлученного после смерти отлучившего не дозволено.

Славянская кормчая. Неприятен от него, иже от другого отлучен быв, и тому и еще живу сущу.

Толкование. Аще который пресвитер, или диакон, отлучен быв от своего епископа, и живу сущу и еще отлучившему его епископу, еще придет к другому, несть достоин прият быти от него.

Правило 33.

Не принимать никого из чужих епископов, или пресвитеров, или диаконов без представительной грамоты: и когда оная предъявлена будет, да рассудят о них; и если будут проповедники благочестия: да приемлются; если нет: подайте им, что нужно, а в общение не приемлите их. Ибо многое бывает подлогом.

Зонара. Это правило не дозволяет принимать без представительных грамот чужих клириков, уходящих в другую страну. Но если бы и принесли с собою представительные грамоты, – и тогда правило не дозволяет принимать их без исследования, а предписывает испытывать, православные ли они (ибо может случиться, что давший представительную грамоту не знал, что они погрешают в вере), и если оказываются таковы, принимать и вступать с ними в общение. А если окажутся сомнительными в отношении к правым догматам, правило повелевает удаляться от сожительства с ними и, подавши необходимое для них, таким образом отсылать. Ибо пренебречь ими, когда они нуждаются в необходимых средствах для жизни и таким образом отпускать, Апостолы признают делом не человеколюбивым и вместе обличающим скупость тех, которые не принимают таковых к себе.

Аристен. Чужой священник без представительных грамот не принимается; а когда придет, подвергается испытанию и, если оказывается православным, принимается; если же нет, отсылается, по снабдении необходимым на путь. Без представительных грамот не должно принимать чужого священника; но если и принесет представительные грамоты, должно в этом случае подвергать его испытанию. И если будет найден несомнительно благочестивым, принимать его, в случае же сомнения доставить ему нужное для жизни и отослать.

Вальсамон. Что без представительных грамот не должно принимать чужих епископов, или пресвитеров, или диаконов, это мы узнали уже прежде. А теперь правило определяет таковых, если и представительные грамоты имеют, подвергать испытанию в вере, и если православны, принимать их в общение, или же отказывать в этом, если сомнительны. Пропитания же, определенно, не лишать их. Таково содержание настоящего правила. А из других правил узнаешь, что некоторые хотя бы и имели, представительные грамоты и хотя бы не было сомнения относительно их православия, но и при сем должны еще предъявить отпускные грамоты своих епископов; в противном случае им не будет дозволено священнослужение. Ибо в представительных грамотах обозначается только то, что они посвящены; о дозволении им священнодействовать в чужой области показывается не в этих, а в отпускных грамотах. Посему-то, как кажется, и настоящее правило упомянуло об одном общении, а не упомянуло вместе и о священнослужении, так как тем, которые приносят с собою одни представительные грамоты, не возбраняется принимать участие в церковных собраниях в чужой области.

Славянская кормчая. Чужд пресвитер, без ставильного писания не приятен. Аще же и имать, да испытается еще правоверен есть. Ащели ни, потребная на путь взем да отпустится.

Толкование. Без ставильного писания не подобает чуждого пресвитера приимати. Ставильное же писание сицево есть, которого града епископ, и како имя ему, и како имя пресвитеру, и по святым ли правилом поставил его, и с миром ли отпустил. Аще же и таковое писание носит, то и тако подобает вопрошати и испытати его, и аще без всякого извета правоверен обрящется, прияти того достойно. Аще ли некия противная правоверию глаголет и творит, подобает таковому потребная на путь вдати, и отпустити его.

Правило 34.

Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения: творить же каждому только то, что касается до его епархии, и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух.

Зонара. Как тела движутся неправильно, или даже и совсем делаются бесполезными, если голова не сохраняет своей деятельности в здоровом состоянии; так и тело церкви будет двигаться беспорядочно и неправильно, если первенствующий в нем член, занимающий место головы, не будет пользоваться подобающею ему честью. Посему настоящее правило повелевает, чтобы первенствующих епископов в каждой епархии, то есть, архиереев митрополий, прочие епископы той же епархии почитали главою и без них не делали ничего такого, что имеет отношение к общему состоянию церкви, каковы, например, догматические исследования, мероприятия по поводу общих заблуждений, поставления архиереев и тому подобное. Но предписывает, чтобы о сих предметах, собравшись у него, вместе рассуждали и принимали мнение, всеми признаваемое за лучшее; а дела собственной церкви и подведомых ей мест делал отдельно каждый сам по себе. Впрочем, и первенствующему епископу правило не позволяет, по злоупотреблению честию, превращать оною в преобладание, действовать самовластно и без общего согласия своих сослужителей делать что-либо указанное выше, или подобное тому. Ибо правило хочет, чтобы архиереи были единомысленны, связуемы союзом любви, и как для подчиненного им клира, так и для народа были примером любви и единомыслия, дабы, таким образом прославился Бог, согласно словам Евангельского учения: да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех (Мф. 5, 16). Прославится же Бог через Господа, Который явил людям имя Его и установил закон любви; прославится и в Святом Духе, ибо Им были умудрены Апостолы и научили языки.

Аристен. Без своего первенствующего епископы не делают ничего, кроме дел собственной области каждого, и первенствующий без них – ничего, ради подобающего единомыслия. Ни епископы, ни митрополиты, без согласия своего первенствующего, не должны делать ничего превышающего их власть, например, избирать епископов, производить исследования о новых догматах, или делать отчуждение какого-нибудь церковного имущества; но должны делать только относящееся к области каждого и местам, подчиненным ему; но и первенствующий без ведома их не может делать ничего подобного; а таким образом соблюдается и определение о единомыслии.

Вальсамон. Порядок поддерживает все – и небесное и земное. Посему и настоящее правило определяет, чтобы рукоположенные воздавали честь рукоположившим. Ибо сии суть первенствующие и главы их. Посему-то и определенно по общему мнению, чтобы все выходящие из круга дел, принадлежащих к каждой епархии, относящееся к общему церковному устройству и почитаемое превышающим власть отдельного епископа, не производилось без ведома первенствующих. Впрочем и самому первенствующему не дано права делать что-либо таковое без ведома его епископов; ибо таким образом, говорит, будет соблюдаться среди них единомыслие и любовь к Богу. Так изъясняется это правило. Для объяснения выражения: превышающее власть, – скажи, что многие города, остающиеся без епископов вследствие нашествия язычников, по благоусмотрению поручаются другим епископам. Итак первенствующий епископ, под ведением коего состоят эти города, подвергнется обвинению, если сделает распределение их без ведома своих сослужителей. Таковы действия, превышающие власть, и об них дает определение правило. Но скажи, что воспрещение первенствующему епископу делать что-нибудь без ведома его епископов разумеется не обо всем, что он имеет делать, а только об одном превышающем власть. Ибо если скажешь это, то рукополагающий будет поставлен ниже рукополагаемого, так как ему возбранено будет совершенно делать что-либо без ведома своих подчиненных, а для них необходимо присутствие первенствующего только в делах, превышающих их власть, что неуместно.

Славянская кормчая. Без воли всех епископов и старейший епископ не творит ничтоже. Без своего старейшего ничтоже да творят епископы: но токмо в своем приделе кождо. И старейший же без оных ничтоже творит, полезного ради всем соединения.

Толкование. Не подобает епископам, кроме воли своего старейшего, рекше без воли своего митрополита, или архиепископа, творити излишне ничтоже, ни епископа поставити, ни о повелениях, ни о правилах новых стязатися, ни продать, ни отдать церковных неких вещей. Но токмо достойная комуждо в своих пределах править и в сущих под ними странах и в селах. Но ни старейший же, рекше, митрополит, или архиепископ, без воли всех епископов не может ничтоже такового творити. Сице бо творящие вси, соединения и любве заповедь соблюдут.

Правило 35.

Епископ да не дерзает вне пределов своей епархии творить рукоположения в городах и в селах, ему не подчиненных. Если же обличен будет, как сотворивший сие без согласия имеющих в подчинении города оные и села: да будет извержен и он, и поставленный от него.

Зонара. И это правило изложено для охранения единомыслия и доброго порядка. Оно никому не позволяет уходить в предел другого и рукополагать без ведома и дозволения архиерея того места. Ибо и самому митрополиту области не дозволяется приходить в предел кого-либо из подчиненных ему епископов и совершать какое-либо архиерею одному свойственное действие: правило приписывает извергать и рукоположившего таким образом, и самого рукоположенного. То же и так же предписал и Антиохийский собор в 13-м правиле и в 22-м, и 2-й вселенский собор во втором правиле.

Аристен. Не рукополагать вне предела. А кто совершает рукоположение без согласия местных архиереев, да будет лишен архиерейства, а рукоположенный им – священства. Никто из епископов не должен никого рукополагать вне своих пределов. А тот, кто это делает без согласия местного епископа, извергается и сам, – и рукоположенный им.

Вальсамон. Рукополагать вне своего предела запрещено; а делающего что-нибудь таковое без ведома местного епископа правило извергает вместе с поставленным. То же должно последовать и с первенствующими епископами, которые совершили литургию в пределе своих епископов без ведома их. Прочти еще Антиохийского собора правило 13 и 22, и 2-го собора 2-е правило. Это – о хиротониях и прочих священнодействиях, совершаемых внутри алтаря. А если кто вне своего предела сделает распоряжение или совершит что-нибудь другое не из действий, совершаемых внутри алтаря, такового, по мнению некоторых, должно наказывать как-нибудь иначе, по решению собора. Ищи еще 16-е правило св. Апостолов.

Славянская кормчая. Не поставлять от чуждого предела, ни в пределе. Аще же без воли того места епископа се творит с поставленным от него, и сам не поставлен.

Толкование. Не подобает никомуже от епископ вне своих предел поставлять, ни от чуждых предел приходящих поставлять кого, пресвитера, или диакона. Аще же таковое что сотворит кто без воли страны тоя епископа, да извержется и сам, и поставленный от него.

Правило 36.

Если кто, быв рукоположен во епископа, не приимет служения и попечения о народе ему порученного: да будет отлучен, доколе не приимет онаго. Так же и пресвитер и диакон. Если же пойдет туда, и не будет принят, но не по своей воле, но по злобе народа: он да пребывает. Епископ, клир же града того да будет отлучен за то, что такового непокорного народа не учили.

Зонара. Повинуйтесь наставником вашим и покоряйтесь, говорит божественный Апостол (Евр. 13, 17). То же самое приписывает и настоящее правило, ибо повелевает, чтобы призываемый к управлению народа не сопротивлялся сему, но принимал сие божественное служение и управление народа, или подвергнется отлучению, если противится и не идет на место служения. То же самое и о пресвитерах и диаконах. Но если епископ не пойдет в назначенную ему область, а народ той области не примет его, по своей собственной непокорности и бесстыдству, а не по какой-нибудь присудительной причине со стороны епископа, то епископ остается в своем состоянии, то есть в сане, а клир той области будет подлежать извержению за то, что не учил этого непокорливого народа. Итак, смотри, каковы по правилу должны быть клирики, не ученые только, но и учительные, могущие других наставлять и исправлять. Прочти 17-е и 18-е правило Антиохийского собора и Анкирского 18-е. Ищи еще 58-е правило (апостольское).

Аристен. Новопроизведенный, если не примет порученного ему служения, отлучается доколе не примет, а если народом не будет принят, отлучается клир за то, что не научил народ, а он сам останется епископом. Вновь рукоположенный епископ, если не соглашается принять на себя врученное ему попеченье о народе, должен быть отлучен, доколе не примет. Если же он пойдет, но народом не будет принят не за свое падение, но по злобе их, то он пусть прибудет епископом, а клир отлучается за то, что не учил непокорливого народа.

Вальсамон. Некоторые рукоположение принимали здесь вместо избрания и говорили: удивительно, каким образом ныне избранные в известныя церкви могут отказываться. А знаменитый Зонара в толковании этого правила хиротонию принимал и за рукоположение и за избрание. Мне же кажется верным то мнение, что правило хиротониею здесь называет рукоположение; ибо упоминает о пресвитерах и диаконах, посылаемых, по древнему обычаю, в другие страны для научения народа. Что диаконы рукополагаются, то есть запечатлеваются, это мы знаем, но никогда не слыхали, чтобы они были избираемы, как избираются епископы, а по древнему обычаю – и священники, как говорит о сем 13-е правило Лаодикийского собора. Итак, настоящее правило определяет: если какой епископ, или пресвитер, или диакон примет рукоположение учительства и не выполняет своего служения; то он должен быть отлучен, пока не согласится пойти, куда определен. А если и пойдет, но не будет принят по злобе народа той страны; то клир, хотя бы и не был виновен в сем злом действии, должен быть подвергнут отлучению за то, что не учил непокорливого народа, а епископ сохраняет свое состояние. Итак, заметь, как наказывается клир за невежество простого народа. Прочти также ААнкирского собора правило 18-е, Антиохийского – правило 17-е и 18-е, послание св. Кирилла к Домну, перво – второго собора, бывшаго в храме св. Апостолов, – правило 17-е, 7-го собора правило 2-е и Халкидонского собора правило 29-е.

Славянская кормчая. Епископ и пресвитер не учай люди, извержению подлежит. Новопоставлен епископ, аще леностью не учит, да отлучится, дóндеже исправится. Аще же не прият будет от людей, причетницы да отлучатся, яко наказаша народа. Епископ же пребывает (Никон. 63).

Толкование. Аще новопоставлен быв, епископ или пресвитер не повинуется порученного ему попечения воспринять, и не восхочет пасти Христова стада, ни учити сущих под ним людей, да будет отлучен, дóндеже исправится, и начнет прилежно учить стадо свое. Аще пришед не прият будет града того людьми, не за свое согрешение, но злобою людей, епископ убо да прибывает. Пресвитеры же и диаконы всего града того, и прочие причетницы, да отлучатся, понеже не научиша непокорливых людей.

Правило 37.

Дважды в году да бывает собор епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах благочестия, и да разрешают случающиеся церковные прекословия. В первый раз, в четвертую неделю пятидесятницы; а во второй, октября во двенадцатый день.

Зонара. Для разрешения случающихся сомнений о догматах и по другим церковным делам, а также и ради подвергаемых от епископов отлучениям, если жалуются на отлучивших, священные Апостолы судили за необходимое, чтобы епископы каждой епархии дважды в год собирались в одном месте, сообщали друг другу бывающие сомнения и разрешали их. Временем этих двукратных ежегодных соборов настоящее правило и 20-е правило Антиохийского собора определяют четвертую седмицу по Пасхе и осеннюю пору, то есть октябрь, ибо это и есть Вперверетей. А пятое правило первого Никейского собора предписывает, чтобы один собор был пред четыредесятницею, а остальной около осеннего времени. Можно бы подумать, что четыредесятница при переписывании правил по забвению написана вместо пятидесятницы. Но так думать никому не позволяет причина, которую приводит правило Никейского собора, когда говорит: «един пред четыредесятницею, да по прекращении всякого неудовольствия чистый дар приносится Богу». Итак, время различно определяют приведенные правила; но двум поместным собраниям каждый год быть определяют согласно. А шестой Вселенский собор и Никейский второй, по причине затруднительности и издержек путешествия, предписывают однажды в год собираться епископам. В настоящее время сии соборы совсем не собираются.

Аристен. Дважды каждый год епископы должны сходиться для рассуждения о делах и догматах: в первый раз – в четвертую седмицу пятидесятницы, а во второй – в двенадцатый день Вперверетея. Настоящее правило подверглось ограничению, ибо восьмое правило шестого собора и шестое – Никейского второго предписывают быть соборам епископов в каждой епархии однажды в год между Пасхою и месяцем октябрем.

Вальсамон. Для церковных вопросов, какие могут встретиться в разных странах, признано необходимым, чтобы епископы каждого предела собирались у своего первенствующего епископа, причем разрешали бы сомнения. И настоящее правило, и 20-е Антиохийского собора, и 5-е Никейского – говорят, что дважды в году должны быть эти соборы епископов. А 6-й собор и Никейский второй положили, чтобы однажды в год собирались епископы. Точно также 20-я и 21-я главы 1-го титула книги Василик, которая заимствована из юстиниановой новеллы, предписывают однажды в год быть соборам. Вперверетей есть октябрь месяц. Ищи еще настоящего собрания титул 8-й, главу 8-ю.

Славянская кормчая. Дващи в лете епископы да собираются церковных ради вещей и Божественных повелений. Первое убо в четвертую неделю по пасце. Второе же перворетия (октября) во второй надесять день.

Толкование. Единою в лете собираться епископом. Сие убо правило преславных Апостол повелевает дващи в лете собору быти; но обаче се оставлено бысть. Ибо восьмое правило шестого собора иже в Трулле Полатном. И шестое иже в Никии второго собора, единою в лете повелевают в коейждо области от всех епископ собору быти, о церковных вещах, и о божественных повелений стязании, и о разрешении недоуменных и неразумных вин, и аще который епископ некия, или епитимиями тяжкими, сиречь запрещении, или отлучением связал, да и о таковых вещах рассудят вси епископы. Время же едино собору уставиша, между пасхой, и между месяцем октябрем. Перворетий бо, по еллински, и римски, октябрь сказается.

Книга правил. После по особым причинам назначаемы были другие времена для соборов. Смотри первый Вселенский собор правило 5-е, и шестой Вселенский собор правило 8-е.

Правило 38.

Епископ да имеет попечение о всех церковных вещах, и оными да распоряжается, как Бог назирающий. Но не позволительно ему присваивать что-нибудь из оных, или сродникам своим дарить принадлежащее Богу. Если же суть неимущие, да подает им, как неимущим: но под сим предлогом не продает принадлежащего Церкви.

Зонара. Это правило определяет, что епископы не дают отчета в управлении церковными вещами; ибо неуместно не иметь доверия в управлении деньгами к тем, кому вверено попечение о душах. Но правило присовокупляет, что они по данной им власти не могут ничего из церковных вещей обращать в свою собственность (ибо это значит: присвоять), и принадлежащее бедным не могут употреблять как собственное, или давать в дар своим родственникам. А если они имеют родственников бедных, то дозволяется давать необходимое им, как бедным. Но для раздачи бедным продавать церковные вещи им запрещается, ибо не должно отчуждать отданного Богу, а раздачи делать из доходов.

Аристен. Да управляет епископ с властью церковными вещами; но пусть ничего из них не дарит родственнику, если он не бедный. Не должно от епископа требовать отчета в управлении церковными вещами; ибо ему дозволяется распоряжаться оными с властью, даже и родственникам его бедным подавать необходимое.

Вальсамон. Неуместным признано требовать отчета об имуществе епископии от тех, кому благодатью Всесвятого Духа вверено попечение о душах. Но пусть распоряжается им, говорит правило, яко Богу назирающу, по своему усмотрению. Но если бы кто сказал, что, при таком полномочии, епископ будет продавать церковные вещи и расточать оные на своих родственников, правило прибавляет, что епископ не имеет власти раздавать сии вещи в дар своим родственникам или продавать. Но ему дозволено из доходов церкви брать потребное и необходимое для него, и родственникам, если они бедные, давать необходимое для жизни. Впрочем, 120-я новелла Юстиниана, то есть статья 3-я 15-й главы 2-го титула 5-й книги Василик говорит об этом буквально следующее: «экономам, управителям и хартулариям благочестивых домов, где бы они ни были, также родителям их и детям и другим лицам, близким к ним по родству или по брачному праву, производить наем, или арендование, или покупку, или залог недвижимых имуществ, принадлежащих сим благочестивым домам, как самим лично, так и через подставное лицо, воспрещаем под страхом тех же наказаний, как и находящимся в сем царствующем граде». А если хочешь узнать, какие эти наказания, ищи 5-ю главу того же титула и книги, где излагается то же самое и прибавляется буквально следующее: «пусть они знают, что если случится что-нибудь подобное, то сделанное будет недействительно, и мы повелеваем, чтобы все имущество их самих, и тех, кто принимает, и экономов, и хартулаев и управителей, с которыми состоят в указанных (родственных) отношениях, переходило после их смерти в тот благочестивый дом, из которого они берут это имущество». Итак, собери все и скажи, что по сему правилу и по новелле, не только в дар, но и никаким другим способом, ни епископ, ни эконом, ни другое из перечисленных выше лиц не имеет права передавать своим родственникам имущество церквей или недвижимую собственность священных домов.

Славянская кормчая. Церковного имения епископы сродникам да не дают. Да управляет епископ властельски церковное имение, и ничтоже от него сродникам своим да не даст, аще токмо не суть убози.

Толкование. Не подобает епископа рассуждать о правлении церковного имения, достойно бо ему есть властью таковое правити, яко пред лицом самого Бога. Недостоит же ему от таковых, что свое особо сотворить, ни ближним своим Божия дому раздавать. Аще же суть убози, да подает им потребная, яко и прочим нищим. Изветом же тех церковного имения, ничтоже да не подаст.

Правило 39.

Пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совершают. Ибо ему вверены люди Господни, и он воздаст ответ о душах их.

Зонара. Пресвитерам и диаконам, состоящим под властью местного епископа, не позволено делать что-либо самим по себе, например, подвергать епитимии и отлучать кого и когда хотят, или разрешать отлучение, или уменьшать или продолжать; ибо это принадлежит архиерейской власти. И если не получат дозволение от епископа, ничего подобного делать им не дозволяется. Об этом должно читать еще 41-е правило Карфагенского собора.

Аристен. Без епископа пресвитер и диакон не делают ничего, ибо ему вверены люди. Не позволяется пресвитеру, или диакону без воли своего епископа ни отлучать людей, ни увеличивать или уменьшать епитимии, ни делать что-либо другое таковое, так как епископу вверены люди и от него имеет быть потребовано слово о душах их.

Вальсамон. Слова: пресвитерам и диаконам без воли епископа ничего не совершать – принимай не в общем смысле, но скажи, что они не имеют права совершать что-либо принадлежащее епископу без воли его, например, отдавать в аренду недвижимое имущество церкви, получать с него доходы, следующие церкви, налагать епитимии и другое таковое. Ибо управление епископскими вещами, говорит правило, и души людей вверены епископу. Прочти 12-е правило второго Никейского собора.

Славянская кормчая. Без воли епископа своего, пресвитеры, или диаконы, да не творят ничтоже, тому бо суть поручены людие Господни.

Толкование. Несть достойно пресвитеру, или диакону без повеления епископа своего, ни людей связовати, еже есть отлучати, или умножити, или умалити епитимию, сиречь запрещение, или ино что таковое творити, аще не будет дано им от епископа о том писание, сиречь приимати в покаяние, и вязать и разрешать, кроме того, не могут ничтоже творити. Яко епископу суть поручены Господни людие, и той хощет воздать слово о душах наших.

Правило 40.

Ясно известно да будет собственное имение епископа (если он имеет собственное) и ясно известно Господне: дабы епископ, умирая, имел власть оставить собственное, кому хочет, и как хочет, дабы под видом церковного не было растрачено имение епископа, имеющего иногда жену и детей, или сродников или рабов. Ибо праведно сие пред Богом и человеками, дабы и церковь не потерпела некоего ущерба, по неизвестности имения епископского; и епископ, или его сродники, не подверглись отобранию имения за церковь, или же дабы близкие к нему не впали в тяжбы, и кончина его не была сопровождаема безславием.

Зонара. Это правило повелевает епископам, имеющим собственное имущество, объявлять о нем, дабы не смешалось оно с церковным, но чтобы явно было как принадлежавшее им до епископства, так и то, что могло перейти к ним после епископства от родственников, то есть по наследству, или по завещанию, или другим подобным образом. Ибо собственное имущество они могут оставлять, кому захотят, впрочем, только православным христианам, а церковным должны управлять со страхом Божиим и раздавать из него бедным. Если же будет смешано церковное с епископским; то может случиться, что, по смерти епископа, церковь или его наследники будут иметь тяжбы. Ибо могут открыться долги на епископе, и заимодавцы на покрытие долгов будут объявлять притязания на церковное имущество, или опять – если окажутся долги на церкви, к уплате их привлечены будут наследники епископа, и если недостаточно будет епископского имущества, они могут потерпеть ущерб и в собственном имуществе, и таким образом память епископа подвергнется укоризне или от наследников, или от членов церкви.

Аристен. Имущество церкви и имущество епископа должны быть известны, дабы и епископ мог располагать своим, и церковь не терпела ущерба. Епископ, при рукоположении на епископию, должен составить опись собственному имуществу и объявить ее; точно также – и имуществу церкви, дабы собственным имуществом и при жизни, и по смерти мог располагать, как ему угодно, а церковь сохранила свое.

Вальсамон. Божественные Апостолы, всему предпочитая справедливость, определили, чтобы раздельно, а не смешано было имущество, лично принадлежащее епископу и принадлежащее церкви. При сем епископ имеет власть распоряжаться собственным имуществом по своей воле, как при жизни, так и в завещаниях на случай кончины. При сем и церковь не потерпит ущерба в случае могущих открыться долгов епископа, ни его последняя воля, или изъясненная еще при жизни не останется не исполненною. Таким образом, открывается, что если епископ не сделает известным свое имущество, какое имел до рукоположения, а равно и перешедшее к нему законным образом после рукоположения, которое не было церковным, то все его имущество удержат и сделают собственностью преемствующий ему епископ и епископская церковь. Конечно, при сем, они будут обязаны уплатить и долги епископа, если не составят описи его имуществу. В последнем случае, мне кажется, должно быть исполнено определенное законом в 35-й книге, 14-м титуле, главе 117-й. Ищи еще и настоящего собрания титул 10-й, глава 5 и 2.

Славянская кормчая. Новопоставленный епископ, свое имение объяви перед всеми да запишет. Церковное имение, и особое епископье да принадлежит яве, да епископ завещает о своем, якоже хощет, и церковное да пребывает без пакости.

Толкование. Подобает епископу, внегда хотят его поставить епископом, да яве покажет все имение свое, и предпишет пред всеми такоже и церковное, да и в животе и по смерти даст и отставит от своего, емуже хощет. Церковь же свое да имать не вредно.

Правило 41.

Повелеваем епископу иметь власть над церковным имением. Если драгоценные человеческие души ему вверены быть должны, то кольми паче о деньгах заповедать должно, чтобы он всем распоряжался по своей власти, и требующим чрез пресвитеров и диаконов подавал со страхом Божиим, и со всяким благоговением; так же (если потребно) и сам заимствовал на необходимые нужды свои и странноприемлемых братий, да не терпят недостатка ни в каком отношении. Ибо закон Божий постановил: да служащии алтарю, от алтаря питаются; так же и воин никогда не подъемлет оружия на врага на своем пропитании.

Зонара. И это правило всю власть над церковным имением возлагает на епископа, а раздачу бедным повелевает производить через пресвитеров и диаконов, дабы епископ мог соблюсти себя вне всякого подозрения. Ибо должно доброе помышлять пред Богом и пред человеки, как говорит божественный Павел (2Кор. 8, 21). И самому епископу правило дозволяет пользоваться имуществом церкви, только на необходимые нужды; не на что-нибудь излишнее, не на предметы роскоши и изнеженности он может брать оттуда, но только на то, чем поддерживается жизнь, каковы, по слову великого Апостола, суть пища и одеяние, и сим довольствоваться (1Тим. 6, 8), дабы, таким образом, и сам мог питаться, и ни в чем не терпели недостатка призываемые у него странные братия. Итак, видишь, что епископу подобает быть и страннолюбивым, как заповедал Апостол в посланиях к Тимофею и к Титу. То же самое предписывает и 25-е правило собора Антиохийского и великий Кирилл в послании к Домну.

Аристен. Да обладает епископ церковным имуществом, как и душами, и да управляет как Богу угодно. Ясно.

Вальсамон. Настоящее правило изъяснено в толковании 38-го правила, в котором говорится о том же. Здесь же правило присовокупляет, что архиерей должен быть нищелюбив, и что раздаяние бедным должно совершаться через пресвитеров и диаконов его, если он хощет соблюсти себя выше всякого подозрения. Прочти 24-е правило Антиохийского собора и послание святого Кирилла к Домну.

Славянская кормчая. Повелевает же епископам обладать церковным имением. Аще бо честная человеческая души поручены суть им, больми паче имение поручити им подобает, яко да по сих власти все управляют, и убогим требования подают, руками честных пресвитер, и диакон, со страхом Божиим и благоговением. Подобает же и тому самому, аще требует взимати себе на нужную потребу, еже хощет и приходящую странную братию гостить и кормить, и ничтоже потребного не лишить их. Ибо и закон Божий повелевает служащим алтареви, от алтаря кормиться, понеже ни воинник не может о своем имении оружия нанести на противного (5 Моис. 18, 1Кор. 9:13).

Толкование. Аще и в области даются епископам церковные имения, но не о себе самому сия управляти, по сведением, и по совету пресвитер и диакон своих таковая строити повелевают Божественные правила. И яко нужная потребы токмо подобно есть себе взимати епископом от церковного имения.

Правило 42.

Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный, или да престанет, или да будет извержен.

(Смотри 43-е правило)

Правило 43.

Иподиакон, или чтец, или певец, подобное творящий, или да престанет, или да будет отлучен. Так же и миряне.

Зонара. Епископы и все члены клира должны всех убеждать к добродетели, быть первым образцом ея, и возбуждать к добрым делам. Но, как и из них, некоторые могут уклоняться от добра, придаваться игре или упиваться, то правило предписывает таковым или отстать, или епископов, пресвитеров и диаконов подвергать извержению, а иподиаконов, чтецов и певцов, если не отстанут, подвергать отлучению, а равно и мирян, предающихся игре и пьянству. Ибо писание заповедует не пить вино до пьянства (Второз. 28, 39; Притч. 23, 20), и еще: не упивайся вином, в нем же есть блуд (Еф. 5, 18). Клирику, по девятому правилу Трулльского собора, не дозволено даже содержать питейное заведение.

Аристен. Правило 42-е. Священник – игрок, или пьяница, если не перестает, должен быть извержен. Если пресвитер, или диакон, предающийся игре или пьянству, и не перестающий, подвергается извержению, то тем более достигшие священного высшего сана должны быть подвергнуты извержению, если предаются игре, или упиваются. Правило 43-е. Клирик и мирянин, если делает подобное, должен подвергнуться отлучению.

Вальсамон. Иначе наказываются епископы, пресвитеры и диаконы, предающиеся игре или пьянству, и иначе – иподиаконы, певцы, чтецы и миряне. Ибо одних два настоящих правила повелевают извергать, если не перестанут, а других отлучать. Ищи еще 9-е правило Трулльского собора и 9-й титул настоящего собрания глава 27-я и 35-я, и 13-й титул глава 29-я.

Славянская кормчая. Правило 42. Игрец и пьяница святитель, аще не останется, тогда да извержется.

Толкование. Аще который епископ, или пресвитер, или диакон играет и глумится, и люди глумит, и упивается, аще не останется того, да извержется. Правило 43. Иподиакон, или певец, или чтец, или мирский человек таковая же подобная тем творя, аще не останется того, да отлучится.

Правило 44.

Епископ, или пресвитер, или диакон, лихвы требующий от должников, или да престанет, или да будет извержен.

Зонара. Это правило епископам, и пресвитерам, и диаконам предписывает не требовать лихвы. А 5-е правило Карфагенского собора всякому клирику запрещает взимать лихву. Ибо если это запрещено ветхим законом в словах: да не даси брату твоему в лихву серебра (Втор. 23, 19), то тем более должно быть возбранено взимать лихву тем, которые дали обет жить по Евангелию. Поэтому правило предписывает и извергать дающих в долг с лихвою, если не перестанут. И 17-е правило первого собора, и 10-е Трулльского воспрещают это.

Аристен. Священник, требующий роста за долг, если не перестанет, извергается. Тот, от кого требуется сострадание к другим, – когда сам отнимает и чужое через рост, – подлежит извержению, если не перестает этого делать.

Вальсамон. Ветхий закон говорит: да не даси брату твоему в лихву серебра (Втор. 23, 19). Итак, следуя сему, и настоящее правило говорит, что извергается всякий епископ, пресвитер и диакон, берущий лихву, если не перестанет. А 5-е правило Карфагенского собора, 17-е первого и 10-е Трулльского говорят, что извергается всякий клирик, если не перестанет брать лихву. Ищи еще 9-й титул настоящего собрания глава 27-я.

Славянская кормчая. Епископа и пресвитера и диакона лихву вземлющего правило сие от сана извергает. Лихву вземля от должника святитель, аще не останется того, да извержется.

Толкование. Господу глаголющу, продадите имение ваше и дадите нищим (Лук. 12:33). И паки, блаженны милостивые, яко тии помилованы будут (Матф. 5:7). И наводит, милости хощу, а не жертвы (Ос. 6:6). Аще который епископ, или пресвитер, или диакон не токмо не милует не дая от своего имения, но к тому еще и чужая восхищает лихву вземля от должник, да аще не останется таковое творя, да извержется.

Правило 45.

Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся только, да будет отлучен. Если же позволит им действовать как-либо, яко служителям Церкви: да будет извержен.

Зонара. Об этом сказано в прежденаписанных правилах. Ищи еще также 64-е правило и 70-е.

Аристен. Молящийся вместе с еретиками отлучается; а кто клириками их признает, извергается. Пресвитер или диакон, только молившийся вместе с еретиками, отлучается; а если позволил им совершить что-либо, как лицам, посвященным и клирикам, извергается.

Вальсамон. Может быть, кто-нибудь спросит: почему молившиеся вместе с еретиками епископы, пресвитеры и диаконы не извергаются, а только отлучаются, как и молившийся с кем-либо из отлученных, по 10-му апостольскому правилу? Решение. Можешь сказать, что здесь разумеется не то, чтобы епископ и прочие клирики в храме молились вместе с еретиками, ибо таковые, по 46-му правилу, должны подлежать извержению, равно как и дозволивший им совершить что-либо в качестве клириков. Но выражение «молиться вместе» принимай вместо «иметь обыкновенное общение» и «быть снисходительнее расположенному к молитве еретика», ибо таковых, как достойных отвращения, следует гнушаться, а не общение иметь с ними. Посему и достаточным показалось наказание отлучения.

Славянская кормчая. Моляйся с еретики, да отлучится. Аще же яко причетники примет я, да извержется.

Толкование. Епископ, или пресвитер, или диакон, аще помолится токмо с еретики, или в дому, или в церкви, да отлучится. Аще же повелит им служить в церкви, яко пресвитером, или оно что от священных содевати, яко причетником, таковый да извержется.

Правило 46.

Епископы, или пресвитеры, принявших крещение или жертву еретиков, извергать повелеваем. Какое согласие Христа с велиаром, или какая часть верному с неверным?

Зонара. Еретиков и их служений православные должны удаляться, а епископы и пресвитеры должны более обличать и вразумлять их, – не сознают ли своих заблуждений и не обратятся ли. Если же какой епископ, или пресвитер примет крещенного еретиками, или возьмет от них какое-либо приношение, приносимое в жертву; то должен быть извержен, ибо дает подозрение, что – или мудрствует подобно им, или же дотоле не спешил исправить их зломыслие. Ибо соизволяющий их служениям как мог бы порицать их, и советовать еретикам оставить их?

Аристен. Священник, принявший крещение и жертву еретиков, лишается священства. Тот епископ, или пресвитер, который не хулит крещение, совершаемое еретиками, но признает оное или принимает от них приношения для жертвы, извергается, потому что не может быть согласия у Христа с велиаром, и никакой части у верного с неверным.

Вальсамон. Настоящее правило определяет подвергать извержению тех епископов и священников, которые принимают крещения и жертвы еретиков. А великий Константинопольский собор совершенно законно наказал извержением некоторых из священных лиц, которые видели только сочинения еретика Ириника, но не поругались над ними и не оплевали их.

Славянская кормчая. Епископ или пресвитер аще не похулит еретического крещения и на жертву что от них возьмет, да извержется. Крещение и жертву еретическую прием, святитель не священ.

Толкование. Епископ, или пресвитер, или диакон, аще не похуляет ни ругается еретическому крещению, но приемлет крещенного от сих, или приносимая от них на жертву; сиречь на службу приемлет, таковый да извержется от сана. Коебо сочетание Христове к диаволу; или коя часть верному с неверными? (2Кор. 6:15).

Книга правил. Сие Апостольское правило относится к еретикам, каковые были в Апостольские времена, повреждающим главные догматы о Боге Отце и Сыне и Святом Духе, и о воплощении Сына Божия. О других родах еретиков дальнейшие постановления представляют следующие правила: Первый Вселенский собор правило 19-е, Лаодикийский 7-е, 8-е, Шестой Вселенский собор 95-е, Василий Великий 47-е.

Правило 47.

Епископ или пресвитер, если по истине имеющего крещение вновь окрестит, или если от нечестивых оскверненного не окрестит: да будет извержен, как посмеивающийся кресту и смерти Господней, и не различающий священников от лжесвященников.

Зонара. Едино крещение предано христианам. Итак, того, кто имеет крещение по заповеди Господа и по преданию божественных Апостолов и Отцов (ибо это значит выражение: по истине) вновь перекрещивать, то есть сначала и сполна, как крестят еще некрещеных, – нечестиво. Равно и не перекрещивать крещенных, которых правило назвало оскверненными, потому что еретическое крещение нечисто, и навлекает большую ответственность. Почему правило и повелело подвергать таковых извержению – одного за то, что, вопреки церковному преданию, совершил два крещения, другого за то, что не омыл божественною банею человека, оскверненного беззаконным крещением, и поглумился над смертью Господа, которую Он потерпел на кресте. Ибо, по слову великого Апостола, во Христа крещаемые в смерть Его крещаются (Римл. 6, 3). Равно и самый крест, по Златоусту, называется крещением, ибо крещением, им же Аз крещаюся, имате креститься, говорит Господь (Мф. 20, 23); и еще: крещением имам креститься, которого вы не знаете (Лук. 12, 50). Они считаются достойными извержения и потому еще, что не представляют различия между благочестивыми священниками и лжесвященниками, как заряженными ересями. Итак, совершенно крестить уже крещенных запрещено вовсе; а миром помазать их, если они подверглись осквернению, дозволяется, хотя и это есть часть божественного крещения.

Аристен. Кто снова крестит действительно крещенного, и кто снова не крестит оскверненного нечестивыми, лишается священства. Не дозволено никого крестить дважды, и тот, кто крещенного крестит снова, то есть сначала и вполне, извергается. Но миром освящаются некоторые по примеру истинно крещенных. Извергается и тот, кто не крестит получившего крещение от нечестивых, а принимает его, как верного.

Вальсамон. По истине крещается тот, кто по гласу Господа единожды крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, если какой епископ, или пресвитер крещенного таким образом необдуманно опять окрестит как сначала: то подлежит извержению; равным образом должен быть извержен и тот, кто не окрестил снова крещенных еретиками. Суть дела вот в чем: положим, кто-нибудь взят в плен Персами и принужден был слушать их гнусное учение и оскверниться их пищею. По возвращении из плена, он рассказал случившееся с ним, но местный епископ или пресвитер к общению допустил его не иначе как уже по принятии крещения. Того, кто поступил так и вновь крестил этого человека, правило подвергает извержению. А о дальнейшем определении сего правила скажи следующее: кто-нибудь крещен был от нечестивого (ибо это значит: быть оскверненным) и, желая снова быть крещенным и вступить в общение с православными христианами, не был принят епископом или пресвитером, утверждавшим, что не следует опять крестить того, кто однажды крещен. На этот случай правило говорит, что подлежит извержению епископ или пресвитер, не крестящий вновь такового, но принимающий его с нечистым крещением.

Славянская кормчая. Второе крещай крещенного истинным крещением, и не покрещаваяй оскверненного от зловерных, таковый святитель не освящен.

Толкование. Несть достойно дващи крестити человека. Аще же который епископ, или пресвитер крестит кого второе совершенным крещением, да извержется от сана. Суть же неции, иже по прилучаю благоверно крещены бывшее, миром токмо помазуеми освещаются, и иже не крестить совершенно второе, первое крещение приемшаго от еретик, но примет его яко верна, да извержется от сана.

Правило 48.

Если который мирянин, изгнав свою жену, поимет иную, или иным отринутую: да будет отлучен.

Зонара. Тот, кто не изгнал свою жену, но, имея ее при себе совокупится с другою, в строгом смысле совершает прелюбодеяние; точно также и жена, если, живя вместе с мужем, совокупится с другим. А по гражданскому закону таковый судится как блудодействующий. Следуя гражданскому закону, Василий Великий говорит: если муж, сожительствуя с женою, пребудет с другою, такового почитаем блудником и надолго оставляем его под епитимиею. Впрочем, не имеем правила подвергать его вине прелюбодеяния, аще грех содеян со свободною от брака. И жена должна принять мужа своего, обращающегося от блуда; но муж оскверненную жену изгоняет из своего дома. Причину сему дать не легко, но тако принято в обычай (Василий Великий пр. 21). Но тот, кто принял к себе в дом отпущенную мужем без вины, явно есть прелюбодей по изречению Господа, в котором говорится: женяйся пущеницею прелюбы деет (Мф. 19, 9).

Аристен. Мирянин, изгнавший свою жену и приведший другую, или отпущенную, должен быть отлучен. Если кто изгонит свою жену без какой-либо узаконенной причины, и приведет другую, подвергается отлучению.

Вальсамон. Изгнавший свою жену без причины не может взять другую, иначе подвергнется отлучению. Равным образом отлучению же подвергается и тот, кто взял жену не свободную (от брака), но отпущенную (а отпущенная есть та, которая разведена с мужем не по закону), и осуждается как прелюбодей по слову Господа, Который говорит: женяйся пущеницею прелюбы деет (Мф. 19, 9). Таким образом, по правилам, как говорят некоторые, и прелюбодею, и блуднику церковное наказание есть отлучение; но мне это не кажется правильным. Прочти правила святого Василия, в которых вводится различие между блудником и прелюбодеем. Знай, что муж, при существовании еще брака, совокупляющийся с другою женою свободною, грешит блудом, а не прелюбодеянием; но если с замужнею, тогда наказывается как прелюбодей. А жена, при существовании брака, совокупившаяся с другим кем бы то ни было, наказывается как прелюбодейка. И это так. А Юстинианова новелла, помещенная в 28-й книге титул 7-й, Василик говорит, что если прежде и мог тот и другой из супругов, каким хотел образом, посылать развод, ибо муж говорил: жена, делай, что хочешь, а жена: муж, делай, что хочешь, но в последствии развод бывает по определенным причинам. В новелле указаны и самые разные причины. Впрочем, и в древности развод совершался не самочинно, а после судебного разбирательства, и тот, кто женился на отпущенной не таким образом, считался прелюбодеем.

Славянская кормчая. Мирский человек жену свою пустив, и другую поим, или пущеницею оженился, да отлучен будет.

Толкование. Аще который мирский человек кроме законом положенных вин, свою жену пустит, и иную поймет, или пущенною от своего мужа оженится, да будет отлучен.

Правило 49.

Если кто, епископ, или пресвитер, крестит не по Господню учреждению, во Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных, или в трех сынов, или в трех утешителей: да будет извержен.

Зонара. Господь, посылая учеников на проповедь, сказал: шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28,19). Итак, каждого православного должно крестить согласно с сею заповедью, а не в трех безначальных, или в трех сынов, или в трех утешителей; так как это противно церковному преданию и обычаю. Ибо церковь научилась чтить единого безначального Отца по безвинности, и единого Сына – неизреченному рождению, и единого утешителя, Духа Святого – по нисхождению.

Аристен. Кто не крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа, но отступает от сего, лишается священства.

Вальсамон. Это правило говорит, что извергается тот епископ, или пресвитер, который крестит не согласно с заповедью Господа: во имя Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных, или в трех сынов, или в трех утешителей. Ибо были некоторые еретики, допускавшие такую хулу и таким образом крестившие. Мы же, веруя в едино Божество в трех ипостасях, крещаемся единым крещением через призвание Отца, Сына и Святого Духа. А только о епископах и пресвитерах упомянуло правило потому, что никому другому не дозволено крестить.

Славянская кормчая. Аще который епископ, или пресвитер по Господню завещанию не крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа, но в три безначальны, или в три сыны, или в три утешители крещает, да будет извержен.

Толкование. Господь, на проповедь посылая ученики своя, шедше научите, рече, вся страны, крещающе их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всякому убо правоверному по сему повелению подобает крещати в три составы единого безначального Бога, а не в три безначальны, ни в три сыны, ни в три утешители; се бо церковного предания и обычая кроме есть; единого бо безначальна Бога чести церковь прияла есть; Отца, зане вина. И единого Сына от Отца неизреченно рождьшася. И единого утешителя Пресвятого Духа.

Правило 50.

Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даемое в смерть Господню: да будет извержен. Ибо не рек Господь: в смерть Мою крестите, но: шедше научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына и Святого Духа.

Зонара. Три погружения здесь правило называет тремя крещениями в едином тайнодействии, то есть, в едином крещении. Таким образом, крестящий при каждом погружении произносит едино имя Святой Троицы. А погружает крещаемого в святую купель единожды, и это единое погружение совершает в смерть Господню, нечестиво; и совершающий крещение, таким образом, будет подлежать извержению.

Аристен. Кто совершает таинство не тремя погружениями, но одним в смерть Господа (чего Господь не заповедал ), тот лишается священства. Господь заповедал крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Посему, если какой епископ, или пресвитер воспротивится Господней заповеди, и будет крестить в одно погружение, на том основании, что крещение возвещает смерть Господню, то будет извержен.

Вальсамон. И это правило той же силы. Ибо определяет совершать таинство Святаго крещения через три погружения, то есть во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а крестит однажды, по причине единства Божества и троичности ипостасей, или ради смерти Христа на кресте и тридневнаго Его воскресения. Ибо и Апостол говорит: в смерть Его крестихомся (Римл. 6, 3 ). А слово: «крещения» здесь, по-моему, должно принимать вместо погружений. Итак, правило говорит, что извергается тот, кто крестит одним погружением в смерть Господа, ибо делает так вопреки учению Господа и явно нечестиво.

Славянская кормчая. Во святом крещении крестящихся погружати, а не обливати. Аще который епископ, или пресвитер не крещает в три погружения единым глашением, но во едино погружение в смерть Господню даемо, да извержется таковый, Не рече бо Господь: в смерть мою крестите, но шедшее научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19).

Толкование. Повелевает правило в три погружения крещати, единым глашением, рекше единым крещением. Якоже крещающему на коемждо погружении приглашати имя единого от Святыя Троицы. Иже бо во едино погружение крещати во священней купели, и в смерть Господню едино приглашати погружение, зловерно есть, и тако крещай да извержен будет.

Правило 51.

Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина, не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил вместе и таким образом клевещет на создание: или да исправится, или да будет извержен от священного чина, и отвержен от церкви. Так же и мирянин.

Зонара. Ради воздержания не вступать в брак, удаляться от вкушения мяса и пития вина не запрещается. Но гнушаться сим и удаляться от него, как вредного для души, небезукоризненно. Ибо ни в чем созданном от Бога нет зла; но вредно злоупотребление. Если бы жена, вино и прочее были причиной зла, то не были бы созданы Богом. Таким образом, клевещущий на творения Божьи хулит Его зиждительную силу. Посему таковый имеет нужду в исправлении; если же не исправляется, будет извержен и отлучен от церкви. Ибо не только достоин извержения, но и не должен быть принимаем в церковь, как еретик.

Аристен. Всякий клирик, гнушающийся вином, мясом и браком не ради подвига, если не исправится, должен быть изгнан из церкви То есть: таковый извергается и из церкви изгоняется.

Вальсамон. Законного брака церковь не отвергает; ибо для сего и Бог создал мужчину и женщину. Не гнушается церковь и теми, которые едят мясо и употребляют вино, если все делают благовременно и так, как предает священное учение. Ибо, говорит, ничто из созданного Богом не есть зло; но все добро во время свое. Но опять и воздерживающихся от сего ради подвига воздержания не наказывает. Посему надлежит обращать внимание: по каким побуждениям кто воздерживается от сего. И если воздерживается, почитая нечистым, как безбожнейшие богомилы, – и из-за того, что брак, мясо и вино бывают причиною зла для тех, которые худо пользуются ими; то должен быть извержен, когда и после увещания не исправляется; и даже более – должен быть отлучен всенародно от церкви, как хулящий Божии создания. Если же воздерживается ради подвига и по благочестию, не должен быть осуждаем. Посему и многие монахи, ради воздержания довольное время не вкушавшие сыра, ни яиц, ни вина, в некоторые времена вкушали их и, таким образом, уничтожали всякое подозрение и соблазн, как, например блаженный пустынножитель, прозванный железным, и бывший епископом Елеи монах Феодул, на соборе, для устранения соблазнов и пустословия некоторых злых людей; вкусил сыру и яйца.

Славянская кормчая. Презвитер или диакон гнушайся мяс, или брак хулит, отриновен от церкви. Всяк причетник и мирский человек вина, или мяс, или брака гнушайся, аще токмо не воздержания ради, аще не исправится, отвержен.

Толкование. Епископ, или презвитер, или диакон, или всяк священнического чина, вина, или мяс, или брака гнушайся, не воздержания ради, но ненавистью мерзка творя я и на вред души, забыв писания глаголющего, яко вся добра зело (Быт. 2). Ничтоже бо от сотворенных Богом зло; и паки, яко мужа и жену сотворил, есть Бог человека. Но аще хуля оклеветает тварь Божию, да исправится, укоряя и похуляя себе. Аще ли же ни, да извержен, будет, и до конца отриновен от церкве: такоже и мирский человек.

Правило 52.

Если кто, епископ, или пресвитер, обращающегося от греха не приемлет, но отвергает: да будет извержен из священного чина. Опечаливает ибо Христа рекшего: радость бывает на небесах об одном грешнике кающемся.

Зонара. Господь наш, ради согрешивших, приклонил небеса и низшел. Ибо Он сказал: не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние (Матф. 9, 13). Итак, кто не приемлет обращющагося от греха, тот противодействует Христу Богу нашему; а противодействующий и не повинующийся Ему не есть Его ученик; а не будучи Его учеником, не достоин священнодействовать. Ибо, каким образом может быть принят Христом тот, кто делает себя антихристом, противясь воле Его?

Аристен. Не приемлющий кающихся, сам тем паче не должен быть приемлем. И таковый, если будет клирик, извергнется; ибо противится Господу, рекшему: радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся (Лк. 15, 7).

Вальсамон. Несть греха, побеждающего человеколюбие Божие. Посему Господь и приемлет всех кающихся и обращающихся от зла к добру. Ибо для спасения грешников Он низшел с неба, и сказал: не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние (Мф. 9:13). И так епископ, или пресвитер, не приемлющий обращающихся таким образом, но подобно Навату, гнушающийся ими, должен быть извержен, ибо противится воле Бога, рекшаго: радость бывает на небеси о едином грешнике, кающемся (Лк. 15, 7). Заметь из настоящего правила, что не одним епископам и монашествующим иереям дано правило принимать исповедания людей и разрешать грехи; но и пресвитеры с дозволения епископа принимают помышления людей. Ищи еще 6-е правило Карфагенского собора, и что в нем написано.

Другое толкование. Из того, что настоящее 52-е Апостольское правило подвергает наказанию епископов и пресвитеров, не приемлющих тех, кои обращаются от грехов, и из того, что 6-е, 7-е и 52-е правила Карфагенского собора не дозволяют священникам без ведома епископов принимать помышления и разрешать согрешения, открывается, что право разрешать грехи дано не одним монахам-священникам, но вообще всем священникам. Это для меня вполне ясно и из того, что божественным и святым Апостолам не известен даже был образ монашеской жизни. Ибо монахами тогда признавались и назывались жившие в пустынях, как, например, пророк Илия, святый Предтеча, великий Антоний, святый Павел Фивейский и другие. А ныне существующий образ монашеской жизни открыт был святому Пахомию ангелом после первого собора, пред концом жизни святаго Константина. Таким образом, не знаю, почему ни патриархи, ни епископы не дозволяют священникам – не монахам принимать помыслы людей. Думаю, более всего из опасения разглашения. Но я многим священнослужителем в великой Антиохии, клирикам сего святейшего престола беспрепятственно дозволял принимать помышления людей и разрешать грехи.

Славянская кормчая. Святитель, рекше епископ, или презвитер обращающагося от греха не приемлет, но отрея, да извержется, яко оскорбляет Христа рекшаго: радость бывает на небесех о едином грешнике, кающемся (Лк. 15, 7).

Толкование. Господь наш Иисус Христос грешных ради приклони небеса и сниде. Сам бо рече: не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние (Мф. 9:13). Да Аще кто от греха кающегося не приемлет, противныя творит Христу Богу нашему. Противная же творя и противится заповедям Его, несть Его ученик. Аще же несть Его ученик, Несть достоин служити Ему. Како бо может служити, яко антихриста себе сотворив, и противяся хотению Христову, да извержется.

Правило 53.

Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, во дни праздника не вкушет мяса и вина, гнушаясь, а не ради подвига воздержания: да будет извержен, как сожженный в собственной совести, и бывающий виною соблазна многим.

Зонара. Постановлено правилом не поститься в субботы, кроме одной великой субботы, а также в воскресные и праздничные дни. Но некоторые святые отцы, случалось, вкушали пищу через десять, или двадцать дней и более, а некоторые продолжали пост даже до сорока дней. Но как они, соблюдая пост в субботы, не были почитаемы нарушителями канонов, так не будет почитаем нарушителем канонов и всякий другой, кто захочет воздерживаться определенное число дней, и не вкушать в продолжение сих дней пищи, хотя бы случилась в числе сих дней и суббота или другой какой праздничный день. Если же кто по одним субботам постится, воздерживается от мяса и вина и не вкушает их даже в праздники, потому что гнушается ими, таковый не только не будет почитаться за воздержника, но будет сочтен достойным извержения, ибо подает мысль, будто вредны творения Божии, которыя, напротив, все добры и не должны быть отвергаемы. И 14-ое правило Анкирского собора постановляет, чтобы клирики, воздерживающиеся от мяс, касались их, то есть отведывали, и таким образом снова воздерживались; если же не делают так, – предписывает извергать их.

Аристен. Священник, не вкушающий вина и мяса не ради подвига воздержания, извергается.

Вальсамон. Всякий день воскресный и всякий праздник мы не постимся, потому что празднуем. Но и во все субботы, кроме одной субботы, то есть великой, разрешаем пост, дабы не показаться субботствующими по-иудейски. И так постящийся в сии дни епископ, или пресвитер, или диакон подлежит извержению, если при сем гнушается тем, что дано нам в пищу от Бога и сим соблазняет народ. Если же ради подвига воздерживается от сего, получит снисхождение. Прочти еще толкование на 51-е правило (Апостольское) и 14-е правило Анкирского собора. Мирянин, соблюдающий таковый недобрый пост и плачущий с еретиками-маркианистами, отлучается на основании последних слов 51-го правила.

Славянская кормчая. Аще который епископ, или презвитер, или диакон во дни господских праздник не вкушает мяс, или вина гнушаяся, и мерзка творя сия, а не воздержания ради, да извержется, яко сожжен своею совестию, и повинен соблазну многих быв (Никон 62).

Толкование. Управлено есть Святыми Апостолы и преподобными отцы, во вся субботы, кроме единыя великия субботы, и во вся недели, и во дни Господских праздников ни поститься никакоже. Но мнози от святых отец прилучаю за десять дний, или за двадцать, или за боле пощахуся. Неции же от них и за четыредесять дней пост продолжаху, яко же они разсудиша, яко несть преступление правилом, еже в таковыя субботы и недели поститися. Такоже аще кто хощет в уреченных днех воздержатися, и за толикоже поститися исполу, якоже и они, то аще суббота, или неделя, в тех днех прилучится, или ин Господский праздник, таковый яко преступник правилом не осудися. Ащеже некто токмо в субботу, или в неделю постится, а по вся дни яст, или яко гнушайся мяс, или вина сих удаляется, ни поне в Господския праздники, не хотя вкусити от них, таковый не наречется воздержник, или постник, но извержения достоин и осудится, яко многим помыслы вложив, вредно творити Богом сотворенная, от нихже ничтоже есть зло ни отметно. О сем еще ищи правило 14-е, иже во Анкире собора.

Правило 54.

Если кто из клира в корчемнице ядущий усмотрен будет: да отлучится, кроме случая, когда на пути по нужде в гостинице отдыхает.

Зонара. Призванные быть жребием Божиим должны быть и для мирян образцом скромной жизни и во всем безукоризненными, дабы из-за них не хулилось имя Божие. А посещение корчемниц показывает, что делающие это ведут жизнь нескромную, и что нравы их испорчены не только в отношении к пище и питью; но и в отношении ко всему прочему поведению. Ибо в корчемницах собираются нескромные мужчины и женщины, и поэтому находящийся в обществе с нами не останется не причастным их порочности. Ибо тлят обычаи благи беседы злы (1Кор. 15, 33). Посему правило повелевает отлучать таковых клириков. Но если клирик, находясь в пути и не находя где остановиться, то есть, иметь ночлег и отдохновение, по необходимости войдет в гостиницу; – таковый не будет подлежать вине и наказанию. То же самое говорит и 24-е правило Лаодикийского собора и 49-е Карфагенского.

Аристен. Клирик, ядущий в корчемнице без прилучившейся в пути необходимости, подлежит отлучению. Если клирик во время пути по необходимости остановится в гостинице,– ему оказывается снисхождение. А ядущий в корчемнице без крайности подлежит отлучению.

Вальсамон. Божественные и святые Апостолы, желая, чтобы клирики были безукоризненной жизни и не соблазняли других, но скорее побуждали к добру, определяют, чтобы они воздерживались не только от всякой предосудительной торговли, как сказано в другом правиле, но чтобы и не входили в корчемницу для принятия пищи, или питья. Ибо оне – для нескромных людей и достойны великого осуждения. Посему правило определяет отлучать клирика, делающего что-либо таковое; но остановившегося в гостинице на пути по необходимости, правило не подвергает наказанию, потому что делается это в крайности. Итак, худо говорят те, которые утверждают, что клирик может торговать вином, или снимать бани для торговли, или заниматься другою предосудительною торговлею. Ибо если запрещено клирику просто входить в корчемницу; то еще большему подвержется наказанию, если сам будет заниматься этой постыдной торговлей непосредственно, или через подставное лице. Прочти еще 24-е правило Лаодикийского собора и 49-е правило Карфагенского. Но поелику 42-е Апостольское правило епископа, пресвитера и диакона, преданных игре или пьянству, повелевает извергать в том случае, если не перестанут; а иподиакона и всех прочих клириков, делающих что-либо таковое, а равно и мирян подвергает отлучению, если не исправятся после увещания; то думаю, что и здесь клирик, посещающий корчемницу и не удаляющийся от сего зла, должен подпасть извержению после первого и второго вразумления. Это подтверждается словами правила: «Аще кто из клира в корчемнице ядущий усмотрен будет», то есть – если многократно делал это зло.

Славянская кормчая. Причетником церковным в корчемницах не ясти, ни пити. Иже кроме всякия нужды причетник обращается в корчемнице ядый, да отлучится.

Толкование. Не подобает причетником кроме нужды в корчемнице ясти и пити, или обитовати. Аще же по прилучаю долг путь шествующее, и не могшее града достигнути, и по нужде обитают в гостинице, таковыя помиловани будут. Аще же кто кроме некия нужды яст и пиет в корчемнице, да отлучится.

Правило 55.

Если кто из клира досадит епископу: да будет извержен. Правителю людей твоих да не говори зла.

Зонара. Архиереи, будучи образом Господа нашего Иисуса Христа и почитаемые главою тела церкви, большей достойны и чести. Посему причинивший им обиду извергается. А пресвитеры и диаконы, имеющие образ рук, так как через них епископ производит управление церкви, хотя и достойны чести, но не такой как епископ. Ибо не одинакового попечения заслуживают голова и руки. Посему и причинивший им обиду менее наказывается, ибо только отлучается.

Аристен. Правило 55. Клирик, причиняющий обиду епископу, извергается. Правило 56. Причиняющий обиду пресвитеру или диакону, отлучается.

Вальсамон. Эти два правила 55-е и 56-е определяют наказание клирикам, причиняющим обиду; но 55-е говорит, что клирик, причинивший обиду епископу, извергается; а 56-е определяет, чтобы клирик, причинивший обиду пресвитеру или диакону, был отлучен; конечно, потому, что епископ имеет большую честь. Каноны так различают наказание клирикам, причинившим обиду; а гражданский закон определяет каждого обидчика подвергать бесчестию и вместе взыскивать денежную пеню. Думаю, что бесчестие сопровождается и извержением.

Славянская кормчая. Правило 55. Аще который причетник досадит епископу, да извержется, писано бо есть, князю людей своих, да не речеши зла.

     Толкование. Епископы убо по образцу сущее Господа нашего Иисуса Христа, и глава церковного телесе именуеми, и большая чести достойны суть: тем же аще кто досадит им, да извержется. Пресвитеры же и диаконы по образу суще рук, яко теми церковное правление содевает епископ: чести убо и тии достойны суть, но не тако якоже епископы, глава бо рук честнейши есть: тем же аще кто сим досадит, меньше мучится, токмо бо отлучится. Правило 56. Аще который причетник досадит пресвитеру, или диакону, да отлучится. Аще не перестанет да извержется.

Правило 56.

Если кто из причта досадит пресвитеру, или диакону: да будет отлучен от общения церковного.

     (смотри правило 55)

Правило 57.

Если кто из клира хромому, или глухому, или слепому, или ногами болезненному посмеется: да будет отлучен. Так же и мирянин.

Зонара. К тем, кои имеют некоторые члены тела поврежденные, надлежит иметь сострадание и, сколько возможно, защищать их и руководить, а не смеяться над ними. И если мирян, поступающих так, правило подвергает отлучению; то, что подумать о клириках, которые, как многократно сказано, должны быть для народа образцом всякой добродетели и побуждением к честности?

Аристен. Смеющийся над слепым, и глухим, и хромым отлучается. Смеющийся над слепым и глухим, или хромым, или имеющим иное повреждение в теле отлучается, как хулящий Создавшего их.

Вальсамон. И клириков и мирян, не оказывающих сострадания к кому бы то ни было, имеющему телесный недостаток, но смеющихся над ними, правило подвергает отлучению. А очень многие находят в этом предлог для смеха, и тем самым противятся судьбам Божиим.

Славянская кормчая. Слепому, и глухому и хромому посмеяхся, да отлучится.

Толкование. Аще который причетник глумится и посмехается, слепому, и глухому и хромому, или иными уды телесными болящему, таковый да отлучится, яко укорь творя создавшему того Богу.

Правило 58.

Епископ, или пресвитер, нерадящий о причте и о людях, и не учащий их благочестию, да будет отлучен. Если же останется в сем нерадении и лености: да будет извержен.

Зонара. На всяком епископе лежит непременный долг подчиненный ему народ учить догматам благочестия и приводить к правой вере и честной жизни; ибо Бог через пророка говорит предстоятелям народов: если не возвестиши, ни соглаголеши, беззаконник той в беззаконии своем умрет, крове же его от руки твоея взыщу (Иезек. 3,18). Итак, епископ, не радящий об учении отлучается. Если же и после того не престает от нерадения; то и извергается. Подобно сему и пресвитеры; ибо правило требует, чтобы и они были учительны. И великий Павел заповедует епископу быть учительным и трезвенным (то есть: трезвящимся и бодрствующим), а не ленивым и небрежным. И самое имя епископа побуждает его к бдительности; ибо он назван надзирателем, а надзирателю должно бодрствовать, а не предаваться беспечности. Для сего епископам и кафедра в алтарь поставляется на возвышении. Это показывает, каков он должен быть, и то, что он должен с высоты обнимать взором народ ему подчиненный и тщательнее надзирать за ним. И пресвитерам установлено стоять там и сидеть вместе с епископом, дабы и они с возвышенного места могли надзирать за народом и благоустроять его, как сотрудники, данные епископу. И 19-е правило Трулльского собора говорит: «предстоятели должны по вся дни, наипаче же в дни Воскресные поучать весь клир и народ».

Аристен. Епископ, не научающий благочестию, отлучается, а пребывающий невразумленным и после того извергается. Епископ должен учить благочестию клир и народ. Если не радит о сем научении, отлучается; а если и по отлучении не исполняет сего, то подлежит и извержению.

Вальсамон. Епископское достоинство есть учительное; и всякий епископ должен учить народ догматам благочестия и правилам жизни православной. Ибо он поставляется надзирателем для надзирания за народом своим; отчего и назван епископом. И пресвитеры должны быть таковыми же потому, что и они сидят близ епископов на высоких кафедрах. Итак, епископ и священник, не делающий так, но небрегущий о сем, отлучается; а пребывающий в нерадении и извергается. Пресвитеры учат с дозволения епископа, а не самовольно.

Славянская кормчая. Епископом и пресвитером учити люди всегда, якоже и 19-е правило глаголет 6-го собора Вселенского. Епископ или пресвитер не брегий о причетниках и о людях своих, и не наказая их на благоверие, да отлучится. Пребывая же в таковой лености, да извержется.

Толкование. Без всякого извета должны суть епископы учити люди сущие под ними, благоверным повелением, и на правоверие, и на чистое житие наставлять. Рече бо Бог пророком (Иезек. 3:18) к людей сих владыкам, аще не научиши, ни возглаголеши, умрет беззаконный в беззаконии своем, и кровь его от руку твоею взыщу. Того ради и епископ, небрегший людей своих учити, да отлучится. Аще же ни тако от небрежения не отступит, да извержется. Такоже и пресвитеры, учительным бо быти и тем повелевает правило. И великий Павел (1Тим. 3:2–3) учительну и трезву епископу быти заповедает, сиречь трезвящуся и бдящу, а не ослабленну и лениву. Ибо и имя епископское на трезвение того воздвизает. Епископ бо холм высок нарицается, на нем же стража бывает. И аще кто на нем верху стоя стережет, и смотрит семо и овамо, епископ сей нарицается, еже сказается страж, или смотритель: да стражеви убо, и смотрителю бдеть подобает, а не лениться. Того ради епископом внутрь алтаря престол высоце водружен есть. И сия бо вещь являет, яко подобает им на сущия люди зрети с высоты, и смотрити я, и стрещи испытание. И пресвитеры же стояти тамо с епископом и сидети повелени быша, да и тии высокого ради седания, возводятся на смотрение людей, и на строение их, яко помощницы вдани суще от Бога епископу. Се же и девятое надесять правило повелевает иже в Трулле полатном святого собора.

Правило 59.

Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, некоему от клира нуждающемуся не подает потребного: да будет отлучен. Закосневая же в том, да будет извержен, как убивающий брата своего.

Зонара. Церковное имущество писание называет имуществом бедных. И должно раздавать оное бедным. Если же предстоятели церквей должны удовлетворять других нуждающихся, сколько возможно; то сколько более должны удовлетворять подчиненных им клириков, находящихся в бедности? Не исполняющий сего отлучается; а и после того остающийся неисправимым извергается; потому что через это сделается убийцею брата. Ибо если кто умрет вследствие того, что не имеет необходимого для жизни, то имеющий, но не заботившийся о нем, конечно, есть убийца, и даже в том случае, если нуждавшийся не умер, потому что Божественный Промысел подал ему необходимое для жизни из другого какого-нибудь места.

Аристен. Священник, не оказывающий благотворения нуждающемуся клирику, отлучается. А остающийся не милостивым и после сего извергается. Ясно.

Вальсамон. Мы знаем, что епископ остающееся из доходов церковных излишним за удовлетворением его справедливых расходов и церковных, и обычной экономии клириков, должен раздавать бедным; ибо это остающееся называется принадлежащим бедным. А теперь это правило определяет, чтобы епископы и пресвитеры заботились о доставлении потребного неимущим клирикам, и не исполняющих сего отлучает, а продолжающих и после того быть таковыми извергает, как сделавшихся виновными в смерти братий. Не говори, что правило наказывает пресвитеров, не разделяющих своего собственного имущества нуждающимся клирикам. А предположи, что пресвитер, может быть имевший должность хорепископа, или протопопа управлял церковным имуществом и от этого приобрел состояние, обязан подавать нуждающимся и тем паче бедным клирикам. Если же этого не скажешь, то я не пойму, каким образом подвергнется отлучению или извержению пресвитер, не дающий из своего собственного имущества своему товарищу – соклирику нуждающемуся. А «убить брата» значит не только то, когда это исполнено самым делом; ибо хотя бы и не умер, но в намерении епископа, или пресвитера это уже совершилось.

Славянская кормчая. Епископ не милостив, убийца есть. Аще который епископ, или пресвитер некоему причетнику убогу сущу не подает потребных, да отлучится. Пребывая же не милостив, да извержется, яко убийца есть своему брату.

Толкование. Церковное богатство – нищих богатство. Церковное богатство, убогих богатство, Святое Писание именует, и подобает раздавать е убогим. Аще бо иным требующим раздавать церковные властели должны суть, якоже пишет, кольми паче сущия под ними причетники миловати и даяти им потребная должны суть. Сего же не творящие, да отлучатся. Пребывающие же не исправлены, да извергнутся, понеже сами быша братоубийцы. Ибо не имей потребных на составление живота, умирает: аще убо и не умре он, от инуду Божественному промышлению, даровавшему ему потребная животу.

Правило 60.

Если кто подложные книги нечестивых, как святые, в церкви оглашает, ко вреду народа, и клира: да будет извержен.

Зонара. Многие книги повреждены нечестивыми к вреду простейших, как, например, и Апостольские Постановления, писанные святым Климентом епископом, которые посему и были отвергнуты соборно. А некоторые и совсем составлены ими, и имеют ложные надписания, как будто бы были сочинены святыми отцами. Оне называются и апокрифами. Эти-то книги правило повелевает отвергать и не предлагать для чтения. Если же кто будет открыто приносить их, и покусится читать в церквах, того, если он имеет священный сан, правило подвергает извержению. Книги же Ветхого и Нового Писания, которыя должно читать, перечислены точно прежде в последнем правиле сих Апостольских заповедей, потом и у великого Афанасия, и у великого и мудрейшего отца Григория Богослова, и у святого Амфилохия (у обоих сих в виде стихов), и в правилах собора Карфагенского. А так называемый шестой собор, Трулльский, в шестьдесят третьем своем правиле говорит и следующее: «повести о мучениках врагами истины лживо составленные, дабы обесславить Христовых мучеников и слышащих привести к неверию, не обнародовать, но предавать огню. Приемлющих же оные, или внимающих оным, как будто истинным, анафематствуем».

Аристен. Читающий в церкви книгу нечестивого извергается. Читающий в церкви книги нечестивых, как святые, должен подлежать извержению.

Вальсамон. Следуя настоящему Апостольскому правилу, и другие правила определяют, чтобы не были читаемы книги нечестивых, но предаваемы огню. Ищи еще 12-й титул настоящего собрания, главу 3-ю и что написано в ней. А поелику некоторые повреждали благочестивые писания или на сочинении, не православном, выставляли имена православных, как сделал еретик Памфил, наименовавший еретические бредни Хрисомалла золотыми богословскими сказаниями; то правило определяет, чтобы священнослужитель, совершивший, что-либо таковое на погибель народа, был извергаем. Ищи еще последнее Апостольское правило, героические стихи святого Григория Богослова и 63-е правило Трулльского собора и узнаешь, какие книги должно читать православным.

Славянская кормчая. Ложных книг не почитати. Аще кто лживое писание нечестивых еретик книги, яко святы в церкви пред всеми почитает, на пагубу людем и церковному причту, да извержется.

Толкование. Многие книги от еретик искажены быша на вред простейшим человеком, сиречь невеждным: якоже и от святого Климента, написанные епископом апостольские заповеди, яже того ради собором и отвержены быша. Некия же и вся отнюдь от еретик сложена быша, и ложно надписание имущая, якоже се от святых отец списаны, еже и потаенная нарицают: таковым убо книгам отверженным быти повелевает правило, и на почитание не предлагати их. Аще же который пред людей сия изнесет, и в церкви чести покусится, аще есть епископ, или пресвитер, или диакон, да извержется, книги же да сожгутся. Книги же яже подобает почитати, Ветхого и Нового завета изотчтенны суть известно: первое убо в последнем правиле сих Апостольских заповедей: и потом великим Афанасием: и великим и премудрым отцом Григорием Богословцем: и святым Анфилохием: и от всех сих по числу написаны суть.

Правило 61.

Если верный обвиняем будет в любодействе, или в прелюбодействе, или во ином каком запрещенном деле, и обличен будет: да не вводится в клир.

Зонара. Изобличенный в прелюбодеянии, или в любодействе, или в другом каком бесстыдном поступке не только не допускается до священства, но и совсем не принимается в клир. А к обвинению епископов и клириков не должны быть допускаемы ни еретики, кто бы они ни были, ни раскольники, имеющие свои особые собрания, ни отверженные от церкви за преступления, или находящиеся вне общения, если не очистят прежде возникшие против них обвинения, будут ли это клирики или миряне; не допускаются также находящиеся под судом, доколе не окажутся непричастными к преступлениям по шестому правилу второго Вселенского собора, бывшего в Константинополе.

Аристен. Верный, обличенный в прелюбодеянии, или в любодействе, или в других преступлениях не может быть в клире. Верный, обвиненный в прелюбодеянии, или в любодействе, или в каком другом запрещенном деянии и обличенный в том, не принимается в клир. Но если кто, будучи еще неверным, впал в какой-либо из исчисленных грехов, потом крестился, и по крещении проводил свою жизнь безукоризненно, таковый беспрепятственно допускается в клир.

Вальсамон. В любодействе, или в прелюбодеянии, или в другом каком запрещенном действии обвиненный и обличенный; или осужденный не бывает клириком. Заметь это в отношении к тем, которые говорят, что не может быть допущена хиротония подвергшихся обвинению потому только, что они подверглись обвинению. Ибо настоящее правило говорит, что в клир не должны быть допущены изобличенные, а не подвергшиеся только обвинению.

Славянская кормчая. Блуд сотворшему недостоит в причет внити. Верный обличен быв в любодеянии, или в блуде, или в иных гресех, не будет причетник.

Толкование. Аще некое оклеветание будет на верного о любодеянии, или о блуде, или об иных отреченных гресех, и обличен будет, таковый в причет неприятен есть. Аще же кто неверен сый, и согрешит нечто отреченных грехов, и потом крестится, и по крещении соблюдет житие свое непорочно, таковый невозбранно в причет да внидет.

Правило 62.

Если кто из клира, устрашаясь человека иудея, или еллина, или еретика, отречется от имени Христова: да будет отвержен от церкви. Если же отречется от имени служителя церкви: да будет извержен от клира. Если же покается: да будет принят, как мирянин.

     Зонара. Отрекшихся имени Христа из страха наказания это правило подвергает совершенному отвержению от церкви. А отрекшихся имени клирика повелевает извергать, а если покаются, – принимать в звании мирян. Анкирский же собор (пр. 1) определяет, чтобы те пресвитеры и диаконы, которые по истине, а не по ухищрению и лицемерному приготовлению убоялись мучений и идоложертвовали, пользовались честию и кафедрою, но не дозволяет им действовать что-либо священническое.

     Аристен. Отрекшийся Христа подлежит и отлучению; а кто отречется от клира, тот, в случае обращения, принимается как мирянин. Отрекшийся Христа по страху человеческому подлежит отлучению. А кто, будучи клириком, отречется не Христа, но имени клирика, тот извергается; а по раскаянии принимается как мирянин.

     Вальсамон. Хотя гражданский закон и допускает снисхождение для того, кто страхом или насилием вынужден сделать что-нибудь; но церковный закон хочет, чтобы все православные были исповедниками веры. Итак, клирик, по страху наказания отрекшийся имени Христа, не только должен быть извержен, но и должен быть отсечен от доброго дела церкви как гнилой член. Если же отречется звания клирика, должен быть извержен. Впрочем, в обоих случаях, если раскается чистосердечно, должен быть принят как мирянин. Заметь из этого, что, если получившие печать пострижения и посему поставленные в чин чтецов свергнут священные одежды, и будут жить как миряне, они не могут совершать ничего предоставленного чтецам, хотя бы и опять приняли одежду клириков, или даже сделались монахами, но должны вести образ жизни как миряне. Ибо, если по страху отрекшийся своего пребывания в клире извергается, и по раскаянии принимается только как мирянин, то тем паче совершивший такое отречение добровольно и посмеявшийся над святою одеждою не должен быть удостоен прежнего пребывания в клире.

     Славянская кормчая. Отметник Христов отверженыи, причетнического имени отвергися, и обратився паки, яко простыи человек примется.

     Толкование. Аще который причетник страха ради человеча жидовска, или еллинска, или еретическа, отвержется имени Христова, весьма от церкви да изринется. Аще же не Христова, но имени причетнического отвержется причетник сый, сиречь убоявся епископ речет, несмь был, нихощу быти епископ; такоже и пресвитер, и диакон, и прочий причетник, аще отвержется своего имени, да извержется от сана своего. Обративжеся паки и кайся, яко мирский человек да будет приятен.

Правило 63.

Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, будет есть мясо в крови души его, или звероядину, или мертвячину: да будет извержен. Если же сие соделает мирянин: да будет отлучен.

Зонара. Это запрещено и в книге Бытия; ибо Бог, после потопа дозволивший людям употреблять в пищу все, так же как овощи, присовокупил: точию мяса в крови души да не снесте (Быт. 9, 4), какова, например, употребляемая некоторыми в пищу удавленина. Ибо у животных кровь заменяет душу. Не дозволяется также есть ни звероядину, ни мертвечину.

Аристен. Священник, употребляющий в пищу удавленину, звероядину, или мертвечину извергается, а мирянин отлучается.

Вальсамон. Да не снести мяса в крови души его, – это узаконено в книге Бытия. Такова удавленина. Но не позволительно есть звероядину и мертвечину. Поступающий против сего, если клирик, должен быть извержен, а если мирянин, должен быть отлучен. На каком основании некоторые едят изловленное и задушенное хищными птицами или собаками, или тиграми, я не знаю. Итак, заметь это правило относительно Латинян, без разбору употребляющих в пищу удавленину.

Славянская кормчая. Аще который епископ, или пресвитер, или диакон и всяк священнического чина снесть мяса в крови сущи души его (Быт. 9:4), еже есть удавленина. Всякого бо животна в души место кровь в нем есть. Да аще кто яст удавленину, или звероядину, или мертвечину, да извержен будет от сана; се бо и Моисеев закон отрекл есть. Аще же есть мирский человек, да отлучится.

Правило 64.

Если кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень, или в субботу, кроме одной только (великой субботы): да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен.

Зонара. Доброе дело пост. Но доброе должно быть и совершаемо добрым образом. Если же кто постится, преступая законоположения Апостольские, или Святых Отец, тот должен услышать, что не добро доброе, когда не добрым образом совершается. Итак, когда правило постановляет не поститься в субботу и в день Господень, а клирик постится; то он подлежит извержению, а мирянин отлучению. Но если кто постится в определенные дни, может быть в продолжение десяти или осми дней ради подвига воздержания (как уже прежде сказано), в таком случае к определенным дням причисляются и субботы и дни Господни. Так делали и многие святые отцы, когда постились и до сорока дней.

Аристен. Постящийся в день Господень, или в субботу, кроме одной, отлучается. Извергается постящийся в другую субботу, кроме великой, или в день Господень; а если таковый – мирянин, отлучается.

Вальсамон. В субботу мы не постимся, чтобы не показаться иудействующими. День Господень празднуем ради всемирной радости и воскресения Господа нашего Иисуса Христа; потому что суббота есть воспоминание творения, а день Господень – воскресения, а лучше воссоздания. А в одну великую субботу, в которую Господне тело лежало бездыханное в гробе, нам заповедано поститься по гласу Господа, который говорит: егда отъимется от них жених, тогда постятся (Марк. 2, 20; Лук. 5, 35). Итак, поступающий вопреки сему, если клирик, должен быть извергнут, а если мирянин, должен быть отлучен. Исключи мне отсюда божественных отцев, когда они постятся ради подвига воздержания и в эти дни; ибо они не будут подлежать осуждению. Ищи еще Святых Апостол правила 51 и 53.

Славянская кормчая. В неделю и в субботу постяся, кроме единой, извержен (Никон. 57).

Толкование. Аще который причетник постится в неделю, или в субботу, кроме единыя великия субботы, да извержется. Аще же мирский человек есть, таковый да отлучится.

Книга правил. Степень разрешения поста, в дни воскресный и субботний, определяется в церковном уставе и состоит обыкновенно в том, что разрешается вино, елей и принятие пищи по литургии, без продолжения неядения до трех четвертей дня.

Правило 65.

Если кто из клира, или мирянин, в синагогу иудейскую или еретическую войдет помолиться: да будет и от чина священного извержен, и отлучен от общения церковного.

Зонара. Правило почитает великим грехом, если христианин для молитвы входит в синагогу иудейскую или еретическую. Ибо, по слову великого Апостола, кое согласие Христови с велиаром? Или кая часть верну с неверным (2Кор. 6, 15)? Синагога иудеев и их самих не удовлетворяет по отношению к жертве, ибо им запрещено приносить жертву вне Иерусалима. Если же они, входя в свои синагоги, преступают закон, тем паче христианин, молящийся вместе с убийцами Христа, должен быть признан законопреступником. – Что касается собрания еретиков, проповедующих противное православным; то и сему собранию православные не должны оказывать чести, а скорее отвергать оное. – Некоторые говорят, что входящих в таковые синагоги для молитвы, как тяжко согрешающих, это правило подвергает двоякому наказанию, то есть извержению и отлучению. А другие говорят, что правило разделяет сии наказания между клириками и мирянами, и посвященным присуждается извержение, а мирянам отлучение. И Иоанн Златоуст в словах против иудеев сильно нападает на антиохийцев за то, что они празднуют вместе с иудеями. А 11-е правило Трулльского собора всем запрещает есть опресноки у иудеев и вступать в содружество с ними, или призывать их в болезнях, и принимать от них врачевства, или мыться вместе с ними; посвященных, не соблюдающих сего, правило подвергает извержению, а мирян подвергает отлучению.

Аристен. Молящийся с иудеями отлучается. Входящий в синагогу иудеев или еретиков и молящийся вместе с ними клирик извергается, как мыслящий согласно с иудеями; а мирянин отлучается. А если с еретиками и в доме только вместе молился епископ, или пресвитер, или диакон, отлучается по 45-му правилу.

Вальсамон. В 45-м Апостольском правиле мы истолковали, как должно понимать слова: «молиться вместе с еретиками». Здесь правило определяет, что молящийся в синагоге иудейской, или еретической, клирик извергается, а мирянин отлучается. Так должно разделить определенное наказание, потому что невозможно извергнуть мирянина. А если скажешь, что клирика так поступающего должно и извергнуть и отлучить, не погрешишь против надлежащего. Прочти и 11-е правило Трулльского собора, определяющее, чтобы все носящие имя христиан, то есть посвященные и миряне удалялись от иудеев и не сообщались с ними даже для врачевания, или другой какой причины; в противном же случае – одни были подвергаемы извержению, а другие – отлучению.

Славянская кормчая. Христианам с еретики не молиться. Моляйся с жиды, да отлучится.

Толкование. Вшедыи в соборище иудейское, или в церковь еретическу, или поганску, и помолився с ними, аще убо есть мирский человек, да отлучится. Аще ли причетник, да извержется, яко иудейская мудрствуя. Аще же в дому токмо помолится с еретики, епископ, или пресвитер, или диакон, да отлучится, яко же повелевает 45-е правило сих Апостольских заповедей.

Правило 66.

Если кто из клира в сваре кого ударит, и одним ударом убьет: да будет извержен за продерзость свою. Если же мирянин сие сотворит: да будет отлучен.

Зонара. Господь для всех дает заповедь бьющему в правую щеку обращать и левую, а не отмщать взаимно. Посему клирик, ударивший кого-либо в сваре, если получивший удар умрет, хотя бы от одного удара, извергается, как безрассудный; а мирянин, сделавший это, отлучается. Сварою же должно почитать ссору, а не войну.

Аристен. Клирик-убийца извергается; мирянин отлучается.

Вальсамон. Служителям божественной святыни повелено обуздывать гнев, как это ясно и из 27-го Апостольского правила. Здесь правило определяет извергать клирика, который, будучи побежден гневом, ударом убил кого-нибудь во время ссоры. А если бы кто сказал: не должно извергать такового, если подвергшийся биению скончался от одного ударения, потому что это убийство, может быть, было невольное; то правило присовокупляет, что должно извергать и того, кто убил и одним ударением. Различные правила Святого Василия извергают клирика, убившего каким бы то ни было образом. Читай еще Василик книга 60-я, титул 39-й, главу 1-ю, страница 3-я и главу 5-ю страница 2-я, а также 26-ю главу 9-го титула настоящего собрания: ибо там приведены указанные законы. Читай также Святого Василия правила 8-е, 11-е, 43-е, 54-е, 55-е, 56-е, 57-е, – и в них обрати внимание особенно на то, что касается души; ибо душевные раны имеют нужду более в церковном врачевании, чем в гражданском.

Славянская кормчая. Аще кто причетник в сваре кого ударит, и от единого ударения убиет, за дерзость свою да извержется, аще же людин, да отлучится.

Толкование. Аще который причетник в сваре ударит кого, и единым ударением убиет до смерти, да извержется суровства ради своего. Аще же есть мирский человек, да отлучится.

Правило 67.

Если кто деву необрученную насиловав имеет: да будет отлучен от общения церковного. Не позволять же ему брать иную: но должен удержать ту, которую избрал, если бы и убогая была.

Зонара. Кто насильно растлил девицу, если она была обручена кому-нибудь, тот наказывается как прелюбодей; а если – не обрученную, то правило определяет, чтобы он держал ее, а не отсылал, хотя бы она и убога была, и может быть не достойна его. А по гражданскому закону наказывается иначе.

Аристен. Учинивший насилие девице отлучается и должен удержать ее, хотя бы она была и бедная. Учинивший насилие не обрученной девице и растливший ее должен быть отлучен; и не должно быть ему дозволено взять иную, но он должен удержать ту, которую избрал, хотя бы и убога была. А осьмая статья, помещенная в 81-й главе 37-го титула 60-й книги Василик предписывает таковому нос отсечь, и третью часть его имения отдать насилованной им и растленной девице.

Вальсамон. Настоящее правило говорит, что отлучается учинивший насилие девице не обрученной никому другому, и принуждается сожительствовать с нею, хотя бы и убога была, хотя бы не достойна была рода его, а не разлучаться с нею и не брать другую. И это постановлено настоящим правилом; ибо учинивший насилие обрученной наказывается как прелюбодей. Ищи еще 93-е правило 6-го Собора. А о том, чтобы учинивший насилие имел насилованную женою, хотя бы она и убога была, – и не сочетавался с другою – должно сделать изыскание. Ибо, зачем дозволено, чтобы учинивший насилие, и после сего имел насилованную женою, и не брал в супружество другую, и притом когда закон (в 60-й книге, 37-м титуле, 81-й главе Василик) говорит: насилующий девицу и растливший ее должен подлежать отсечению носа и отдать ей третью часть своего имущества? Кажется, и настоящее правило разумеют, следуя третьей главе 37-го титула 60-й книги Василик, в которой определяется, чтобы тот, кто имеет наложницей честную женщину, был принуждаем взять ее в общение брака, и за насилие отлучают учинившего оное, а для спасения девицы принуждают его законно с нею сочетаться. Читай еще настоящего собрания титула 9-го, главу 30-ю и написанное в ней, и Василик книга 60-я, титул 58-й, главу 3-ю, в которой говорится: пусть не вступает в брак похищенная с похитителем; но если и согласятся на такое сожительство родители ея, подлежат ссылке. И не находи здесь противоречия; ибо иначе наказывается похитивший девицу, и иначе растливший девицу насилием. И похищение за бесстыдство похитившего не извиняется; а растление, совершенное через насилие, если допущено подвергшеюся растлению, извиняется. Совокупившийся с девицей по ея желанию иначе наказывается; ибо закон в книге 60-й, титула 37-м главе 80-й говорит: «совокупляющийся с отроковицею девою с ея согласия, но при неведении о сем ея родителей, когда дело откроется, если хочет взять ее в жену и соглашаются и родители, пусть состоится союз. Если же одна сторона родителей, то есть того или другого лица не пожелает, и если состоятелен учинивший растление, то пусть он даст растленной девице одну литру золота; а если не состоятелен, пусть даст половину своего имущества; если же он совершенно бедный, то, по телесном наказании и острижении волос, пусть будет сослан в ссылку.

Славянская кормчая. Растлившему девицу насилием, пояти ю. Нужду сотворив девице, да отлучается, и да имать ю, аще и убога есть (Никон. 13).

Толкование. Аще кто девицу, не обрученную, понужди растлит, да отлучен будет. Недостоит же ему иные пояти, но ту имети юже сам изволил, аще и убога есть. Осьмая же заповедь, в семьдесят и осьмой главе, тридесять седьмыя грани, шестьдесятных книг царских, повелевает таковому носа урезати, и третью часть имения его дати оскверненной от него девице.

Правило 68.

Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, приемлет от кого-либо второе рукоположение: да будет извержен от священного чина, и он и рукоположивший; разве если достоверно известно будет, что от еретиков имеет рукоположение. Ибо крещенным, или рукоположенным от таковых, ни верными, ни служителями церкви быть невозможно.

Зонара. О двукратном рукоположении можно различно думать. Ибо рукополагаемый второй раз ищет второго рукоположения, или потому что осуждает рукоположившего его в первый раз; или потому что от рукоположившего его второй раз надеется приять некую большую благодать Духа и освятиться, так как имеет в него веру; или может быть, оставив священство, опять рукополагается как бы сначала; или может быть – и по другим причинам. Каким бы образом ни сделал это, но и дважды рукоположенный, и рукоположивший его подлежат извержению, исключая того случая, если первое рукоположение было от еретиков: ибо ни крещение еретиков не может никого сделать христианином, ни рукоположение их не сделает клириком. Итак, рукоположенных еретиками вновь рукополагать нет опасности.

Аристен. Дважды рукоположенный извергается вместе с рукополагающим, если первая рука не была еретическая. Епископ или пресвитер, принявший второе рукоположение, потому что показывает вид, будто гнушается первого, извергается вместе с рукополагающим, если первое было не от еретика.

Вальсамон. Каким бы то ни было образом двукратно рукоположенный в один и тот же священный сан извергается, и не только он сам, но и заведомо рукоположивший его. поелику показывают вид, что если осуждают первое рукоположение, или второе совершается по оставлении первого, чему невозможно совершиться. Ибо однажды отвергнувший данную ему благодать рукоположения не может уже совершать ничего священнического. А как рукоположение и крещение еретиков ни клириками не делает, ни верными; то определено, без опасения рукополагать и крестить рукоположенных, или крещенных еретиками; ибо бывшее у них почитается за не бывшее.

Славянская кормчая. Дважды не поставлятися в причет. Дващи поставлении, и с поставльшим его, да извержется, аще не будет токмо еретическая рука первая (Никон. 63).

Толкование. Аще который епископ, или пресвитер, или диакон, второе поставление примет от кого, первого возненавидев, да извержется сам, и поставивый его, аще токмо не прилучится, яко еретик поставлен бе перве. Ибо от тех крещении, некрещени: и поставлении, не причетницы.

Правило 69.

Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится во святую четыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или в пятницу, кроме препятствия от немощи телесной: да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен.

Зонара. Это правило непременно требует, чтобы верные проводили в посте святую четыредесятницу пред Пасхою, и среду и пяток каждой из прочих седмиц, кроме тех, кто по слабости телесной не может поститься. Ибо пост придуман для укрощения плоти. Если же плоть удручена болезнью, или другою какою немощью, то уже не необходимо это укрощение через пост. Не соблюдающих сего правила посвященных правило предписывает извергать, а мирян отлучать. Должно заметить, что правило и среду и пяток поставляет наравне со святою четыредесятницею пред Пасхою.

Аристен. Того, кто не постится в четыредесятницу, или в среду и в пяток, если он клирик, подвергни извержению, а если мирянин, подвергни отлучению; исключая того случая, когда препятствует сему немощь. Ясно.

Вальсамон. Сорокадневный пост пред Пасхою прежде предан Господом, Который постился такое число дней; потом – и Святыми Апостолами в настоящем правиле. Ибо правило говорит: если какой верный не постился в святую четыредесятницу пред Пасхою, и во всякую среду и пяток (ибо и в эти дни подобно святой четыредесятнице нам определено сухоядение); то, если он клирик, должен подлежать извержению; а если мирянин, должен подлежать отлучению. Исключи сие болящих. Ибо если они разрешат на рыбу, будут удостоены снисхождения. На мясо же никто не должен разрешать ни в какую среду и пяток, кроме пасхальных и других, в которые разрешается, хотя бы находился при последнем издыхании. Исключи мне среды и пятки седмицы, предшествующей седмице мясопустной, седмицы сыропустной и седмицы пасхальной; ибо в эти седмицы мы разрешаем, потому что в седмицу, предшествующую мясопустной постятся Армяне ради ниневитян, и в сыропустную седмицу соблюдают великий пост еретики Тетрадиты. А пасхальная седмица считается как самый великий день Господень; ибо поэтому каждый день тогда читаются и утренняя воскресная Евангелия. Точно также исключи мне и из четыредесятницы субботы и воскресные дни; ибо подобным образом мы разрешаем и в эти дни по 64-му Апостольскому правилу. А когда слышишь о разрешении, не говори, что это разрешение на мясо. Ибо вкушать мясо в великую четыредесятницу не должно быть дозволяемо никому, хотя бы находился и при последнем издыхании. Мы знаем, что в разные времена об этом были вопросы на соборах, но разрешения не дано. Заметь из настоящего правила, что собственно существует один пост, сорокадневный, пред Пасхою; ибо если бы были и другие посты; то упомянуло бы правило и о них. Впрочем, если мы постимся и в другие посты, как – то: в пост Святых Апостолов, Успения Святыя Богородицы и Рождества Христова, не подвергнемся за сие стыду. Читай и написанное нами на третий вопрос синодальных ответов, бывших в дни патриарха господина Николая.

Славянская кормчая. Великий пост, и среды и пятки во все лето в посте пребывати. Аще который епископ, или пресвитер, или диакон, или поддиакон, или чтец, или певец, в 40 дней, сиречь в великий пост не постится, и во все лето во всякие среды и пятки, да извержен будет, токмо аще не пакостит ему телесная болезнь. Немощному бо прощено есть по силе вкушать масла и вина. Аще же мирский человек не постится, да отлучится (Никон. 57).

Правило 70.

Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из списка клира, постится с иудеями, или празднует с ними, или приемлет от них дары праздников их, как то, опресноки, или нечто подобное: да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен.

Зонара. Если тот, кто молится вместе с лишенным общения, или с изверженным, по прежде писаным правилам, состоит под епитимиею; то празднующий с иудеями, или постящийся с ними, или принимающий от них какие-нибудь части праздников их (людей, не отлученных и не общения лишенных, но христоубийц и удаленных от общества верующих, или лучше людей проклятых) каким бы образом не был достоин – посвященный извержения, а мирянин отлучения? Ибо таковый, хотя и не единомыслен с ними, но многим подает повод к соблазну и подозрение против себя, будто отдает честь иудейским обрядам. А вместе с тем думается, что он оскверняется сообществом с теми, которым Бог прежде христоубийства через пророка сказал: поста и праздности и праздников ваших ненавидит душа моя (Ис. 1,14). И 29-е правило Лаодикийского собора определяет, чтобы христианин не праздновал в субботу, а иудействующие, говорит, да будет анафема. И 71-е правило Карфагенского собора запрещает праздновать и пиршествовать с еллинами.

Вальсамон. Святые Апостолы, в других правилах определивши, что должно быть с теми, которые молятся вместе с еретиками, или с отлученными, теперь повелевают постящихся с иудеями, или принимающих опресноки праздников их, или другие дары – клириков извергать, а мирян отлучать. Но не говори, что сии иудействуют, как будто бы были единомысленны с иудеями: ибо таковые непременно подвергнуты будут не одному извержению или отлучению, но всецелому лишению общения, как повелевает и 29-е правило Лаодикийского собора. А скажи, что таковые суть православные, но презирающие церковные предания и беспечно живущие; а посему и наказываются они снисходительнее, как производящие соблазн. Ибо поэтому и мы, которые и веруем и делаем не согласно с иудеями и другими еретиками, без сомнения разрешаем пост, когда они постятся, может быть, ради угрозы ниневийской, или по другим их мнимым причинам. А из того, что извергаются и отлучаются приемлющие от иудеев дары праздников их, то есть, опресноки и прочее, многие заключают, что изобличаются сим совершающие таинственную жертву на опресноках: ибо, говорят, если одно вкушение опресноков иудейских праздников подвергает извержению и отлучению; то причащение их, как дела Господня и совершение на них Пасхи, подобно иудеям, – какому не будет подлежать осуждению и наказанию? Итак, заметь это правило и ищи 71-е правило Карфагенского собора.

Славянская кормчая. Аще который епископ, или пресвитер, или диакон, или всяк священнического чина причетник постится с жиды, или празднует с ними, или приемлет от них часть опреснока в день праздника их, или таковое творит, да извержется. Мирский же человек, да отлучится.

Правило 71.

Если который христианин принесет елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их праздник, или возжет свечу: да будет отлучен от общения церковного.

Зонара. «Да будет отлучен от общения церковного», ибо приношение елея и свещевозжение делает потому, что чтит обычаи иудеев, или язычников. А если чтит их богослужение; то должно думать, что и мыслит так же, как они.

Аристен. Правило 70. Мирянина иудействующего, или мыслящего согласно с язычниками, отлучай. Правило 71. Клирика извергай. Мыслящий согласно с иудеями и вместе с ними постящийся, или празднующий, если то клирик, извергается, а если мирянин, отлучается.

Вальсамон. В другом месте сказано, что нет никакого общения верному с неверным (2Кор. 6, 14. 15). Посему и настоящее правило говорит, что подлежит отлучению тот христианин, который празднует вместе с каким бы то ни было неверным, или возжигает елей, или светильник при их ложном богослужении; потому что таковый почитается единомысленным с неверными. По настоящему правилу таковый наказывается снисходительнее, а по другим подвергается более строгим наказаниям.

Славянская кормчая. Аще который христианин принесет масло в соборище жидовское, или в церковь еретическую, или в поганску в праздник их, или кадило, или свещу вожжет, да отлучится.

Правило 72.

Если кто из причта, или мирянин, из святой церкви похитит воск, или елей: да будет отлучен от общения церковного, и в пятеро приложит к тому что взял.

Аристен. Похищающий воск, или елей церковный отлучается, с возвращением в пятеро против похищенного. Полный текст правил требует, чтобы возвращаемо было не в пятеро против похищенного, а только самое похищенное и еще пятая часть оного.

Вальсамон. Правило говорит, что всякий верный, взявший из церкви воск, или елей отлучается. Но не подумай, чтобы это взятие означало кражу. Ибо взявший воск или елей церковный с таким намерением должен быть подвергнут наказанию, как святотатствующий. А скажи, что здесь наказывается тот, кто просто взял и обратил на обыкновенное употребление, принесенное Богу, будет ли таковый иметь право настоятеля в храме, или будет лицем служебным в нем.

Славянская кормчая. Крадыи из церкви пятерицею возвратит. Да отлучится иже воск, или масло от церкви украдыи, и да положит пятерицею.

Толкование. Аще который причетник, или мирский человек, от Святыя церкви украдет воск или масло, да возвратит украденное, и толиких же пять частей да приложит к сему, и потом да отлучится.

Правило 73.

Сосуд златый, или сребряный освященный, или завесу, никто да не присвоит на свое употребление. Беззаконно ибо есть. Если же кто в сем усмотрен будет: да накажется отлучением.

Зонара. Отделенное Богу не должно обращать на обычное употребление (ибо оно освящено), будет ли это какой-либо сосуд, или ткань (ибо наименованием завесы правило обозначало всякую ткань), или елей, или воск. Принесение сих вещей в храм Божий освящает оныя. И так из церкви не должно уносить ни воска, ни елея, ни какого-либо сосуда, ни ткани, принесенной Богу, и не должно обращать оныя на какое-нибудь свое употребление. Виновные подлежат за сие отлучению. Ахарь взял у Бога не принесенное и не освященное, а только обещанное, и, однако же, подвергся наказанию, быв побит камнями со всем родом.

Аристен. Присвояющий для собственного употребления священные сосуды отлучается. Кто обращает на собственное употребление священные вещи, – сосуд или завесу освященные, тот должен быть подвергнут отлучению, как нарушитель закона.

Вальсамон. Настоящее правило определяет то же, что и 72-е, то есть, чтобы не были обращаемы на обыкновенное употребление приносимые Богу и посвящаемые храмам какие бы то ни было сосуды и утварь. Ибо именем завесы обозначается всякая ткань. Ахарь, присвоивший себе золотой язык из добычи золота, обещанного Богу, но еще не освященного, побит камнями со всем родом. Читай еще 10-е правило Первого и Второго Собора, бывшего в храме Святых Апостолов.

Славянская кормчая. Сосуд злат или серебрян освящен, сиречь в церкви повешен, или завеса, или постав злат, или паволока, да никто же от таковых возмет что на свою потребу. Аще же кто обрящется таковое беззаконие творя, да запрещением будет отлучен.

Толкование. Богови освященных не подобает осквернять, освящена бо суть. Аще сосуд есть, или ино что, аще завеса, или постав злат, или паволока, или аще масло будет или воск, принесением бо их в Божию церковь, отлучаются таковая. Не подобает убо ни воска, ни масла взяти от церкви, ни иного какова сосуда, ни завесы, ни постава, ни паволоки, ни ризы, ни платна, вся бо та Богови возложена суть: и недостоит их на свою потребу взимати, того бо ради и отлучению повинны суть. Ибо Ахарь украд, яже еще не принесена бяху ни освящена Богу, но токмо обещана, и обаче прият месть, со всем родом своим каменеем побиен быв (Нав. 7).

Правило 74.

Епископ, от людей доверия достойных, обвиняемый в чем-либо, необходимо сам должен быть призван епископами, и если предстанет и признается, или обличен будет: да определится епитимия. Если же зван быв, не послушает: да позовется вторично чрез посылаемых к нему двух епископов. Если же и так не послушает: да позовется и в третий раз чрез двух посылаемых к нему епископов. Если же и сего не уважая, не предстанет: Собор, по благоусмотрению своему, да произнесет о нем решение, да не мнится выгоду иметь, бегая от суда.

Зонара. И в 61-м правиле сказано нам, что не всякий может обвинять епископа, а только люди безукоризненные и православные. На это указывает и настоящее правило словами: «от людей вероятия достойных». Но хотя бы и таковыми людьми был обвиняем епископ, не должно осуждать его в его отсутствие, а признавать его, и, когда придет, он должен выслушать, что против него говорят. И когда выслушает, должен возводимые на него обвинения или признать справедливыми, или, если не признает, должен быть обличен, и таким образом должен быть постановлен приговор. Но если, быв вызван один раз, не придет, то правило определяет сделать ему и второе приглашение через двух епископов. А если оставит без внимания и это приглашение, правило повелевает призвать его к следствию и в третий раз также через двух епископов; и ежели и таким образом не придет, собору постановить против него приговор и при одной только стороне (то есть обвиняющей), дабы, при дальнейшей отсрочке следствия и приговора, бесстыдное уклонение от суда не оказалось для него выгодным.

Аристен. Епископ, обвиняемый и вызываемый, но не слушающий должен быть вызван и дважды и трижды; а если упорствует, собор пусть произнесет о нем мнение. Епископа, в каком-либо преступлении обвиняемого мужами, заслуживающими доверие, и вызываемого в суд, но не повинующегося, не тотчас должен осуждать собор, а вызвать и дважды и трижды, посылая к нему с каждым вызовом двух епископов. Если же упорствует, пренебрегает и не является в суд, тогда собор должен произвести исследование обстоятельств обвинения и при одной стороне, и постановить о нем приговор по своему усмотрению.

Вальсамон. О том, кто может обвинять епископов, или клириков, и кто может свидетельствовать против них, читай настоящего собрания титул 9-й, главу первую и то, что в ней написано, также главу вторую, и что в ней написано. А настоящее правило постановляет, что епископ, обвиненный в преступлении, по законам, должен быть вызываем епископами; ибо осудить его заочно признало не справедливым, и если он присутствует и изобличается непререкаемыми доказательствами, или собственным сознанием, налагать епитимии по правилам. А если не явится, призвать его и опять через двух епископов, и даже в третий раз; если же и таким образом не явится, тогда собор и при одной стороне (то есть обвиняющей) объявляет свое решение о нем, дабы, говорит, из бесстыдного промедления пренебрегающий не имел выгоды. В виду такого определения, содержащегося в сем правиле многократно предлагаем был вопрос: дано ли этим правилом собору право подвергать непокорного епископа и извержению? И некоторые говорили, что жестоко извергать епископа за непокорность; а должно подвергать его какому-нибудь другому наказанию. Ибо если бы, говорят, Апостолам благоугодно было извергать за это епископа, то они упомянули бы в этом правиле и об извержении. А другие говорили, что по недавно изданной, уважаемой новелле боговенчанного, славнейшего и святого самодержца нашего, всякий обвиняемый, если будет вызываем в суд и после трех извещений будет приглашаем придти тремя письменными повестками, и однакоже не придет, подвергается суду и при одной только стороне. Итак, если и епископ будет обвиняем подачею обвинительной жалобы – и с законными письменными документами, и будет вызван к суду сначала извещениями, а потом и тремя письменными повестками и однакоже не явится на суд; то он должен подвергнуться суду и при одной стороне (то есть обвиняющей), и может подвергнуться извержению. Вызов разумеется здесь определенный законами, то есть, через повестки в тридцатидневный срок, а не через письменные извещения в течение немногих дней, как говорили некоторые. Это с разных сторон было обсуждено на царском суде, и особенно по делу Вселенского епископа, и решено, что обвиняемого епископа должно вызывать в суд тремя узаконенными повестками, и после того уже осуждать за неповиновение.

Другое толкование. Не подлежит спору, что по новелле досточтимого царя государя Мануила Комнина, непокорный епископ подлежит осуждению, ибо так было рассуждено, как сказано, и на священном царском суде. А чтобы вызов был производим двумя архиереями, а не другим каким образом, как некоторые говорили, – этого нет ни в законе, ни в мысли настоящего правила. Ибо когда оно было писано, тогда действовало еще постановление, чтобы судьи и патриаршие нотарии сами были облечены доверием, а потому и было определено, чтобы вызовы архиереев в суд были исполняемы двумя епископами. А ныне, когда судьи и патриаршие нотарии облечены доверием, и вызовы по необходимости производимые ими не должны подлежать пререканию. Итак, вызванный ими и не явившийся в суд правильно подвергнется осуждению, так как эти вызовы не могут быть признаны недействительными потому, что сделаны не архиереями.

Славянская кормчая. Оклеветаем епископ, и позываем на суд, и, не послушав дващи, и трищи, двема епископома, да позван будет. Аще же не приидет, якоже хощет собор да осудит такового.

Толкование. Оклеветаема епископа о некоем прегрешении от достоверных мужей, и позываема собором на судилище, и не послушающу, не тако вскоре подобает собору осудити такового, но и дващи и трищи позвати того. И да посылается понь на коемждо позвании по два епископа. Аще же пребудет небрегий, и не приидет на судище, да испытает вину по единой части собор, и по подобию вины достойно да осудят его, да не мнится избыти суда беганием.

Правило 75.

Во свидетельство против епископа не принимать еретика: но и верного одного не довольно. На устах двоих, или трех свидетелей твердо станет всякое слово.

Зонара. Еретик не только не должен быть допускаем к обвинению епископа, но и к свидетельству. И один свидетельствующий против епископа, хотя бы и верный был, не должен быть принят. Ибо великий Павел в послании к Тимофею говорит: на пресвитера хулы (обвинения) не приемли разве при двою, или трех свидетелях (1Тим. 5, 19). А я думаю, что ныне при обвинениях, вследствие которых священнослужители подлежат лишению их степени, – и двух свидетелей не достаточно, хотя бы они были верные и безукоризненные.

Аристен. Еретик не обвиняет епископа, не обвиняет и верный один. Сделавший сокращение настоящего правила неправильно понимал его. То, чтобы еретик не обвинял епископа, или не свидетельствовал против него, истинно; а то, что верный один не может предъявить обвинение на епископа, ложно. Ибо не принимается свидетельство одного против кого-нибудь, а обвинение может быть предъявлено и одним и многими.

Вальсамон. Если хочешь знать, – в каком числе и кто свидетельствует против епископов, или клириков, то, как я выше сказал, читай настоящего собрания титул 9-й, главу 2-ю. А из настоящего правила ты видишь, что ни еретик, ни верный один не принимается в свидетельство против епископа. Ибо при двою, или триех свидетелях, говорит, станет всяк глагол (Матф. 18, 16). Впрочем, не понимай этого без различения; но по точному смыслу закона скажи, что если будет иск денежный и простирается до одной литры, довольно будет, если против епископа будут свидетельствовать под присягою два свидетеля верные и честные; если до пятидесяти литр, – три, если больше того, – пять. Если же будет не денежный иск, а обвинение в преступлении; – то такое обвинение против епископа доказывается пятью свидетелями верными и честными под присягою. Читай о сем и 1-й титул 21-й книги Василик, в котором говорится много об этом.

Славянская кормчая. В послушество на епископа еретик не приятен: но ни верный един токмо, в устех бо рече двою или триех послух станет всяк глагол (5 Моис. 17 и 19).

Толкование. Не токмо на оклеветание еретик несть приятен, но и на послушество, аще един послушествует, аще и верен есть, несть приятен. И к Тимофеови бо (1Тим. 5:19) великий Павел пиша тако рече, на пресвитера послушества не приемли, аще не пред двема или треми послухи: мню же не на оклеветание, им же отпадение наводится, своего сана епископу, или пресвитеру не довольна ни два послуха, аще и верна еста и непорочна.

Правило 76.

Не подобает епископу, из угождения брату, или сыну, или иному сроднику, поставлять в достоинство епископа, кого хочет. Ибо не есть праведно творить наследников епископства, и собственность Божию давать в дар человеческому пристрастию. Не должно Церковь Божию под власть наследников поставлять. Если же кто сие сотворит: поставлен да будет недействительно, сам же отлучением наказан да будет.

Зонара. Архиерейскую власть должно почитать даром благодати Святого Духа. И так каким же образом будет кто передавать благодать Духа другому как наследство из угождения ему? Посему епископам не дозволено в церквах, подчиненных им, на свое место поставлять других, по их желанию. Ибо те, которые не имеют права оставлять кому захотят имущество, приобретенное во время епископства (кроме имущества, перешедшего к ним по наследству от родственников, как говорит тридцать второе (31-е) правило Карфагенского собора), каким образом будут передавать самое епископство другим, как бы оставляя их наследниками пастырской власти и управления имуществами бедных, и по человеческой страсти, то есть по дружбе или родственной любви отдавая в дар то, что посвящено Богу? Итак, если кто сделает что-нибудь такое; то, по силе правила, и сделанное не действительно и сделавший подлежит отлучению; ибо постановлено, что епископы поставляются соборами. И двадцать третье правило Антиохийского собора говорит: «епископу не позволяется, хотя бы и при конце жизни был, поставлять другого в приемника себе». Это запрещено и израильтянам, ибо Моисею ставили в вину то, что он Аарона и его сынов произвел в священство; и если бы Бог не утвердил за ними священство знамениями, может быть, они и лишены были бы оного.

Аристен. Епископ, пред кончиною своею, не поставляет епископа вместо себя. Правилами постановлено, чтобы тот, кто имеет быть рукоположен на епископство, был поставляем епископами епархии. А чтобы епископ пред кончиною поставлял вместо себя другого – этим вводится наследственное право, тогда как церковь Божию никто не должен отдавать наследнику.

Вальсамон. Настоящее правило определяет, что епископ не имеет права поставлять вместо себя на епископство своего родственника и предлагать благодать Духа как какое-нибудь человеческое наследство. Хиротонию, таким образом учиненную, оно объявляет недействительною, а епископа отлучает. А скажи, что хотя бы епископ передал епископство и не родственнику своему, а чужому, должно быть то же самое; ибо установлено, чтобы епископы были поставляемы соборами. Посему-то и покойный славный митрополит Филиппопольский, когда отказывался от своей митрополии под тем условием, если святый собор митрополитом Филиппополя вместо его поставит эконома его, не был удовлетворен, но получил такой ответ: если имущество, приобретенное епископом после хиротонии из церковных доходов, он не может дарить, или передать, кому хочет; тем паче епископство. Читай Карфагенского собора правило 32-е (31-е) и Антиохийского – 23-е, в котором говорится: «епископу не позволяется, хотя бы и при конце жизни был, поставлять другого в преемника себе».

Славянская кормчая. Епископ, умирая, епископа в себе место не может поставити.

Толкование. Яко не подобает епископу хотящу скончаться, брата или сына, или иного сродника, по любви в епископский сан поставити егоже хощет. Несть бо праведно наследники творити епископы, и яже суть Божия даровати страстям человеческим. Несть бо польза Божию церковь поднаследники полагати. Аще же кто се сотворит, праздно да будет поставление; рекше поставленный, несть епископ. Поставлей же его, да запрещен будет отлучением.

Правило 77.

Если кто лишен ока, или в ногах поврежден, но достоин быть епископом: да будет. Ибо телесный недостаток его не оскверняет, но душевная скверна.

Зонара. Заповедь, данная чрез Моисея израильтянам, требовала, чтобы священники их были целы телом и не имели никакого недостатка; и ни один увечный в какой-либо части тела не был допускаем до священства. Даже если и после получения священства у кого-либо из посвященных случилось повреждение члена или какой-нибудь малой части тела, таковый был удаляем от священства. А у нас телесное повреждение для желающих священствовать не считается препятствием; ибо требуется, чтобы таковые душу имели чистую, непорочную и свободную от скверны. А если кто крив, может быть, или имеет косые глаза, или хром, или имеет другое какое повреждение, не препятствующее ему в исполнении архиерейского служения, таковый допускается до хиротонии, конечно, если признается достойным епископства. А если у кого повреждены оба глаза, или кто не слышит ушами, или имеет другое какое повреждение, препятствующее исполнению архиерейского служения, таковый не должен быть возводим в епископство. Ибо не видящий или не слышащий, или не владеющий правою рукою, как будет священнодействовать, как будет принимать руками святые тайны, или преподавать оныя другим, или совершать какое другое архиерейское служение?

Аристен. Правило 77. Хромой и кривой бывает епископом, если достоин. Ибо телесный недостаток не препятствует возводить на епископское достоинство того, кто ведет жизнь безукоризненную, исключая того случая, если имеющий быть хиротонисанным глух, или слеп; ибо таковый не допускается до архиерейства, но не потому чтобы был осквернен, а потому что не может беспрепятственно совершать церковное служение. Правило 78. Слепой и глухой не может быть епископом.

Вальсамон. По ветхому закону ни один поврежденный, в какой-либо части тела не был возводим в священство, даже более, после получения священства подвергался какому-нибудь повреждению от болезни, переставал священнодействовать. А Божественные Апостолы постановили не допускать до священства тех только, которые имеют какое-либо препятствие к совершению священного служения, а тех, которые могут совершать служение, хотя бы и были кривы, или хромы, повелели удостаивать хиротонии. Ибо они хотят, чтобы все имели душу чистую и непорочную, а не тело. Итак, если после получения священства кто делается глухим или слепым, или получит другую телесную болезнь и не может совершать священнического служения, должен ли быть исключаем из священного чина по ветхому закону? Решение. Никаким образом. Ибо не сострадательно и противно точному Апостольскому намерению осуждать как недостойного того, кто более достоин сострадания за свою болезнь. И многие архиереи, священники и диаконы, потерявшие зрение, или подвергшиеся какой-нибудь другой неисцельной болезни и лишившийся возможности совершать какое-либо архиерейское служение, до конца их жизни не были исключаемы из священного чина. И закон говорит в книге 8-й, титуле 1-м, главе 1-й, ст. 4-й: слепой может производить суд, не удаляется и из синклита. Нового начальства ему не поручается, но какое имел до болезни, то и сохраняет.

Славянская кормчая. Правило 77. Аще кто единым оком слеп, или на голени вред имый, достоин же будет епископства, да будет: не оскверняет бо его телесный вред, но душевная скверна. Правило 78. Глух и слеп епископ не будет. Глух же сый, или слеп, да не будет епископ, не яко скверен, но да церковные вещи пребывают без пакости.

Толкование. Моисеом убо израильтянам данная заповедь, целым телесы, и никоего же пророка имущим сущим в них святителем быти повелевает, и никто же вреден которою частью в телеси в святительство приемлется: но и по приятии святительства вред удеси порочный, или составу некоему, святителеви прилучится, святительства оставляется. В нас же хотящим поставиться святителем, вред телесный на возбранение не вменяется: душу бо имети повелевает ему чисту и невредну, и от скверны отлученну. Аще же единым оком слеп будет, или разоце иметь очи, или хром не како мало, или инак каков вред имать, непакостящь ему в святительской службе, достоин же явиться судом епископ всех, поставлен быти епископом не возбраняется. Аще же кому обе очи слепе, или уши глусе, или ина некая хромота, ея же ради святительская службы не может сотворити, таковый не может быти епископ. Ибо, не видя, или не слыша, или десную руку имый суху, како убо может служити, или строити святая, или инех причастити от них, или иную сотворити службу.

Правило 78.

Глухой же, и слепой да не будет епископ, не как бы осквернен был, но да не будет препятствия в делах Церковных.

(Смотри правило 77)

Правило 79.

Если кто демона имеет: да не будет принят в клир, и с верными да не молится. Освободясь же, да будет принят с верными, и если достоин, то и в клир.

Зонара. Бесноватый считается как нечистый, и вместе с сим является подозрение, что если бы демон не нашел этого человека достойным для себя жилищем за его злую жизнь, то не вошел бы в него. Итак, каким же образом таковый будет допущен к какому либо рукоположению? Ибо если, по слову великого в богословии Григория, миро не вверяется гнилому сосуду, как вверена будет благодать Святого Духа сосуду демона? Настоящее правило повелевает верным и не молиться с таковым. А третье правило Тимофея – патриарха Александрийского, составляющее ответ вопросившему: «аще верный одержим бесом, должен ли приобщаться святых тайн?» говорит: «аще не нарушает тайны, ниже хулит иным каким-либо образом: то да причащается». Итак, по-видимому, это противоречит настоящему правилу? Не думаю. Должно допустить, что Апостольское правило говорит о постоянно бесноватом и не имеющем светлых промежутков: каким же образом таковый будет допущен до молитвы? А ответ Тимофея имеет в виду страждущего со светлыми промежутками. Ибо таковый, когда не страждет, должен быть удостоен святыни. А когда освободится от власти демона, может быть принят в клир, если признан будет достойным.

Аристен. Бесноватый не приемлется в клир и не допускается до совместной молитвы. А после очищения допускается, если достоин. Бесноватый не бывает клириком, доколе не освободится от демона; он и не молится с верными. А когда освободится от сей болезни, тогда и к молитве допускается и к клиру причисляется, если достоин.

Вальсамон. Бесноватый лишен разума и воли; и поэтому сим правилом запрещено и сопричислять его клиру, и молиться ему с верными, дабы, делая что-нибудь злое и неприличное и испущая демонические крики, он не привел в смущение народ Божий и не воспрепятствовал церковному славословию. Но когда придет в себя, может быть и клириком, если будет найден достойным. Хотя 3-е правило Тимофея патриарха Александрийского и говорит: «аще верный одержим бесом, должен приобщаться святых Тайн»; но оно не заключает противоречия настоящему правилу: ибо оно относится к бесноватому со светлыми промежутками, который во время здравомыслия разумеет таинство божественных освящений; а настоящее правило говорит о беснующемся беспрерывно. А если скажешь, что это правило говорит и о беснующемся со светлыми промежутками; то и в этом случае не будет тебе никакого препятствия. Ибо и бесноватого со светлыми промежутками не должно допускать в клир, дабы во время беснования его не было поругано священство и не произнесено было хулы на Бога.

Славянская кормчая. Бесна в причет не приимати. Бесный не будет причетник, ни помолится с верными. По очищении же, аще есть достоин, да будет.

Толкование. Беса имый не может быти причетник, дóндеже избавлен будет от беса: но ни с верными несть достоин помолится. Аще же свободится от страсти, и на молитву да будет прият, и в причет аще есть достоин, да внидет.

Правило 80.

От языческого жития пришедшего и крещенного, или от порочного образа жизни обратившагося, не праведно вдруг производить во епископа. Ибо несправедливо еще неиспытанному быть учителем других: разве только по благодати Божией сие устроится.

Зонара. Только что пришедший к вере и удостоенный божественного крещения, не тотчас должен быть хиротонисан в епископа. Ибо прежде должно дать о себе доказательство, что и веру имеет здравую и по образу жизни безукоризнен; а это требует времени: ибо в короткое время невозможно это узнать. Поставлять же учителем других того, кто сам еще не был испытан, – и несправедливо, и ненадежно. И второе правило первого вселенского собора запрещает это и повелевает подвергать извержению того, кто так поступает. И великий Павел в послании к Тимофею, изображая словом имеющего быть возведенным на епископство, говорит: не новокрещенну, да не разгордевся в суд впадет диаволь (1Тим. 3, 6). А слова правила: «разве только по благодати Божьей сие удостоится» должно разуметь так: разве будет откровение о нем, что должно возвести его на епископство, как, например, Анании было открыто о Павле, когда Господь в видении сказал ему: яко сосуд избран Ми есть сей, пронести имя Мое пред языки и царьми и сынми Израилевыми (Деян. 9, 15).

Аристен. Не епископствует ни новокрещенный, ни оставивший недавно порочный образ жизни. Того, кто недавно обратился и крещен, или того, кто недавно вел порочную жизнь, например, участвовал в представлении зрелищ или был слугою, не должно тотчас рукополагать в епископа, но прежде подвергнуть его испытанию, и таким образом после того как беспреткновенно пройдет все степени священства, рукополагать и в епископство.

Вальсамон. Из 10-го правила Сардикийского собора и из 17-го правила собора, бывшего во храме Святых Апостолов, именуемого Первого и Второго ты должен знать, что и верный мирянин производится в епископское достоинство не иначе как если исполнит узаконенные сроки в других степенях. А если верный мирянин не иначе бывает епископом; то тем более не должен быть рукоположен в епископа новопросвещенный, или участвовавший в представлении зрелищ, если не проведет достаточного времени в узаконенных степенях, и не должен быть допущен к преподаванию учения (Христова) еще не наученный таинству (веры). Итак, должно в течение достаточного времени испытывать его, и, если окажется достойным, рукополагать. Ищи еще 2-е правило 1-го собора, которым определяется извергать того, кто поступает вопреки сему. И великий Павел запрещает поставлять не юного, но недавно крещенного. Слова: «разве только по благодати Божией сие устроится» почитай сказанными об откровении. Ибо Апостолу Анании было открыто о великом Павле, яко сосуд избран Ми есть (Деян. 9, 15).

Славянска кормчая. Новопришедшего от зла жития, вскоре не поставляти в епископы (Никон. 63). От языческого жития пришедшего и крещьшася, или от зла пребывания, неправедно есть абие поставляти епископа.

Толкование. Новоприступльшего к соборной церкви, и крестившегося, или от злого жития скоро пришедшего на покаяние, игреца или глумца бывшего, или чиновника некоего, не подобает в борзе поставляти епископа: но первое искусити и уведети о житии его, и тако внегда прейдет вся священническая чины беспретыкания, сиречь поставлен будет чтец и певец, иподиакон и диакон, и пресвитер, и потом епископом подобает поставити.

Правило 81.

Говорили мы, что не подобает епископу, или пресвитеру вдаваться в народные управления, но неопустительно быть при делах церковных. Или да будет убежден сего не творить, или да будет извержен. Ибо никто не может двум господам работать, по Господней заповеди.

Зонара. Шестое правило настоящего собрания повелевает извергать священнослужителей, принимающих на себя мирские попечения, а это правило представляет к нему объяснение. Ибо так должно понимать и то (6-е) правило, что, если не захочет послушаться и не оставит мирских дел, тогда должен подвергнуться извержению. Но если удерживается от сих дел и более не вмешивается в дела народного управления, то за прежнее получит прощение. Поэтому настоящее правило упоминает и о предшествующем. Должно искать еще и 16-е (19-е) правило Карфагенского собора и 3-е четвертого собора.

Аристен. Епископ, участвующий в публичных народных делах, не есть епископ. Пресвитер, или диакон, или епископ, вдавшийся в народные управления, или должен оставить оныя, или, если не слушает, должен подлежать извержению.

Вальсамон. Шестое Апостольское правило безразлично повелевает извергать священнослужителей, принимающих на себя мирские попечения. А настоящее правило наказывает их снисходительнее, ибо говорит: «или да перестанут, или да будут извержены». Итак, соедини оба правила в одну мысль для более человеколюбивого изъяснения и скажи, что и 6-е правило должно понимать согласно с настоящим. Ищи еще 16-е (19-е) правило Карфагенского собора и 3-е четвертого.

Славянска кормчая. Освященным в людские строения не влагатися. Епископ, не епископ в людских вещей строение себе влагая.

Толкование. Людских вещей исправлению придержася, и не предавая себе церковные потребы, или епископ, или пресвитер, или диакон, или перестанет сия творя, или непокорився, да извержется.

Правило 82.

Не позволяем в клир производить рабов, без согласия господ, к огорчению владетелей их. Ибо от сего происходит разстройство в домах. Если же когда раб и достоин явиться поставления в степень церковную, каковым явился и наш Онисим, и господа соизволят, и освободят, и из дому отпустят: да будет произведен.

     Зонара. Верные должны избегать того, что производит в ком-нибудь соблазн. Но принимать в клир чужого раба без воли господина, значит, производить соблазн и огорчение. Посему правило и запрещает это, ибо, таким образом, расстроиваются целые домы. Если, например, раб был правителем дома господина своего, или начальником мастерской господина, или если ему вверены были деньги для торговли;– рукоположение его поэтому будет причиною огорчения для господина его. Но если раб будет признан достойным степени священства, то епископ должен сообщить о сем господину его, и если и он соизволит, тогда может быть рукоположен. Ибо великий Павел Онисима, раба Филимонова, которого он посчитал благопотребным на служение себе, не решился удержать без согласия господина, но отослал его к Филимону. А гражданский закон говорит, что для освобождения раба с тем, чтобы причислить его к клиру, довольно, если знает о сем господин его, и не противоречит.

Аристен. Раб не принимается в клир иначе как с согласия господина: достойный производится по освобождении. Без согласия господина не должно принимать раба в клир; а по освобождении принимается, если окажется достойным причисления к клиру.

     Вальсамон. О рабах, приемлемых в клир, читай и 36-ю главу 1-го титула настоящего собрания. Здесь правило, не желая, чтобы мы причиняли соблазн братьям нашим, не дозволяет производить в клир чужого раба, хотя бы он был разумнейший и достойный, если при этом не согласится господин и не даст ему прежде свободу. Для примера написано и бывшее с Онисимом; ибо написано, что сего Онисима, раба Филимонова, великий Павел возвратил к Филимону, хотя он и казался ему полезнейшим для служения, сказав, что без соизволения Филимона несправедливо ему служить проповеданию веры. Таким образом, ни свобода, ни священство, ни другое что не исторгают раба из-под власти господина, если он о сем не знал. Постановление закона, которым определяется, что по освобождении нет возвращения в прежнее состояние, относится не к этим, а к рабу, освобожденному по воле не полного господина.

     Славянская кормчая. Правило 82 (Никон. 5). Раб в причет не приятен, кроме воли господии своих. Достойный же иже освобожден быв, да будет причетник.

     Толкование. Приводити рабы в причет кроме воли господии своих не повелеваем, на оскорбление стяжавшим их, ибо на развращение домов таковое дело сотворяется. Аще же где и достоин явится раб, на поставление священнического чина и степени, якоже и наш Онисим явися, и простят его господие его, и свободят и от дому отпустят его, таковый да будет причетник.

Правило 83.

Епископ, или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать обое, то есть, Римское начальство и священническую должность: да будет извержен из священного чина. Ибо кесарево кесарю и Божие Богу.

Зонара. Думаю, что здесь воинским делом правило называет не ношение и действование оружием, или начальство над войнами; но распоряжение воинским имуществом, например, раздачу воинского жалования, или выдачу определенного воинам провианта, или набор в войска, или другие какие-нибудь должности, которые и в гражданских законах называются воинскими. Итак, посвященные лица, занимающиеся сими делами, по правилу, подвергаются извержению, конечно, если не оставят сего. Ибо не должно смешивать не смешиваемое, то есть, Кесарево и Божие. А седьмое правило Халкидонского собора определяет таковых предавать анафеме, если не раскаются.

Аристен. Священник, начальствующий в воинском деле, не есть священник; ибо Кесарево Кесарю, а Божие Богу. Желающий удержать и римское воинское дело и священническое служение должен быть извержен, ибо Кесарево Кесарю, а Божие Богу.

Вальсамон. Различные Апостольские правила возбранили посвященным лицам заниматься общенародными делами. А настоящее правило постановляет, чтобы упражняющиеся в воинском деле, то есть заведывающие воинским жалованием, имуществом и наборами в войска были извергаемы. Ибо, по моему предположению, такое воинское дело должно разуметь здесь, а не с употреблением оружия, так как последнее совершенно запрещено. Читай и 7-е правило Халкидонского собора, которым предаются анафеме таковые, если не раскаются. Но может быть кто спросит: не будет ли иметь места и здесь условие: «или да перестанет», «или да извержется», как мы видели это в 81-м правиле? Или и прежде вразумлений упражняющийся в воинском деле посвященный за это должен быть извергнут? Решение. Думаю, что и здесь занимающийся воинским делом должен подлежать извержению, если после вразумления не перестанет; ибо все мирские дела имеют одну и ту же причину. Читай и 32-ю главу 9-го титула настоящего собрания, и что в ней написано.

Славянская кормчая. Святитель – воин, несвящен: ибо Кесарева Кесареви, и Божия Богови.

Толкование. Епископ, или пресвитер, или диакон, прилежа воинстем строении, и хотя обое держати воеводскую власть, и святительское правление, таковый да извержется. Яже бо суть Кесарева Кесареви, а Божия Богови.

Правило 84.

Если кто досадит царю, или князю, не по правде: да понесет наказание. И если таковой будет из клира: да будет извержен от священного чина; если же мирянин: да будет отлучен от общения церковного.

Зонара. Моисеев закон говорит: князю людей твоих да не речеши зла (Исх. 22, 28). И верховный из Апостолов Петр говорит: царя чтите (1Петр. 2, 17). И великий Павел повелевает молиться за царей и за всех иже во власти суть (1Тим. 2, 2), и это за неверных. Итак, запрещено досаждать всем – и царям и начальникам. Но обличать, когда делают что-либо неподобающее, не запрещено, хотя слова обличений иногда, может быть, очень резкие, и считаются за обиду обличаемым. Не по правде досаждать правило не дозволяет, а наоборот должно думать, что в правом деле упрекающий и царей и вельмож, не подвергается наказанию. А 36-й титул 60-й книги Василик в главе 13-й говорит следующее: когда кто будет худо говорить о царе, не подлежит наказанию, но должно донести о нем царю, ибо, если это произошло по легкомыслию, он достоин презрения, а если в помешательстве – достоин сожаления, а если потому, что обижен, достоин снисхождения.

Аристен. Князю и царю не по правде досаждающий клирик подлежит извержению, мирянин – отлучению. Досаждающий царю или князю, живущим благочестиво, если клирик, да будет извержен; если мирянин, да будет отлучен.

Вальсамон. Моисеев закон говорит: князю людей твоих да не речеши зла (Исх. 22, 28). Итак, следуя сему и настоящее правило определяет, что досаждающий царю, или князю клирик извергается, а мирянин отлучается. И это так по церковному преданию; а гражданские законы иначе наказывают за оскорбление, причиненное царю. Читай 36-ю главу 9-го титула настоящего собрания. Некоторые, изъясняя слова: «аще кто досадит царю или князю не по правде», говорили, что часто и справедливое обличение принимается за обиду. А я думаю, что это объясняется в 13-й главе 36-го титула 60-й книги Василик, которая помещена в 36-й главе 9-го титула настоящего собрания.

Славянская кормчая. Правило 84 (Никон. 10). Аще кто досадит цареви, или князю бесправды, аще есть причетник, да извержется. Аще же мирский человек, да отлучится.

Толкование. Моисеов закон рече, князю людей своих не речеши зла. И верховный апостол Петр царя чтити повелевает. И великий Павел молиться за царя повелевает, и за вся сущия в величестве, рекше во власти, паче и еще тогда и не верни бяху (Деян. 23:5. 1Петр. 2:13–15. 1Тим. 2:1–3). Досаждати убо цареви, или князю, всем возбранено есть, обличати же по достоянию несть возбранено, аще и обличению словеса люта суща зело, на досаждение обличаемым вменяются. Бесправды убо досаждати не оставляет правило, якоже от различия разумети: по правде же кто обличает царя, или князя, несть достоин муки. Тридесять же шестая грань шестьдесятных книг царских, в 13-й главе сице рече: аще кто зло речет на царя, повинен есть муце: но подобает о нем возвестити цареви. И аще будет скудостью ума изрекл, нерадя о ним, или от неистовства, да помилован будет. Аще ли же и пообиден быв, да простится.

Правило 85.

Для всех вас, принадлежащих к клиру, и мирян, чтимыми и святыми да будут книги, Ветхаго Завета: Моисеевых пять: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Иисуса сына Навина одна. Судей одна. Руфь одна. Царств четыре. Паралипоменон, (то есть остатков от книги дней), две. Ездры две. Есфирь одна. Маккавейских три. Иова одна. Псалтирь одна. Соломоновых три: Притчи, Екклисиаст, Песнь песней. Пророков двенадцать: Исайи одна. Иеремии одна. Иезекииля одна. Одна Даниила. Сверх же сего вам присовокупится в замечание, чтобы юные ваши изучали премудрость многоученаго Сираха. Наши же, то есть, Нового Завета: Евангелия четыре: Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Павловых посланий четырнадцать. Петра посланий два. Иоанна три. Иакова одно. Иуды одно. Климента послания два. И постановления вам епископам мною Климентом изреченные в восьми книгах, (которых не подобает обнародовать пред всеми ради того, что в них таинственно), и Деяния наши Апостольские.

Зонара. Святые Апостолы, дав постановления, как должно жить верным, присоединили наконец и то, какие книги они должны читать, и оные исчислили. Перечисления книг, назначаемых для чтения, встречаются и у различных Святых Отцев, как сказано где-то выше. А это они сделали потому, что были или и находятся еще различные подложные сочинения и с ложными надписаниями, а некоторые и поврежденные, каковы и Постановления, обнародованные Климентом; ибо и они были повреждены и испорчены какими-то зломыслящими людьми. Посему-то вполне читать оныя и запретил Шестый Вселенский Собор во второй главе изложенных им правил. Некоторые другие перечисления, вместе с исчисленными здесь, дозволяют читать и Премудрость Соломона, и Товию, и Иудифь, и Апокалипсис Богослова. Итак, вот 85-ть правил Всехвальных Апостолов. В некоторых книгах, содержащих правила, находятся и другие правила, надписанные именем каждого из Всехвальных Апостолов. Но собор 227-ми Святых Отцев, собравшийся в Трулле в царствование самодержавного Юстиниана Ринотмита, называемый Шестым, сделавший исчисление священных правил, говорит так: «признал сей святый собор, чтобы тверды и не нарушаемы пребывали приятыя и утвержденныя бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами и также и нам преданныя именем святых и славных Апостолов осемьдесят пять правил». Потом сказав о Постановлениях, написанных святым Климентом, что не должно их читать, и отвергнув их, потому что еретики примешали к ним нечто подложное и чуждое благочестия ко вреду церкви, упоминает о соборных правилах – как вселенских соборов, так и поместных и о правилах, составленных божественными отцами кроме соборов, и к сему присовокупляет: «никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменяти, или отменяти или, кроме предложенных правил, приимати другие, с подложными надписаниями составленные некими людьми, дерзнувшими корчемствовати истиною». Когда второе правило Шестого Собора делает такое постановление и нигде не сделало упоминания о других Апостольских Правилах, кроме 85; то других правил именуемых Апостольскими не должно принимать, но таковые скорее должно порицать, изобличать и отвергать, как имеющие ложные надписания, как поврежденные и находящиеся вне исчисленных и одобренных божественными и священными отцами.

Аристен. Досточтимо только шестидесяти книжие. У всех клириков и мирян чтимыми и святыми книгами должны быть почитаемы одне, именно следующие: Ветхого Завета, пять: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие; Иисуса сына Навина – одна; Судей и Руфь – одна; Царств – четыре; Паралипоменон (книги дней) – две; Ездра – две; Есфир – одна; Маккавейския – три; Иов – одна; Псалтырь – одна; Соломона три: Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней; Пророков – двенадцать. Сверх же сих и Премудрость многоученого Сираха. А Нового Завета: четыре Евангелия: Матфея, Марка, Луки, Иоанна; Павла – четырнадцать посланий; Петра – два послания; Иоанна – три; Иакова – одно; Иуды – одно; Климента – два послания; и Деяния Апостолов; и Постановления, изреченные Климентом епископом в осми книгах, которыя не должно обнародовать пред всеми ради того, что в них таинственно. А второе правило шестого собора, бывшего в Трулле, совсем отвергает сии постановления, потому что в них иномыслящими прибавлено нечто подложное и чуждое благочестия.

Вальсамон. Из 60-го правила мы узнали, что не должно читать имеющие подложные надписания книги нечестивых, как святые. А теперь узнаем, какие книги должны читать из Ветхого Завета и из Нового. А ты знай, что хотя и написано здесь, чтобы мы читали Постановления Климента, не обнародывая однакоже их; но второе правило шестого собора воспретило чтение их, потому что в них совершено повреждение. Читай и самое 2-е правило, которым определяется, чтобы с некоторыми другими писаниями мы читали только 85-ть правил Святых Апостолов, и не обращались ни к какому другому правилу, хотя бы оно и называлось правилом Святых Апостолов. А написанное святыми отцами и исповедниками и читать, и принимать мы должны, как приводящее нас к истинной и православной вере.

Славянская кормчая. Да будет же вам всем, причетником же, и мирским людем, книги честны и святы; Ветхого убо Завета Моисеовы книги пятеры: Бытие: Исход: Левитик: Числа: Вторый Закон. Иисуса Навина едина. Судей едина. Руфина едина. Четверы Царства. Паралипомены двои. Ездры двои. Есфирина едина. Маккавейския трои. Иовля едина. Псалтырьска едина. Соломони четверы. Притчи. Екклесиаст. Песни песней. Премудрости. Пророческих, двенадцать. К тому же Исаина едина. Иеремина едина. Иезекилева едина. Данилова едина. Кроме же сих вам приписано будет нами, поучати вам юныя дети, книги премудрости многоученого Сираха. Наши же книги, сиречь Нового Завета: Евангелисты четыре: Матфеово, Марково, Лукино, Иоанново. Павлова послания четыренадесять. Петрова послания два. Иоаннова послания три. Иаковле послание едино. Июдино едино. Климентова послания два и заповеди вам епископом мною Климентом, во осьмерых книгах преданы; их же не подобает пред всеми почитати, сущих ради в них тайн, и деяния нас Апостол.

Толкование. Заповедавшие в правилах честные Апостолы, како подобает верным жити: конечное наведоша, и которыя како подобает им почитати книги, и таковые изочтоша, якоже и выше негде речено бысть, и различных Святых Отец, расчетения почитаемых книг обретаются; сеже сотвориша яко различного, чуждая списания, и лженадписана быша, или и ныне суть. Другая же и развращенна, якоже и Климентом изглашенная и преданная заповеди, и тии бо от зловерных неких, развращенны и искаженны быша: тем почитати их отнюдь отрече Вселенский Шестый Собор во втором правиле, предложенных от него правил. Неции же от других разчитании к почтеным в сием правиле книгам, повелевают чести, и Премудрости Соломони; и Июдифь, и Товию; и Откровение Иоанна Богослова.

Книга правил. Относительно постановлений Апостольских, написанных Климентом, время и провидение Божие открыли нужду в новом правиле, которое есть 2-ое шестого Вселенского Собора.

* * *

1

Разумеется толкование Вальсамона на Номоканон патриарха Фотия

 

Первый Вселенский Собор – Никейский

Правило о соборе

Зонара. Святый и вселенский первый собор был в царствование Константина Великого, когда в Никее Вифинской собрались триста осмьнадцать Святых Отцев против Ария, бывшего пресвитера Александрийской церкви, который произносил хулу против Сына Божия, Господа нашего Исуса Христа и говорил, что Он не единосущен Богу и Отцу, а есть тварь, – и что было (время), когда Его не было. Сего Ария святый собор подверг извержению и предал анафеме, вместе с единомышленниками его, и утвердил догмат, что Сын единосущен Отцу и есть Бог истинный и Владыка, и Господь, и Творец всего сотворенного, а не тварь и не создание. Первым называется сей Никейский собор в числе вселенских. Хотя и прежде его были различные соборы поместные, но поелику он есть первый из вселенских; то и поставлен прежде прочих, бывших ранее его, то есть Антиохийского против Павла Самосатского, собравшегося при императоре Аврелиане, анкирского, на котором было исследование об отвергшихся веры во времена гонений и после покаявшихся, – как должно принимать их, и Неокесарийского, на котором постановлены правила о церковном благоустроении.

Вальсамон. Сей святый и первый вселенский собор был в царствование Константина Великого (в десятый год его царствования), когда в Никее Вифинской собрались триста осмьнадцать Святых Отцев против Ария, бывшего пресвитера Александрийской церкви, который произносил хулу против Сына Божия, Господа нашего Исуса Христа и говорил, Что Он не единосущен Богу и Отцу, а есть тварь, и что было (время), когда Его не было. Сего Ария святый собор подверг извержению и предал анафеме, вместе с единомышленниками его, и утвердил догмат, что Сын единосущен Отцу и есть Бог истинный и Владыка, и Господь, и Творец всего сотворенного, а не тварь и не создание. Первым называется сей Никейский собор в числе вселенских. Хотя и прежде его были различные соборы поместные, но поелику он есть первый из вселенских; то и поставлен прежде прочих, бывших ранее его, то есть Антиохийского против Павла Самосатского, собравшегося при императоре Аврелиане, анкирского и Неокесарийского.

Славянская кормчая. Святый Вселенский иже в Никее первый собор, бысть в царство Константина великого, собиравшихся трех сот отец, на злочестивого Ария, хулившего Сына Божия Господа нашего Исуса Христа, его же прокляша святии отцы. И правила изложиша учиненная зде. Первого Собора правил двадесять.

Правило 1.

Если у кого в болезни врачами отъяты члены, или кто варварами оскоплен: таковой да пребывает в клире. Если же, будучи здрав, сам себя оскопил: такового, хотя бы и к клиру причислен был, надлежит исключить, и отныне никого таковых не должно производить. Но как явно то, что сие изречено о действующих с намерением, и дерзающих оскоплять самих себя, так напротив, Если которые оскоплены от варваров, или от господ, впрочем же обрящутся достойны: таковых в клир допускает правило.

Зонара. Различные правила Святых Апостолов и гражданские законы предписывают тоже самое, что и настоящее правило. Но и после сих правил это дело часто было оставляемо в пренебрежении, – и иных, которые сами себя оскопили, производили в клир, а иных, которые насильственно оскоплены были другими, не производили. Посему отцы сего собора и изложили настоящее правило, предписывая тоже самое что и Апостольские Правила и законы, то есть, чтобы не принимать в клир и не возводить в священство тех, которые сами себя отдали на оскопление, или собственноручно сдали себя скопцами; а если прежде были причислены к клиру, извергать из него; тем же, которые от других повреждены и лишены детородных членов, если будут признаны достойными священства, из-за этого не возбранять производства во священство. А оскопившим самого себя называется не только тот, кто собственными руками отсек этот член, но и тот, кто добровольно и без принуждения отдает себя на оскопление. Пространнее изъяснено о сем в 21-м, 22-м, 23-м, и 24-м Апостольских правилах.

Аристен. Скопцы могут быть принимаемы в клир, а сами себя оскопившие не могут быть принимаемы. Сказано и в Апостольских Правилах, именно в 22-м, 23-м и 24-м, что достойному священства не возбраняется вступать в клир, если он непроизвольно оскоплен; того, кто добровольно оскопил сам себя, как убийцу самого себя, совсем не должно принимать в клир, а если он клирик, извергать. Таков же смысл и настоящего правила.

Вальсамон. Божественные Апостольские Правила 21-е, 22-е, 23-е и 24-е достаточно научили нас как должно поступать с теми, которые отсекли у себя семенные вместилища. Согласно с ними и настоящее правило предписывает не принимать в клир и не возводить во священство тех, которые сами себя отдали на оскопление или собственноручно сделали себя скопцами, а если прежде были причислены к клиру, – извергать из него; тем же, которые другими были повреждены и лишены детородных членов, если будут признаны достойными, из-за этого не возбранять священства. Причти и 8-е правило собора, бывшего в храме Святых Апостолов, и называемого первого и второго. При изъяснении Апостольских Правил мы написали, что подлежит наказанию тот, кто после рукоположения оскопил самого себя по болезни. А как настоящее правило говорит: «аще у кого в болезни врачами отъяты члены, таковый да пребывает в клире», и потом: «аще же, будучи здрав, сам себе оскопил: такового, хотя бы и к клиру причислен был, надлежит исключити», то некоторые говорили, что не подлежит наказанию тот, кто после вступления в клир оскоплен по болезни. Отвечаем, что это правило рассуждает о тех, которые оскоплены не после получения священства, а прежде получения священства, но о которых возникло сомнение уже после получения ими священства. А если кто будет и еще противоречить и захочет, чтобы оказываемо было снисхождение по болезни оскопленному после получения священства, тот пусть выслушает, как заграждает ему уста 142-я Юстинианова новелла, помещенная в книге 60-й, титуле 51-м, главе последней, которая внесена и в 14-ю главу первого титула настоящего собрания. Это говорим о том случае, если кто оскоплен после получения священства без ведома церкви; ибо если кто оскоплен с церковного дозволения и после вступления в клир; тот, как мне кажется, не будет подлежать осуждению, хотя я не знал, чтобы кому-либо из посвященных было разрешено быть оскопленным по причине болезни, и это тогда как многие просили о сем Синод, и в то время когда я исполнял должность хартофилакса и после, во время патриаршества, из опасения, что исполнение сего врачевания соединено с опасностью.

Славянская кормчая. Скопци в причет да примутся. Сами же отрезающие себе детородные уды, не приятни.

Толкование. О сем речено есть во Апостольских правилах, в 22-м, и 23-м, и 24-м: достойному священства скопцу, не возбранити в причет внити, аще не своею волею скоплен бысть. Аще же кто своею волею сам себе отрежет детородный уд, таковый в причет не приятен отнюдь, яко сам себе убийца быв. Но аще и причетник сыи сотворит таковое, изврещи повелевают. Того же убо смысла и сие правило есть.

Правило 2.

поелику, по нужде, или по другим побуждениям человеков, многое произошло не по правилу церковному, так что людей, от языческаго жития недавно приступивших к вере, и краткое время оглашенными бывших, вскоре к духовной купели приводят; и тотчас по крещении возводят в епископство, или пресвитерство: посему за благо признано, дабы впредь ничего такового не было. поелику и оглашенному потребно время, и по крещении дальнейшее испытание. Ибо ясно писание Апостольское глаголющее: не новокрещенного, да не разгордившись в суд впадет, и в сеть диаволу. Если же, в продолжении времени, душевный некоторый грех обретен будет в некоем лице, и будет обличен двумя, или тремя свидетелями: таковой да будет исключен из клира. А поступающий вопреки сему, яко дерзающий сопротивляться великому Собору, подвергает себя опасности исключения из клира.

Зонара. И осмидесятое правило Святых Апостолов определяет: от языческого жития пришедшего, или от порочного образа жизни обратившегося не вдруг производиться епископа. И великий Павел в послании к Тимофею, предписывая, каков должен быть производимый на епископство, говорит, чтобы он был не новокрещенный (1Тим. 3, 6). Потому и сии отцы определяют, как приходящего к вере не тотчас крестить, если он недостаточно наставлен в вере, так и крещенного не тотчас причислять к клиру, потому что еще не дал доказательства, каков по вере и каков по жизни. Если же причислен будет к клиру и с испытанием, показавшись безупречным, но с течением времени будет изобличен в каком нибудь душевном грехе, отцы предписывают такового исключить из клира. Представляется недоумение – что значит душевный грех, и почему упомянуто только о душевных грехах; но не упомянуто и о плотских, и это, когда вообще плотские грехи чаще подвергают извержению тех, которые в них впали, а душевные – реже. Некоторые говорят, что Святые Отцы, изложившие это правило, назвали душевным грехом всякий грех, причиняющий вред душе. А другие душевными грехами называют такие грехи, которые происходят из душевных страстей, например из гордости, надменности и непослушания; ибо и эти грехи, если не будут уврачеваны, подвергают извержению. Это ясно из примера так называемых наватиан; ибо они не погрешали в догмате, но по гордости, именуя себя чистыми, не принимали падших во время гонений, хотя бы они и покаялись и не имели общения с двубрачными; почему и были отлучены от общения с верными за их гордость и братоненавидение. Итак, если они были отлучены от церкви за эти грехи, каким образом останется не изверженным тот, кто по гордости не повинуется своему епископу, и остается без исправления? И 5-е правило Святых Апостолов повелевает отлучать тех, которые изгоняют своих жен под предлогом благочестия, а если остаются непреклонными, извергать. И 36-е Апостольское правило предписывает, чтобы призываемые избранием епископов к предстоятельству, но не принимающие сего служения, были отлучаемы доколе не примут, так что если бы не приняли, оставались бы отлученными на всю жизнь, а отлученные на всю жизнь ничем не разятся от изверженных. Я думаю лучше сказать, что всякий грех справедливо может быть назван душевным, так как имеет начало в развращении душевных сил. Ибо если усматриваемое в душе разделяется на три силы, на силу ума, силу вожделения и силу раздражения, то из каждой силы обыкновенно рождаются добродетели и пороки; первые, когда пользуемся сими силами правильно и так, как вложены оне нам от Творца, а пороки, когда злоупотребляем ими. Итак, добродетель и совершенство силы ума есть благочестие, наши помышления приличествующие божественному, безошибочное различие доброго от худого, и что должно избирать и чего отвращаться; уклонение от сего есть зло и грех. А добродетель силы вожделения состоит в том, чтобы любить действительно достойное любви, говорю о божественном естестве, любить дела, которые могут нас к Нему приблизить. Уклонение от сего и устремление к земному есть грех, проистекающий из силы вожделения. Подобным образом и добродетель силы раздражения составляет противление злу и вражда к нему, сопротивление плотским пожеланиям, противоборство греху даже до крови, и борьба за правое учение и добродетель, по слову Давыда: видех неразумевающия и истаях (Пс. 118, 158). А порок из сей силы происходящий составляют гнев на ближнего, ненависть, склонность к ссорам, злопамятство. Итак, если, как сказано, грехи возникают из душевных сил, то хорошо Святые Отцы назвали грехи душевными, следуя и великому Павлу, который говорит: есть тело душевное, и есть тело духовное (1Кор. 15, 44), и душевным называет то тело, которым управляет и над которым господствует душа, которое служит ея естественным силам, которое предается гневу и похоти, которое прилепляется к земному, и не мыслит ни о чем выше земного.

Аристен. От языческой жизни пришедшие не скоро должны быть возводимы в пресвитеры, ибо новокрещенный, не подвергнутый испытанию в продолжение определенного времени, бывает худ. А если после рукоположения откроется, что кто нибудь согрешил прежде ли, или после (рукоположения), таковый также должен быть исключен из клира. И это правило говорит тоже, что осмидесятое правило Святых Апостолов, именно, что недавно крещенного не должно тотчас производить в епископа, или в пресвитера, чтобы он, как новокрещенный, не впал в сеть диавола и не подвергся осуждению. Таковому, по одиннадцатому (десятому) правилу сардикийского собора, в каждой степени, то есть в степени чтеца, иподиакона и так далее, должно пребыть хотя в продолжение одного года, и таким образом, если будет признан достойным божественного священства, можно удостоить самой высшей чести. Но и с другой стороны, если кто после рукоположения окажется согрешившим, лишается сана.

Вальсамон. Из 80-го правила Святых Апостолов мы узнали, что ни от языческого жития пришедший к церкви, ни от порочного образа жизни обратившийся, не производится тотчас в епископа. Прочти, что там написано. А настоящее правило прибавляет, что таковый не бывает тотчас и пресвитером, и что ни один неверный не допускается до крещения прежде довольного научения в вере, потому что при сем нужно время для испытания. Того, кто поступает не согласно с ним, правило повелевает извергать. А как правило наказывает душевные грехи, которые обнаружатся после крещения; то некоторые спрашивали, какие грехи душевные и почему правило упомянуло о душевных грехах, а не о плотских? И одни говорили, что душевные грехи суть те, которые рождаются от душевных страстей, например от гордости, непослушания и других подобных; ибо и это подвергает извержению, как, например, ересь новатиан и неуместное воздержание от брака и ядения мяса по 5-му правилу Святых Апостолов и по другим правилам. А я говорю, что всякий грех, причиняющий вред душе, называется душевным, хотя бы от телесного, хотя бы от душевного влечения получал он свое начало. Ибо потому и церковь называет все грехи душевными падениями, и правило упомянуло только о душевных грехах, что ими обнимаются и плотские. А о том, что крещенный и вступивший в клир не подлежит наказанию за блуд, или убийство, совершенные прежде крещения, прочти 20-е правило Святаго Василия и толкования на него, и 17-е правило Святых Апостолов.

Славянская кормчая. Правило 2 (Никон 63). От поганского жития пришедшего, не вскоре пресвитером поставляти. Аще бо временем не искусится, зло новосажденыи. Аще же кто и по поставлении пресвитерства, в прежних гресех обличен будет, и тако да престанет от службы.

Толкование. Подобно осмьдесятому правилу Святых Апостол, и се правило глаголет, яко новокрещенного, несть достойно вскоре поставити епископа, или пресвитера, да не яко новосажден ослепе в прегрешение впадет и в сеть диаволю. Подобает убо таковому, по десятому правилу иже в сердце собора, первое вся степени проити; сиречь, поставлену быти чтецем: и потом поддиаконом, и диаконом, и пресвитером, и пребыти в таковых единого лета время. И тако аще достоин святительства явится, и большия чести да насладится; сеже есть, да будет епископ. И яко же паки прежде поставления согрешит что от реченных грехов, и, утаив поставится, и по поставлении в том гресе обличен быв, сана своего да будет лишен.

Правило 3.

Великий Собор без изъятия положил, чтобы ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону, и вообще никому из находящихся в клире, не было позволено иметь сожительствующую в доме женщину, разве матерь, или сестру, или тетку или те только лица, которые чужды всякаго подозрения.

Зонара. Это правило хочет, чтобы посвященные были безупречны, и чтобы никто не имел даже предлога к подозрению против них. Посему всем посвященным оно запретило жить вместе с женщинами, кроме упомянутых лиц. И это запрещено не только сказанным (то есть посвященным) лицам, но и всем находящимся в клире. И Василий Великий в послании к Григорию пресвитеру упоминает об этом правиле, и повелевает ему удалить от себя живущую с ним женщину. «Аще же, говорит, не исправив себя, дерзнешь коснуться священнодействия, то будешь анафема пред всем народом». И пятое правило вселенского собора трулльского постановляет то же самое, присовокупляя и следующее: «сие же самое да соблюдают и скопцы, предохраняя себя от порицания. А преступающие правило, аще будут из клира, да будут извержены, аще же мирские, да будут отлучены». То же самое, что сии священные каноны, узаконяет и новелла, помещенная в третей книге Василик. А осмьнадцатая глава седьмого собора не позволяет епископу, или игумену входить и в загородные домы, где прислуживают женщины, если женщины не будут удалены оттуда, пока находятся там епископ, или игумен. А девятнадцатое правило анкирского собора под конец говорит: «девам, соединяющимся жительством с некиими, аки с братьями, мы сие возбранили».

Аристен. Никто не должен иметь сожительствующую женщину, кроме матери сестры и лиц, которые удаляют всякое подозрение. Кроме лиц, которые не могут подавать никакого подозрения в нецеломудрии, то есть матери, сестры, тетки и подобных, иному лицу не дозволяет настоящее правило жить вместе с кем либо из посвященных, а также не дозволяют сего пятое правило шестого собора трулльского, 18-е и 22-е правила второго Никейского собора и Василий Великий, предписывавший пресвитеру Григорию разлучиться с сожительствовавшею с ним женщиною, хотя он был семидесятилетний, и нельзя было думать, чтобы он жил с нею страстно.

Вальсамон. О сожительствующих женах прочти 14-ю главу 8-го титула настоящего собрания, и что в ней содержится, и из приведенной там 123-й новеллы Юстиниана узнаешь, что клирики, после увещания, не разлучающиеся от сожительствующих с ними женщин, какия бы оне ни были кроме лиц указанных в настоящем правиле, подвергаются извержению, а епископы, если бы оказались сожительствующими когда бы то ни было и с какою бы то ни было женщиною, за сие извергаются. И заметь это. О сожительствующих женщинах в разные времена было много рассуждений; и одни говорили, что принятая, или сожительствующая есть приведенная вместо законной жены и живущая с кем нибудь блудно; а другие говорили, что сожительствующая есть всякая женщина, живущая у кого нибудь совершенно чужая, хотя бы и свободна была от подозрения; и кажется это гораздо вернее. Ибо поэтому, говорят, и Василий Великий, в послании к пресвитеру Григорию, убеждает сего священника удалить сожительствующую с ним и не определяет, чтобы за это он был подвергнут извержению, как несомненно и явно согрешающий.

Славянская кормчая. Священником и диаконом и прочим церковным причетником, инех жен в домех своих не держати, точию матерь и сестру, и тетку (Никон. 33). Отрече великий собор отнюдь, ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону, ни всякому сущему причетнику, не достойно есть иныя жены в дому своем держати: но токмо матерь, или сестру, или тетку; сия бо три лица, всякого зазора кроме суть.

Толкование. Повелевает правило священником безгрешным быти, и не имети зазора греховного. И понеже мнети неким, яко не кним речено есть. Тем же всем священным отречено бысть, нежити со инеми женами в дому своем, кроме предреченных лиц: се же есть, матере, и сестры и тетки: табо едина три лица всякого зазора убегают. Не токмо же священным, рекше епископом, или пресвитером, или диаконом, но и прочим причетником се отречено есть. И великий же Василий, к Григорию пресвитеру посылая, се правило помяну, отлучити ему повелевая, от живущия с ним жены, сиречь, изгнати из дому. Аще же рече не исправив себе, дерзнеши служити, да еси проклят всеми людьми. И пятое правило иже в Трулле полатнем, собора Вселенского шестого, такоже заповедает. Приложив и се: сеже и скопцы да сохраняют, непорочне себе житие промышляюще. Преступающии же правило, аще суть причетницы, да извергнутся. Аще ли же мирстии человецы, да отлучатся. И в третьих книгах царских лежащи новая заповедь, такоже единако с священными правилы повелевает. Седьмого же собора, 18-е правило ни всельскии двор идеже суть жены работающе, не оставляет епископа, или игумена приходити, аще прежде не отнюдь отъидут оттуду жены, и пребудут вне, дóндеже отъидет от них епископ, или игумен. И собора иже во Анкире, 19, правило, на конце рече, сходящимся девицам с некиими мужи яко с братиею, того возбранихом.

Книга правил. Как цель сего правила, есть предохранить священные лица от подозрения: то положенное в оном запрещение относить должно к тем пресвитерам, диаконам и иподиаконам, которые не имеют жен: ибо присутствие жены при муже отстраняет подозрение от живущего при жене другого женского лица.

Правило 4.

Епископа поставлять наиболее прилично всем той области епископам. Если же сие неудобно, или по надлежащей необходимости, или по дальности пути: по крайней мере три в одно место соберутся, а отсутствующие да изъявят согласие посредством грамот: и тогда совершать рукоположение. Утверждать же таковые действия в каждой области подобает ея митрополиту.

Зонара. По-видимому настоящее правило противоречит первому правилу священных Апостолов; ибо то предписывает, чтобы епископ был рукополагаем двумя или тремя епископами, а настоящее – тремя, с соизволения и согласия и отсутствующих, выраженного чрез грамоты. Но они не противоречат одно другому. Ибо правило Святых Апостолов рукоположением называет посвящение и возложение рук, а правило сего собора поставлением и рукоположением называет избрание, и определяет, чтобы избрание архиерея совершалось не иначе, как если сойдутся вместе три архиерея, имея согласие и отсутствующих, изъявляемое посредством грамот, в которых они свидетельствуют, что и они последуют избранию, имеющему совершиться тремя епископами, собравшимися вместе. А после избрания утверждение оного, то есть окончательное решение, возложение рук и посвящение правило предоставляет митрополиту области, так что он утверждает избрание. А утверждает он тогда, когда одного из избранных, кого сам выберет, рукоположит вместе с другими двумя, или тремя епископами, по Апостольскому правилу.

Аристен. Епископ поставляется всеми епископами области. Если же нет, по крайней мере тремя, с согласием на избрание и прочих, выраженным чрез грамоты, и власть утверждения должен иметь митрополит. Епископ рукополагается двумя, или тремя епископами по первому правилу Святых Апостолов, а избирается по крайней мере тремя, если, может быть, все епископы области не могут присутствовать по настоятельной нужде, или по дальности пути. Однако же и сами отсутствующие должны грамотами выразить свое согласие с епископами присутствующими и совершающими избрание. А митрополит имеет власть после избрания, из трех избранных выбрать одного, кого захочет.

Вальсамон. Здесь говорится о том, как поставлять, то есть избирать епископа. В древности избрания архиереев совершались в собрании граждан. Но божественным отцам не было это угодно, чтобы жизнь посвящаемых не подвергалась пересудам мирских людей; и поэтому они определили, чтобы епископ был избираем областными епископами каждой области. А если это затруднительно по какой либо основательной причине, или по дальности пути, избрание должно совершаться не иначе, как если сойдутся вместе три областные епископа, имея согласие и отсутствующих, выраженное в письменных мнениях. Рукоположение его, то есть посвящение Святые Отцы предоставили в виде чести первому, то есть митрополиту, и не только рукоположение, но и утверждение избрания. Ибо поэтому имеющий совершить хиротонию из трех избираемых и делает указание на одного, кого сам хочет, а не по необходимости указывается поставленный первым и потом прочие. Такова сущность правила. Некоторые митрополиты, совершавшие избрание своих епископов в царствующем граде с тремя чужими епископами, или и своими, не обращаясь к прочим епископам их области, на вопрос – почему так делают, пользовались в помощь себе 13-м правилом карфагенского собора. Прочти что написано в этом правиле, и 19-е правило Антиохийского собора. Это бывает, когда митрополит имеет многих епископов в своей области. Если же, как у многих митрополитов, областной епископ один, или двое, тогда по необходимости избрание должно быть с действительными и находящимися на лицо областными и с чужими епископами.

Славянская кормчая. Епископ, от всех епископ сущих, во области поставляется. Ащели же ни, обаче от трех. Прочим же писанием сложившемся, власть же митрополит да имать.

Толкование. От двою, или от триех епископов, поставляется епископ, по первому правилу Святых Апостол: обаче же от триех поставляется, аще и вси сущи во области епископы, или нашедшия ради нужди, или долготы ради пути приити не возмогут: обаче должни суть ити. Аще же и не пришедше, писанием грамот сложитися на избрание к пришедшим епископом, и суд и избрание творящим, избранныма сущима двема, или трием. И потом власть митрополит имать, яко да единого от триех избранных поставит, его же хощет епископа.

Правило 5.

О тех, которые епископы, по каждой епархии, удалили от общения церковного, принадлежат ли они к клиру, или к разряду мирян, должно в суждении держаться правила, которым постановлено, чтобы отлученные одними, не были приняты другими. Впрочем да будет исследываемо, не по малодушию ли, или распре, или по какому либо подобному неудовольствию епископа, подпали они отлучению. И так, дабы о сем происходить могло приличное исследование, за благо признано, чтобы в каждой области дважды в год были соборы: чтобы все вообще епископы области, собравшись вместе, исследывали таковые недоумения: и таким образом достоверно оказавшиеся несправедливыми против епископа, основательно всеми признаны были недостойными общения, доколе не заблагорассудит собрание епископов произнести о них более снисходительное решение. Соборы же да бывают, один пред четыредесятницею, да по прекращении всякаго неудовольствия, чистый дар приносится Богу; а другой около осеннего времени.

Зонара. И различные правила Святых Апостолов предписывают, чтобы никто не принимал отлученных собственными епископами. А как случается, что некоторые бывают отлучаемы несправедливо, может быть по гневу и малодушию отлучившего, или по какому нибудь пристрастию, которое называет и неудовольствием, то посему священные отцы изложили настоящее правило, повелев отлучения подвергать исследованию, разумеется, когда на отлучивших жалуются отлученные, будто отлучены не по справедливости; а исследованию быть от епископов области – или всех, или большей части их в том случае если некоторым не возможно будет явиться на собор с прочими, может быть по болезни, или по необходимому отсутствию, или по иной неотложной причине. Соборам же быть святые отцы определили в каждой области два раза в год, как положено и правилами Святых Апостолов. Но Святые Апостолы повелели одному из соборов быть в четвертую седмицу пятидесятницы, а другому в месяце иперверетее, то есть октябре. А святые отцы сего собора изменили время, вместо четвертой седмицы пятидесятницы определив собору быть пред четыредесятницею, и привели на сие ту причину, чтобы, говорят, прекращено было всякое неудовольствие. Ибо тот, кто считает себя неправильно отлученным, конечно будет сетовать на отлучившего; и отлучивший, слыша, что отлученный неблагодушно принимает епитимию, но ропщет на него, не будет относиться к нему бесстрастно. А когда они таким образом расположены друг к другу, как может быть чисто принесен Богу дар? Посему-то и устроено одному собору быть пред четыредесятницею, а другому осенью; и октябрь есть месяц осенний. На этих соборах святые отцы постановили исследовать такого рода жалобы. И достоверно, и несомненно оказавшиеся несправедливыми (ибо подвергшемуся епитимии свойственно запираться в том грехе, в котором обвиняет его епископ), основательно, то есть справедливо будут лишены общения всеми, доколе не заблагорассудит собрание епископов произвести об них нечто более человеколюбивое. Но может быть кто нибудь скажет: почему решение об отлученном правило предоставляет не отлучившему, а собранию епископов? Думаю, что это сказано на тот случай, когда отлучивший упорствует и не хочет по времени разрешить человека от епитимии, или если отлучивший может быть умер, не разрешив подвернутого епитимии. Ибо тогда должно быть дозволено собору, если он усмотрит, что достаточно время епитимии, и покаяние подвергнутого епитимии соответствует греху, произвести решение о нем, и разрешить человека от епитимии, хотя бы епископ его не смягчился и оставался непреклонным, хотя бы уже окончил жизнь. Тридцать седьмое правило Святых Апостолов и настоящее повелевают быть соборам два раза в год, а осьмое правило шестого Вселенского собора, возобновив это постановление, определяет в каждой области быть собору однажды в год от Пасхи до конца октября месяца, в том месте, которое определит архиерей митрополии. А епископам, которые не придут на собор, хотя пребывают в здравии и находятся в своих городах, и не имеют никакого другого благословного и неотложного занятия, братолюбно изъявить прещение, или подвергнуть легкой епитимии. Ныне дело сих соборов совсем оставлено в пренебрежении, так что их никогда не бывает. О епитимии не являвшихся на соборы прочти 76-е (87-е) правило карфагенского собора.

Аристин. Отлученные одними, не должны быть принимаемы другими, разве только отлучение было по малодушию, или распре, или по чему-либо подобному. Посему заблагорассуждено дважды в год в каждой области быть соборам, одному пред четыредесятницею, другому около осени. По притче, кто нанес рану, тот должен подать и врачевание. Посему и отлученного своим епископом другие не должны принимать так, – без исследования и без рассмотрения, но должно рассмотреть причину отлучения, основательно ли произнесено отлучение, не по малодушию ли, или распре, или по другому какому неудовольствию епископа. Итак, чтобы ни отлучаемые не были отлучаемы, как случится, ни отлучающие их епископы не подвергались пренебрежению, если другие епископы будут принимать отлученных без исследования, сему святому собору благоугодно было, чтобы в каждой области дважды в год был собор, дабы общим мнением всех епископов той же области разрешаем был всякий церковный вопрос и всякое недоумение, как предписывает и 37-е правило Святых Апостолов. Впрочем, как писали мы и там, осьмое правило шестого собора трулльского, и шестое никейского второго, во внимание к затруднениям собирающихся епископов и к недостаткам потребного для путешествия, постановили быть собору в каждой области однажды в год, там, где рассудит епископ митрополии, между праздником святыя Пасхи и октябрем месяцем.

Вальсамон. Определено было, чтобы отлученные одними епископами и не разрешенные, не были принимаемы другими. А как отлученному свойственно говорить, что он отлучен несправедливо или может случиться, что умер отлучивший, то это правило повелевает (как определили и другие правила) дважды в год собираться всем епископам к первому из них, при чем разрешать сомнения о лишенных общения и прочие церковные вопросы. Неудовольствием названо здесь пристрастие. Впрочем содержащееся в настоящем правиле о ежегодных соборах мы не излагаем здесь в подробности, потому что это уже не действует, и потому что 8-м правилом трулльского собора, а также новеллою Юстиниана, то есть 20-ю и 21-ю главами 1-го титула 3-й книги Василик определено собираться епископам однажды. Причти эти главы. Ищи еще и 37-е правило Святых Апостолов, и 14-е правило сардикийского собора. Прочти и 8-ю главу 8-го титула настоящего собрания.

Славянская кормчая. Правило 5. (Никон 63). Связаныи своим епископом, инем да не будет прият без вины. Своими епископы отлучении, инеми да не будут прияти. Обаче аще не за малодушие, или за некую распрю, или за ино нечто таковое отлучение бысть. Того бо ради повелено бысть, дващи в лете в коейждо области собору быти. Первое убо прежде четыредесяте дний святого и великого поста, второе же по времени овощнем.

Толкование. Подобает по приточному словеси, уязвившему человека, тому же и исцелити его. Тако же и от своего епископа, отлучения заповедь приемша, от иного прияту быти без испытания и без взыскания вины, несть достойно: но и вины отлучения смотрити подобает, да некогда не по достоянию нанесено бысть нань отлучение, но от малодушия: сеже есть, от ярости епископли, или от распри некия, или иныя ради вины се сотворшу, страстныя воли епископли; страстная же воля есть, еже рещи, не сотворил ми еси сего, да будеши отлучен. Но убо да ни отлучаемии, кроме подобныя вины отлучаются: ни отлучающии их епископи приобидени будут, другим епископом приемлющим без испытания таковыя. Сего ради дважды в лете в коейждо области собору быти Святыи собор повеле, да общею волею всех епископов тоя области всяко совопрошание, и истязание церковное, и всяко прекословие разрешится: и 37-е, правило святых Апостол повелевает. Кроме же, якоже тамо написахом, осмое правило, иже а Трулле полатнем шестого собора. И шестое правило седьмого собора, иже в Никеи второе собрася, скудости ради потребных яже хотят имети на путное шествие собирающиеся епископи, единою в лете собору быти заповедаста, идеже аще изволит митрополит. Время же собору, между праздником святыя Пасхи, и месяцем октябрем. Той бо есть месяц по времени овощнем.

Правило 6.

Да хранятся древние обычаи, принятые в Египте, и в Ливии, и в Пентаполе, дабы Александрийский епископ имел власть над всеми сими. Понеже и Римскому епископу сие обычно, подобно и в Антиохии, и в иных областях да сохраняются преимущества Церквей. Вообще же да будет известно сие: Если кто без соизволения митрополита, поставлен будет епископом: о таковом великий Собор определил, что он не должен быть епископом. Если же общее всех избрание будет благословно, и согласно с правилом церковным, но два, или три, по собственному любопрению, будут оному прекословить: да превозмогает мнение большего числа избирающих.

Зонара. Правило хочет, чтобы сохраняли силу древние обычаи, что определяют и позднейшие правила и гражданские законы. Итак, правило постановляет, чтобы александрийский епископ имел первенство над епископами Египта, Ливии и Пентаполя, а антиохийский над епископами подчиненных ему областей, то есть Сирии и Келесирии, обеих Киликий и Месопотамии, и чтобы и другие епископы имели власть над подчиненными им странами, как и предстоятелю римской церкви обычай предоставил власть над западными странами. И правило хочет, чтобы сии епископы в их областях имели столь великие преимущества, что дает общее постановление, чтобы без них не делалось ничто, относящееся к церковному управлению, в котором самое большее и важнейшее есть рукоположение епископов. Итак, правило говорит: если без соизволения митрополита поставлен будет епископ, таковый не должен быть епископом. Ибо хотя в древности избирало епископа собрание городских граждан, но и тогда после избрания доносили о нем митрополиту, и им оно было утверждаемо, и кого одобрял он, тот и удостаивался рукоположения. Затем правило прибавляет, что, если и в избрании, бывшем по правилам, большая часть будет согласна и единомысленна, а два или три будут противоречить по любопрению, а не по основательной причине, и будут противиться прочим, должно иметь силу избрание большего числа избирающих. Так постановлено и гражданскими законами в денежных делах. Тоже предписывает и девятнадцатое правило Антиохийского собора касательно противоречия епископов.

Аристен. Над Египтом, и Ливиею, и Пентаполем должен иметь власть александрийский епископ, римский над областями подчиненными Риму, а антиохийский и прочие над своими. Если кто будет произведен в епископа без соизволения митрополита, да не будет епископом. А если избранию большего числа, совершающемуся по правилу, будут противоречить трое, мнение их не должно иметь силы. Каждый патриарх должен довольствоваться своими преимуществами, и никто из них не должен восхищать иной области, которая прежде и от начала не была под его властию, ибо это есть надменность мирской власти. Но и епископы каждой области должны знать своего первого, то есть епископа предстоятельствующего в митрополии, и без соизволения его не избирать епископа; если же и изберут кого-либо без соизволения его, таковому не быть епископом. А если епископы, собравшиеся по соизволению митрополита для совершения избрания, не все придут к одной и той же мысли, но некоторые, по собственному любопрению, будут противоречить, тогда должно иметь силу мнение большего числа избирающих. Ищи еще 8-е правило ефесского собора, 34-е Апостольское правило, 2-е и 3-е правила Антиохийского собора, и 3-е правило сардикийского собора.

Вальсамон Настоящее 6-е правило и седьмое определяют, чтобы по древним обычаям почтены были честию четыре патриарха, то есть римский, александрийский, антиохийский и иерусалимский (о константинопольском будет изъяснено в других правилах), и чтобы александрийский имел преимущество над областями Египта, Ливии и Пентаполя; подобным образом антиохийский над областями Сирии, Келесирии, Месопотамии и обеих Киликий, а иерусалимский над областями в Палестине, Аравии и Финикии, потому что, говорит, и римский епископ имеет преимущество над западными областями. Таким образом правила хотят, чтобы патриархи имели преимущество над митрополиями им подчиненными, а митрополиты в свою очередь над епископами им подчиненными, так чтобы подчиненные им епископы без них не делали ничего, превышающего их власть. Ибо поэтому и повелевают правила, чтобы тот, кто произведен в епископа без соизволения первого, не был епископом, прибавляя, что, когда произведено избрание по правилам, а некоторые будут противоречить, должно, по законам, превозмогать мнение большего числа избирающих. Когда это так определено, некто, спросив: настоящее правило определяет чтобы во всех делах превозмогало мнение большего числа, а новое законоположение державного и святого нашего царя, господина Мануила Комнина, изданное в июле месяце 14 индиктона 6674-го года между прочим буквально определяет и следующее: если не все будут согласны, но некоторые будут разноречить с большинством, или голоса разделятся поровну, в таком случае должно иметь перевес мнение тех, с которыми согласен председатель суда. Чего должно держаться? Некоторые говорили, что в церковных делах не должно следовать новелле, и потому должны иметь силу в сих делах древние узаконения и правила, изложенные согласно с ними; а другие напротив утверждали, что новелла издана для всего мира и для всякого дела, и есть общее законоположение. А мне кажется, что правила этой новеллы не имеют места по отношению к церковным избраниям и церковным делам, дабы не было извращено чрез нее каноническое избрание. Ищи еще 19-е правило Антиохийского собора. Иерусалимский патриарх назван епископом Элии, потому что город Иерусалим некогда назывался Салим и Иевус, а после того, как царь Соломон устроил в нем знаменитый, божественный храм и святыню, он назван был Иерусалим. Потом народ иерусалимский был пленен вавилонянами и город разрушен до основания. Когда римский император Элий Адриан возобновил его, по имени его он назван был Элиею. Общим именем самый город Иерусалим и вся подчиненная ему страна называется Палестиною. Некоторые спрашивали: что значит слово правила: «да имеет последование чести, с сохранением достоинства, присвоенного митрополии?» – И получили в ответ, что митрополиею в Палестине были Кесария, а иерусалимская церковь была некогда ея епископиею. Итак, правило хочет, чтобы сохранены были за митрополиею ея права, хотя отделена от нея Элия и епископ ея получил честь ради спасительных страданий Христа. Ищи еще из деяний 4-го собора деяние 8-е и узнай, что, по соглашению Максима, епископа Антиохийского, и Ювеналия, епископа иерусалимского, за благо признано было антиохийскому иметь две Финикии и Аравию, а иерусалимскому три Палестины; и тогда так было определено, а ныне перемена обстоятельств, по обычаю, изменила и это.

Славянская кормчая. Египтом и Ливиею, и Пентаполиею, александрийский епископ да владеет. И римский епископ сущими, под Римом да владеет. И антиохийский, и прочии епископи, своими да обладают. Аще же который епископ, кроме воли митрополита поставлен будет, да несть епископ, понеже многих суду на избрание епископа повелевают быти правила. Аще же трие неции возглаглют противу, да не послушани будут.

Толкование. Кииждо патриарх своими пределы обладати должен есть. И никому же их иныя области не восхищати небывшия превыше изначала под рукою его, се бо есть гордость мирския власти. Подобает же епископом коеяждо области, старейшего их знати и почитати; сеже есть в митрополии сущего епископа, и без воли его епископа не избирати. Аще же без воли его изберут кого, таковому не быти епископом. Аще же и по воли митрополита сшедшеся суд и избрание сотворити, во едину же волю не снидутся, но неции распревшеся вопреки глаголати начнут, множайших да держится суд и избрание. А их же есть мнение, да не послушани будут. И к сему ищи иже в Ефесе третьего собора, правило 8-е. И Святых Апостол правило 34-е. Собора иже во Антиохии правило 9-е. Собора вселенского второго, иже в Константине граде правило третье. И собора иже в сердце правило 3-е.

Правило 7.

Поскольку утвердилось обыкновение, и древнее предание, чтобы чтить епископа, пребывающего в Иерусалиме: то да имеет он последование чести, с сохранением достоинства, присвоенного митрополии.

Зонара. Как предшествующее правило епископам александрийскому и антиохийскому предоставило преимущества в их областях, так настоящее правило присудило епископу Элии иметь честь в собственной области, и определило, чтобы городу Иерусалиму, который называется Элиею, сохранено было собственное его достоинство, как первенствующему над городами Палестины, Аравии, и Финикии. Ибо и в древности и ныне вся эта страна называлась и называется Палестиною. А город в древнейшее время назывался Салим и Иевус, а в последствии назван Иерусалимом. После того, как он взят был римлянами и разрушен до основания, римский император Адриан, восстановив город, назвал его Элиею по своему имени; ибо он назывался Элий Адриан; так и наименовал его. Некоторые говорят, что правило митрополиею назвало Кесарию, и именно Кесарию Палестинскую, которая в древности называлась Стратоновою.

Аристен. Епископ Элии да имеет честь с сохранением за митрополиею ея достоинства. Сто двадцать третья новелла, находящаяся в первом титуле первой книги, епископа Иерусалима, который называется Элиею, именует патриархом. Итак, по настоящему правилу, епископу Элии должно воздавать честь патриарха. А как Кесария есть первая митрополия Палестины и святой город; то и патриарх сей должен иметь свою честь, и Кесарии, митрополии (которой он был подчинен прежде) должно быть сохранено собственное ея достоинство. Ищи еще 12-е правило халкидонского собора.

Вальсамон. Настоящее правило изъяснено в толковании на предшествующее шестое правило.

Славянская кормчая. Епископ Елийский да есть почитаем, целу сущу и митрополии палестинския сану.

Толкование. Сто и 23-я заповедь новая, лежащая в первей грани, первых царских книг, иерусалимского епископа (Елия бо, Иерусалим нарицается) патриарха именует. Подобает убо сему правилу, елийскому епископу, рекше иерусалимскому, патриаршескою почитаему быти честию: понеже Кесария, глаголемая быти Стратонова, первая митрополия есть Палестинская: и под нею есть святыи град. Подобает убо патриарху елийскому свою честь имети, целу же и соблюдаему быти, и кесарийския митрополии сану, и свое имети достояние, под нею же бяше святый град. И к сему ищи правила, 12-е иже в Халкидоне четвертого собора. Чесо же ради Елия святый град, и правило се нарече; от древних убо времен, Салим нарицашеся: и потом Евус зовяшеся: послежде же наречен бысть Иерусалим. Егда же пришедше римляне, поплениша и раскопаша и: и потом царь римский Адриан, нарицаемый Елий, созда град, не нарече его паки Иерусалим, но по своему имени прозва его, Елия.

Правило 8.

О именовавших некогда самих себя чистыми, но присоединяющихся к Кафолической и Апостольской Церкви, благоугодно святому и великому Собору да, по возложении на них рук, пребывают они в клире. Прежде же всего надлежит им письменно исповедать, как присоединяться и последовать будут определениям Кафолической и Апостольской Церкви, то есть, будут в общении церковном и с двоеженцами, и с падшими во время гонения, для которых и время покаяния установлено, и срок прошения назначен. Надобно, чтобы они во всем последовали определениям Кафолической Церкви. И так где, или в селах, или во градах, все, обретающиеся в клире, окажутся рукоположенными из них одних: да будут в том же чине. Если же там, где есть епископ Кафолической Церкви, некоторые из них приступят к Церкви: явно есть, яко епископ православной Церкви будет иметь епископское достоинство; а именующийся епископом у так называемых чистых, пресвитерскую честь иметь будет: разве заблагорассудит местный епископ, чтобы и тот участвовал в чести имени епископа. Если же то ему неугодно будет: то для видимаго сопричисления таковаго к клиру, изобретает для него место или хорепископа или пресвитера: да не будет двух епископов во граде.

Зонара. Чистыми называются наватиане; а Нават был пресвитер римской церкви, который не принимал кающихся из падших во время гонения и не вступал в общение с двубрачными. Посему, хотя погрешал не в отношении к вере, но за немилосердие и братоненавидение собором, бывшим в Риме при Корнилии, папе римском, в царствование Декия, он был отлучен и предан анафеме, как повествует Евсевий Памфил. Итак, сие правило определяет, чтобы приверженцы его ереси, когда обращаются к церкви, были приемлемы с письменным исповеданием, что будут соблюдать догматы кафолической церкви и будут принимать отвергшихся Христа по необходимости, и будут устроять их по временам определенным для покаяния падших (ибо такое значение имеют слова: «для которых и время покаяния установлено, и срок прощения назначен»), и что будут в общении с двубрачными. Если они рукоположены в епископов, или пресвитеров, или диаконов; то присоединяемые из них к церкви остаются в клире, в своих степенях, если в церквах, в которых рукоположены они, нет других. Как они погрешали не уклонением от веры, а братоненавидением и недопущением покаяния для падших и обращающихся; то поэтому собор принял и рукоположение их, и определил, чтобы они оставались в их степенях, если не будет епископа в кафолической церкви того города. А если они находятся в такой церкви, где есть епископ, или пресвитер; то сей епископ должен иметь достоинство и имя епископства, а наименованный епископом у Чистых должен иметь честь или пресвитера, или даже хорепископа, дабы он числился вместе в списке клира и не был исключен из него, разве только епископ кафолической церкви, по снисхождению, захочет, чтобы он имел имя и честь епископа; но и при сем он не должен действовать, как епископ, дабы в одном и том же городе не было двух епископов.

Аристен. Так называемые Чистые, присоединяющиеся (к церкви), прежде должны исповедать, что они будут повиноваться установлениям церкви, и будут иметь общение с двубрачными, и будут иметь снисхождение к падшим. И таким образом оказавшиеся рукоположенными должны оставаться в своем чине, то есть, истинный (то есть православный) епископ должен быть епископом, а епископ у Чистых должен быть или хорепископм, или пусть пользуется честию – или пресвитера или епископа, ибо в одной церкви не должны быть два епископа. Из приходящих к святой, Божией, соборной и Апостольской церкви, одни крещаются, другие помазуются миром, а иные только предают анафеме свою и всякую другую ересь. Обольщенные Наватом и названные им Чистыми, как не принимающие покаяния согрешивших и запрещающие второй брак, если придут к церкви и исповедают, что будут принимать и двубрачных, и оказывать снисхождение согрешившим, но покаявшимся, и вообще следовать всем церковным догматам и предадут анафеме свою ересь и другие, – должны быть приемлемы и помазуемы одним святым миром. И если некоторые из них суть или епископы, или хорепископы, опять остаются в том же достоинстве, если где в том же городе нет другого епископа кафолической церкви, рукоположенного прежде обращения их. Ибо преимущественную честь должен иметь сей изначала правильный епископ, и он один должен занимать епископский престол; потому что не должно быть двум епископам в одном городе; а именуемый епископом у Чистых должен иметь честь пресвитерскую, или, если угодно епископу, пусть будет иметь и имя епископа, но не должен действовать ни одним епископским правом.

Вальсамон. Этот Нават был пресвитер римской церкви, как повествует Евсевий Памфил. Когда было гонение и многие пали по страху смерти, но потом покаялись, он, надмеваемый демоном, не хотел принимать их, и не имел общения с двубрачными, ревнуя будто бы о целомудрии. Те, которые мыслили согласно с ним, называются наватианами, и в насмешку Чистыми. На соборе, бывшем в Риме при Корнилии, папе римской церкви, в царствование Декия, Нават предан был анафеме, а также и держащиеся его ереси. Посему правило говорит, что если кто из них с чистым раскаянием оставит прежнее зло, и обяжется сохранять догматы кафолической церкви, тот должен быть принят. И если это – клирики, то они должны непременно сохранить свои степени, ибо погрешают не в отношении к вере, а осуждаются за братоненавидение. Если они имеют епископское достоинство, а в той стране, в которой они были отлучены, находятся другие (православные) епископы, они не должны действовать ничего епископского, но на попечении епископа (православного) будет лежать, иметь ли им одно имя епископа, или называться другим именем; а когда нет местных епископов, они должны исправлять и епископские дела. Выражение: «для которых и время покаяния установлено и срок прощения назначен», употреблено о падших во время гонения и о двубрачных. И клирики, после принятия в церковь, могут быть сопричислены к клиру, к которому были прежде рукоположены, но только тогда, когда на место их не определены другие клирики; а если где имеются таковые, то с ними должно поступить так же, как написано выше о епископах. – Может быть, кто спросит: если некоторые из них пожелают быть возведенными на высшую степень, будет ли этому препятствовать настоящее правило, которое в начале говорит: «благоугодно святому собору, да по возложении на них рук пребывают они в клире», или беспрепятственно могут получить высшие степени? Решение. В 80-м Апостольском правиле и во 2-м правиле настоящего собора постановлено, что и совсем неверные получают степени священства. Итак, почему же не могут получать высших степеней наватиане, именуемые и Чистыми, в отношении к вере, как сказано, не имеющие заблуждений, а осуждаемые за несострадательность? А чтобы пребывали в клире, мне думается, это определено в особенности об них. Ибо, вероятно, некоторые говорили, что принять их должно, но только быть им в качестве простых мирян и не действовать правами, принадлежащими их прежним степеням. Это собором не принято, а положено восстановлять их в их степенях. С именем восстановления соединяется и правило возведения на высшие степени.

Славянская кормчая. Еретицы глаголемии чисти, приходящие к соборной церкви, первое да исповедят, яко повинуются церковным законом, и приобщаются с двоеженцы, и простят согрешающих. И аще убо будет в коем граде истинныи епископ града того, будет же и от сих, глаголемых чистые, другии епископ поставлен, или пресвитер, в своем сану да пребывает. Но обаче поставленыи от чистых епископ, или яко пресвитер да имать честь; или аще хочет града того епископ, да вдаст ему негде в селе епископию; несть бо мощно двема епископома быти во едином граде.

Толкование. От приходящих еретик, ко святей Божией соборней Апостольской Церкви, ови убо крещаеми бывают совершенно: друзии же, иже токмо миром помазуются: инии же токмо проклинают своя и иныя ереси вся. Сии же глаголемии чисти прельщени бывше в таковую ересь, от Навата пресвитера римския церкве: от него же и чистии наречени быша, того ради: понеже не приемлют покаяния обращающихся от грех. И второе женитися возбраняют. Двоеженца же отнюдь не приемлюще на общение. И таковии аще убо приступят к святей соборней Апостольской церкви, и исповедят двоеженца приимати на общение, и не хулити второго брака, и согрешающим и кающимся прощати грехи; и просто рещи, всем церковным последствующе повелением, свою ересь прокленше и иныя вся, прияти да будут, и токмо святым миром помажутся. Аще же неции от них суть и епископи, паки в своем чину да пребывают, токмо аще в том граде ин епископ соборныя церкве не обрящется: таковыи бо почтен будет иже исперва истинныи епископ, и един на епископстем престоле седит. Тойжде иже от чистых нарицаемый епископ, яко пресвитер да почтен будет: понеже не достоит двема епископома в едином граде быти. Аще же будет годе града того епископу, якоже рехом, да повелит епископом нарицатися ему: епископского же дела никако же прикоснутися. Аще ли же хощет, да в селе негде устроит его епископа.

Книга правил. Чистыми называли себя еретики, последователи Навата, Римской церкви пресвитера, который учил, падших во время гонения не принимать на покаяние, и двоеженцев никогда не принимать в общение Церковное, и в сих гордых и не человеколюбивых суждениях полагал чистоту своего общества.

Правило 9.

Если некоторые без испытания произведены в пресвитеры, или хотя при испытании исповедали свои грехи, но, после их исповедания, противу правила подвиглись человеки, и возложили на них руки: таковых правило не допускает до священнослужения. Ибо Кафолическая Церковь непременно требует непорочности.

Зонара. Правило хочет, чтобы производимые во священство были безукоризненны и чисты от проступков, возбраняющих посвящению, и чтобы жизнь и поведение их были испытываемы. А если некоторые, может быть, произведены будут в степень священства без испытания, или когда они исповедали свои недостатки, но рукополагающие против правила рукоположат их; о таковых правило постановляет, что их не должно принимать, и что никакой нет для них пользы от незаконного рукоположения; ибо они должны подлежать извержению.

Аристин. Без испытания рукополагаемые, если в последствии будут обличены, что действительно согрешили, должны быть удалены от священнодействия. Если кто согрешив утаил грех, и без испытания произведен на степень епископа или пресвитера, и если после рукоположения будет обличен, что согрешил, тот должен быть удален от священства.

Вальсамон. Препятствия к получению священства различны, между ними есть и блуд. Итак, если кто будет осужден, как впадший в грех блуда, будет ли то прежде посвящения, или после; тот извергается. Посему, говорит правило, без испытания посвященному или хотя и исповедавшему прежде рукоположения свой грех, но рукоположенному вопреки правилам, нет пользы от рукоположения; но, по дознании, он извергается. Ибо некоторые говорили, что, как крещение крещенного человека делает новым, так и священство заглаждает грехи, соделанные прежде священства; но это не принято в правила.

Славянская кормчая. (Никон. 13). Без испытания поставлени бывше, и по поставлени обличени бывше о первых гресех, да престанут.

Толкование. Аще кто согрешив, и не исповедав отцу духовному таковых грехов, возбраняющих ему от святительства, и утаився, и без испытания на пресвитерский, или на епископский сан возведен будет. Аще же и по поставлении обличен будет, яко согреши таковыи грех, и святительства да останется.

Правило 10.

Если которые из падших произведены в клир, по неведению, или со сведением произведших: сие не ослабляет силы правила церковнаго. Ибо таковые, по дознании, извергаются от священнаго чина.

Зонара. Не должно производить во священство тех, которые отверглись от Господа нашего Исуса Христа, и потом покаялись. Ибо каким образом может быть священником тот, кто во всю жизнь не удостаивается святых Таин, разве только при смерти. А если удостоится священства, не знал ли рукополагающий о препятствии, или знал, настоящее правило предписывает извергнуть такового, если после сего будет о сем узнано. Ибо выражение: «незаконно сделанное не ослабляет силы правила» поставлено вместо: «не препятствует, не вредит».

Аристен. Падшие и произведенные во священство, по незнанию или и со сведением о том рукоположивших, должны быть извержены. Не знали ли рукоположившие о падениях рукоположенных, или, и зная о них, пренебрегли сим, – чрез это не подвергается осуждению церковное правило. Но когда и после сего о рукоположенных будет узнано, что они впали в грех, они должны быть извержены.

Вальсамон. Богоотступников, чистосердечно раскаявшихся, мы принимаем; а посвящать не позволяем, но если они и клирики, извергаем, как говорит об этом 62-е Апостольское правило. Итак, если некоторые из них рукоположены, по неведению рукоположивших, или и со сведением, таковые по дознании должны быть извержены, дабы не имели никакой пользы от рукоположения, хотя бы оно совершилось и со сведением рукоположившего. Ибо, может быть, сказал кто-нибудь, что они получили пользу, потому что рукоположены такими людьми, которые знали грех их, и разрешили его рукоположением. Это должно относить к священникам, диаконам и прочим; но не к епископам: о них ищи 12-е правило анкирского собора, и что там написано.

Славянская кормчая. (Никон. 13). Отпадшии, или неведящем, или ведящем поставльшим их поставлени бывше, да извергнутся.

Толкование. Господа нашего Исуса Христа, отвергшихся и покаявшихся, в священничество прияти не подобает. Како бо может святитель быти таковыи, иже святых Таин во все время живота своего не достоин причаститися, аще токмо смерть не приспеет. Аще же неведущу поставляющему, или ведящему, священничества сподобится, сие правило изврещи повелевает таковаго, аще и по поставлении уведен будет. Еже бо беззаконно бывшее, правила не вреждает.

Правило 11.

Об отступивших от веры, не по принуждению, или не причине отъятия имений, или опасности, или чего либо подобнаго, как то случилось в мучительство Ликиниево, Собор определил, являть милость им, Если и не суть достойны человеколюбия. Которые истинно покаются: те три года проведут между слушающими чтение писаний, яко верные: и семь лет да припадают в церкви, прося прощения: два же лета будут участвовать с народом в молитвах, кроме причащения святых тайн.

Зонара. Другие правила говорят о тех, которые отреклись от веры вследствие большого насилия и принуждения, а настоящее правило рассуждает о тех, которые совершили сие преступление без принуждения, каковых и называет не достойными человеколюбия; однакоже и сих приемлет по благости, если они подлинно раскаются, то есть истинно, а не притворно, не обманом, с теплотою и многим усердием. Таковым правило повелевает три года быть слушающими, то есть стоять вне храма, в притворе и слушать божественные писания; – семь лет быть припадающими, то есть входить внутрь церкви, но становиться в задней части от амвона и выходить с оглашенными; – два года быть купностоящими и молящимися вместе с верными, но не удостаиваться причащения святых Таин, доколе не пройдут два года.

Аристен. Отступившие от веры без необходимости, хотя и недостойны прощения, но удостаиваются некоторого снисхождения и 12-ть лет должны быть припадающими. Те, которые отверглись веры не по принуждению, хотя и недостойны человеколюбия, впрочем удостаиваются некоторого снисхождения, так что искренно раскаивающиеся из них, три года должны пребыть в числе слушающих, то есть стоять при дверях храма (Царскими дверями у греков и доселе называются средние двери в западной стене, ведущие в храм (Зам. поклон. св. горы. Завещ. Св. Афан. (стр. 200, прим. 3). Сл. Чтен. в Общ. Люб. Дух. Просв. 1872 г. Август: о храме, стр. 64, 72) и слушать божественное писание, после трехлетнего времени должны быть введены внутрь стен церкви и провести семь лет вместе с припадающими в задней части от амвона и, при возглашении к оглашенным, выходить вместе с ними; а по прошествии семилетнего времени, они могут получить право стоять с верными в течение двух лет, и иметь с ними общение в молитвах до совершения тайнодействия; а в божественном причащении не должны иметь участия и в эти два года; но после сего могут быть удостоены и приобщения святых Таин.

Вальсамон. Апостольское 62-е правило рассуждает о клириках, отступивших от веры по принуждению, а настоящее – об отвергшихся Христа без принуждения, и говорит, что таковые приемлются, если действительно то есть истинно каются, и три года стоят вне храма и слушают песнопения Богу, а семь лет припадают, то есть стоят внутри церкви, но позади амвона, и выходят вместе с оглашенными. По исполнении же семилетия, они могут постоянно молиться с верными, а святых Таин удостоены будут по прошествии двух лет.

Славянская кормчая. Елицы же без всякия нужды преступиша, аще и милости беша недостойни, обаче помилования некоего сподоблени бывше, 12 лет да припадают.

Толкование. Елицы же веры отвергошася без всякия нужди, аще и недостойни человеколюбия беша, обаче милости некия да сподобятся. И аще кто от них добре и всем сердцем кается, три лета в послушающих да пребудет; сеже есть, да стоит вне уду церковных дверей, и послушает божественных писаний. По времени же триех лет, внутрь церкве да введен будет: и с припадающими стоя на задней стране амвона, седмь лет да сотворит. Внегда глаголет диакон, елико оглашенные изыдите, и той да исходит из церкве. И по прошествии седьми лет времене, другия два лета с верными стояние да примет, приобщаяся с ними молитвы, даже и до скончания службы; сеже есть, и до божественного причащения; но ни в тою двою лету да не причаститися, но по скончании ею общения святых Таин да сподобится.

Правило 12.

Благодатию призванные к исповеданию веры, и первый порыв ревности явившие, и отложившие воинские поясы, но потом аки псы, на свою блевотину возвратившиеся, так что некоторые и серебро употребляли, и посредством даров достигли восстановления в воинский чин: таковые десять лет да припадают в церкви, прося прощения, по трехлетнему времени слушания писаний в притворе. Во всех же сих надлежит принимать в рассуждение расположение и образ покаяния. Ибо, которые со страхом, и слезами, и терпением, и благотворениями, обращение являют делом, а не по наружности: тех, по исполнении определеннаго времени слушания, прилично будет принимать в общение молитв. Даже позволительно епископу и человеколюбие некоторое о них устроить. А которые равнодушно понесли свое грехопадение, и вид вхождения в церковь возомнили для себя довольным ко обращению: те всецело да исполняют время покаяния.

Зонара. Это правило рассуждает о воинствующих, бросивших свои поясы то есть знаки воинского звания, и показавших стремление к мученичеству; их называет и призванными божественною благодатию, так как ею они возбуждены к объявлению исповедания веры. Потом таковые оставили начатый подвиг, и опять возвратились в прежнее воинское звание, и приобретали оное сребром или подарками. Под сребром разумеются деньги; а под подарками, или бенефициями – дары и угождения всякого рода. Это слово латинского языка в переводе на греческий значит «благодеяние». А благодетельствует тот, кто – или дает деньги, или исполняет какое-нибудь желание другого. Совершенно ясно, что никто из таковых не мог быть снова принят в воинский чин, если бы не изъявил согласия на заблуждение. Таковым правило повелевает, по трехлетнем слушании, быть в числе припадающих в продолжение десяти лет и выходить вместе с оглашенными; но суду епископа предоставляет и уменьшать епитимии, если он найдет, что кающийся показывает теплоту покаяния, умилостивляет Бога слезами, научается страху Его, переносит труды, соединенные с епитимиями, и упражняется в добрых делах, то есть в совершении добродетелей, в раздаче имения нуждающимся, если имеет достаток в руках своих, и словом сказать, – если истинно, а не по одному виду показывает раскаяние. Но если епископ видит, что находящийся под епитимиею относится к наказанию равнодушно и небрежно, и почитает совершенно достаточным для себя, что ему дозволяется входить в церковь, не сокрушается и не печалится, что не стоит вместе с верными, но считает достаточным для себя и то, что стоит позади амвона, и выходит с оглашенными (ибо это значит выражение: «вид вхождения», так как не истинно входит, кто входит таким образом); – таковому правило повелевает все десятилетнее время исполнить в епитимии припадания.

Аристен. Те, которые были принуждаемы и показали, что противятся, но потом уступили нечестию и снова вступили в воинский чин, должны быть отлучены на десять лет. Но у всех должно обращать внимание на образ покаяния; и к тому, кто подвергшись епитимии, теплее раскаивается, епископ должен относиться более человеколюбиво, а более строго к тому, кто холоднее. Те, которые, быв призваны божественною благодатию по первому влечению, противились, хотя и были принуждаемы согласиться на нечестие, так что отложили и воинский пояс, но потом, уступив, изъявили готовность мыслить согласно с нечестивыми, так что получили прежнюю честь и опять приняли воинский чин, – три года должны стоять в числе слушающих, десять лет быть в числе припадающих, и таким образом должны быть удостоены прощения. Но епископам дозволено и уменьшить и увеличить епитимии, смотря по раскаянию обращающихся, со страхом ли и терпением и слезами оно совершается, или с пренебрежением и равнодушием.

Вальсамон. Бенефициею называется у латинян всякий подарок и благодеяние. Итак, поелику некоторые воины, во время гонения, подвигнутые божественною ревностию, сложили с себя свои воинские поясы и устремились к мученичеству, но напоследок, по движению демонского сожаления, уклонились от мученичества, последовали неверным гонителям, деньгами или другими подарками (это, как сказано, и есть бенефиция) получили прежние свои воинские чины, и возвратились на свою блевотину, – о таковых правило говорит, что, если о они с искренним сокрушением придут к церкви, должны быть приняты, с обязательством три года стоять вне церкви и слушать божественные писания, и десять лет быть припадающими, то есть стоять позади амвона и выходить с оглашенными, а после этого молиться вместе с верными. Впрочем они никак не должны быть удостоены святых Таин ранее истечения двух лет, как сказали мы и выше, потому что и они принадлежат к числу добровольно падших. Но правило дает епископу право уменьшать епитимии смотря по обращению подвергнутого епитимии.

Славянская кормчая. Иже понуждени бывше, и мнящеся противитися, и потом приложившеся к неверным, и паки воинство приимше, десять лет да отлучатся. Смотрити же подобно есть о всех образа покаяния. И тепле кающемуся приемшу запрещение, человеколюбезне епископ да вдаст заповедь: нерадивому же, жесточайшу.

Толкование. Елицы же от божественныя благодати позвании бывше, и в первое истязание понуждени бывше приложитися к нечестивым, и противишася, и поясы повергоша; сиречь, воинские знамения: и потом покоршеся, приложишася мудрствовати с нечестивыми, да быша их паки в первую честь устроили и в воинство: таковыи три лета да будут послушающе. Десять лет припадающе: и тако совершения, рекше божественных Таин причащения сподоблени будут. Достойно же епископом, и умаляти и умножати епитимию; рекше, запрещения, рассмотряюще покаяния обращающихся, аще со страхом Божиим и с терпением и со слезами бывает, таковому поменьше дати заповедь. Аще ли же нерадив и ленив, таковому жесточайшу заповедь дати.

Правило 13.

О находящихся же при исходе от жития, да соблюдается и ныне древний закон и правило, чтобы отходящий не лишаем был последнего нужнейшего напутствия. Если же, быв отчаян в жизни и сподоблен причащения, опять к жизни возвратится: да будет между участвующими в молитве только. Вообще всякому отходящему, кто бы ни был, просящему причаститься евхаристии, со испытанием епископа, да преподаются святые дары.

Зонара. Священные отцы, сделав постановления об епитимиях, и как и на сколько подпадающие епитимиям должны быть вне общения, в настоящем правиле определяют, что, хотя бы находились некоторые под епитимиею, лишающею их общения, но, если находятся при кончине жития, должно преподавать таковым святые тайны, дабы имели их в напутствие и не были лишены освящения ими. Если же кто, находясь в опасности жизни, будет удостоен причащения, как уже умирающий, а потом избежит смерти, таковый молиться вместе с верными может; но причащаться святых Таин не должен. Впрочем всякий, находящийся под епитимиею, если находится при последнем исходе, говорит правило, и если требует причаститься святаго приношения, может быть допущен до причащения с рассуждением, то есть с ведома и рассуждения епископа.

Аристен. Находящиеся при исходе жития могут быть приобщаемы; а если кто из них выздоровеет, пусть имеет общение в молитвах, и только. Всякий верный, находящийся при последнем издыхании, может получить благое напутствие; но если выздоровеет, пусть имеет общение в молитвах, а божественных Таин причащаться не должен. Когда исполнит в молитвах назначенное время, тогда может быть удостоен и сей благодати.

Вальсамон. Это правило общее: оно повелевает всякого, находящегося под епитимиею и недопускаемого до приобщения святых Таин, удостаивать сего доброго напутствия святаго причащения, при последнем издыхании, со испытанием епископа; а если нет епископа, со испытанием священников, дабы человек не был лишен сего благого напутствия из-за отсутствия епископа. Но правило присовокупляет: если таковый, после приобщения святых Таин, избегнет смерти, – он может молиться вместе с верными, но не должен быть допущен до принятия святых Таин, доколе всецело не исполнится назначенное время епитимии. Я думаю, что находящийся под епитимиею, после выздоровления, может быть допущен до молитвы вместе с верными тогда, когда он молился вместе с ними и прежде болезни; а если стоял на месте слушающих, то и по выздоровлении должен иметь тоже самое место.

Славянская кормчая. Умирающие, да причастятся. Аще же кто от таковых устрабится и жив будет, да будет токмо с приобщающимися молитвы.

Толкование. Всяк верный, в епитимии сыи, и отлучен святаго причащения, в последнем издыхании быв, благого провождения да причастится; сиречь, пресвятаго тела и крове Господа нашего Исуса Христа. Аще же устрабится потом и здрав будет, с приобщающимися молитвы да будет: божественныя же святыни, да не причастится: но исполнив в божественнем стоянии время, оттоле таковыя благодати да сподобится.

Правило 14.

Относительно оглашенных и отпадших, угодно святому и великому Собору, чтобы они три года только были между слушающими писания, а потом молились с оглашенными.

Зонара. Если некоторые, присоединившись к вере и быв оглашенными, отпадут, святые отцы определили низводить таковых из чина и состояния оглашенных, и подвергать их епитимии слушающих на три года, а потом опять возвращать их в прежний чин и состояние, и молиться им вместе с оглашенными.

Аристен. Если какой оглашенный отпадет, таковый три года да послушает, – и только, а потом пусть молится с оглашенными. Два вида оглашенных: одни только – что приступили, а другие сделались уже более совершенными, быв довольно наставлены в истинах веры. Итак более совершенный оглашенный, если отпадет и согрешит, не оставляется без епитимии, хотя и святое крещение достаточно для омытия всякой душевной скверны; но поставляется в разряд слушающих, и чрез три года опять молится вместе с оглашенными. Ищи еще 5-е правило Неокесарийского собора.

Вальсамон. Святые отцы определяют: от неверия обратившегося к истинной вере и оглашенного, но после оглашения опять впавшего в заблуждение и пожелавшего прежнего идолослужения, если опять обращается, не просто принимать на место оглашенных, но прежде в течение трех лет стоять ему вне храма с слушающими; а по исполнении сего времени восстановить его в прежний чин и состояние оглашенных.

Славянская кормчая. Аще некто от оглашенных падется, таковый три лета токмо в послушающих да пребывает: потом с оглашенными да помолится.

Толкование. Два чина еста оглашенных. Первый убо, иже внове приходят к соборней церкви. Вторый же, иже совершеннейше быша, и довольно вере научишася. Совершенный убо оглашенный, аще впадется в грех, несть оставлен без запрещения: аще и святое крещение, довольно есть всяку скверну душевную отмыти, но с послушающими да причтется, и по трех летех с оглашенными купно да молится. И к сему ищи правила, пятого, иже в новей Кесарии собора.

Правило 15.

По причине многих смятений и происходящих неустройств, заблагорассуждено совершенно прекратить обычай, вопреки апостольскому правилу, обретшийся в некоторых местах: дабы из города в город не переходил ни епископ, ни пресвитер, ни диакон. Если же кто, по сем определении святаго и великаго Собора, таковое что-либо предприимет, или допустит сделать с собою таковое дело: распоряжение да будет совершенно недействительно, и перешедший да будет возвращен в церковь, в которой рукоположен во епископа, или пресвитера, или диакона.

Зонара. Чтобы не переходили из одной церкви в другую ни пресвитер, ни диакон, это установлено и у священных Апостолов. Но это постановление, не соблюдаемое и оставшееся в небрежении, сей святый собор возобновил, определяя, что, хотя бы покусился перейти из одного города в другой епископ, или пресвитер, или диакон, хотя бы перешел и привел в действие свое покушение, – это действие его не имеет силы, и он возвращается в тот город, в который он наименован при рукоположении. Ибо другое правило предписывает никого не рукополагать без назначения, то есть, без именования (места), но в такую-то именно епископию, или церковь, или монастырь.

Аристен. Ни епископ, ни пресвитер, ни диакон не должен переходить из города в город; поелику они опять должны быть отданы тем церквам, к которым рукоположены. Это правило не только совсем уничтожает перемещения епископов, но и пресвитеров и диаконов; а тех, которые предприняли сделать что нибудь такое, опять возвращает церквам, к которым они рукоположены. Между тем первое и второе правила сардикийского собора наказывают сих строже, подвергая епитимии лишения общения.

Вальсамон. Апостольское 15-е правило говорит: да не служит более клирик, без воли своего епископа переместившийся из города в город. А настоящее правило, тоже самое определяя и об епископах, говорит, что не имеет силы то, что может быть сделано не согласно с ним

Другое толкование. Апостольское 14-е правило запрещает нашествие или вторжение епископов из одной епархии в другую, а перемещение допускает по важной и основательной причине. И 16-е правило Антиохийского собора определяет, чтобы епископ, не имеющий епархии, – в епархию, не имеющую епископа, – переходил с рассмотрением и приглашением совершенного собора. Подобным образом первое и второе правила сардикийского собора строго наказывает того, кто хитростию и худыми средствами оставляет церковь, принявшую его, и восхищает большую. А настоящее 15-е правило первого собора совсем запрещает переход из города в город епископов, пресвитеров и диаконов; но не наказывает за сие, а определяет, чтобы не имело силы такое предприятие, и чтобы епископ, пресвитер или диакон были возвращены в прежнюю церковь, к которой рукоположены. Имея в виду все сии правила иной может сказать, что эти правила противоречат одно другому, и постановляют разное. Но это не так. Разнятся между собою перемещение, перехождение и вторжение. Перемещение есть переход из епархии в епархию, когда, может быть, епископ украшенный разнообразною мудростию призывается многими епископами для большего вспомоществования вдовствующей церкви, которая подвергается опасности в отношении к благочестию. Нечто подобное было с великим Григорием Богословом, перемещенным из Сасим в Константинополь. Такое перемещение позволительно, как видно из 14-го правила Святых Апостолов. Перехождение бывает, когда кто свободный, то есть не имеющий епархии, которая, например, занята язычниками, многими епископами будет побужден перейти в праздную церковь, как обещающий великую пользу для православия и прочих церковных дел. И это перехождение допускается божественными правилами святых отцев, собравшихся в Антиохии. Вторжением называется самочинное, или даже и с употреблением худых средств, незаконное занятие вдовствующей церкви епископом не имеющим церкви, или и имеющим церковь; и сие-то святые отцы, собравшиеся в Сардике, столь сильно порицали, что определили поступающего таким образом лишать общения со всяким христианином, и даже при последнем издыхании не удостаивать его общения, как мирянина. А 15-е правило первого собора, не делая упоминания ни о чем подобном, не противоречит ни одному из выше приведенных правил; ибо говорит не о перемещении, не о перехождении и не о вторжении, а запрещает епископу, или пресвитеру, или диакону удаляться из одного города в другой, принадлежащий той же епархии, как некогда епископ Деркский господин Иоанн покушался было свой престол из Дерка перенести в свою протопопию Филей, потому что она многолюднее; но собором это было запрещено. Посему-то и не наказывается епископ, предпринявший это, но возвращается на прежнюю свою кафедру. А что это истинно, сие видно и из самых слов сего правила, которое упоминает о городе, а не о епархиях; ибо одному и тому же епископу можно иметь многие города в пределах епархии, а многих епархий никак нельзя. И из того, что правило упоминает о пресвитерах и диаконах, ясно открывается истина. Ибо о каком перемещении, перехождении, или вторжении может быть речь в отношении к ним? Конечно, – ни о каком. Разве только об одном переходе из города в город не чужой, но принадлежащий к той же епархии, в которой они были клириками. Поэтому они и не подлежат извержению, как бы священнодействовавшие вне своего предела, а возвращаются к прежней церкви, к которой были и рукоположены.

Славянская кормчая. Епископом и пресвитером и диаконом своею волею, непреходити от мест идеже первое поставлени быша. От града во град ни епископ, ни пресвитер, ни диакон да не преходит, понеже паки хотят обращени быти в церкви, в них же поставлени быша.

Толкование. Правило се, не токмо епископом преступати от града во град, отнюдь отрицает, но и пресвитером и диаконом. И сотворившие нечто таково, в свой град, и в своя церкви, в них же поставлени быша, паки возвращати повелевает. Первое же и второе правило собора иже в сердце, жесточае таковыя мучит, отставляя сих от святаго общения, и таковым епитимиями запрещает.

Правило 16.

Если которые пресвитеры, или диаконы, или вообще к клиру причисленные, опрометчиво и страха Божия пред очами не имея, и церковнаго правила не зная, удалятся от собственной церкви: таковые отнюдь не должны быть приемлемы в другой церкви: и надлежит всякое понуждение противу их употребить, да возвратятся в свои приходы; или, Если останутся упорными, подобает им чуждым быть общения. Так же, Если кто дерзнет принадлежащего ведомству другаго восхитить, и в своей церкви рукоположить, без согласия собственнаго епископа, от котораго уклонился причисленный к клиру: недействительно да будет рукоположение.

Зонара. Предшествующее правило определяет удаляющихся из своих церквей и преходящих в другие, возвращать в ту церковь, к которой рукоположен каждый. А это узаконяет, чтобы не соглашающиеся возвратиться были лишаемы общения. Это, по-видимому, противоречит 15-му правилу священных Апостолов, ибо оно клирикам, оставившим свои епархии и, без воли своего епископа, со всем перешедшим в другую епархию, не дозволяет уже служить, но дозволяет им там быть в общении, как мирянам. Думаю, что в настоящем правиле слова: «чуждым быти общения» должны быть понимаемы так: не иметь с ними общения священнослужащим, но удалять таковых от совместного с ними священнодействия. Общением святые отцы здесь назвали не приобщение святых Таин, а участие, общее действование и сослужение с теми, к которым пришли. При таком изъяснении настоящее правило никому не покажется противоречащим Апостольскому правилу. Потом правило присовокупляет, что, если какой епископ рукоположит клирика, переместившегося из одного города в другой, возводя его может быть и на высшую степень, но без воли того епископа, от которого он ушел, – не действительно должно быть рукоположение.

Аристен. Пресвитеры и диаконы, которые удаляются от церкви, недолжны быть принимаемы в другой церкви, но должны возвратиться в свои епархии. А если кто перешедшего от другого рукоположит без воли собственного епископа, рукоположение не имеет силы. И это правило определяет тоже, что и предыдущее, то есть чтобы никакой пресвитер, ни диакон, удалившийся от церкви, в клире которой состоял, не был принимаем другим епископом, но возвращался опять в свою епархию. А если какой епископ примет клирика, перешедшего от другого, и, рукоположив, произведет его на высшую степень в своей церкви, без воли собственного его епископа, рукоположение не будет иметь силы.

Вальсамон. Из конца 15-го правила видно, что все рукополагаемые причисляются в клире, то есть рукополагаются – или в епископии, или в монастыри, или к божественным храмам. Почему согласно с сим и 6-е и 10-е правила халкидонского собора определяют, чтобы таким же образом были производимы клирики, – и не имело силы рукоположение, которое будет не согласно с сим. Посему и постановлено, что никакой клирик не имеет права переходить из епархии в епархию и переменять один клир на другой без отпустительного письма от рукоположившего его; а те клирики, которые призываются рукоположившими их, но не хотят возвратиться, должны оставаться без общения с ними, то есть не дозволяется священнодействовать вместе с ними. Ибо это значит: «быть без общения», а не то, чтобы лишать их входа в церковь, или не допускать до приобщения святых Таин, что вполне согласно с 15-м Апостольским правилом, которое определяет, чтобы таковые не служили. А 16-е Апостольское правило подвергает отлучению епископа, который принял клирика из чужой епархии без отпустительного письма от рукоположившего его. Таким образом хорошо поступает хартофилакс великой церкви, что не позволяет священнодействовать священникам, рукоположенным в другом месте, если они не приносят представительных и отпускных писем от рукоположивших их. Читай еще 35-е Апостольское правило, Антиохийского собора правило 13-е и 22-е, ефесского собора правило 8-е.

Славянская кормчая. Елицы пресвитери и диакони, от своея церкве отнюдь во иной церкви да не будут прияти, но да обратятся паки в своя пребывалища. Аще же некии епископ от иныя власти поставит кого, без воли своего ему епископа, не твердо поставление.

Толкование. И се правило равно предняго ему повелевает: яко убо никоему пресвитеру и диакону, не оставити своея церкве, внюже причтен бысть. Аще же и отъидет от нея, от иного епископа да не будет прият, но вскоре обратится в свое жилище. Аще же некии епископ, от иного епископа пришедша к нему причетника приимет, и поставит его на большей степени, возведет его в своей церкви, без воли своего ему епископа, и сие не твердо поставление; сиречь, да будет извержен.

Правило 17.

Поскольку многие причисленные в клир, любостяжанию и лихоимству последуя, забыли Божественное писание, глаголющее: сребра своего не давай в лихву; и, давая в долг, требуют сотых; судил святый и великий Собор, чтобы, Если кто, после сего определения, обрящется взимающий рост с данного в заем, или иной оборот дающий сему делу, или половиннаго роста требующий, или нечто иное вымышляющий, радя постыдной корысти, таковый был извергаем из клира, и чужд духовнаго сословия.

Зонара. Давать взаймы за проценты запретил всем и ветхий закон, ибо говорит: да не даси брату твоему в лихву сребра твоего (Втор. 23, 19). А если так узаконил менее совершенный (закон); то тем паче совершеннейший, и духовнейший. Ибо се церкве боле есть зде (Матф. 12, 6). Итак, всем запрещено давать в заем за проценты. А если всем, то тем паче это было бы неприлично посвященным, которые и для мирян должны быть примером и поощрением в добродетели. Посему и это правило запрещает числящимся в списке, то есть находящимся в клире, требовать сотых, то есть сотенного роста. Многочисленны виды лихвы; но из них тяжелее других сотенная. Ныне у нас в литре (фунте золота) считается семьдесят две монеты, а у древних считалось сто, и рост со ста монет был двенадцать монет, потому и назывался сотенным, что требовался со ста. Итак, собор, запретив находящимся в клире брать рост, тем, которые не будут соблюдать правила, назначает и епитимию. То есть «судил святый собор», сказано – вместо: «признал справедливым», подвергать наказанию, если кто, после состоявшегося тогда определения окажется взимающим рост с данного в заем, или замышляющим какое-нибудь предприятие для взимания роста, или иной оборот дающим сему делу (ибо некоторые, избегая, чтобы говорили о них, что они берут рост, дают желающим деньги и соглашаются с ними вместе делить прибыль, и называют себя не ростовщиками, а участниками и не участвуя в убытке, участвуют только в прибыли). Итак, правило, запрещая это и все подобное сему, повелевает извергать изобретающих подобные ухищрения, или измышляющих другое что ради постыдной прибыли, или требующих половинного роста. Сказав выше и сотенном росте, который, как замечено выше, есть самый тяжелый рост, правило, спускаясь ниже, упомянуло и о более легком, – половинном, который составляет половину целого роста, то есть двенадцати монет, кои составляют полный и целый процент со ста. Пусть сочтет, кто хочет, половинный рост и по арифметике: в арифметике одни числа называются целыми с третями, другие целыми с четвертями, с пятыми и с шестыми, а иные половинными, как например шесть и девять, потому что содержат в себе целые числа и половины их, ибо шесть например имеет в себе четыре и половину четырех, то есть два, а девять имеет шесть и половину шести, то есть три. Итак, выражением: половина, как разумеется она, правило выражает только то, чтобы находящиеся в клире не брали не только более тяжелого роста, но и никакого другого более умеренного.

Аристен. Если кто берет рост, или половины, тот, по сему определению, должен быть отлучен от церкви и извержен. Сотенные росты, которые признаются и большими всех ростов, составляют двенадцать золотых монет, а половина их, шесть. И так если кто из посвященных, дав кому в заем, потребует или самых тяжелых процентов, то есть сотых, или половинных, то есть половину сего или шесть, тот должен быть извержен из клира, как забывший божественное Писание, которое говорит: сребра своего не даде в лихву (Псал. 14, 5); хотя 44-е правило Святых Апостолов и 10-е шестого собора трулльского не тотчас извергают такового, а когда, после увещания, не перестанет это делать.

Вальсамон. Апостольское 44-е правило пресвитеров, или диаконов, требующих роста за данное в заем, повелевает извергать, если они не перестанут это делать. А настоящее правило всех клириков, дающих в заем с ростом, или требующих половинного роста, или измышляющих для себя иную какую постыдную прибыль, судило, то есть почло справедливым, извергать. Ищи еще написанное на упомянутое Апостольское правило, и 27-ю главу 9-го титула настоящего собрания, которая в частности говорит, что и посвященные могут требовать роста именно в случае медленности и просрочки. А как Апостольское правило и другие определяют посвященных, берущих лихву, извергать, если они не перестанут; то может иной спросит: их ли должно держаться, или настоящего правила, которое предписывает извергать таковых немедленно? Решение: мне кажется, должно извергать того клирика, который и после увещания не оставляет постыдного лихоимства, согласно более человеколюбивому определению Апостольского правила. Заметь это правило и для тех посвященных, которые торгуют вином, содержат бани, или делают другое подобное сему и выставляют на вид не имеющую канонического значения последнюю защиту себе – бедность. А содержащиеся в настоящем правиле слова: «или иной оборот дающий сему делу, или половинного роста требующий» – имеют следующее значение: некоторые из посвященных, зная это правило и желая обойти его, букву его соблюдают, а смысл нарушают; они дают кому нибудь деньги и соглашаются с ним брать известную часть из прибыли, а опасность ведения дела принимают на себя взявшие деньги; и таким образом давшие деньги, будучи на самом деле ростовщиками, прикрываются наименованием участников. Итак, правило запрещает и это, и делающих что-либо подобное подвергает извержению. Под именем половинного роста разумей более легкие требования лихвы; ибо говорит, хотя клирик и не требует сотенного роста самого тяжкого, то есть на каждую литру иперпир (золотых монет) двенадцать иперпир (сотыми в правиле назван рост взимаемый со ста, так как литра в древности имела в себе не 72 секстула, как ныне, а 100), а просит половину полного роста то есть шесть золотых монет, или даже и меньше того, – и в таком случае должен быть извержен. Знай, что, поелику литра ныне имеет 72 секстула, а не 100, как в древности, то соглашающийся брать сотенный рост с литры, не должен требовать 12 монет, но соразумно нынешнему счету.

Славянская кормчая. О заимодавцах, и оемлющих лихвы. Иже лихву, или мзду приемлет, по сему правилу чужд есть церкве, и извержен будет от сана.

Толкование. Сотные убо лихвы, яже и больши всякия лихвы познаваются. аще бо который заимодавец взаим даст кому сто перепер: но он взем хощет паки возвратити, верху ста оного вдает инех, двунадесяти перепер, яже есть сотная лихва. Аще же некто милостивнее хощет, вземлет тоя лихвы половину, еже есть шесть перепер на сто: таковая же и подобная тем, или мало, или много что давше, и малу и велику лихву вземлют: такоже и о ризах, и о ином добытце. Суть бо неции, или злато, или добыток некакии дающе взаим купцем, и глаголюще, идите, и куплю творите, а лихвы вземлем: но аще что приобретаете, да разделяем на полы: аще же прилучится пагуба некая, то вам есть, а наше цело да пребывает: и се творяще, горшую лихву вземлют, прибытку убо приобщающеся, погибели же никакоже. Таковая убо, или сим подобная творяи, или инако како промышляет себе скаредный прибыток: аще кто от священных обрящется, яко забыв божественного писания глаголюща, сребра своего не даст в лихву, и мзды на неповинных не прият (Псал. 14), таковый от причта да извержется, и правилы да будет чужд, аще и 44-е, правило Святых Апостол, и десятое правило шестого собора иже в Трулле полатнем не вскоре тех повелевает изврещи, но егда заповедь приемше, не останут се творяще.

Правило 18.

Дошло до святаго и великаго Собора, что в некоторых местах и градах диаконы преподают пресвитерам евхаристию, тогда как ни правилом, ни обычаем не передано, чтобы не имеющие власти приносить, преподавали приносящим тело Христово. Так же и то соделалось известным, что даже некоторые из диаконов и прежде епископов евхаристии прикасаются. Сие все да пресечется: и диаконы да пребывают в свой мере, зная, что они суть служители епископа, и низшие пресвитеров. Да приемлют же евхаристию по порядку после пресвитеров, преподаваемую им епископом, или пресвитером. Сидеть посреди пресвитеров не позволено диаконам. Ибо то бывает не по правилу, и не в порядке. Если же кто, и после сего определения, не хочет послушен быть: да прекратится его диаконство.

Зонара. Весьма необходимо соблюдать благочиние повсюду, а особенно в священных предметах и лицам совершающим святыню. Посему-то этим правилом исправлено дело, бывшее не по чину; ибо не по чину было то, что диаконы преподавали священникам святые дары, и прежде них, или даже и епископа приобщались. Посему правило повелевает, чтобы сего впредь не было, чтобы каждый знал свою меру, чтобы диаконы знали, что они в священных действиях суть слуги епископов, как научает их о том самое наименование их, и что пресвитерский сан выше в сравнении с саном диаконов. Итак, каким же образом меньшие будут преподавать евхаристию большим, и не могущие приносить приносящим? Ибо, по слову великого Апостола, без всякого прекословия меньшее от большего благословляется (Евр. 7, 7). Итак, святый собор определяет, чтобы приобщались прежде пресвитеры, а потом диаконы, когда пресвитеры, или епископы преподают им святое тело и кровь Господа. Запрещает правило диакону и садиться среди пресвитеров, так как это бывает не по правилу и не по чину, а тех, которые не слушаются, повелевает лишить диаконства.

Аристен. Диаконы да пребывают в своей мере, и да не преподают евхаристию пресвитерам, и да не касаются ея прежде их, и да не садятся среди пресвитеров. Ибо противно правилу и благочинию, если бы случилось что-либо таковое. Настоящее правило исправляет, нашедши нечто может быть неприличное и неблагочинное, бывающее в некоторых городах, и определяет, чтобы никто из диаконов не преподавал пресвитерам божественного причащения, и чтобы они не прикасались причащения первым, но после пресвитеров принимали сию евхаристию или от епископа, или от пресвитера, и чтобы они не садились между пресвитерами, дабы не оказалось, что они сидят выше их.

Вальсамон. Что велик сан священников и еще больше сан епископов, и что они должны иметь преимущество чести пред диаконами, это видно из самых действий; ибо одним служат, а другие сами служат. Итак, каким же образом приемлющие служение не должны иметь преимущества чести пред служащими? А как некоторые диаконы, говорит правило, в некоторых городах, нарушая порядок, приобщаются прежде епископов, и преподают евхаристию пресвитерам, и вообще долженствующие принимать освящение от епископов и священников, (потому что и Апостол говорит: меньшее от большего благословляется), не пребывают в данных пределах, и в собраниях садятся среди священников; – то по всему сему определено, чтобы диаконы приобщаемы были от епископа, или пресвитера, и удостаиваемы были святых Таин после священников, и не садились среди пресвитеров, в противном случае не повинующиеся сему должны быть лишены диаконства. Согласно с таким определением этого правила не дозволяется диаконам приобщаться прежде епископов, или преподавать евхаристию, то есть святые тайны, пресвитерам, и во святом алтаре диакону садиться среди священников. Но мы видим в действительности, что некоторые из церковных диаконов, в собраниях вне храма, садятся выше пресвитеров. Я думаю, что это бывает потому, что они имеют начальственные должности, ибо одни только те, кои удостоены от патриарха начальственных церковных должностей, садятся выше священников. Но и это делается не правильно. Прочти 7-е правило Шестого собора. А хартофилакс святейшей великой церкви, в собраниях, кроме синода, садится выше не только священников, но и архиереев, по повелению достославного царя господина Алексия Комнина, в котором говорится следующее: «Святейший Владыко, мое царское величество, в попечениях о церковном благоукрашении стремясь к утверждению благочиния и во всем государстве, а особенно прилагая старание о том, чтобы в делах божественных действовало сие благочиние, желает и благоизволяет, чтобы преимущества изначала установленные для каждой церковной степени и доныне действующее устройство их было и оставалось неизменным и на последующее время, ибо оно принято за столько лет, действовало в продолжение долгого времени, укрепилось как неизменное переходами от одного к другому даже доныне, и утвердилось хорошо. А как ныне мое царское величество узнало, что некоторые архиереи из соревнования пытаются умалить преимущество хартофилакса, и, выставляя на вид правила, – ими доказывают, что он не должен садиться выше архиереев, когда им должно собираться для какого-нибудь дела, и сидеть с ними вместе прежде входа твоей святыни; – то моему царскому величеству показалось не сносным, чтобы дело одобрявшееся в течение столь долгого времени и принятое вследствие долговременного молчания как прежними патриархами, так и другими архиереями, и даже теми самыми, которые ныне неосновательно против него спорят, – чтобы такое дело было отменено, как излишнее и отложено, как совершаемое по небрежению. Итак, определяется, что это дело основательное и вполне справедливое. И благо было бы, если бы архиереи и впредь не колебали недвижимое и узаконенное отцами, но как бы удерживали от изменения то, что и ими самими признано угодным чрез их долговременное молчание и чрез сохранение этого дела доныне. И благодарение им за то, что, отложив препирательство, предпочли мир. Но если некоторые из них, ревнуя о букве правила (ибо от смысла его отступили далеко), и еще будут стараться исполнить свое желание, и порядок не добрым образом будут превращать в бесчиние; то мое царское величество соизволяет истолковать и разъяснить состав правила, который весьма удобно может быть открыт и хорошо распознан теми, кои углубляются в точный разум и осязают каноническую мысль. Это самое правило угрожает епитимиею и архиереям: почему, зная правило и тщательно исполняя букву его, неосновательно обманывали они свою совесть, и с нарушением правила терпели и одобряли, что сидели ниже прежних хартофилаксов? В возмездие за пренебрежение священных правил мое царское величество повелевает таковым удалиться к своим церквам, и в сем случае точно сообразуясь с церковным правилом, и в отмщение пренебрегающим правила выводя те же самые священные правила. Ибо таким образом и архиереи, предстоятельствующие на западе, долгое время не заботившиеся о вверенных им паствах и управлявшие ими не по надлежащему, но могут говорить, что ярость врагов, свирепствующая на востоке, достигла и до них, и что вследствие сего они лишились возможности иметь надзор за словесными овцами. И таким образом, устроив сие дело, мое царское величество суждение об исполнении его предоставляет им самим. – Кроме сего дошло до слуха моего и то, что некоторых, избранных в церкви на бывающих выборах, обходят и им предпочитают других, может быть – и возрастом младших, и по образу жизни им не равняющихся, и для церкви не много потрудившихся. И это дело кажется недостойно священного собора архиереев. Посему мое царское величество боголюбиво и вместе царственно требует от всех не обращать в шутку того, чем не должно шутить, и в божественных делах не руководиться страстию. Ибо где душа находится в опасности, там о чем ином можно прилагать попечение? Тех должно предпочитать другим и в избраниях давать предпочтение, которые вместе с словом украшены и жизнию безукоризненною, или тех, у которых, при недостатке слова, восполняется недостающее долговременною службою и многими трудами для церкви. Ибо таким образом они будут производить основательные избрания и свои души не подвергнут осуждению, так как производят избрания пред Богом».

Славянская кормчая. (Ник. 13). Диаконом священнического не творити, ниже председати их. Диакони в своих мерилах да пребывают, да ни просфир проскомисают, ни причащения пресвитером да не дают, ни прежде их к святыни да не прикасаются: и посреде пресвитер, да не седают; чрез правило бо есть, и бесчинно, аще что таково будет.

Толкование. Се правило святии отцы изложиша, не лепотно нечто и бесчинно обретше, в неких градах бываемо исправляют: и повелевают диаконом, никакоже приношение приносити; сиречь, просфиры не проскомисовати, ни даяти пресвитером божественного причащения, ни прежде тех прикасатися, но по пресвитерах таковое благодарение восприимати им, или от епископа, или от пресвитера: ни посреде же пресвитер седати, да не седяще выше их, честнейше мнятся быти; себо есть бесчинно. Аще же кто не останется сего, правилом сим да извержется.

Правило 19.

О бывших Павлианами, но потом прибегнувших к Кафолической Церкви, постановляется определение, чтобы они все вообще вновь крестимы были. Если же которые в прежнее время к клиру принадлежали: таковые, явясь безпорочными и неукоризненными, по прекращении, да будут рукоположены епископом Кафолической Церкви. Если же испытание обрящет их неспособными к священству: надлежит им изверженным быть из священнаго чина. Подобно и в отношении к диакониссам, и ко всем вообще причисленным к клиру, тот же образ действования да соблюдается. О диакониссах же мы упомянули о тех, которые, по одеянию, за таковых приемлются. Ибо впрочем оне никакого рукоположения не имеют, так что могут совершенно счисляемы быть с мирянами.

Зонара. Это правило повелевает приходящих к кафолической церкви от ереси павликан крестить вновь. Определением называется чин и правило. Если же некоторым из них случилось быть причисленными к клиру, может быть по незнанию рукополагавших о ереси их, о таковых правило определяет после крещения производить дознание и вновь обсудить жизнь их после крещения, и если окажутся непорочными и безупречными, рукополагать их епископу той церкви, в которой присоединились. Прежнее рукоположение, совершенное в то время, когда они были еретиками, не считается рукоположением. Ибо как возможно поверить, чтобы не крещенный по православной вере мог получить наитие Святого Духа в рукоположении? Если же по исследовании окажутся недостойными рукоположения, собор повелевает их извергать. Слово: извержение, думаю, употреблено здесь не в собственном смысле, ибо извергается правильно получивший рукоположение, и возведенный на высоту священства; а тот, кто из начала не рукоположен истинно, как, откуда, или с какой высоты будет низвержен? Итак, вместо того, чтобы сказать: да изгонится из клира, в несобственном смысле сказано: да извержется. Тоже самое установлено правилом и касательно диаконис, и вообще причисленных к клиру. А выражение: «о диаконисах же упомянули мы о тех, которые по одеянию за таковых приемлются» и прочее означает следующее: в древности приходили к Богу девы, обещавшие соблюдать чистоту; их епископы, по 6-му правилу карфагенского собора, посвящали, и имели попечение об охранении их по 47-му правилу того же собора. Из этих дев, в надлежащее время, то есть когда им исполнилось сорок лет, рукополагались и диаконисы. На таковых дев на 25-м году их возраста возлагаемо было епископами особое одеяние, по 140-му правилу упомянутого собора. Сих именно дев собор и называет диаконисами, принимаемыми за таковых по одеянию, но не имеющих руковозложения; их и повелевает причислять к мирянам, когда оне исповедают свою ересь и оставят ее.

Аристен. Павлианисты крестятся вновь. И если некоторые клирики из них окажутся безукоризненными после нового крещения, могут быть рукоположены; а если не окажутся безукоризненными, должны быть извержены. Диаконисы же, прельщенные в их ересь, поелику не имеют рукоположения, должны быть испытываемы как миряне. Присоединившиеся к церкви из ереси павлианистов вновь крестятся. Если некоторые из них действовали у павлианистов в качестве клириков, и если ведут непорочную жизнь, рукополагаются от епископа кафолической церкви, а оказавшиеся недостойными извергаются. Диаконисы же их, поелику не имеют никакого руковозложения, если присоединятся к кафолической церкви, счисляются с мирянами. Павлианисты ведут происхождение от Павла Самосатского, который уничижительно мыслил о Христе, и учил, что он обыкновенный человек, и получил начало от Марии.

Вальсамон. Павлианистами называются павликиане. Итак, Святыми Отцами изложено определение, или правило и чин – вновь крестить их. А за сим правило присовокупляет, что если, как ожидать должно, некоторые из них по неведению причислены к клиру, епископ должен вновь крестить их, и после крещения с великим вниманием рассмотреть поведение их и, если найдет их безукоризненными, удостоить священства, а если нет, лишить и того рукоположения, которое имели прежде крещения. Тоже самое постановлено и о диаконисах. Девы некогда приходили к церкви и с дозволения епископа были охраняемы, как посвященные Богу, но в мирском одеянии. Это и значит выражение: распознавать их по одеянию. По достижении сорокалетнего возраста, оне были удостаиваемы и рукоположения диаконис, если оказывались по всему достойными. Итак, говорит правило, если и из них некоторые может быть впали в павлианскую ересь, то и с ними должно быть тоже, что выше определено касательно мужчин. Ищи еще карфагенского собора правила 6-е и 47-е. В виду такого определения правила иной может сказать: если рукоположение, бывшее прежде крещения, считается за не бывшее (ибо по этому определено и павликианиста рукополагать после крещения); то каким образом правило определяет извергать того, кто по исследовании окажется недостойным рукоположения? Решение. Наименование: – «извержение», употреблено здесь не в точном смысле, вместо удаления от клира. Ибо причтение к клиру прежде крещения не есть причтение. А если не хочешь этого сказать, то прими, что эти слова об извержении относятся не к рукоположению, бывшему прежде крещения, а к тому, которое было по крещении. Ибо должен подлежать извержению, говорят Отцы, и после крещения недостойно рукоположенный по общему правилу, которое подвергает извержению согрешающих после рукоположения. О павлианистах был вопрос: кто они? И разные говорили разно. А я в различных книгах нашел, что павликианами после названы были манихеи, от некоего Павла Самосатского, сына жены манихеянки, по имени Каллиники. Самосатским же он назван потому, что был епископом Самосат. Он проповедовал, что один Бог, и один и тот же называется Отцем, и Сыном и Святым Духам. Ибо, говорит, один есть Бог, и Сын Его в Нем, как слово в человеке. Это слово, пришедши на землю, вселилось в человеке, именуемом Исусом и, исполнив домостроительство, взошло к Отцу. А сей Исус низший есть Исус Христос, как получивший начало от Марии. Сего Павла Самосатского извергли в Антиохии Святый Григорий чудотворец и некоторые другие. Есть еще сомнение о том, должны ли быть вновь крестимы из православных христиан заразившиеся павликианством? Некоторые говорят, что правило предписывает вновь крестить только тех, которые от рождения суть павликиане, а не тех, которые, быв православными, приняли ересь павликиан, ибо этих последних должно освещать только одним миром, и в подтверждение своего мнения указывают на многих, произвольно принявших магометанство, которых не крестили вновь, а только помазывали миром. Но мне кажется, что правило определяет это преимущество в отношении к тем из православных, которые впали в ересь павликиан, и приняли крещение по их нечистому обряду; и это именно и есть действительное павликианство, а не то, когда кто с самого начала был павликианином. Посему-то, на основании настоящего правила, должны быть вновь крестимы и они. И самое слово: крещение вновь не мало согласуется со сказанным. Ищи еще 47-е Апостольское правило, где говорится, что извергается епископ, или пресвитер, который дважды крестит какого-нибудь верного, и не крестит оскверненного нечестивыми. Прочти и толкование на это правило и 7-е правило 2-го собора.

Славянская кормчая. Павликиане покрещаваются; и глаголемии от них причетницы аще бес порока обрящутся, по крещении да поставлени будут. Аще же порочни будут, да извергнутся. И диаконисы прельщенные от них, понеже поставления не имут, с мирскими человеки да истязани будут.

Толкование. От павликианския ереси приходящие к соборней Апостольской церкви, да покрещаваются второе: первое бо крещение, не крещение, понеже еретическо бе. Крестившежеся, и аще неции от них епископи, или пресвитери, и диакони беша в павликианех, аще житие имут непорочно, от соборныя церкви епископа, в ней же крестишася, да поставлени будут кождо в свой чин. Аще же недостойни обрящутся, да и от того в нем же беша отвергутся. Сущии же в них диаконисы, понеже никаковаго поставления не имут, аще к соборней церкви приступят и крестятся, с мирскими человеки да причтени будут. И еще же о диаконисах ищи шестого, и 44-го правила, собора иже в Карфагене. Павликиане же нарицаются, иже от Павла Самосатского приемше ересь, иже смиренная о Христе мудрствоваша, и проста того человека быти проповедавша, и начало не от Отца прежде век, но от Марии приимша.

Правило 20.

Поскольку суть некоторые преклоняющие колена в день Господень, и во дни Пятидесятницы: то дабы во всех епархиях все одинаково соблюдаемо было, угодно святому Собору, да стояще приносят молитвы Богу.

Зонара. Чтобы не преклонять колена в воскресный день и во дни пятидесятницы, – это установлено и другими священными Отцами, и Василием Великим, который присовокупляет и причины, по коим запрещено преклонять колена в сказанные дни и заповедано молиться стоя, и кои суть следующие: совоскресение наше со Христом и истекающий из сего наш долг искать вышних, и то что воскресный день есть образ ожидаемого века, ибо он есть един день и осьмый день, как и в миробытии у Моисея он назван единым, а не первым днем, так как прообразует оный, действительно единый и истинный осьмый невечерний день, нескончаемый оный век грядущий. Посему-то церковь, руководствуя своих чад, для напоминания им об оном дне и для преуготовления к нему, постановила молиться стоя, дабы взирая на высшее воздаяние, непрестанно имели оное в уме (Твор. Св. Вас. Вел. т. 3, стр. 334–335). поелику же установление не преклонять колена в сказанные дни – не везде было соблюдаемо, то настоящее правило узаконяет, чтобы оно соблюдаемо было всеми.

Аристен. В воскресные дни и во дни пятидесятницы не должно преклонять колена, но молиться людям в прямом положении. Не должно преклонять колена в воскресные дни и во дни пятидесятницы, но стоя возносить молитвы Богу.

Вальсамон. Апостольское 64-е правило постящегося в какой-либо воскресный день или в какую-либо субботу, кроме единой и единственной субботы, то есть великой, клирика повелевает извергать, а мирянина отлучать. Настоящее же правило определяет каждый воскресный день и все дни пятидесятницы праздновать и молиться стоя всем, как воскресшим вместе со Христом и ищущим горней обители. Спрашиваю: из сказанного Апостольского правила, определяющего не поститься ни в какую субботу, ни в какой воскресный день, и из настоящего правила, определяющего не преклонять колена в воскресный день и во всю пятидесятницу, не открывается ли и того, что не должно нам и поститься во всю пятидесятницу, но разрешать во все дни седмицы, как и в день воскресный? И некоторые говорили, что поелику вся пятидесятница почитается как один день Господень, то и должно нам поэтому праздновать, и не поститься, и не преклонять колен. А я думаю, что правила имеют силу в отношении к тому, о чем постановлены.

Славянская кормчая. Во вся недели, и во вся дни пятидесятные, недостойно преклоняти колена: но прости стояще вси человецы да молятся.

Толкование. Еже не преклоняти колена во всякия недели, и во дни святыя пятидесятницы; се же есть, от воскресения Христова, до сшествия Святого Духа, и иными священными отцы повелено бысть, и великим Василием: иже и словеса предлагает, ими же отречено есть преклоняти колена в реченных днех; сиречь, во всякия недели, и пятидесятные дни: стоящим же молится повелевает, еже есть, яко воскресохом со Христом, и вышних искати должни есмы. И еще же к тому, яко хоящего века образ есть воскресения день, сиречь, святая неделя; той бо есть день един, и осмыи. Якоже и Моисеом в бытейских книгах, един, а не первый именован бысть: рече бо, и бысть вечер, и бысть утро, день един: и един в правду и истину, осморицы по образу, а невечернии день, бесконечного оного века хотящего быти. Тем же устраяющи церкви своя пищники, дне оного помяну, и к тому проуговатися, и стоящим молитися повеле: да на вышнее пребывание взирающе, непрестанно то в помышлении имамы, се убо есть, еже не преклоняти колен в нареченных днех, еже бе не везде соблюдаемо, се правило хранити всем и блюсти законно всем повелевает.

 

Второй Вселенский Собор – Константинопольский

 

О соборе

Зонара и Вальсамон. Святый и вселенский вторый собор был при императоре Феодосии Великом, в Константинополе, когда против духоборцев собрались сто пятьдесят Святых Отцев, которые изложили и нижеследующие правила.

Славянская кормчая. Святый вселенский вторый собор бысть при царе Феодосии велицем, в Константине граде, сшедшимся сту и пятидесятим Святым Отцем от различных мест, на Македония духоборца. Иже и правил изложиша, осмь. Возглашение того святого собора, к благочестивому царю Феодосию великому, к нему же приписаша изложенная от них правила. Боголюбивому и благочестивому царю Феодосию, святый собор епископов, иже от различных областей, сшедшихся в Константин град: начало нам написанию еже к твоему благочестию, благодарение к Богу показавшему, вашего благочестия, царство, на общии мир церквам, и здравей вере на утверждение: отдающе же Богови должное благодарение с потщанием, и бывшая на Святем соборе, к твоему благочестию писанием посылаем, яко сшедшеся в Константин град, по писанию твоего благочестия: первое убо обновихом, еже друг к другу соединение, потом же и правила вкратце изложихом. И святых отец веру яже в Никеи утвердихом, и воздвигшиеся на ню ереси прокленше. К сим же и о благочинии святых церквей, явствена правила повелехом, яже убо к сей нашей грамоте приписахом. Молимся ныне твоей кротости, грамотою твоего благочестия, утвердити суд святаго собора. Да якоже созвавшими нас грамотами церковь почтил еси, тако и на соборе сотворенных запечатлееши конец. Господь же да утвердит царство твое в мире и в правде. И да приложит ти к земней державе, небесного царства наслаждение. Здрава тя суща, и во всех добрых сияюща, Бог да дарует вселенней, молитвами святых, яко воистину благочестивого и боголюбивого царя. Сия правила изложиша, в Константине граде, благодатию Божиею сшедшеся епископи, 150, от различных областей, повелением благочестивого царя Феодосия великого.

Правило 1.

Святые отцы собравшиеся в Константинополе, определили: да не отменяется Символ веры трехсот восемьнадцати отцев, бывших на Соборе в Никее, что в Вифании, но да пребывает оный непреложен: и да предается анафеме всякая ересь, и именно: ересь Евномиан, Аномеев, Ариан, или евдоксиан, Полуариан или духоборцев, Савеллиан, Маркеллиан, Фотиниан, и Апполинариан.

Зонара. Вторый собор был собран против Македония и единомысленных с ним, которые учили, что Дух Святый есть тварь, а не Бог, и не единосущен Отцу и Сыну, которых настоящее правило называет и полуарианами, ибо они содержат половину ереси ариан. Те учили, что Сын и Дух суть иного существа, чем Отец и суть твари; духоборцы же о Сыне мыслили здраво, а о Святом Духе учили хульно, будто Он сотворен и не имеет божественного естества. Полуарианами же назывались и те, которые и Сына и Духа почитали тварью, но прибавляли: « мы думаем, что они получили бытие не так, как прочие твари, а некоторым иным образом, и это говорим, дабы не было мысли, что чрез рождение Отец причастен был Страданию»; и те, которые учили, что Слово и Дух не единосущны, – но подобосущны Отцу. Сей вторый собор настоящим правилом утвердил провозвещенную бывшими в Никее Святыми Отцами православную веру и положил предать анафеме всякую ересь, а особенно ересь евномиан. Евномий, галатянин, был епископом Кизика; а мыслил тоже, что и Арий, и даже большее и худшее; ибо учил, что Сын изменяем и служебен, и по всему не подобен Отцу. Он и присоединявшихся к его мнению вновь крестил, погружая их вниз головою, а ноги их обращая вверх, и при крещении делал одно погружение. И о будущем наказании и о геенне он нелепо говорил, будто это не истинно, а сказано в виде угрозы, – для устрашения. Назывались они и евдоксианами от разделявшего ересь евномиеву – некоего Евдоксия, который, быв епископом константинопольским, поставил Евномия архиереем Кизика. Именовались они и аномеями, потому что говорили, будто Сын и Дух по существу не имеют никакого подобия со Отцем. Собор определяет предавать анафеме и савеллиан, получивших наименование от Савеллия ливийского, который был епископом Птолемиаиды пентапольской, проповедовал смешение и слияние, ибо соединял и сливал в одно лице три ипостаси одного существа и божества, чтил в Троице одно триименитое лице, говоря, что один и тот же иногда являлся как Отец, иногда как Сын, а иногда как Дух Святый, преобразуясь и в разные времена принимая различный вид. Подобным образом собор подвергает анафеме и ересь маркеллиан, получившую название от ересиначальника Маркелла, который происходил из Анкиры Галатийской и был ея епископом, а учил одинаково с Савелием. Так же подвергает анафеме и ересь фотиниан. Эти еретики получили название от Фотина, который происходил из Сирмия и там епископствовал, а мыслил одинаково с Павлом Самосатским, именно: не признавал Святой Троицы, и Бога, Творца всего, именовал только Духом, а о Слове мыслил, что оно есть произносимое устами некое божественное повеление, служащее Богу к совершению всего, как какое либо механическое орудие; о Христе же проповедовал, что Он – простой человек, принявший Слово Бога, не как имеющее существо, но как исходящее из уст, – и учил, что начало бытия Он получил от Марии. И другие очень многие нелепости говорил Павел Самосатский, которого низложил собор антиохийский. Вместе с прочими собор подвергает анафеме и ересь Аполлинария. А этот Аполлинарий был епископом в Лаодикии сирийской, и учил хульно о домостроительстве спасения; ибо говорил, что Сын Божий хотя и воспринял от Святыя Богородицы одушевленное тело, но без ума, так как Божество заменяло ум, и о душе Господа мыслил, будто она не имеет разума; и таким образом – и совершенным человеком Его не почитал, и учил, будто Спаситель имеет одно естество.

Аристен. Твердо должна быть хранима никейская вера, а ереси должны подлежать анафеме.

Вальсамон. Настоящий святый вторый собор собран был против Македония и единомысленных с ним, которые учили, что Дух Святый есть тварь, а не Бог, и не единосущен Отцу и Сыну, которых настоящее правило называет и полуарианами, ибо они содержат половину ереси ариан. Те учили, что Сын и Дух суть твари и иного существа чем Отец; духоборцы же о Сыне мыслили здраво, а о Святом Духе учили хульно, будто Он сотворен и не имеет божественного естества. Полуарианами же назывались и те, которые и Сына и Духа почитали тварью, но прибавляли: « мы думаем, что они получили бытие не так, как прочие твари, а некоторым иным образом, и это говорим, дабы не было мысли, что чрез рождение Отец причастен был Страданию»; – и те, которые учили, что Слово и Дух не единосущны, но подобосущны Отцу. Сей вторый собор настоящим правилом утвердил провозвещенную бывшими в Никее отцами православную веру и положил предать анафеме всякую ересь, а особенно ересь евномиан. Евномий, галатянин, был епископом Кизика, а мыслил тоже, что и Арий, и даже большее и худшее; ибо учил, что Сын изменяем и служебен, и вовсе не подобен Отцу. Он и присоединявшихся к его мнению вновь крестил, погружая их вниз головою, а ноги их обращая вверх, и при крещении делал одно погружение. И о будущем наказании и о геенне он нелепо говорил, будто это не истинно, а сказано в виде угрозы, – для устрашения. Назывались они и евдоксианами от разделявшего ересь евномиеву некоего Евдоксия, который, быв епископом константинопольским, поставил Евномия архиереем Кизика. Именовались они и аномеями, потому что говорили, будто Сын и Дух по существу не имеют никакого подобия со Отцем. Собор определяет предавать анафеме и савеллиан, получивших наименование от Савеллия ливийского, который был епископом Птолемиаиды пентапольской, проповедовал смешение и слияние, ибо соединял и сливал в одно лице три ипостаси одного существа и божества, и чтил в Святой Троице одно триименитое лице, говоря, что один и тот же иногда являлся как Отец, иногда как Сын, а иногда как Дух Святый, преобразуясь и в разные времена принимая различный вид. Подобным образом собор подвергает анафеме и ересь маркеллиан, получившую название от ересиначальника Маркелла, который происходил из Анкиры Галатийской и был ея епископом, а учил одинаково с Савелием. Так же подвергает анафеме и ересь фотиниан. Эти еретики получили название от Фотина, который происходил из Сирмия и там епископствовал, а мыслил одинаково с Павлом Самосатским, именно: не признавал Святой Троицы, и Бога, Творца всего, именовал только Духом; а о Слове мыслил, что оно есть произносимое устами некое божественное повеление, служащее Богу к совершению всего, как какое либо механическое орудие; о Христе же проповедовал, что Он простой человек, принявший Слово Бога, не как имеющее существо, но как исходящее из уст, – и учил, что начало бытия Он получил от Марии. И другие очень многие нелепости говорил Павел Самосатский, которого низложил собор антиохийский. Вместе с прочими собор подвергает анафеме и ересь Аполлинария. А этот Аполлинарий был епископом Лаодикии сирийской, и учил хульно о домостроительстве спасения; ибо говорил, что Сын Божий хотя и воспринял от Святыя Богородицы одушевленное тело, но без ума, так как божество заменяло ум, и о душе Господа мыслил, будто она не имеет разума; и таким образом – и совершенным человеком Его не почитал, и учил, будто Спаситель имеет одно естество.

Славянская кормчая. Яже в Никее святых отец вера твердо да держится, и пребывает. Реченая же и писаная на ню от еретик, и еретики, да будут прокляти. Се правило разумно.

Правило 2.

Областные епископы да не простирают своея власти на Церкви, за пределами своея области, и да не смешивают Церквей; но, по правилам, Александрийский епископ да управляет Церквами токмо Египетскими; епископы восточные да начальствуют токмо на востоке, с сохранением преимуществ Антиохийской Церкви, правилами Никейскими признанных; также епископы области Асийской да начальствуют токмо в Асии; епископы Понтийские да имеют в своем ведении дела токмо Понтийской области; Фракийские токмо Фракии. Не быв приглашены, епископы да не преходят за пределы своея области для рукоположения, или какого-либо другаго Церковнаго распоряжения. При сохранении же вышеописанного правила о Церковных областях, явно есть, яко дела каждой области благоучреждать будет Собор той же области, как определено в Никее. Церкви же Божии, у иноплеменных народов, долженствуют быть правимы, по соблюдавшемуся до ныне обыкновению отцев.

Зонара. И святые Апостолы и потом божественные отцы употребляли многие попечения, дабы в церквах было благоустроение и мир. Ибо Апостолы в четырнадцатом правиле постановили, что не позволительно епископу переходить в область другого, оставив свою. А отцы, собравшиеся на первом соборе в Никее, в шестом и седьмом правилах положили, чтобы сохраняемы были древние обычаи, – и каждый престол управлял принадлежащими ему епархиями. Это же определяет и настоящее правило, и повелевает, чтобы епископ не простирал своей власти дальше своей области, то есть, дальше принадлежащей ему епархии, на церкви за пределами его епархии, то есть находящиеся за указанными каждому пределами, (обозначая выражением: «простирать власть», например, разбойническое и бесчинное нашествие), и не приходил в область другого. Выражение: «за пределами своея области» – означает, что епископ не может совершать никакого иерархического распоряжения не призванный; но может, если будет призван и получит на это поручение от многих епископов, по указанному Апостольскому правилу. Делами церковного управления в каждой епархии, как-то: избраниями, рукоположениями и разрешением недоумений при отлучениях, епитимиях и прочем таковом правило постановляет заведовать собору каждой области. А так как и у варварских народов существовали тогда церкви верных, где, может быть, немного было епископов для того, чтобы достаточно их было для составления собора, или и необходимо было, если там был кто-либо, отличающийся красноречием, часто посещать и области других епископов, дабы наставлять обращающихся к вере и утверждать в ней; то святый собор дозволил и в последующее время действовать согласно с утвердившимся у них до того времени обычаем.

Аристен. Ни один епископ другой области не должен приводить церкви в смешение совершением в чужих церквах рукоположений, и возведений на престолы. Но в церквах, находящихся у язычников, должен быть сохраняем обычай отцев. Во многих правилах сказано, что епископ не должен вторгаться в чужую епископию; но каждый должен пребывать в собственных пределах, не переступать за свой предел в чужой и не смешивать церквей. Но в церквах у язычников, в Египте, Ливии и Пентаполе, по шестому правилу никейского собора, должны быть сохраняемы древние обычаи.

Вальсамон. Шестое и седьмое правила Первого собора установили, какие области должны быть подчинены папе римскому, епископу александрийскому, антиохийскому и иерусалимскому. А настоящее правило определяет, чтобы епископы Асии, Понтийской области, Фракии и другие заведовали делами в своих пределах, и что никто из них не имеет власти действовать вне своего предела и смешивать права церквей. Если же потребует нужда, чтобы какой нибудь епископ из своей области перешел в другую для рукоположения, или по иной благословной причине, то не должно бесчинно и, так сказать, разбойнически вторгаться в нее, но с позволения местного епископа. А поелику тогда и у варварских народов существовали церкви верных, где, может быть, и не рукополагали много епископов так, чтобы их достаточно было для составления собора, или может быть, и необходимо было отличающимся красноречием часто посещать такие епархии других епископов, чтобы утверждать обращающихся к вере: то святый собор дозволил и впредь руководствоваться таким обычаем, в виду необходимости сего дела, хотя это и не по правилам. Итак, заметь из настоящего правила, что в древности все митрополиты епархий были независимы (автокефальны) и рукополагаемы были своими собственными соборами. А изменено это 28-м правилом халкидонского собора, которым определено, чтобы митрополиты понтийской, асийской и фракийской области, и еще некоторые другие, указанные в том правиле, были рукополагаемы патриархом константинопольским и подчинены ему. Если же находишь и другие независимые (автокефальные) церкви, как-то: болгарскую, кипрскую и иверскую, не удивляйся этому. Архиепископа болгарского почтил император Юстиниан: читай 131-ю новеллу его, находящуюся в 5-й книге Василик титул 3, глава 1, помещенную в толковании 5-й главы, 1-го титула настоящего собрания. Архиепископа кипрского почтил Третий собор: читай этого собора правило 8-е и 39-е правило Шестого собора. А архиепископа иверского почтило определение Антиохийского собора. Говорят, что во дни господина Петра, святейшего патриарха Феополя, то есть великой Антиохии, было соборное распоряжение о том, чтобы церковь иверская, подчиненная тогда патриарху антиохийскому, была свободною и независимою (автокефальною). И Сицилия, которая за немного пред сим лет была подчинена престолу константинопольскому, ныне отторгнута от него руками тиранов. И я молюсь, чтобы и она возвращена была к прежним правам, при заступлении богоуправлаемого нашего самодержца, как некая пленная дщерь к свободной матери. Присоединять в видах лучшего управления к одним церквам другие церкви, находящиеся во власти у язычников, настоящим правилом, как и следует, дозволено. И недавно константинопольский синод митрополиту Назианза отдал церковь анкирскую, и другим различным архиереям отданы другие церкви. А некоторым предоставлено и право седания на архиерейском престоле во святом алтаре присоединенной церкви.

Славянская кормчая. Предел ради никто же да смешает церковь, ни поставляет пресвитера, ни епископа, сущия же в языцех Божия церкви, святых отец обычай да держат.

Толкование. Во многих правилах речено есть, яко не подобает епископу, на чуждую епископию находити, но кождо внутрь своих предел да пребывает, и в своих пределах да поставляет. Епископ убо пресвитеры, и диаконы. Тако же и митрополит, епископы своя, во области своей, да не прескачут чрез пределы своя, и церкви да не смятут. Сущия же во иноязыцех Божия церкви, яже во Египте, и Ливии, и в Пентаполии, древний обычай отеческий да держат, якоже шестое правило первого вселенского собора, иже в Никее повелевает.

Правило 3.

Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по Римском епископе, потому что город оный есть новый Рим.

Зонара. После того как в предшествующем правиле даны предписания о других патриарших престолах, это правило упомянуло и о престоле Константинополя и постановило, чтобы он имел преимущества чести, то есть, первенство, или превосходство, как новый Рим и царь городов, по римском епископе. Некоторые думали, что предлог «по» означает не умаление чести, а сравнительно позднейшее появление сего установления. Ибо хотя Византия была городом древним, и имела самостоятельное управление; но при Севере, римском императоре, она была осаждена римлянами и в продолжение трех лет выдерживала войну, и, наконец, была взята вследствие недостатка в необходимом для заключенных в ней. Стены ея были разрушены, гражданские права отняты, и она подчинена пиринфиянам. Пиринф есть Ираклия: почему епископу ираклийскому предоставлено и рукоположение патриарха, так как он рукополагал епископа Византии. Впоследствии Константином Великим построен сей великий город, назван по его имени и наименован новым Римом. Поэтому-то некоторые и говорили, что предлог «по» означает время, а не умаление чести пред древним Римом. Для подтверждения своего мнения они пользуются двадцать осьмым правилом халкидонского собора, в котором упоминается о настоящем правиле и присовокупляется: «тожде самое и мы постановляем о преимуществах святейшия церкви Константинополя, нового Рима. Ибо престолу ветхого Рима Отцы прилично дали преимущества: поелику то был царствующий град. Следуя тому же побуждению и сто пятьдесят боголюбезнейшие епископы предоставили равные преимущества святейшему престолу нового Рима, праведно рассудив, да град, получивший честь быти градом царя и синклита и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет вторый по нем». Итак, говорят, если удостаивают его равных почестей, то каким образом можно думать, что предлог «по» означает подчиненность? Но 131-я новелла Юстиниана, находящаяся в пятой книге Василик, титула третьем, дает основание иначе понимать эти правила, как они и были понимаемы этим императором. В ней говорится: «постановляем, согласно с определениями святых соборов, чтобы святейший папа древнего Рима, был первым из всех иереев, а блаженнейший епископ Константинополя, нового Рима, занимал второй чин после Апостольского престола древнего Рима, и имел преимущество чести пред всеми прочими. Итак, отсюда ясно видно, что предлог «по» означает умаление и уменьшение. Да иначе и невозможно было бы сохранять торжество чести по отношению к обоим престолам. Ибо необходимо, чтобы, при возношении имен предстоятелей их, один занимал первое, а другой – второе место, и в кафедрах, когда они сойдутся вместе, и в подписаниях, когда в них будет нужда. Итак, то объяснение предлога «по», по которому этот предлог указывает только на время, а не на умаление, насильственно и выходит не из правой и доброй мысли. И тридцать шестое правило трулльского собора ясно показывает, что предлог «по» обозначает умаление, когда говорит, что престол константинопольский считается вторым после престола древнего Рима, и потом прибавляет: «после же оного да числится престол Александрии, потом антиохийский, а за сим престол иерусалимский».

Аристен. Епископ константинопольский удостоен чести после римского епископа. Одинаковые преимущества и одинаковую честь с римским епископом должен иметь и епископ константинопольский, как и в двадцать осьмом правиле халкидонского собора понято это правило, потому что этот город есть новый Рим и получил честь быть градом царя и синклита. Ибо предлог «по» здесь обозначает не честь, но время, подобно тому, как если бы кто сказал: по многом времени и епископ константинопольский получил равную честь с епископом римским.

Вальсамон. Город Византа не имел чести архиепископской, но епископ его в древности был рукополагаем от митрополита ираклийского. История передает, что город Византия, хотя и имел самостоятельное управление, но не был завоеван римским императором Севером и подчинен пиринфянам; а Пиринф есть Ираклия. Когда же Константин Великий перенес в этот город скипетры римского царства, он переименован был в Константинополь и новый Рим и царицу всех городов. Поэтому-то и Святые Отцы Второго собора определили, чтобы епископ его имел преимущества чести по епископе древнего Рима, потому что это новый Рим. Когда это определено таким образом, некоторые понимали предлог «по» не в смысле умаления чести, а принимали его только в значении позднейшего времени, пользуясь, для подтверждения своего мнения, и 28-м правилом Четвертого собора, в котором говорится: равные преимущества со святейшим престолом древнего Рима иметь престолу Константинополя, который есть вторый по нем. Но ты читай 131-ю Юстинианову новеллу, которая находится в 5-й книге Василик, в 3-м титуле, и помещена в схолии 5-й главы, 1-го титула настоящего собрания, и 36-е правило трулльского собора, в котором говорится, что константинопольский престол вторый. Ищи также первую главу 8-го титула настоящего собрания: там помещены нами различные законы о преимуществах древнего и нового Рима и письменное постановление святаго великого Константина, данное святому Сильвестру, тогдашнему папе римскому, о преимуществах, предоставленных церкви древнего Рима. А что ныне святейший патриарх константинопольский рукополагается митрополитом ираклийским, – это ведет начало не от другого чего, а от того, что город Византа, как выше сказано, был подчинен пиринфянам, то есть ираклийцам. Заметь и еще, чем доказывается то, что епископ ираклийский имеет право рукополагать патриарха константинопольского. В хронике Скилицы говорится, что патриарх Стефан Синкелл, брат императора Льва Мудрого, был рукоположен от епископа кесарийского, потому что пред тем временем скончался епископ ираклийский. Мы знаем, что и в царствование Исаака Ангела некто Леонтий монах с горы святаго Авксентия, по той же причине, был рукоположен в патриарха константинопольского Димитрием, епископом кесарийским. Заметь, что престол константинопольский удостоен чести от Второго собора, – и прочти первого титула настоящего собрания главу седьмую и что в ней написано.

Славянская кормчая. Константина града епископ, по римстем почтен есть.

Толкование. Тогоже старейшинства, и тояже чести юже имать римский епископ, и Константина града епископ, причащается, и такожде почитаем есть, якоже, 28-е правило, иже в Халкидоне собора, сему правилу равно повелевает. Понеже есть Константин град новый Рим, и почтен бысть царства ради и болярства, царь бо, и боляре, от Рима ту преселишася, а еже рече правило, по римском почтен есть, не о том глаголет, якоже римскому честию большу быти, и по нем Константину граду почтену быти, но о сказании времене се речено есть. Якоже се рекл бы некто, якоже по многих летех равныя чести римскому епископу, и Константина града епископ сподобится.

Правило 4.

О Максиме цинике, и о произведенном им безчинии в Константинополе: Максим не был или не есть епископ, ни поставленные им на какую бы то ни было степень клира, и соделанное для него и соделанное им: все ничтожно.

Зонара. Этот Максим был египтянин, философ циник. Циниками эти философы назывались за их наглость, дерзость и бесстыдство. Пришедши к великому отцу Григорию Богослову и быв оглашен, он был крещен. Потом был причислен и к клиру, и совершенно приближен к сему святому отцу, так что и пищу имел с ним вместе. Но, возжелав архиерейского престола в Константинополе, он посылает деньги в Александрию, и оттуда призывает епископов, которые должны были рукоположить его в архиерея константинопольского, при содействии одного из самых близких к Богослову. Когда они были уже в церкви, однакоже прежде совершения посвящения, верные об этом узнали и их прогнали. Но и по изгнании они не успокоились, а удалившись в дом одного музыканта, там рукоположили Максима, хотя он не извлек никакой выгоды из этого злодеяния, ибо не мог ничего и совершить. Итак, настоящим правилом он отлучен от церкви собравшимися на вторый собор святыми отцами, которые определили, что он не был и не есть епископ, потому что был рукоположен незаконно, и что и рукоположенные им не суть клирики. А напоследок, когда открылось, что он держится аполлинариевых мнений, он был предан анафеме. О нем упоминает и Богослов в одном из своих слов, не читаемых в церквах.

Аристен. Максим циник не есть епископ, и не имеет священства всякий, кто им поставлен в клир. Ибо он произвел раздор в церкви и наполнил ее смутою и нестроением, явившись волком вместо пастыря, и во всем беспрекословно оказывая снисхождение заблуждающимся, лишь бы они держались неправых догматов, по слову великого в богословии Григория. Итак, и сам Максим должен быть лишен епископства, и рукоположенные им на какую бы то ни было степень клира, лишаются священства.

Вальсамон. Содержание этого четвертого правила касается частного случая и не требует толкования. Из истории известно, что этот Максим был египтянин, философ циник. Циниками эти философы назывались за их наглость, дерзость и бесстыдство. Пришедши к великому отцу Григорию Богослову и быв оглашен, он был крещен, причислен к клиру и приближен к нему. Но возжелав патриаршего престола в Константинополе, он употребил усилия получить рукоположение чрез деньги, которые послал александрийским епископам. Когда эти епископы пришли в Константинополь и покусились сделать по желанию Максима, то верными были изгнаны из церкви. Но после сего они удалились в дом одного музыканта и рукоположили там Максима вопреки правилам. Итак, сей святый собор отлучил его от церкви и определил, что он и не был и не есть епископ, потому что рукоположен был незаконно, и рукоположенные им не суть клирики какой либо степени. Этот Максим, когда впоследствии открылось, что он держится аполлинариевых мнений, был предан анафеме. О нем писано в жизни святого Григория Богослова, которую сочинил ученик его Григорий; упоминает о нем и Богослов в одном из своих слов, не читаемых в церквах.

Славянская кормчая. Максим, глаголемый циник, от епископов чужд, и всяко не священ, иже от него в причет прият бысть.

Толкование. Сей Максим циник сказается безрассудный, церковь Божию раздра, и многа мятежа и молвы сию исполни. Волк вместо пастыря явлься, и вся грехи прощати готов согрешающим. Единого ради еже нечествовати в повелениих, рекше преступати заповеди. Яко же глаголет великий богословец Григорий, чужд убо сий Максим от епископства да будет, и вси от него поставлении пресвитери и диакони, и прочии причетницы чужди священия.

Правило 5.

Относительно свитка западных: приемлем и сущих в Антиохии, исповедующих едино Божество Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Зонара. Император Констанций, сын Константина Великого, совратившись в арианство, стремился уничтожить Первый собор. Папа древнего Рима известил об этом Константа, брата Констанциева. Констант в письме угрожал брату войною, если не перестанет колебать правую веру. Вследствие сего оба императора согласились, чтобы составился собор и чтобы он рассудил о никейских определениях. Итак, в Сардике собрались триста сорок один епископ, которые и изложили определение, утверждающее святый символ никейских отцев и отлучающее мыслящих противное. Это именно определение Вторый собор называет «свитком западных», и принимает принявших сей свиток в Антиохии. Западными собор называет епископов, собравшихся в Сардике. Сардика называется Триадица. Определение назвал собор «свитком западных» потому, что одни западные епископы изложили оное: ибо 70 восточных епископов сказали, что они не примут участия в соборе, если из собрания не выйдут святый Павел Исповедник и Афанасий Великий. А когда западные не допустили этого сделать, то восточные епископы тотчас оставили собор. Почему одни западные и утвердили никейское определение, предали анафеме ересь аномеев и осудили восточных епископов. Заметь из рассказанного здесь, что сардикийский собор был прежде второго собора.

Аристен. Свиток западных, утверждающий единосущие Отца и Сына и Святаго Духа, должен быть принимаем. Ясно?!

Вальсамон. И это правило частное. Из истории известно, что император Констанций, сын Константина Великого, совратившись в арианство, стремился уничтожить Первый собор. Констант, брат его, управлявший западными частями империи, узнав об этом, в письме угрожал брату своему войною, если не перестанет колебать правую веру. Вследствие сего императоры согласились, чтобы в Сардике, или Триадице, собрались епископы и рассудили об изложенных в Никее догматах. По собрании трех сот сорока одного епископа утвержден был святый символ никейских отцев, а те, которые не так мыслили, были преданы анафеме. Это определение, принятое и антиохийцами, Второй собор называет «свитком западных»; а «свитком западных» назвал потому, что его изложили одни западные епископы: ибо 70 восточных епископов сказали, что они не примут участия в соборе, если не выйдут из собрания Святый Павел Исповедник и Афанасий Великий. А когда западные не допустили этого сделать, то восточные епископы тотчас оставили собор. Почему одни западные и утвердили никейское определение, предали анафеме ересь аномеев и осудили восточных епископов. Заметь из рассказанного здесь, что сардикийский собор был прежде Второго собора.

Славянская кормчая. Западных епископов повеление, еже Отца и Сына и Святаго Духа, единосущна, и едино Божество исповедати. Се бо изложивше на свице написаша, и да будет благоприятно от всех.

Книга правил. Здесь разумеется свиток Западных Епископов, содержащий постановление Сардикийского Собора, которым признан и подтвержден Символ Никейский.

Правило 6.

поелику многие, желая привести в замешательство, и ниспровергнуть Церковное благочиние, враждебно и клеветнически вымышляют на правящих Церквами православных епископов некия вины, не с иным каким намерением, как токмо, дабы помрачить добрую главу священников, и произвести смятение в мирном народе; того ради святый Собор стекшихся в Константинополе епископов заблагорассудил: не без изследования допускать обвинителей, не позволять всякому приносить обвинения на правителей Церкви, но и не всем возбранять. Но Если кто принесет на епископа некую собственную, то есть, частную жалобу, как-то, в притязании им имения, или в иной какой либо потерпенной от него неправде: при таковых обвинениях не принимать в рассуждение, ни лица обвинителя, ни веры его. Подобает всячески и совести епископа быть свободною, и объявляющему себя обиженным обрести правосудие, какой бы веры он ни был. Если же возводимая на епископа вина будет церковная: тогда подобает разсмотреть лице обвинителя. И во-первых не позволять еретикам приносить обвинения на православных епископов по делам церковным. Еретиками же именуем как тех, которые издавна чуждыми Церкви объявлены, так и тех, которые после того нами анафеме преданы; кроме же сего и тех, которые хотя притворяются, будто веру нашу исповедуют здраво, но которые отделилсь, и собирают собрания против наших правильно поставленных епископов. Еще же, Если которые из принадлежащих к Церкви, за некия вины, прежде были осуждены и извержены, или отлучены из клира, или из разряда мирян: и сим да не будет позволено обвинять епископа, доколе не очистят себя от обвинения, которому сами подпали. Такожде и от тех, кои сами предварительно подверглись доносу, доносы на епископа, или на других из клира могут приемлемы быть не прежде, разве когда несомненно явят свою невинность противу возведенных на них обвинений. Если же некоторые, не будут ни еретики, ни отлученные от общения Церковнаго, ни осужденные, или предварительно обвиненные в каких либо преступлениях, скажут, яко имеют нечто донести на епископа по делам церковным: таковым святый Собор повелевает, во-первых представить свои обвинения всем епископам области, и пред ними подтверждать доводами свои доносы на епископа подвергшагося ответу. Если же епископы соединенных епархий, паче чаяния, не в силах будут восстановить порядок, по возводимым на епископа обвинениям: тогда обвинители да приступят к большему Собору епископов великия области, по сей причине созываемых; но не прежде могут они настоять на своем обвинении, как письменно поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым, Если бы, по производству дела, оказались клевещущими на обвиняемаго епископа. Но Если кто, презрев, по предварительному дознанию, постановленное решение, дерзнет, или слух царский утруждать, или суды мирских начальников, или вселенский Собор безпокоить, к оскорблению чести всех епископов области: таковый отнюдь да не будет приемлем со своею жалобою, яко нанесший оскорбление правилам, и нарушивший Церковное благочиние.

Зонара. Здесь божественные Отцы постановляют кого должно принимать в обвинители епископа или клириков, и кто не должен быть принимаем, и говорят, что, если кто представляет против епископа частное дело, обвиняя его, например, в несправедливости, то есть, в отнятии недвижимого, или движимого имущества, или в обиде, или в чем либо таковом; то должен быть принят обвиняющий – кто бы он ни был, хотя бы был неверный, или еретик, или отлученный, или даже совершенно отсеченный от кафолической церкви. Ибо все объявляющие себя обиженными, какого бы они вероисповедания или состояния ни были, должны быть допускаемы и должны получать правосудие. О частном деле отцы сказали в отличие от дел о преступлениях, или дел публичных. Частными называются дела о денежном убытке; а делами о преступлениях (уголовными) те, которые причиняют ущерб правам состояния обвиняемого; почему святые отцы и прибавили: аще же возводимая на епископа вина будет церковная, то есть такая, например, которая подвергает его лишению священства, как-то: святотатство, или рукоположение за деньги, или совершение какого либо архиерейского действия в чужой области без ведома тамошнего епископа и тому подобное; в таком случае должно произвести тщательное исследование о лице обвинителя, и, если он еретик, не принимать. Еретиками называет всех мыслящих не согласно с православною верою, хотя бы давно, хотя бы недавно они были отлучены от церкви, хотя бы древних, хотя бы новых ересей они держались. И не только погрешающих относительно здравой веры правило не допускает до обвинения епископа в преступлении, но и отделившихся от своих епископов и собирающих собрания против них, хотя они и казались православными. Раскольники, по правилу Василия Великого, суть те, которые разделились в мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах допускающих уврачевание. Подобным образом правило не допускает и тех, которые за некие вины извержены из церкви, ил лишены общения. Под изверженными должно разуметь совершенно отсеченных от церкви; а отлученных на время божественные Отцы обозначили словом: отлученные, хотя бы таковые были клирики, хотя бы миряне: и таковые не могут быть допускаемы к обвинению епископов или клириков, доколе не устранят обвинение против самих себя и не поставят себя вне обвинения. Правило повелевает не допускать до обвинения епископов, или клириков и такие лица, которые сами состоят под каким либо обвинением, касающимся прав их состояния, если они не докажут своей невинности во возведенных на них преступлениях. Если же обвиняющим не препятствует ни одна из сказанных причин, но они оказываются со всех сторон безукоризненными; тогда, если обвиняемый – епископ, епископы той епархии, собравшись должны выслушать обвинение, и, или решить дело, или, если не могут решить, должны обратиться к большему собору, а большим собором правило называет епископов целой области. Под епархиею, например, должно разуметь Адрианополь, или Филиппополь и епископов в окрестности сих городов находящихся, а под областию – всю Фракию, или Македонию. Итак, когда епископы епархии не будут в силах исправить обвиняемых, тогда правило постановляет собираться епископам области и разрешать обвинения против епископа. Если же обвиняемый будет клирик, обвиняющий должен представить обвинение епископу, которому он подчинен, и если у него не решится дело, то в дальнейшем должно поступить, как сказано выше. При сем священные отцы, следуя гражданскому закону, определили, чтобы начинающий дело не прежде представлял обвинение, как – когда обвинитель письменно удостоверит, что он, в случае – если не докажет обвинения, сам подлежит тому же самому наказанию, которое потерпел бы обвиняемый, если бы обвинение против него было доказано. Определив это, божественные отцы присовокупили, что тот, кто не будет соблюдать этого соборного правила, но – или обратится к императору, или к мирским начальникам, или ко вселенскому собору, не должен был допускаем до обвинения вовсе, как оказавший бесчестие епископам области, нанесший оскорбление правилам и нарушивший благочиние церкви.

Аристен. И зловерный в денежном деле может обвинять епископа. Но если обвинение будет церковное, он не может его предъявить. Не может предъявить обвинения и никто другой, если прежде того сам подпал осуждению: не может предъявить обвинения и лишенный общения, отверженный, обвиняемый в чем-либо, доколе не очистят себя. Обвинять может православный, находящийся в общении, не осужденный и не состоящий под обвинением. Обвинение должно быть представлено епархиальным епископам; а если они не в состоянии разрешить, обвинители должны обратиться к большему собору, и могут быть выслушаны только тогда, когда дадут письменное обязательство подвергнутся тому же наказанию, которому должен подвергнуться обвиняемый. Кто без соблюдения сего обращается к императору и утруждает его, тот подлежит отлучению. О лицах, которые обвиняют епископов, или клириков, должно производить исследование: не еретик ли это, не осужденный ли, не отлученный ли, не лишенный ли общения, не обвиняется ли сам другими в преступлениях и еще не оказался чистым от обвинения; и если бы обвиняющие оказались таковыми, не допускать их до обвинения. Но если приносящий церковную жалобу на епископа, православен и жизни неукоризненной и находится в общении; то он должен быть принят и должен представить епархиальным епископам. А если они, может быть, будут не в состоянии постановить решение по возводимым на епископа обвинениям, тогда обвинитель должен обратиться к большему собору, предварительно дав письменное обязательство, что он должен подвергнуть себя тому же наказанию, если будет уличен в клевете, и тогда уже представлять обвинение. Кто поступает не согласно с сим, и при обвинении епископа утруждает императора, или обращается с обвинением в суды мирских властей, от того не должно принимать обвинения. Но еретик, если потерпит обиду от епископа, беспрепятственно может предъявить против него обвинение.

Вальсамон. Заметь настоящее правило для возбуждающих судебные дела о преступлениях (уголовные) против епископов и прочих священнослужителей. Прочти и 129-е (143 – 145) правило карфагенского собора и законы, помещенные в толковании сего правила; и узнаешь из настоящего правила и из них, кому воспрещается возбуждать дела о преступлениях против священных лиц. Никогда не переставал враг наш сатана осквернять клеветою намерения добрых людей, и в особенности епископов. По этому-то отцы и определили, что всякий человек, честный и бесчестный, верный и неверный, имеющий против епископа частное дело, то есть денежное, допускается до предъявления жалобы и получает правосудие в подлежащем суде. А в деле о преступлении или в каком либо церковном вопросе, подвергающем епископа извержению, или епитимии, он привлекается к суду только тогда, если предварительно будет подвергнуто исследованию лице обвинителя. Ибо еретикам совершенно не дано права обвинять епископа. А отлученные или прежде подвергшиеся какому нибудь обвинению не могут возбуждать обвинения против епископа, или клирика, доколе сами не очистят себя от обвинения. Но и тогда, когда таков бывает обвинитель, правило хочет, чтобы епископа или клирика привлекали к суду не просто и как попало, а со всею законною предосторожностию и с письменным обязательством, или согласием подвергнуться тому же самому наказанию, если не докажет взводимого им обвинения. Обвинение епископа, или клирика представляется сначала митрополиту; но если местный собор не может решить дела, тогда, по правилу, должен слушать дело больший собор. Кто действует не согласно с ним, а обращается или к императору, или к мирским начальникам или ко вселенскому собору, тот не допускается до обвинения, как оскорбитель правил и нарушитель церковного благочиния. Частными делами правило назвало денежные дела в отличие от дел о преступлениях, которые называются публичными, потому что возбуждаются каждым из народа, чего не бывает в денежных жалобах, так как таковые возбуждает только тот, кто имеет иск. А когда слышишь, что настоящее правило называет еретиками и тех, которые притворяются, будто веру нашу исповедуют здраво, но которые отделились и собирают собрания против наших правильно поставленных епископов, не подумай, что противоречишь второму правилу Василия Великого, которое не называет раскольников еретиками, но скажи, что настоящее правило еретиками называет таких раскольников, которые мыслят совершенно противное, но по притворству представляются православными, в действительности же суть еретики; а правило святого Василия говорит о других раскольниках, которые в действительности православны, но под предлогом какого нибудь церковного недоумения, отделились, по самомнению, от целости братства. Прочти сказанное правило святаго отца. Из последних слов настоящего правила, в которых говорится, что поступающий не согласно с правилом не должен быть принимаем с обвинением, как оскорбитель правил, некоторые усиливались заключать, что таковый подвергается и лишению чести. А мне кажется, что из этого не следует, чтобы поступивший таким образом не согласно с порядком подлежал осуждению за оскорбление и следовательно лишению чести и после сего извержению, на основании правила, в котором говорится: «явно сказанное вредит, подразумеваемое не вредит»; а иначе каким образом он подвергнется наказанию по усмотрению судьи? Когда один епископ был привлечен по делу о преступлении в святый константинопольский синод и подал апелляцию на суд своего митрополита и своего собора, по силе настоящего правила; то некоторые сказали, что, митрополит присутствующий на соборе желает, чтобы его епископ был судим на великом соборе, то пусть пред ним и будет он судим; а другие возражали, что суд над ним находится не во власти митрополита, а принадлежит состоящему при нем собору, и что для епископа гораздо выгоднее быть судиму своим собором, и не быть привлекаему на другой собор, – а для сего нет нужды и в дозволении митрополита. Еще некоторые говорили, что правило говорит о вселенском соборе, а великий константинопольский синод или собор не есть вселенский, и потому содержание правила не имеет места в настоящем деле. Но мне кажется, что хотя синод в Константинополе и не вселенский собор, так как на нем не присутствуют прочие патриархи, но он больше всех синодов, и архиепископ его называется вселенским патриархом, – и выгоду имеет не митрополит, а епископ, или привлеченный к суду его клирик. Поэтому не потерпит ущерба никто из них от митрополичьего разрешения по силе закона, который говорит: совершаемое одними не служит ни в пользу, ни во вред другим.

Славянская кормчая. И зловерен аще преобиден, да глаголет на епископа. Аще же будет о церковном согрешении, да не глаголет. Да не глаголет же ни ин, иже прежде в пороцех познан бысть. Да не глаголет ни отверженный от общения, или оклеветываемый в ничем, дóндеже отложит свое. Да глаголет же правоверный, и приобщенный, и незнаемый в пороце, и не оклеветанный, и да явит согрешение сущим во власти. Аще же не возмогут исправити, к большему собору да идет. И без писания еже рещи, се постражду, аще криво глаголя, да не услышано будет. Чрез сицевая же к церкви приходя, и молву творя, отвержен.

Толкование. Подобает лица и жития истязати оклеветающих и глаголющих на епископа, или на причетника, да не будет еретик таковый, или в некотором пороце знаем, или отвержен от церкве, или от причащения, или от инех оклеветаем гресех, и еще своея вины не оправив. И еще такови будут клеветущии, неприяти их, на обвинение епископа. Аще же правоверен есть, и житием непорочен, и приобщник соборней церкви, иже церковную вину нанося на епископа, прият да будет, и да повесть согрешение его, пред всеми сущими во власти епископ. аще же тии не возмогут исправити, наносимых согрешении на епископа, да приступит к большему собору, глаголяи клеветы на епископа, и да вдаст первому собору хартию, написав на ней, яко аще обличен буду во лжу клевеща на епископа, да постражду сию, или сию казнь, и тако составится, и уверен будет о глаголании его. Аще же не творя сице, но к цареви приходя, и молвы творя глаголя на епископа, или на судилищах мирских боляр, о сем приходит, таковый неприятен, на оклеветание епископа. Еретик же аще пообиден будет от епископа, несть возбранено ему глаголати нань, и оправитися.

Правило 7.

Присоединяющихся к Православию и к части спасаемых из еретиков приемлем, по следующему чиноположению и обычаю. Ариан, Македониан, Савватиан и Паватиан, именующих себя чистыми и лучшими, четырнадцатидневников или тетрадитов, и Аполинаристов, когда они дают рукописания и проклинают всякую ересь, не мудрствущую, как мудрствует святая Божия Кафолическая и Апостольская Церковь, приемлем запечатлевая, то есть помазуя святым миром во-первых чело, потом очи, и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая их глаголем: печать дара Духа Святаго. Евномиан же, единократным погружением крещающихся, и Монтанистов, именуемых здесь Фригами, и Савеллиан, держащихся мнения о сыноотечестве, и иное нетерпимое творящих, и всех прочих еретиков, (ибо много здесь таковых, наипаче выходящих из Галатийской страны), всех, которые из них желают присоеденены быть к православию, приемлем, якоже язычников. В первый день делаем их Христианами, во второй оглашенными, потом в третий заклинаем их, с троекратным дуновением в лице, и в уши: и тако оглашаем их, и заставляем пребывать в церкви, и слушать Писания, и тогда уже крещаем их.

Зонара. Настоящее правило учит, как должно принимать приходящих от ересей к правой вере. Одних из таковых предписывает не перекрещивать, но требовать от них записи, то есть письменные свидетельства, в которых анафематствуются их мнения, осуждается их зловерие и изрекается анафема на всякую ересь. К таковым принадлежат: ариане, и македониане, и наватиане, называющие себя Чистыми, которых ереси мы определили прежде; – и савватиане, главою коих был некто Савватий, который и сам был пресвитер в ереси Навата, но имел нечто и более его, и учителя ереси превзошел в злобе, и праздновал вместе с иудеями; – и четыренадесятидневники, которые празднуют Пасху не в воскресный день, но когда луна будет четыренадесятидневною, в какой – бы день ни случилось ей сделаться полною; а празднуют тогда в посте и бдении; – и аполлинаристы. Эти еретики не перекрещиваются, потому что касательно святого крещения они ни в чем не отличаются от нас, но крестятся одинаково с православными. Итак, каждый из них, анафематствуя свою ересь в особенности и всякую ересь вообще, помазуется святым миром, и исполняет прочее по правилу. Перекрещению подлежат. А евномиане и савеллиане, ереси которых нами уже объяснены, и монтанисты, которые получили название от некоего Монтана, и назывались и фригийцами или потому, что начальник их ереси был фригиец, или потому, что эта ересь первоначально появилась из Фригии, и там было много в нее совращенных. Этот Монтан называл себя утешителем, а двух женщин сопровождавших его, Прискиллу и Максимиллу называл пророчицами. Монтанисты назывались и пепузианами, потому что считали божественным местом Пепузу, селение во Фригии, и именовали ее Иерусалимом. Они приказывали расторгать браки, учили воздерживаться от пищи, извращали Пасху, Святую Троицу соединяли и сливали в одно лице, – и кровь прободенного младенца смешав с мукою и сделав из этого хлеб – приносили и от него причащались. Итак, сих и всех прочих еретиков священные отцы постановили крестить: ибо они или не получили божественного крещения, или, получив неправильно, получили его не по уставу православной церкви; почему святые отцы и почитают их как бы из начала некрещеными. Ибо это означает выражение: « приемлем их якоже язычников». Потом правило исчисляет действия, совершаемые над ними, и что они прежде оглашаются и научаются нашим божественным таинствам, потом крестятся.

Аристен. Правило 7. Четыренадесятидневники или тетрадиты, арианин, наватианин, македонианин, савватианин и аполлинарианин должны быть принимаемы с записями, по помазании миром всех органов чувств. Они, дав записи и анафематствуя всякую ересь, принимаются чрез помазание только святым миром глаз, ноздрей, ушей, уст и чела. А при запечатлении их говорим: печать дара Духа Святаго. Правило 8. Крещенные в одно погружение евномиане, савеллиане и фригийцы должны быть принимаемы как язычники. Они и крестятся, и миром помазуются, потому что принимаются как язычники, и довольное время пред крещением находятся в состоянии оглашения и слушают божественные писания.

Вальсамон. Это правило еретиков, приходящих к церкви, разделяет на два разряда: – и одних повелевает помазывать миром с тем, чтобы они прежде анафематствовали всякую ересь и обещали веровать, как мыслит святая Божия церковь; а других определяет правильно крестить. И к первым, которые должны быть только миром помазуемы, правило причислило ариан, македониан, аполлинаристов и наватиан, именуемых и Чистыми, которых ереси мы объяснили в первом правиле настоящего Второго собора. Наватиане назывались и савватианами от некоего пресвитера Савватия, субботствовавшего по обычаю иудеев; они же называются и левыми, потому что гнушаются левою рукою и не позволяют себе принять что нибудь этою рукою. Четыренадесятидневниками или тетрадитами называются те, которые Пасху совершают не в воскресный день, а когда луна бывает четыренадесятидневною, в какой – бы день это ни случилось, что свойственно иудейской религии. Они же называются и тетрадитами, потому что, празднуя Пасху, они не разрешают поста, но постятся, как мы по средам; и это делают по обычаю иудеев. Ибо сии, по совершении Пасхи, целые семь дней постятся, употребляя в пищу горькие травы и опресноки, по предписанию ветхого закона. А подлежащие перекрещиванию, по правилу, суть евномиане, крещаемые в одно погружение, и монтанисты, так названные от некоего Монтана, который себя наименовал утешителем и чрез двух злых женщин, Прискиллу и Максимиллу, изрекал ложные пророчества. К ним причисляются и савеллиане, так названные от некоего Савеллия, который, между некоторыми другими нелепостями, говорил и то, что один и тот же есть Отец, один и тот же Сын, один и тот же Дух Святый, так что в одной ипостаси три наименования, как в человеке тело, душа и дух, или в солнце три действия: шарообразность, свет и теплота. Называются монтанисты и фригийцами или от какого нибудь ересиначальника фригийца, или от того, что эта ересь первоначально явилась из Фригии. Сверх того они называются и пепузианами от селения Пепузы, чтимого ими, как Иерусалим. Они расторгают браки, как гнусные, постятся странным постом, Пасху извращают; соединяют и сливают в одно лице Святую Троицу, и, смешивая с мукою кровь прободенного младенца и приготовив из этого хлеб, – делают из него приношение. И это – так. А если какой православный сделается монтанистом или савеллианином и примет крещение еретиков или не примет, должно – ли такового помазывать миром или вновь крестить, как и прочих монтанистов? Ищи об этом 19-е правило 1-го собора и 47-е правило Святых Апостолов. А из настоящего правила заметь, что все, крестящиеся в одно погружение, вновь крестятся.

Славянская кормчая. Правило 7. Четыренадесятницы, иже и средницы глаголются, и ариане, и наватиане, и македониане, и саватиане, и аполлинарите, писание вдавше, приятни, помазующе токмо вся чувства. Толкование. Сии вси еритицы суть: и еще приступят к соборней церкви, и написавше ересь свою, и прочетше пред всеми и прокленше, и с нею вся ереси, да прияти будут: токмо святым миром помазующе, чело, и очи, и ноздри, и уста, егда же знаменаем их миром, глаголюще сице, печать дара Святаго Духа. Средницы же нарицаются, понеже в среду мяса ядят, а в субботу постятся. Сии же четыредесятницы именуются, занеже в 14-й день луны празднуют Пасху. Правило 8. (Святых Апостол 50). Крещение не в три погружения не крещение. Иже единем погружением крещающеся, евномиане, и савеллиане, и фриги, яко еллини прияти будут.

Толкование. И тии еретицы суть, единем погружением крещаются, а не треми, якоже православнии: сии же аще приступят к соборней церкви, якоже погании прияти будут, и прежде крещения, время довольно поучаются, и божественных писании да послушают, и потом совершенно крещаемы бывают, и помазуеми; сице же приемлем я, якоже еллины. В первый убо день сотворяем я христианы. Во вторый же творим я оглашены, да поучаются вере. В третии же день заклинание творим, и дуновение трищи на лице, у уши. И тако поучаем их, и повелеваем время довольно сотворити им в церкви, и послушати божественных писании, и тогда я крещаем. Но прежде сего всего да проклянут свою ересь с писанием, и иныя вся якоже и прежде именовании еретицы.

 

Третий Вселенский Собор – Эфесский

О соборе

Святый и вселенский третий собор был при царе Феодосии Малом, когда в Ефесе собрались двести отцев против Нестория, патриарха константинопольского, который называл Христа простым человеком и учил, что Сын Божий соединялся с ним по благоволению к нему. Посему он не допускал Святую Деву называть и Богородицею, но называл Христородицею. Святые Отцы подвергли его извержению и анафеме.

Славянская кормчая. Третий вселенский святый собор, бысть в царство Феодосия Малого, Сшедшимся во Ефесе двема стома святых отец, на Нестория проклятого, иже проста человека глаголаше Христа Бога нашего, соединитижеся тому по любви Сыну Божию проповедавше: тем ни Богородицу именовати Святую Деву не хотяше, но Христородицу. Его же святии отцы извергоша и прокляша. На том же соборе и правил девять изложиша.

Написание святых отец сего собора, ко всем правоверным. Святый вселенский великий собор во Ефесе собравыися, повелением благочестивого царя Феодосия, ко всем сущим, во областях всех, и в градах, епископом же, и пресвитером, и диаконом, и всем людем, собравшимся нам, по благочестивому писанию, рекше по повелению, благочестивого нашего царя: в ефестей митрополии, отступиша неции от нас, суще числом тридесять, и мало к тому, иже к церковному общению никакоже имуще области, яко от господства священнического, могуще некия вредити, или пользу творити, понеже неции от них беша извержени: убо всех несториева, и келестинова мудрования в себе носяще, и от сего яве не покаявшеся, понеже не восхотеша с нами Нестория осудити, и прокляти. Их же общим повелением святый собор, всего церковного общения, чуждых сотвори, и все действо, рекше, власть священническую отят от них, еяже можаху вредити, или пользу сотворити кому.

Правило 1.

Понеже надлежало и не присутствовавшим на святом Соборе, и остававшимся в своем месте, или граде, по некоей вине, или церковной, или телесной, не остаться вне ведения о том, что на оном постановлено: то извещаем вашу святыню и любовь, что, Если который областный митрополит, отступив от святаго и вселенскаго Собора, приложился к отступническому сонмищу, или по сем приложится, или Целестиево мудрование приял, или приимет, таковый против епископов своея области что-либо делать отнюдь не может, яко отныне Собором от всякаго Церковнаго общения уже отверженный и недействительный. Но еще и разсмотрению тех самых епископов области, и окрестных митрополитов, православно мудрствующих, подлежать будет, для совершеннаго извержения его из сана епископскаго.

Зонара. Когда священные отцы собрались в Ефесе, то, по произведенным о вводимых Несторием зловерных учениях исследовании, под председательством на соборе православных отцев святого Кирилла, папы александрийского, который занимал и место Целестина, папы древнего Рима, при содействии святому Кириллу и Мемнона, епископа ефесского, осужден был Несторий, патриарх Нового Рима и царствующего града, и извержен по определению священных отцев. Но спустя три дня антиохийский патриарх Иоанн и многие прибывшие с ним епископы, вождем которых был Феодорит, епископ города Кира, и Ива епископ Эдессы, огорченные тем, что отцы собора не дождались их прибытия, выразили порицание касательно извержения Нестория, и подвергли извержению святого Кирилла и Мемнона ефесского. В тоже время Феодорит – и против двенадцати глав, которые великий Кирилл изложил для обличения зловерия Несториева и для утверждения православной веры, выдал другие двенадцать глав для разрушения и опровержения оных. Подобным образом и Ива составил послание. Вследствие сего произошла в среде их великая распря, так что отцы собора подвергли извержению сих архиереев, как соглашавшихся с мнениями подобными Несториевым. Итак, по этим обстоятельствам и изложено нестоящее правило, которым не присутствовавшие на соборе епископы епархий извещаются о соборном осуждении патриарха Антиохийского и других, и о том, что те имеющие архиерейские права, которые мыслили, или будут мыслить согласно с Несторием, не должны делать ничего против епископов, или мирян.

Аристен. Если не присутствовавший на соборе митрополит держится, ил будет держаться учения Целестинова, извергается.

Вальсамон. По извержении Нестория, прибыл в Ефес антиохийский патриарх Иоанн с Феодоритом, епископом города Кира, и Ивою епископом Эдессы и другими. И как извержение совершилось в их отсутствие, то они выразили порицание происшедшему, и без оснований извергли председательствовавшего на соборе святаго Кирилла, папу александрийского, который занимал и место Целестина, папы римского, а вместе с ними и Мемнона епископа ефесского. Между тем Феодорит – и против двенадцати глав, которые великий Кирилл изложил для обличения зловерия Несториева, сочинил другие двенадцать глав для разрушения и опровержения оных. Подобным образом и Ива составил послание. Но все это Четвертый собор отверг, как нечестивое. И сами отцы Третьего собора, узнавши о том, что сделано было антиохийским патриархом Иоанном и прочими против святаго Кирилла и единомысленных с ним, – сих последних, как безвинно изверженных, восстановили; а Иоанна и единомысленных с ним тридцать епископов объявили лишенными всякого церковного общения, как принявших нечестивое учение Нестория и Целестия. Итак, правило определяет, что, поелику некоторым из епископов, отсутствующим по уважительным причинам, не ложно было оставаться в неведении о совершившимся, все должны знать, что если какой епископ пристал, или пристанет к отступническому сонмищу, то есть к стороне Иоанна Антиохийского и Целестия, таковый будет извержен, и нигде не должен совершать ничего священнического; но все окрестные митрополиты и епископы будут считать его отверженным, как уже лишенного епископской степени. Таково содержание этого правила. А ты, если встретишь в некоторых списках ошибку писца относительно Целестия (ибо вместо Целестия упомянуто о Целестине), не принимай написанное таким образом за верное; ибо Целестин папа римский был православный, как выше сказано, а Целестий – единомышленник Нестория, то есть еретик.

Славянская кормчая.. Аще который митрополит, или епископ, остав, и не пришед на собор, келестинова мудрствовати хощет, или мудрует, отвержен да будет, и от церкве изриновен.

Правило 2.

Если же которые епархиальные епископы не присутствовали на святом Соборе, и в отступлении приняли, или покусятся принять участие; или, подписав извержение Нестория, перешли к оступническому сонмищу: таковым, по изволению святаго Собора, совершенно быть чуждым священства, и изверженным со своея степени.

Зонара. Когда Иоанн антиохийский, и Феодорит и Ива, как сказано, воспротивились учению, принятому собранием отцев, к ним присоединились некоторые и из других епископов, – одни из не бывших на соборе, другие из присутствовавших и утвердивших собственными подписями определение об извержении Нестория. Итак, настоящее правило рассуждает об этих и постановляет, что они лишаются священства. Это должно разуметь собственно об епископах; а выражение: «низверженным с своея степени» должно относить к клирикам, ибо они находятся на степенях, и священники имеют большую степень, или достоинство, диаконы – меньшую, и прочие по порядку. Аристен. И епископ, который согласен и единомыслен с Несторием, отлучен от церкви.

Вальсамон. Содержание настоящего второго правила истолковано в первом правиле, ибо то говорит об одном и том же с этим. Но это правило присовокупляет, что изверженными считаются и подписавшиеся под извержением Нестория, а после присоединившиеся к стороне Иоанна Антиохийского. А что правило в конце упоминает об отчуждении от священства и о низвержении со степени, говори, что отчуждение священства относится к епископам, а низвержение со степени – к клирикам, к которым собственно и относятся степени, так что и клирики, приставшие каким бы то ни было образом к стороне отступивших, подлежат извержению. Впрочем первое правило, говоря в конце о епископах, и епископство называет степению.

Славянская кормчая. Аще который епископ, единако с Несторием мудрствует, и единомыслен ему есть, да будет отвержен.

Правило 3.

Если же некоторым из принадлежащих к клиру в каждом граде, или селе, Несторием и его сообщниками, возбранено священство за православное мудрствование: таковым мы дали право восприяти свою степень. Вообще повелеваем, чтобы единомудрствующие с православным и вселенским Собором члены клира, отнюдь никаким образом, не были подчинены отступившим, или отступающим от православия епископам.

Зонара. Несторий, будучи, как сказано, константинопольским патриархом, отлучил некоторых клириков, мысливших несогласно с ним; тоже сделали единомысленные с ним епископы и в других городах. Итак, тех, которым запрещено священничество, за несогласие с зловерием Нестория и его единомысленников, святый собор настоящим правилом восстановил в их степенях, и определил, чтобы православные клирики никаким образом не были подчинены епископам, единомысленным с Несторием, ни как – клирики, ни как – просто посвящаемые и посему подчиненные епископам, или долженствующие давать им и определенную дань.

Аристен. Кому запрещено священство от Нестория, тот непременно должен священнодействовать, а кто принят им, тот несвящен.

Вальсамон. Без сомнения некоторые православные клирики не мыслили так, как мыслил Несторий, или единомысленные с ним епископы, и за это были отлучены. Итак, это правило восстановляет таковых в их степенях, и присовокупляет, что не одни они сохраняют свои саны, но и все клирики таковых епископов никаким образом не подчиняются им, как отступникам.

Славянская кормчая. Аще который епископ, или пресвитер, или диакон, от Нестория священничества лишен, той преосвящен есть. А его же он приял, той не освящен.

Правило 4.

Если которые из клира отступят, и дерзнут особо, или всенародно держаться Несториева, или Целестиева мудрствования: праведным признал святый Собор изверженным быть и сим из священнаго чина.

Зонара. Еще и это правило рассуждает о клириках единомысленных с еретиками, и говорит, что во всяком случае – держатся ли они неправильных мнений лично, и только сами для себя, или же всенародно учат всех и проповедуют, – святый собор признал праведным (вместо: судил за справедливое, и положил), чтобы они были извержены. А Целестий был единомыслен с Несторием.

Аристен. Если некоторые из клириков были единомысленны с Целестином, или Несторием, – должны быть извержены.

Вальсамон. И это правило подобно предшествующим ему; ибо говорит, что клирики, мыслившие согласно с Несторием, или Целестием, – хотя бы проповедовали свое учение другим, хотя бы нет, извергаются. А выражение: «праведным признал» постановлено – вместо: положил за справедливое.

Славянская кормчая. Аще котории причетницы келестиновы, и несториевы ереси, повеления мудрствуют, да извергнутся.

Правило 5.

Если некие за неприличные дела осуждены святым Собором, или собственными епископами; Несторий же, и его единомышленники, вопреки правилам, по его во всем произвольному действованию, покусился или покушается возвратить им общение с Церковью, или степень священства: праведным признали мы, да будет им сие безполезно, и да остаются они тем не менее изверженными из священнаго чина.

Зонара. Некоторые лирики, изобличенные в преступлениях, за которые они подвергаются извержению и лишению собственных степеней, были извержены и отлучены. Но Несторий, как патриарх, вопреки правилам, принимал таковых произвольно, то есть, без различения, не полагая различия между запрещенным и не запрещенным, и давал им общение или степень. Итак, отцы положили, что таковые не получают никакой пользы, то есть, что не приносит им пользы действие противное правилам, и признали праведным, то есть, судили за справедливое, чтобы они тем не менее оставались изверженными, или признали праведным, то есть подвергли наказанию быть им изверженными. Ибо выражение: «признать праведным» – принимается вместо «наказать». Почему мы и говорим: «тамошние оправдания», то есть будущие наказания.

Аристен. Осужденному епископом и принятому Несторием, нет от этого пользы. Некоторые митрополиты отделились от собравшихся на соборе в Ефесе и приняли учение Нестория, епископа константинопольского, – этого человекопоклонника и нечестивого, и единомысленного с иудеями, – и Целестия, епископа римского; а другие и собор оставили, и не хотели подать голоса против этих несвященных, и нечестивых епископов, но скорее держались их и защищали. Итак, поэтому святый собор определил, чтобы те, которые держатся Нестория и Целестия и мыслят согласно с ними, были исключены из общества христианского и отлучены от церкви, а те, которые за правую веру лишены священства Несторием или Целестием, опять получили свою степень, равно как и на оборот те, которые извержены своими епископами, а Несторием, или Целестием приняты и оправданы, были несвященными и опять изверженными.

Вальсамон. Ты знаешь, что митрополиты и епископы могут судить своих клириков и иногда подвергать их отлучению, или и извержению. Итак, поелику Несторий и его единомышленники, вопреки правилам, принимали некоторых таковых (то есть отлученных) в общение, или и восстановляли их в прежних их степенях, дабы таким образом привлечь их к себе; то настоящее правило говорит, что клирики из этого не получают для себя никакой пользы, но остаются изверженными, или и отлученными. Выражение «признали праведным» здесь поставлено вместо: «положил (собор) за справедливое».

Славянская кормчая. Аще который причетник, осужден быв от своего епископа, и от Нестория прият бысть, и той паки неприятен, и непотребен.

Толкование пяти прежде реченных правил. Егда собрашася святии отцы не ефесстем соборе, и неции от митрополит отлучишася от правоверных, и мудроваху повеления еретическая, злочестивого Нестория епископа Константина града, в человека верующего, и жидовская смыслящего, и Келестина епископа римского. Неции же от епископ осташа, и не приидоша на собор, и не восхотеша осудити, ни прокляти, не освященную сию и злочестивую епископу, но паче побораху и помогаху им. Сего ради убо повеле святый собор, помогающих Несторию, и Келестину, и тою ересь держащих, и тако смыслящих, изврещи от сана, и от церкве изринути, епископом же и пресвитером, их же бе Нестории, и Келестин, от священничества извергл, занеже право мысляху и вероваху, тем паки прияти свой чин. Такоже паки и иже от своих епископов извержени быша, за некая злая дела, и от Нестория, и от Келестина, прияти и оправдани быша, паки не священи: и абие да извержени будут.

Правило 6.

Подобно же, Если некие восхотели бы, каким либо образом, поколебать то, что о каждом из них учинено святым Собором во Эфесе, святый Собор определил, чтобы таковые, Если суть епископы, или принадлежащие к клиру, совершенно свержены были со своей степени; Если же миряне: отлучены были от общения Церковнаго.

Зонара. Предшествовавшие правила давали постановления в частности о тех, которые были единомысленны с отступившими и сопротивлявшимися собору и принимали Несториево лжеучение. А это настоящее правило осуждает вообще всех тех, которые покушаются извратить что-либо в принятом на святом соборе, и посвященных подвергает извержению, а на мирян налагает отлучение. Это было в Ефесе. А когда архиереи стали действовать друг против друга, и произошло у них разделение, тогда император всех призвал в царствующий град, согласил и примирил. И Феодорит сознался, что написанные им главы он сочинил в духе вражды, отверг их, принял соборные определения, и согласился на извержение Нестория как он сам, так и прочие. Это правило постановлено собором после того как нечестивый символ, изложенный Несторием принесен был на собор и прочитан как он, так и символ трех сот осминадцати отцев, бывших на первом соборе.

Аристен. Мирянин, сопротивляющийся собору, лишается общения, а клирик еще и отлучается от церкви. Кто вновь подвергает обсуждению, или и совсем колеблет учиненное собором бывшим в Ефесе, тот, если епископ, или клирик, должен быть совершенно свержен со своей степени; а если мирянин, должен быть отлучен от общения церковного.

Вальсамон. Это правило ясно, ибо определяет, что те, которые колеблют учиненное на соборе бывшем в Ефесе, если клирики, извергаются, если же миряне, отлучаются от общения церковного. А седьмое правило говорит, что миряне, мыслящие противное догмату (Ефесскому), подвергаются анафеме. Но не думай, что здесь противоречие; ибо большое различие между противоречием и сомнением кого-либо о каком либо деле. Поэтому сомневающийся относительно того, что уже прежде утверждено на добрых основаниях, должен быть отлучен; а противящийся сему, как мыслящий противное, должен быть подвергнут анафеме.

Славянская кормчая. Мирский человек непричастен, иже противится собору. Аще же причетник, да извержется.

Толкование. Иже святии отцы на Ефесстем соборе, заповедаша и повелеша, аще сия покусится кто превратити, или весьма приложити: аще есть епископ, или причетник, своего степене отнюдь да отпадет: аще ли есть мирский человек, да будет отлучен.

Правило 7.

По прочтении сего, святый Собор определил: да не будет позволено никому произносить, или писать, или слагать иную веру, кроме определенной от святых отец, в Никее граде, со Святым Духом собравшихся. А которые дерзнуть слагать иную веру, или представлять, или предлагать хотящим обратиться к познанию истины, или от язычества, или от иудейства, или от какой бы то ни было ереси: таковые, Если суть епископы, или принадлежат к клиру, да будут чужды, епископы епископства, и клирики клира; Если же миряне: да будут преданы анафеме. Равным образом: Если епископы, или клирики, или миряне явятся мудрствующими, или учащими тому, что содержится в представленном от пресвитера Харисия изложении, о воплощении единороднаго Сына Божия, или скверным и развращенным Несториевым догматам, которые при сем и приложены: да подлежат решению сего святаго и вселенскаго Собора, то есть, епископ да будет чужд епископства, и да будет низложен; клирик подобно да будет извержен из клира; Если же мирянин: да будет предан анафеме, как сказано.

Зонара. Нечестивый Несторий не только учил других своим безбожным мнениям и открыто проповедовал их, но, к вящшей дерзости, изложил и символ, содержащий в ясных выражениях все злые мысли и хулы его о вочеловечении Сына и Слова Божия. Этот символ, представленный собору пресвитером Харисием, и прочитанный был осужден, как исполненный нечестия. И определили божественные отцы, чтобы сохранял силу символ, составленный на первом соборе, и все, что в оном изложено; а другой веры чтобы никто не слагал и не сочинял. А если бы кто дерзнул приходящим к познанию истины из эллинов, или из иудеев, или из еретиков, предлагать другую веру, то есть, учить и наставлять мнениям превратным и чуждым учения святых отцев, таковых, если это епископы, или клирики, божественные отцы повелевают лишать епископства или служения в клире, то есть извергать, а если миряне, предавать анафеме. Подобным же образом и тех, кои мыслят согласно с Несторием, и принимают, или и учат хульным мнениям содержащимся в символе, составленном Несторием, который говорит, что Сын и Слово Божие не воспринял плоти от Святыя Девы, но что Христос есть простой человек, и что Сын Божий и Слово соединился с ним по благоволению, который разделяет Христа и Бога на двух Сынов и на две ипостаси, и Святую Деву называет не Богородицею, но Христородицею, – сих священный собор определил подвергать тем же самым епитимиям будут ли – то епископы, или клирики или миряне, то есть посвященных извергать, а мирян предавать анафеме.

Аристен. Епископ проповедующий другую веру, кроме Никейской лишается епископства, а мирянин – и изгоняется из церкви. Тот, кто кроме веры, составленной святыми отцами, собравшимися в Никее, – предлагает иной нечестивый символ на развращение и на пагубу обращающихся к познанию истины из эллинства, или иудейства, или от какой бы то ни было ереси, если мирянин, должен быть предан анафеме; а если – епископ, или клирик, должен быть лишен епископства и служения в клире.

Вальсамон. После того как состоявшееся об утвержденном святым собором, бывшим в Ефесе, догмате определение прочитано было пред всеми, а равно прочитан же был и святый символ, изложенный на первом соборе, изречено было это правило, и определено, чтобы никто не слагал другой веры; а если кто дерзнет приходящим к познанию истины из эллинов, ил иудеев, или из других еретиков, предлагать иную веру; то, когда это – епископы и клирики, они должны быть извержены, а когда миряне, должны быть преданы анафеме. Тоже самое должно быть и с теми, которые принимают Несториевы мнения и преподают их другим. А поелику один пресвитер, по имени Харисий, принявший нечестивые мнения Нестория, принес какое то изложение Несториевых писаний, и это изложение было осуждено, как нечестивое, то правило определяет, что тем же самым наказаниям подлежат и те, которые мыслят согласно с содержанием сего изложения, или учат сему.

Славянская кормчая. Иже к никейстей вере, иную прилагает, епископ убо чужд епископии: мирский же человек, отвержен.

Толкование. Иже паче веры, яже святии отцы Никейстии, сшедшеся изложиша, еже есть, верую во единого Бога. К сему аще ино сложение зловерно приложит кто, на развращение и на погибель, иже от еллин, или от жидов, или от иныя ереси обращающихся в разум истинный: аще же есть епископ, или причетник, от епископии да будет изгнан, и от сана извержен. Книга правил. Пред сим на Соборе читан Символ Никейский, и поврежденное изложение Символа, представленное Собору Филадельфийским пресвитером Харисием.

Правило 8.

Дело, вопреки постановлениям Церковным, и правилам святых Апостолов, нововводимое, и посягающее на свободу всех, возвестил боголюбезнейший соепископ Ригин, и сущие с ним благоговейнейшие епископы Кипрской области Зинон и Евагрий. Чего ради, понеже общественныя болезни требуют сильнейшаго врачества, яко больший вред приносящие, и наипаче, Если и древняго обыкновения не было, чтобы епископ града Антиохии совершал поставления в Кипре, как письменно и словесно возвестили нам благоговейнейшие мужи, к святому Собору пришедшие; то начальствующие во святых Кипрских Церквах да имеют свободу, без притязания к ним, и без стеснения их, по правилам святых отцов, и по древнему обыкновению, сами собою совершать поставление благоговейнейших епископов. Тоже да соблюдается и в иных областях, и по всюду в епархиях: дабы никто из боголюбезнейших епископов не простирал власти на иную епархию, которая прежде и сначала не была под рукою его, или его предшественников: но Если кто простер, и насильственно какую епархию себе подчинил, да отдаст оную: да не преступаются правила отцов, да не вкрадывается под видом священнодействия надменность власти мирская; и да не утратим по малу, неприметно, той свободы, которую даровал нам кровию Своею Господь наш Исус Христос, освободитель всех человеков. И так святому и вселенскому Собору угодно, чтобы всякая епархия сохраняла в чистоте, и без стеснения, сначала принадлежащие ей права, по обычаю издревле утвердившемуся. Каждый митрополит, для своего удостоверения, может невозбранно взять список с сего постановления. Если же кто предложит постановление противное тому, что ныне определено: угодно всему святому и вселенскому Собору, да будет оно недействительно.

Зонара. Архиерей антиохийской церкви привлекал к себе рукоположения кипрских епископов, может быть, потому, что остров Кипр в древнее время был под властию правителя Антиохии; ибо от правителя Антиохии туда посылался военачальник. Посему некоторые из кипрских епископов пришли на этот собор и изъяснили словесно, а вместе представили и письменную жалобу, что антиохийский епископ, по древнему обычаю, не имел права рукополагать кипрских епископов. Итак, собор, приняв во внимание пришествие, или прибытие сих епископов, определил, чтобы кипрские епископы, без притязания к ним и без стеснения их, имели прежнее право по правилам святых отцев и по древнему обычаю. Ибо тридцать пятое правило святых Апостолов и третье Антиохийского собора повелевают, чтобы епископы не дерзали совершать хиротонии в епархиях, им не подчиненных; а в противном случае, сделанное ими не действительно, а сами они извергаются. И правила шестое и седьмое первого вселенского собора предписывают и архиереям хранить древние обычаи. Следуя этим правилам и досточтимые отцы сего собора определили, чтобы и кипрские епископы сами совершали хиротонию епископов на сем острове, и чтобы тоже было и повсюду, и чтобы никто из епископов не присвоял себе епархию, которая прежде, или издавна и от начала не была под властию его и его предшественников. А если кто, говорят, присвоил себе епархию, не принадлежащую ему, тот должен отдать ее тому, кто потерпел насилие и у кого она отнята, дабы не были преступаемы правила, и дабы архиереи, имея поводом священнодействие и прикрываясь им как каким нибудь покрывалом, не увлекались привходящим в них тщеславием мирской власти, и дабы мы, находясь в рабской зависимости от того, что не имеет права, не были лишены свободы, которую даровал нам Господь, проливший Свою кровь за свободу людей. – Посему святый собор определил, чтобы, по древнему обычаю, сохраняемы были права, принадлежащие каждой епархии, а митрополитам дал дозволение взять списки с сего определения; а если бы, говорит, предложено было постановление, или какое нибудь писание, постановляющее и определяющее другое, а не то, что определено ныне, – таковое должно быть не действительно.

Аристен. Да сохраняются чистыми и без стеснения права, принадлежащие каждой епархии. А кто вводит постановление им противное, таковое постановление ничтожно. Те епископы, которые подчинили своей власти другую епархию, которая прежде и от начала не была им подчинена, или восхитили какое либо преимущество другой епископии, не приобретут для себя чрез это никакого законного права; но оне опять должны быть возвращены тем епископам, кои имеют на них право. Потому что каждой епархии должны принадлежать ея права в чистоте и без стеснения, и не должна вкрадываться, под видом священнодействия, надменность мирской власти. А тот, кто вводит другое постановление, не согласное и противное тому, что здесь определено, – не получить для себя из того никакой пользы.

Вальсамон. До отделения великой Антиохии от римской империи, император посылал в нее правителя, а сей посылал военачальника на остров Кипр, как подчиненный Антиохии. А епископы управлялись и рукополагались сами собою. – Итак, когда тогдашний антиохийский епископ покушался, как видно, – совершать хиротонии в кипрский церквах под тем предлогом, что правитель Антиохии посылает на остров военачальника, епископы кипрские донесли об этом Ефесскому собору. И собор, приняв во внимание их пришествие, или прибытие, определил, чтобы кипрские епископы, по правилам и древнему обычаю, рукополагались сами собою, как это, говорит, должно быть и в прочих областях и епархиях; ибо никакой епископ не может присвоять себе другой епархии, ему издревле не подчиненной, а напротив и те, которые делают что нибудь таковое и которые насильно и самовластно удержали чужую область, должны отдать ее, дабы не были преступаемы правила, и под видом священнодействия, не обнаружились в архиереях надменность мирской власти, или тщеславия. Собор определил и то, чтобы каждый митрополит взял список этого правила для собственной безопасности, и то, чтобы не имело силы другое писанное постановление, или императорское повеление, противное сему правилу, если бы кто предложил таковое. Прочти еще 2-е правило Второго собора, 28-е Четвертого собора, 39-е Шестого собора, и что в них написано; и узнаешь, как подчинены были константинопольскому престолу церкви находящиеся в римской империи за исключением некоторых.

Славянская кормчая. В коейждо области сущу епископу, иже суть под нею, правды да соблюдаются чисто и неподвижно. Аще же уставу сему противно вводить кто, всуе труждается.

Толкование. Елико же епископ от иныя области, отъяша что, и под свои руце взяша, еже не бе исперва под ними, или село, или виноград, или землю, или ино что, еже от иныя епископии восхитиша, ничтоже от того своего да сотворят, ни да удержат, но да возвратят вскоре в епископию, под ним же беша и прежде была: яко чисто и неподвижно блюсти подобает, коеяждо области сущая под нею стяжания: да не буесть мирския власти, изветом святительства влезет в ня. Аще ли устав ин введет кто, повеленным на сем соборе противу глаголя и боряся, ничтоже успеет, но всуе труждается.

Послание того же Святаго Вселенскаго Третьяго Собора к Священному Собору Памфилийскому о Ефстафии, бывшем их митрополите

Понеже Богодухновенное Писание глаголет: с советом все твори; то наипаче получившим жребий священнаго служения, подобает со всякою точностию творить разсмотрение о всем, что делать должно. Ибо с желающими так проводить жизнь свою последует то, что они обретаются в благонадежном положении, и яко попутным ветром несутся, по направлению желаний. Слово сие весьма правдоподобно. Иногда же бывает, что горькая и несносная скорбь, налегши на ум, сильно возмущает оный, уклоняет от стремления к должному, и располагает, аки бы на нечто полезное, взирать на неблагоприятное по существу своему. Нечто такое усмотрели мы приключившееся благоговейнейшему и благочестивейшему епископу Евстафию. Он рукоположен, как засвидетельствовано, по правилам церковным. Быв же некоторым смущен, как сказывает, и подвергшись неожиданным обстоятельствам, потом, по причине излишней недеятельности, утомленный борьбою с обременившими его заботами, и невозмогший отразить нарекания противников своих, не ведаем как, представил письменное отречение от своей епархии. Ибо ему, яко единожды приявшему на себя священноначальственное попечение, подобало удержать оное с духовною крепостью, как бы вооружиться на труды, и охотно переносить пот, обещающий воздаяние. А понеже показал он себя единожды нетщательным, хотя сие произошло с ним более, по недеятельности, ежели по нерадению и лености: то ваше благочестие по необходимости рукоположили благоговейнейшаго и благочестивейшаго брата нашего и соепископа Федора, для управления Церковью: ибо не следовало ей вдовствовать, и без предстятеля быть Спасителеву стаду. И понеже пришел он с слезами, не град и не Церковь оспаривая у вышереченнаго благочестивейшаго епископа Феодора, но прося токмо чести и именования епископскаго: то все мы возсоболезновали о старце сем, и почитая слезы его общими всем нам, поспешили уведать: подвергся ли он законному извержению, или токмо в некоторых неуместных поступках обличаем был некими людьми, помрачившими его добрую славу. И мы уведали, яко ничего таковаго им не соделано, а наипаче в вину ему поставлено отречение от епархии. Чего ради не укоряем и ваше благочестие, должным образом поставившее на его место вышереченнаго благоговейнейшаго епископа Феодора. Но понеже не подобает много порицать недеятельность сего мужа, паче же надлежало помиловать старца, вне града, в котором родился, и вне отеческаго жилища, столь долгое время пребывавшаго; праведно судили мы, и определили: без всякаго прекословия иметь ему имя, и честь епископа, и общение; с тем токмо, что бы он не рукополагал, не занимал церкви, и самовластно не священнодействовал, но разве когда, или пригласит с собою, или, Если случится, позволит ему брат и соепископ, по благорасположению, и любви во Христе. Если же положит о нем какой более благосклонный совет, ныне или по сем: то и сие угодно будет святому Собору.

Зонара. Евстафий, о котором упоминает это послание, был епископом Памфилии. А Памфилия есть епархия Атталии. Итак, названный муж, подвергшись бедствиям, и по малодушию и недеятельности отказавшись от управления епископиею, представил и письменное отречение от епископства. Хотя там на его место рукоположен был другой, но Евстафий со слезами пришел к сему священному собору, и не требовал себе возвращения города, или церкви, не заводил об них спора с рукоположенным после него, но просил имени и чести епископа, то есть, желал называться епископом и иметь честь в престолах и другом подобном, что принадлежит епископу. Итак, священный собор говорит: мы возсоболезновали о старце, признали слезы его общими нам и употребили исследование дабы узнать по правилам ли извержен сей человек, может быть, вследствие обвинений его кем нибудь в каких нибудь неуместных действиях. А когда мы узнали, что ничего такового с ним не было, а что он отрекся от епископства, и посему должен лишиться оного за недеятельность, то признали, что не следует порицать недеятельность сего мужа, то есть неспособность к делам, а рассудили, что лучше должно помиловать старца, долгое время лишенного его отечества и отеческого жилища. Посему мы определили, и признали справедливым, чтобы он имел имя епископства и честь и общение то есть право входить внутрь алтаря, и приобщаться; но чтобы сам не священнодействовал, и не рукополагал, если не будет приглашен от другого епископа к сослужению с ним, или совместному рукоположению, или если не получит поручения от епископа оной области совершать что-либо таковое. И мы, говорит собор, предоставили ему это; а если вы положите о нем какой более благосклонный совет, или ныне, или посем, то есть предоставите ему какие либо большие права, или преимущества; то и это нам будет приятно. Из этого соборного снисхождения некоторые думают выводить заключение, что епископам дано право отрекаться от их церквей, а архиерейство удерживать. А я думаю, что отсюда скорее выходит противное, именно то, что в древности отрекающиеся от епископства лишались всего, что до того времени имели, и после отречения не имели никакого архиерейского права, и не именовались епископами. Ибо, если был обычай, чтобы отрекшийся сохранял архиерейские права, то за чем же именно Евстафий со слезами обратился к священному собору, и просил, чтобы ему называться епископом, и иметь честь епископа, и собор писал об этом к собору Памфилийскому? Итак, из сего послания открывается, что полное отречение архиереев от епископства подлежало осуждению и его не было в то время, ибо в послании говорится, что «утомленный заботами по причине излишней недеятельности, не знаем как, – представил письменное отречение. Ибо ему, яко единожды приявшему на себя священноначальственное попечение, подобало удерживати оное с духовною крепостию, как бы вооружатися на труды, и охотно преносити пот, обещающий воздаяние». Итак, что не было тогда обычая представлять отречения от церквей, – это явствует из написанного собором: «не знаем – как, представил письменное отречение». Ибо только тем, кому дело представляется странным и кто недоумевает, свойственно говорить: не знаем, как случилось то, или это; а если бы дело было обычное, не было бы и недоразумения. Прибавление: «ибо ему, яко единожды приявшему на себя священноначальственное попечение, должно было удерживати оное» и так далее дает понять, что отречение от священноначальственных попечений не дозволено, но скорее запрещено и осуждается. Ибо если только еще сначала призываемые к пастырскому служению народу, в случае неповиновения избирающим их, подлежат отлучению по 36-му правилу святых Апостолов, доколе не примут служения, и по 17-му правилу Антиохийского собора; то каким образом рукоположенные и принявшие предстоятельство над людьми могут быть приняты без опасения, когда отказываются и отрекаются от порученного им божественною благодатию служения? Каким образом таковые не епитимиям будут подлежать, а будут иметь отличие называться епископами и принимать архиерейскую честь? Это антиохийский собор предоставил, как преимущество, рукоположенному в какой нибудь предел, но не принятому тамошним народом, не по собственной вине, но по бесчинию и злонравию народа, как говорится в осмнадцатом правиле сего собора. И буква сказанного послания показывает, что то все было снисхождением к малодушию Евстафия и чрезмерной его скорби. Ибо в послании говорится, что, когда он пришел, и со слезами просил того и другого, все мы возсоболезновали о старце и сочли слезы его общими всем нам; и чрез несколько слов: «но понеже не подобает много порицати недеятельность сего мужа, паче же надлежало помиловати старца» и так далее. Итак, из сего явствует, что отцы собора, тронутые слезами и глубокою старостью сего мужа, и опасаясь, чтобы от чрезмерной печали с ним чего не случилось, оказали то снисхождение, которое оказали, но не поставили этого в закон, и не предписали этому так быть и на будущее время. Ибо они конечно знали правила, и не определили бы противного апостольским правилам и постановлениям прежде них бывших святых отцев, и не дозволили бы желающим и отрекаться, – и архиерейскими преимуществами пользоваться и после отречения. Ибо каким образом могли это седлать те, которые мыслят, что однажды принявший на себя священноначальственное попечение должен удерживать оное с духовною крепостию, и что следует за этим далее? А что все это они сделали, будучи тронуты слезами оного старца, – это открывается и из многих других изречений послания, и из следующих написанных слов: «аще же положите о нем какой более благосклонный совет, то и сие будет угодно святому собору»; они так жалели сего мужа, будучи тронуты его слезами и несчастием, что и других поощряли на милость к нему и призывали к состраданию. Если же принимают сие соборное послание за правило, а не за снисхождение, оказанное этому Евстафию; то почему отрекшимся от своих церквей и от самого архиерейства в том случае, если они опять приходят и плачут, не дают как имени епископства, так и архиерейских прав, и чести? Потому что таковый является однажды отрекшимся от всего, и лишенным всего, как это видно из слов отцев собора: «мы производили исследование, дабы уведати, подвергся ли он законному извержению, или только в некоторых неуместных поступках обличаем был. И мы уведали, яко ничего такового им не соделано, а наипаче в вину Евстафию поставлено отречение». Итак, как если бы он изобличен был в каком либо безместном поступке, точно так же он вследствие отречения является лишенным всех прав епископства, так что кажется собору и изверженным. Но однакоже собор, преклоненный его слезами, определил то, что содержится в послании. Итак, тем, которые принимают послание за правило и постановление, не покажется нисколько странным, что намеревающиеся отречься от управления делами и от самого архиерейства (которые, по их мнению, разделены одно от другого) опять принимают то и другое, и присвояют себе звание епископа, и священнодействие и честь. Следовательно не согласно с мыслию сих досточтимых отцев рассуждают те, которые пользуются этим посланием, как правилом, и думают, что им дается епископам право отрекаться от их церквей, а архиерейство удерживать за собою. Заключающие таким образом противоречат и другому правилу. Ибо собор шести сот тридцати святых отцев, бывший в Халкидоне, в шестом правиле постановил: решительно никого ни во пресвитера, ни во диакона, ниже в какую степень церковного чина, не рукополагати иначе, как с назначением рукополагаемого именно к церкви градской, или сельской, или к мученическому храму, или к монастырю; а о рукополагаемых без точного назначения (собор определил) поставление их почитати недействительным, и нигде не допускати их до служения, к посрамлению поставившего их». Итак, если имеющие меньшую степень без точного назначения, не допускаются до рукоположения, но, хотя бы и были рукоположены, остаются не действующими, и таковое дело казалось столь неуместным, что и рукоположивший считается достойным посрамления; то каким образом имеющий больший, ил скорее самый высший из всех сан сделается епископом без назначения и без имени, будет и называться епископом, и будет удостоен архиерейских прав? Ибо всякой архиерей при рукоположении назначается к какому-либо городу, и именуется епископом оного. Итак, оставивший город, в который был назначен, и отрекшийся священнодействовать в нем и блюсти находящееся в нем стадо Великого Архипастыря, каким образом впредь будет называться епископом, и над кем будет наблюдать? Ибо имя епископа обозначает его дело и деятельность; и тот, кто прекратил деятельность, тем потерял и название. А тот, кто не может называться епископом, может ли принять участие в каком либо праве священства, может ли пользоваться архиерейским преимуществом и честию? Как будет и именоваться иерархам тот, кто не имеет под своею властию клира и не начальствует над посвященными? А кому не принадлежит по истине имя иерархии, тому не принадлежит и деятельность; ибо не участвующий в имени, тем более не должен участвовать в деле. Итак, наконец, никто не должен быть допускаем отрекаться от возложенного на него служения епископства, исключая того, кто сам себя объявляет недостойным священства. А если кто даст доказательства, что отрекающийся совершенно не канонически получил епископство; то отрекающийся, вместе с представлением отречения должен быть лишен всего священнического сана и всякого права, присвоенного архиерейству. Что не должно допускать отречения, это ясно видно и из третьей главы послания святого Кирилла к Домну, где говорится: «но и кроме сего с церковными постановлениями не сообразно, яко некие священнодействователи представляют рукописание отречения» и так далее. Ищи и написанное в десятом правиле святого священномученика Петра, архиепископа александрийского.

Аристен. Евстафий, долженствовавший с твердостию переносить труды епископства (ибо так должен делать и всякий епископ), обратил тыл и малодушно отрекся. Вместо него рукоположен Феодор; а он со слезами и стыдом просит чести епископства. Рукоположенный вместо него неповинен, именно потому, что вместо обвинения имеет отречение его. Сей епископ Евстафий, по недеятельности, и будучи не в состоянии управлять делами церкви, и бороться с приходящими к нему заботами и противостоять им, отрекся от управления делами, и вместо его рукоположен был другой. Потом он пришел на бывший в Ефесе собор и не возвращения епископства себе просил (ибо если бы этого просил, то не был бы и выслушан, так как однажды уже отрекся от него, и на место его рукоположен был другой); но искал епископской чести и общения. И признан был в сем достоинстве без всякого прекословия, так что разрешено ему и именоваться епископом, и иметь честь и кафедру, и священнодействовать только не самовластно, а когда получит позволение от брата и соепископа по благорасположению и любви во Христе. Из сострадания отцы сего собора предложили собору Памфилийскому, к которому принадлежал и Евстафий, положить о нем какой либо более благосклонный совет или ныне, или потом. – Это значило – или принять его в праздную церковь, или иначе как поступить с ним.

Вальсамон. Памфилия есть епархия Атталии. И когда некто Евстафий, который был в ней епископом, отрекся письменно от епископства по причине некоторых беспокойств и деловых обстоятельств, а потом опять просил со слезами иметь только честь и звание епископа, святый собор был этим тронут и, чрез настоящее послание отправленное к собору Памфилийскому, определил, чтобы старец был удостоен милости, и чтобы Феодор, поставленный епископом в Памфилии, опять оставался епископом, а Евстафий, как не изверженный, но по причине недеятельности, отрекшийся, имел, по снисхождению, то чего искал, то есть, имя и честь епископа, и общение, то есть, право приобщатся внутри алтаря; но чтобы не совершал ничего епископского, если не будет на это позволения от местного епископа. Ибо собор не почитал справедливым порицать недеятельность сего мужа, то есть, неспособность его к делам. На основании такого содержания послания некоторые говорят, что архиереям этим посланием дано право отрекаться от престолов церквей, но сохранять архиерейство; ибо, говорят, если бы это не было возможно, то собор не дозволил ба Евстафию иметь имя и честь епископа и, с соизволения местного епископа, священнодействовать. Но это, как я думаю, несправедливо. Ибо что определено отцами, то определено по снисхождению; и не должно определенное по снисхождению для какой нибудь полезной цели приводить в пример и удерживать на будущее время, как правило. Иначе, когда и послание не говорит, что Евстафий отрекся от исполнения епископского служения, и удержал священство (ибо не стал бы и просить получить то, что имел); но говорит лишь о том, что он отрекся от епископства, и когда отцы не определили, что допущенное, по состраданию, в отношении к Евстафию имеет силу и на последующее время, – то на каком основании они разделяют неразделимое и возводят в закон то, чего не содержится в послании? И я думаю, что это снисхождение допущено не без осмотрительности. Ибо когда правила и послание святого Кирилла к Домну определяют, чтобы никто из священников не представлял рукописаний отречения (потому что если, говорят, они достойны служения, должны пребывать в нем, а если недостойны, не должны удаляться чрез отречение, но когда будут осуждены по делам); то как может кто нибудь сказать, что ефесский собор и в особенности председательствовавший на нем великий Кирилл составил определение, противное самому себе и прочим отцам? Но как отречение Евстафия, как кажется, не было твердо, а колебалось в некоторых частях; то святой собор, по снисхождению, склонился к такому определению. А что таково было отречение Евстафия, это открывается и из самого послания, в котором говорится: «не ведаем како Евстафий представил письменное отречение» и как бы представляется странным принятие сего отречения. Ибо если оно было во всем непоколебимо, то Евстафию не дано было бы право ни именоваться епископом, ни священнодействовать, так что данное в настоящем послании снисхождение не есть всеобщее. Это открывается и из написанного отцами, что собору угодно, если бы со стороны местных епископов был и другой какой более благосклонный совет о сем старце. Еще скажи: поелику халкидонский собор определяет, чтобы никто решительно не был рукополагаем без назначения; то епископ, удержавший одно священство, как говорят некоторые, каких священников иерархом будет именоваться, или кого будет учить? Над кем епископствовать? Решительно ни над кем. Посему то одно священство и не может быть удержано и сохранять силу. Ищи еще девятое правило святого Петра, архиепископа александрийского.

Славянская кормчая. Того же собора от послания к сущим, в Памфилии епископом. Сеже девятое правило. Терпети подобает Евстафиеви, в епископии крепко. Себо всякому епископу должно есть, он же плещи дав, неполезно отречется: Феодор же в того место поставлен бысть, он же плачася и моляся, чести прося, неповинен. Поставлеи же в него место, имыи яве того отречение, без греха есть.

Толкование. Сей Евстафий епископ памфилийский, Памфилия же область есть италийская, убог сыи, и не могии церковных вещей правити, и находящего нань попечения строити, и управляти таковых, отречеся церковных вещей правления, рекше оставити епископию писанием, и поставлен бысть в него место ин, именем Феодор. И потом на ефесский собор прииде моляся и кланяяся, не епископию хотящее паки прияти. Аще бо бы и просил епископию паки, не быша его послушали, единою тоя отрекшася, и уже в него место, иному в ней поставлену сущу, но честь епископскую прося имети, и общение: и оправдан бысть в ней, от святого собора без всякого прекословия, якоже и епископом именоватися ему, и честь святительскую и седалище имети, и служити и поставляти пресвитеры, и диаконы, не по своему господству, ни своею волею егда хощет, но егда брат некии епископ повелит ему в своей церкви служити, или поставити кого, по предложению, и любве ради Христовы. Милосердием же сего святаго собора отцы, и сие слово приложиша, к сущему в Памфилии собору, рекше, аще же о нем лучше нечто совершаете, или ныне, или посеем: сеже есть, или в праздну церковь не имущу епископа ввести того, или инако некако дарованием помощи ему.

 

Четвертый Вселенский Собор – Халкидонский

О соборе

Зонара и Вальсамон. Святый четвертый и вселенский собор был во времена царствования Маркиана, когда шестьсот тридцать святых отцев собрались в Халкидоне, против Диоскора, предстоятеля славной Александрии, и Евтихия константинопольского архимандрита, которые, хотя исповедовали Господа нашего Исуса Христа единосущным Отцу, но богохульствовали относительно вочеловечения Его и, избегая разделения Нестория, который вводил двух сынов, впадали в другое противоположное зло. Ибо нечестиво учили, что два естества божеское и человеческое по соединении слились совершенно в единство и сделались одним естеством, так что и Божеству усвояемы были страдания. Сверх того говорили, что и плоть Господь принял не единосущную нам, не из действенных кровей образовавшуюся, но вымышляли, что Он воплотился каким то неизреченным и божественным образом и выдумывали и другое. Сих подверг извержению и анафеме сей святый собор и утвердил догмат, что Господь наш Исус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек в двух естествах нераздельно и неслиянно. Кроме сего он изложил и нижеследующие правила.

Славянская кормчая. Правила Святаго Вселенского Четвертого Собора, иже в Халкидоне. Правил, тридесять.

Святый вселенский четвертый сбор, бысть во времена царя Маркиана, шести сот и тридесятих святых отец собравшихся в Халкидоне, на Диоскора архиепископа, преимеитого александрийского града, и на Евтихия архимандрита Константина града: та бо Господа нашего Исуса Христа, единосущна убо Отцу исповедаста: о вочеловечении же его хулу глаголаста: и бежаста Несториева разделения, два сына глаголющего, и во ино зло от разделения впадоста: ибо двема естествома божеству же и человечеству, по совокуплению убо смеситися, и в едино сотворитися естество, нечестиво проповедаста: им же и к божеству страсти прилагаста: но и плоть не единосущну нам прият Господь глаголаста, ни от девических кровей совокупившуся: но неизреченно некако и божественне воплотитися Ему глаголаста, и иныя многая блядословиста. Сих же святый собор, изверже и проклят, и совершена человека Господа нашего Исуса Христа проповедавше, во двою естеству несмесну и нераздельну. Изложиша же и правила, яже суть написана зде.

Правило 1.

От святых отец, на каждом Соборе, доныне изложенные правила соблюдать признали мы справедливым.  

Зонара. И вселенские соборы, и поместные, бывшие прежде сего святаго собора, изложили правила, из которых одни имеют целью точнейшее определение догматов, другие относятся к церковному устройству и приводят в порядок церкви. Итак, все эти правила святые отцы, собранные на сем соборе, утвердили настоящим правилом и оправдали, то есть, признали и сочли справедливым соблюдать их.

Аристен. Правила святых отцев каждого собора должны быть соблюдаемы.

Вальсамон. Отцы оправдали, то есть, признали справедливым соблюдать те правила, которые изложены были ранее сего Четвертого собора бывшими прежде них святыми отцами. И не говори, почему правило не упомянуло о поместных соборах и вселенских; ибо тем самым, что утверждены правила, составленные святыми отцами на каждом соборе до тогдашнего времени, утверждаются постановления всех соборов.

Славянская кормчая. Святых отец правила, на коемждо соборе изложенные, даже и до ныне, да держатся твердо. Се разумно правило.

Правило 2.

Если который епископ за деньги рукоположение учинит, и непродаемую благодать обратит в продажу, и за деньги поставит епископа, или хорепископа, или пресвитера, или диакона, или инаго коего от числящихся в клире, или произведет за деньги во эконома, или екдика, или парамонария или вообще в какую либо церковную должность, ради гнуснаго прибытка своего: таковый быв обличен, яко на сие покусился, да будет подвержен лишению собственной степени; и поставленный отнюдь да не пользуется купленным рукоположением, или производством, но да будет чужд достоинства, или должности, которые получил за деньги. Если же явится кто и посредствующим в толико гнусном и беззаконном мздоприятии то и сей, Если есть из клира, да будет низвержен со своей степени, Если же мирянин, или монашествующий, да будет предан анафеме.  

Зонара. Существуют различные правила и святых Апостолов, и других соборов, относительно того, чтобы никого не рукополагать за деньги, или по ходатайству властей. А это настоящее правило дает об этом предписания более пространные и различает рукополагаемых и производимых; ибо одни рукополагаются, как, например, епископы, пресвитеры, диаконы и иподиаконы, а другие только запечатлеваются при том и с возложением рук, как, например, чтецы и певцы и подобные сим; а некоторые производятся, как, например, экономы, и екдики и парамонарии. Итак, это правило воспрещает, производство всех сих лиц за деньги и определяет, что те лица, которые будут обличены как продающие (ибо это значит выражение: обращать в продажу) благодать Святого Духа непродаемую, то есть бесценную, продаже не подлежащую по причине ея сверхъестественности и высоты над всем подлежащим цене, подвергаются опасности относительно своей степени, то есть, лишаются оной чрез извержение. Это говорится о тех, которые за деньги рукополагают, или производят вообще кого бы то ни было из состоящих в списке, или чине церковном. А о рукополагаемых, или производимых за деньги, правило предписывает, что они не получают никакой пользы от рукоположения, приобретенного куплею, то есть корыстным способом. Ибо если лицам, причтенным к клиру, священные правила возбраняют брать на откуп чужие имения и с корыстными целями заниматься мирскими делами, как это видно из нижеследующего (3-го) правила и из 16 (19) правила карфагенского собора, в котором говорится: «да не бывают епископы и пресвитеры и диаконы откупателями ради корысти или управителями, и да не приобретают пропитания занятием бесчестным и презрительным», также из слов великого Апостола: никтоже воин бывая обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет (2Тим. 2, 4) и из гражданских законов; то еще более правила требуют, чтобы никто не производил торговли благодатными дарами и не приобретал куплею благодать Святого Духа. За сие таковые лишаются своего достоинства, то есть степени. Это постановляет настоящее правило о производимых; а бывших посредниками при этом и употреблявших старание, чтобы кто нибудь был за деньги рукоположен, или произведен, таковых, если они клирики, – правило повелевает извергать, а если миряне, или монашествующие, предавать анафеме. А 29-е правило святых Апостолов повелевает рукополагаемых за деньги и извергать, и лишать общения, по примеру Симона волхва. А под общением здесь должно разуметь не одно приобщение святых Таин, но и собрание и стояние вместе с верными. Ибо Симон Петром совершенно был отсечен от собрания верных за то, что принес ему деньги, и за оныя просил даровать ему благодать Святаго Духа. Правило подвергает наказанию не только тех, которые рукоположили, или рукоположены за деньги, но и тех, которые покушались это сделать, хотя бы и были уличены прежде, чем успели осуществить это злое намерение.

Аристен. Кто покупает и кто продает рукоположение даже и парамонария, те подвергаются опасности лишиться своих степеней. И посредствующие в сем деле лица, если они клирики, должны быть лишаемы степеней, а если миряне, или монашествующие, – должны быть подвергаемы анафеме. По слову Василия Великого продающий непродаемую благодать Божию хуже духоборца Македония. Итак, и рукополагающий, и рукополагаемый за деньги, должен быть лишен собственной степени, хотя бы был рукоположен в последнюю степень клира. И посредствующие в таких хиротониях, если они клирики, – должны быть лишены своей степени, а если – миряне или монашествующие, – должны быть подвергнуты анафеме.

Вальсамон. Двадцать девятое правило святых Апостолов, и тридцатое и другие строго наказывают как рукополагающих за деньги, так и рукополагаемых. А настоящее правило определяет, чтобы были извергаемы не только таковые, но и те, которые за деньги совершают посвящение, или бывают посвящаемы, и кроме сего, и те, которые за деньги производят, или имеют быть произведены. Ибо епископы, хорепископы, пресвитеры, диаконы и иподиаконы рукополагаются; певцы, чтецы, начальствующие и другие посвящаются; а экономы, хартуларии, парамонарии и другие производятся. Это и обозначается словами настоящего правила: «отнюдь да не пользуется купленным рукоположением, или производством; ибо в имени рукоположения заключается и посвящение так как оно совершается рукою; но не разумеется производство, ибо оно совершается и без посвящения. Это открывается и из следующих слов правила: «но да будет чужд достоинства, или должности, которые получил за деньги». Но не только сих правило подвергает наказанию, как сказано, но и посредствовавших монахов, или мирян предает анафеме. Заметь, что говорится о парамонаре и об экономе; а о хорепископе ищи 13-е правило Неокесарийского собора.

Славянская кормчая. Поставляяи святитель на мзде в причет церковный, горше Македония духоборца. Купуяи и продаяи поставление, даже и до церковного ключаря, своих степеней да отпадут: ходатайствующие же, причетницы убо сана да отпадут: мирстии же человецы, и черноризцы, да будут прокляти.

Толкование. По великому убо Василию, горее есть Македония духоборца, иже непродаемую Божию благодать продает. Того ради убо, аще который епископ поставит кого по мзде, или епископа, или пресвитера, или диакона, или иного некоего вочтеного в причет, и до церковного ключаря (сторожа): сам убо и поставленный от него чужди да будут своего сана. И еще же и ходатайствующии о таковых поставлениих: аще убо суть причетницы, да отпадут своего сана: аще же мирстии человецы, или мниси, да будут прокляти.

Книга правил. Екдик значит заступник. Должность его была ходатайствовать пред начальствами и судами по делам Церковным, за бедных и страждующих от несправедливости.

Парамонарий значит приставник. Должность его была безотлучно находиться при священных местах, для охранения и для удобства приходящих. Из сего сокращено нынешнее имя: пономарь.

Правило 3.

Дошло до святаго Собора, что некоторые из принадлежащих к клиру, ради гнуснаго прибытка, берут на откуп чужия имения, и устрояют мирские дела, о Божием служении небрегут, а по домам мирских людей скитаются, и поручения по имениям приемлют, из сребролюбия. Посему определил святый и великий Собор, чтобы впредь никто, ни епископ, ни клирик, ни монашествующий не брал на откуп имений, и в распоряжение мирскими делами не вступал; разве токмо по законам призван будет к неизбежному попечительству над малолетними, или епископ града поручит кому иметь попечение о церковных делах, или о сиротах, и вдовах безпомощных, и о лицах, которым особенно нужно оказать церковную помощь, ради страха Божия. Если же кто впредь дерзнет преступить сие определение: таковый да будет подвергнут церковному наказанию.

Зонара. Это запрещают и правила святых Апостолов, и правила древних соборов, и гражданские законы; но так делалось и делается. Посему и сей святый собор поспешил воспретить происходящее не по правилу, хотя и он не был в силах исправить то, что предложил. Итак, собор говорит, что некоторые из помещенных в клире берут на откуп чужие имения и устрояют мирские дела. А это устроение мирских дел отвергается и гражданскими законами. Устроять дела значит, когда кто из корысти вступает в чужие хлопоты, или дела, принимая на себя заботы, и мирские беспокойства, или и тяжбы, и из сребролюбия принимает поручения по управлению чужими имуществами. Итак, святый собор определил, чтобы ни епископ, ни клирик, ни монах не делал ничего подобного, исключая того, что может быть только опекуном над несовершеннолетними детьми. Словом «опека» собор указал на малолетних ибо им даются опекуны; а сказав о «несовершеннолетних», собор указал на попечительство; ибо малолетние суть те, которые не достигли еще 14-ти лет, а несовершеннолетние те, которые хотя и перешли этот возраст, но не достигли еще 25-и лет, к каковым приставляются попечители. Но и тогда, когда они призываются по закону к опеке, или попечительству, собор повелевает указанным лицам не самовольно и непременно принимать на себя эти обязанности и не самим по себе вторгаться в такие управления; но тогда епископ города, в котором состоят клириками посвященные лица, или в котором имеют жительство монахи (так как и монахам следующее за сим правило предписывает быть в подчинении епископу города), возложит на них попечение о церковных делах и сиротах и вдовах беспомощных (ибо в Деяниях Апостольских у Евангелиста Луки повествуется, что так поступили Апостолы, рукоположив седмь диаконов, да не призираеми бывают во вседневном служении вдовицы, – 6, 1), или поручит защиту (ради страха Господня, а не для корысти, или славы) таких лиц, которым особенно нужно оказать церковную помощь, каковы ищущие убежища во святой церкви из страха пред сильными людьми, от которых терпят несправедливости, или может быть, и учинившие какой нибудь проступок, но ищущие заступничества церкви, также несправедливо увлекаемые в рабство, и другие подобные, для которых существуют едики. Преступающих эти определения собор повелевает подвергать наказаниям, но видов наказаний не присоединил. Почему? Потому что говорят об этом правила досточтимых Апостолов, именно 6-е и 83-е, которые приемлющих на себя мирские попечения, или тех, которые покусились бы удержать за собою и римское начальство и священническую должность, повелевают извергать; а 81-е из тех же правил определяет не вдаваться посвященным в народное управление и прибавляет: «или убо да будут убеждены сего не творити, или да будут извержены». Таким образом собор умолчал об этих епитимиях, потому что оне уже определены святыми Апостолами. Тоже сделал и карфагенский собор; ибо и он, изложив о сем определение в 16-м (19) правиле, не присоединил епитимии конечно по той же причине. Но и после того как сказанными привалами даны такие определения, это зло оставалось без уврачевания. Посему и Шестой собор в одиннадцатом правиле опять возобновил их; но и таким образом уврачевания сей болезни не последовало. Ибо и доныне это зло бывает, и никто оного не пресекает, ни патриарх, ни царь, ни епископ. В пренебрежении оставляется толикое количество правил, и с лицами, подлежащими в силу этих правил извержению, вместе служат и имеют общение патриархи и епископы.

Аристен. Принимающие на себя попечение о мирских домах подлежат епитимии, разве только закон призовет к неизбежному управлению над несовершеннолетними, или епископ поручит попечение о сиротах и вдовах. Клирики могут быть допускаемы в домах мирских людей до обучения их детей и домочадцев, по десятому правилу Второго никейского собора. Но не должны принимать на себя попечения о делах их, если не хотят подвергнутся епитимии. Управление же над сиротами и вдовами и другими несчастными может быть поручаемо им, равно как и попечение о родственниках их несовершеннолетних, если только призовет их к тому закон по праву родства. А епископам или монахам не дозволяется быть опекунами, или попечителями даже родственников их. Но распорядителями имений, оставляемых кем-либо после смерти для раздачи на помин души, все эти лица могут быть; – и называются в этом случае попечителями и они, по 8-й новелле императора Господина Льва Философа.

Вальсамон. Различные правила воспретили монахам и клирикам принимать на себя попечение о мирских делах, быть устроителями чужих дел и службы. И как эти правила, вероятно, не были соблюдаемы; то святые отцы определили, что делающие что либо таковое подвергаются церковному наказанию. А какое это наказание, об этом мы яснее сказали в 6-м, 81-м и 83-м апостольских правилах; читай эти правила и что написано об них, и еще 13-ю главу 8-го титула настоящего собрания. Ищи также 16 (19) правило карфагенского собора и 10-е правило Седьмого собора. Как настоящее правило определяет, что епископы, клирики и монахи могут принимать на себя опеку над несовершеннолетними, если призываются к тому законами, также попечение о церковных делах и защищение сирот, вдов и других беспомощных лиц, которым нужно оказать церковную помощь, если будут иметь поручение от епископа; а 123-я новелла Юстиниана, помещенная в 3-й книге (Василик), титуле 1-м, главе 12-й говорит: «боголюбезнейшим епископам и монахам ни под каким видом не дозволяем быть опекунами или попечителями какого бы ни было лица; пресвитерам же, диаконам и иподиаконам дозволяем принимать такое служение только тогда, когда они призываются исключительно по праву родства к опеке, или попечительству; то на сем основании иной может сказать, что епископы и монахи ни под каким видом не могут быть опекунами или попечителями, так как это воспрещено им указанною новеллою. А мне кажется, что эта новелла издана с тою целию, чтобы только воспрепятствовать епископам и монахам быть опекунами, или попечителями по собственному побуждению, или когда призываются к тому законами; ибо если по епископскому поручению принимают на себя всякое попечение, то, по содержанию настоящего правила и следующего за ним, не будут подлежать осуждению. А пресвитеры, диаконы и чтецы, согласно настоящему правилу и новелле, могут быть опекунами сирот и попечителями, когда призываются к тому законом, и без епископского поручения. Знай, что опекуны даются малолетним мужеского пола от первого года до 14-го включительно, а женского до 12-го включительно; а попечители несовершеннолетним до 25-го года включительно, будут ли то мужчины или женщины. А церковные дела устроять предоставлено всем им без различия, хотя настоящее правило и говорит, что это бывает по епископскому поручению. Таким образом собрав все это скажи, что, по епископскому поручению, все лица, о которых говорится в сем правиле, могут, не подвергаясь осуждению, устроять не только церковные, но и гражданские дела, при этом и все дела опеки и попечительства; а без епископского поручения епископы и монахи не могут быть опекунами и попечителями даже и тогда, когда призываются к тому законом; клирики же могут быть опекунами и попечителями только тогда, когда призываются к сему законом; всем же вообще не возбраняется управлять церковными делами и без епископского поручения. – Шестьдесят осьмая новелла императора Господина Льва Философа только монахам и клирикам предоставила право быть распорядителями и исполнителями последней воли, и они могут и без епископского поручения исполнять оную, хотя бы это исполнение касалось мирских дел. Пользуясь этою же новеллою, и епископы могут принимать на себя исполнение последней воли; и если их кто спросит, – каким образом они это делают, когда в новелле ничего уполномочивающего делать это не имеют, они представляют правила и законы, которыми определяется, что епископы должны быть посредниками во всех разданиях на помин души. А мне кажется, что это относится только к местным архиереям, а не к исполнителям, назначенным из лиц не принадлежащих к епархии. Итак прочти внимательнее приведенную выше Юстинианову новеллу. А если 86-я новелла тогоже императора Философа тех епископов и клириков, которые ведут защиту дел в судах, или дают поручительство, или сделают что нибудь политическое, определяет отлучать, а если не исправятся, подвергать их и извержению; – то не скажи, что она противоречит приведенным апостольским правилам, но скажи, что она равносильна с ними, так как и по содержанию сих правил таковые извергаются не иначе как если после увещания не перестанут так поступать. Того, что о священных лицах, которые занимаются защитою дел в судах и дают поручительство, писано в 13-й главе 8-го титула настоящего собрания и в толковании на 20-е апостольское правило, достаточно для уяснения и настоящей новеллы.

Славянская кормчая. Иже мирских домов правление приемлюще на ся, запрещение да примут: обаче аще позовет закон, на хранение не дошедших возраста детей, да не отрекутся: или аще епископ повелит сиротам и вдовицам прилежание творити.

Толкование. Сущии в причте церковном, рекше, пресвитери, или диакони, и прочии причетницы, в домы мирских человек учения ради детей и рабов их, да будут прияти, якоже десятое правило повелевает, седьмого вселенского собора, иже в Никеи собрася второе: строения же инех вещей, и правления же об имении, или о селех, в домах мирских властель причетник, такового попечения на ся да не возмет: аще ли же ни, церковных правил запрещение да приимет. Аще же повелит им свой епископ, убогим и сиротам и вдовицам, правление творити, да не отрекутся: такоже и сродников своих дети да хранят, аще несовершени суть возрастом, и родители их умирающе оставляют им пещися ими, аще закон сродства, праведно сих на то позовет. Епископи же и мниси ни своих сродник печальницы быти непрощени суть. Аще же некто при смерти есть, оставит им имение, да по смерти его раздадят нищим за душу его, такового правления строители да бывают. Нарицаютжеся тии и печальницы, якоже шестьдесят осмая заповедь глаголет, царя Леона философа. К сему же ищи правила святых апостол осемьдесят первого, и осемьдесят третьего.

Правило 4.

Истинно и искренне проходящие монашеское житие да удостаиваются приличныя чести. Но поелику некоторые, для вида употребляя одежду монашескую, разстраивают церкви и гражданские дела, по произволу ходя по градам, и даже монастыри сами для себя составлять покушаются: то рассуждено, чтобы никто нигде не созидал, и не основывал монастыря, или молитвеннаго дома, без соизволения епископа града. Монашествующие же, в каждом граде и стране, да будут в подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в житейские дела, и да не приемлют в них участия, оставляя свои монастыри: разве токмо когда будет сие позволено епископом града, по необходимой надобности. Да неприемлется так же в монастырях в монашество никакой раб, без воли господина его. Преступающему же сие наше определение, определили мы быть чуждым общения Церковнаго, да не хулится имя Божие. Впрочем епископу града надлежит иметь о монастырях должное попечение.  

Зонара. Истинно монашествующих и искренно, то есть от чистого сердца, а не притворно, или с примесью каких либо худых расположений проходящих монашескую жизнь святый собор признал достойным чести. А тех, которые употребляют монашескую одежду для вида, то есть для приведения только в обман, чтобы ею обмануть людей, и иметь от них честь воздаваемую облеченным в святую одежду, тех, которые тайно входят в церкви, берутся может быть и учить, или совершать другое что церковное, вмешиваются в городские дела, желая управлять ими, – и таким образом заводят смуты и в церквах и в гражданских обществах, – таковых собор не почитает истинными монахами. Посему собор совершенно не дозволил никому строить монастырь, или молитвенный дом нигде, ни в городе, ни в селе, ни в пустынях и горах без дозволения местного епископа, и монахам повелел быть в подчинении у епископа каждого города, жить в безмолвии в тех местах, которые им назначены, упражняясь в добродетели и не вмешиваясь в дела как церковные, так и гражданские, не оставлять своих монастырей и не принимать участия в управлении делами, кроме того случая когда епископ города поручит кому нибудь из них заведывание делами, по необходимой нужде, признав их может быть способными к такому управлению и не имея других для такого дела. Тоже самое повелевает и собор, собранный во храме святых Апостолов, в первом правиле, и 17-е правило Седьмого Собора. Далее настоящее правило установляет не принимать рабов желающих монашествовать в монастыре иначе как с согласия их господ, «да не хулится имя Христово». Ибо если, без воли господина, чей нибудь раб будет пострижен, это тяжким для себя почтет его господин и будет хульно говорить о святой схиме и монахах; а хула на них перейдет и на само Божество. Будет хулимо имя Божие от неверных и в том случае, когда увидят, что монахи бродят в городах и занимаются гражданскими делами. Но подчинивши монахов и монастыри местным епископам правило присовокупляет: «впрочем епископу града надлежит имети о монастырях должное попечение», – и таким образом одним разом достигает двух целей, то есть чтобы с одной стороны монахи не имели дел и хлопот из за дел происходящих, но чтобы были ни чем не развлекаемы, проводили жизнь безмолвную и заботились только о том, что относится к пользе душевной; с другой стороны чтобы и епископ приобретал отсюда себе душевную пользу и служил к прославлению Бога. Ибо Господь говорит: да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела: и прославят Отца вашего, иже на небесех (Матф. 5, 16). А как церковные деньги называются деньгами бедных и должны быть издерживаемы на нуждающихся, и епископу не дано права издерживать из них на себя ничего, кроме самого необходимого и то – когда не имеет своего, как говорит 41-е правило святых Апостолов и 25-е правило Антиохийского собора; то правило требует, чтобы епископ и монахам, не имеющим имущества и нуждающимся в необходимом подавал потребное для жизни, как бедным.

Аристен. Молитвенный дом, или монастырь не может быть построен без воли епископа. А каждый монашествующий должен подчиняться епископу и не оставлять своего монастыря без позволения от епископа. Раб же может быть монахом только с согласия господина. Без дозволения епископа не должно созидать монастыря, или церкви. Но и все монахи должны быть у него в подчинении и не уходить из монастыря, к которому причислены, разве только получат дозволение от епископа ради другой какой пользы. Раб без ведома господина не должен быть принимаем в монастырь для пострижения в монашество. Преступающий эти определения должен быть лишен общения. Но и епископ со своей стороны должен иметь надлежащее попечение о монастырях.

Вальсамон. Заметь, что дозволяется епископам поручать монахам ведение гражданских дел; а если епископам дано такое право, то тем более оно принадлежит царям. Чисто, то есть истинно, а не лицемерно монашествующих правило предписывает удостаивать чести; но тех, которые монашескую одежду употребляют только для вида и прельщают людей, повелевает наказывать и отсылать в места их пострижения, как производящих смятения в церквах и в гражданских делах. Бродя по площадям, вступаясь в мирские дела, дозволяя себе, может быть и учительство, они именно возмущают, то есть разделяют и смешивают божеское и человеческое, не дозволяя им действовать по их собственной природе, то есть – чтобы мирские дела делались мирянами, а монашеские и церковные – людьми, которые посвятили себя Богу. А как они, говорит правило, по любоначалию покушаются устроять и вновь монастыри, дабы не быть подчиненными епископу, то определено, чтобы никто нигде не имел власти воздвигать монастырь, или молитвенный дом, без дозволения епископа, а все монахи были в подчинении местному епископу, и безотлучно пребывали в том монастыре, в котором приняли пострижение. Присовокупляет правило и то, чтобы они не принимали участия в церковных делах, или житейских, то есть гражданских и управления ими, если только не дозволит сего епископ города по необходимой надобности. Рабов определено не постригать без согласия их господ; а кто нарушит это определение, тому быть без общения. Впрочем, говорит правило, епископ города должен заботится о монастырях. Итак, заметь, что монахи должны безотлучно пребывать и проводить монашескую жизнь там, где они причислены, то есть пострижены; и что с дозволения епископа монахи могут исправлять не только церковные дела, но и житейские, то есть гражданские. Но если епископское дозволение имеет такую силу, то еще большую силу должна иметь царская власть, которая производит и епископов. Ибо по этому, вероятно, и занимался беспрепятственно государственными делами известный митрополит Сиды от лица императора Господина Михаила Дуки; и митрополит неокесарийский писал светские морские законы, и многие архиереи и монахи исполняли подобные же служения царские и народные. Читай так же 1-е правило собора, бывшего во храме святых Апостолов, 17-е Седьмого Собора. А о рабах монашествующих без воли господина ищи 36-ю главу 1-го титула настоящего собрания.

Славянская кормчая. (Ник. 37). Мнихом от обещания не исходити. Молитвенный храм, или монастырь, без ведения епископля не поставляется. Всяк же мних да повинуется епископу, и от монастыря без повеления его да не изыдет. И раб без воли господина своего да не пострижется.

Толкование. Без воли сущего в той области епископа, не подобает монастыря, или церкви создати, но всем мнихом повиноватися епископу, и от монастыря в нем же пострижени быша, инамо не отходити, разве аще повелит им епископ, другим на пользу изыти, да идут. Раб же без ведения господина своего в монастырь да не будет прият на пострижение. Аще же кто преступит повеленая правилом, да будет без общения (причащения). Подобает же епископом подобное промышление монастырем творити.

Правило 5.

О епископах, или клириках, преходящих из града в град, рассуждено, чтобы положенныя святыми отцами правила пребывали во своей силе.  

Зонара. Об этом предмете есть разные правила святых Апостолов, которые и были уже истолкованы; есть и правила различных соборов, которые настоящее правило и предписывают соблюдать. Итак, опять изъяснять это излишне, или и напрасный труд. А кто желает знать, что те правила определяют об этом предмете, пусть ищет их и узнает определенное ими, и когда и как епископ отходит из своего города в другой.

Аристен. Переходящие из города в город пусть посмотрят правила, в которых о них говорится. В тринадцатом правиле Антиохийского собора сказано, чтобы епископ не дерзал переходить из своей епархии в другую и рукополагать кого-либо, без согласия местного епископа, или пользоваться другим каким епископским правом; а если не хочет исполнять определенное правилом; то и сделанное им остается недействительным и сам подлежит наказанию за свое бесчиние, чрез немедленное извержение Святою Троицею (вернее: святым собором, Антиох. 13). Тоже определяет и здесь это правило.

Вальсамон. Содержание этого правила уже разъяснено в разных местах, и напрасно трудиться над тем же самым не должно.

Славянская кормчая. Переходящие из града во град, иже от них правилом повинни суть.

Толкование. Речено есть в третьем надесять правиле, иже во Антиохии собора, яко не дерзнути епископу преити от своея области во иную, и поставити пресвитера или диакона, без воли сущего во области той епископа, или ино что епископское творити правление. Аще бо и сотворит что таково, праздно и не твердо да пребудет, и той месть да примет своего бесчиния, и извержен да будет от своего сана, святою Троицею. Тако бо и зде написанное правило повелевает.

Правило 6.

Решительно никого, ни во пресвитера, ни во диакона, ни в какую степень церковнаго чина, не рукополагать иначе, как с назначением рукополагаемаго именно к церкви градской, или сельской, или к мученическому храму, или к монастырю. О рукополагаемых же без точнаго назначения, святый Собор определил: поставление их почитать недействительным, и нигде не допускать их до служения, к посрамлению поставившаго их.  

Зонара. Сей собор постановил, чтобы ни священники, ни диаконы и никто из причисленных к клиру не был рукополагаем отрешенно (то есть без назначения), так чтобы мог уходить куда хочет и священнодействовать, или совершать какое либо священническое действие; но чтобы каждый рукоположенный был наименован к определенной именно церкви городской или сельской, или к определенному храму, устроенному во имя какого либо мученика, или к монастырю. И как ныне, при рукоположении каждого архиерея рукополагающий говорит, что он производится во епископа такого-то именно города, так в древности и каждый рукополагаемый прямо наименовываем был священником, или диаконом, или клириком именно определенной церкви, хотя ныне это совсем оставлено. О рукоположенных таким образом (то есть вопреки правилу) святый собор определил, что они не получают пользы от рукоположения; ибо он отнял у них действование, так чтобы они не действовали ни одним священническим правом; и это к стыду рукоположившего. Ибо действительно для него стыд, когда у рукоположенного им отнято предоставленное ему от рукоположившего архиерея право действовать, и он считается как нерукоположенный.

Аристен. Рукополагай в мученические, или монастырские храмы, а не отрешенно; иначе рукоположенный будет, как нерукоположенный. Имеющий быть пресвитером, или диаконом, или вообще быть причисленным к церковному чину, не иначе должен быть допущен до рукоположения, как если окажется, что он прежде состоял в какой либо церковной степени в церкви городской или сельской, или в монастыре, и служил в ней. Если же кто, не будучи причислен, и не состоя в церкви ни на какой степени, будет рукоположен во пресвитера, или в диакона, то не будет для него от того пользы, а бывшее над ним рукоположение будет не действительно.

Вальсамон. Как архиереи рукополагаются в такую-то, или такую-то церковь, так предписывает правило и клириков рукополагать именно в такой-то храм, или в такой-то монастырь, а не отрешенно; рукоположение же не так совершенное – недействительно, и тот, кто совершал действие в другом месте, без ведома рукоположившего к посрамлению его, нигде не может действовать. Заметь, что и рукоположенные монахи называются клириками, и подчинены местному епископу и без представительной и увольнительной грамоты епископа не должны священнодействовать в другой области. Прочти также 8-е правило настоящего собора. А как некоторые говорят, что настоящее правило относится только к пресвитерам, диаконам и иподиаконам, а не к чтецам, потому что они не имеют рукоположения, а следовательно и могут переходить из города в город и без епископской представительной и увольнительной грамоты; то мы отвечаем, что и чтецы суть клирики, и имеют руковозложение архиерея, то есть печать чрез посредство руки архиерея; – следовательно правило непременно должно иметь силу и по отношению к ним.

Славянская кормчая. Правило 6. (Никон 63). В церкви и в монастыре, не просто тако поставление бывает. Аще ли же ни, не поставлен тако поставленыи.

Толкование. Хотящего поставитися пресвитером, или диаконом, или в некий причетнический чин внити, инако не прияти на поставление, но в церковь в ней же работает, или во граде, или в селе, или в монастыри. И коего святаго церкви, то прежде да обрекается, и тако да поставляется, в Кииждо степень церковный, и да работает в нем. Аще же некто не сыи в церкви, и ни в коейждо работе церковней, но прост сыи человек, пресвитер, или диакон поставлен будет, пользы не имать, но праздно да будет еже на нем рукоположение, рекше да ничтоже священнического творит.

Правило 7.

Учиненным единожды в клир, и монахам, определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин: иначе дерзнувших на сие, и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрал для Бога, предавать анафеме.

Зонара. Восемьдесят третье правило святых Апостолов излагает постановление о тех, которые, оставаясь в одежде клириков, упражняются в воинском деле и принимают на себя мирские начальства, и повелевает извергать таковых. Там истолковано и то, что значит упражняться в воинских делах. А настоящее правило рассуждает о тех клириках и монахах, которые сняли с себя священное одеяние и облеклись в воинскую одежду, как будто сами были воинами, или в светскую одежду, как будто желали светского достоинства. Таковых правило определило подвергать анафеме, если они не раскаются, не обратятся к той жизни, которую прежде избрали, и не примут опять одежды свойственной этой жизни. Ибо уже не признано было нужным подвергать их извержению, как наказанию, потому что сами они сложили с себя священническое достоинство; почему и признаны достойными большего наказания.

Аристен. Если причтенный к клиру, или монашествовавший будет упорно оставаться в воинской службе, или в светском достоинстве; то он подлежит проклятию. Если монашествующие, или однажды причисленные к клиру, оставив монашескую жизнь или жизнь в клире и переменив одежду, поступят в воинскую службу, или займут мирскую должность, и не раскаются и не возвратятся к тому образу жизни, который прежде избрали ради Бога, должны быть преданы анафеме. Итак, с настоящим правилом согласна и осмая новелла императора господина Льва Философа, которая не дозволяет монашествующим опять одеваться в одежду мирского человека; хотя одиннадцатое постановление, содержащееся в 62-й главе первого титула четвертой книги Василик, противоречит и настоящему правилу, и этой новелле.

Вальсамон. Не думай, что противоречишь 83-му правилу святых Апостолов, в котором говорится, что пресвитеры, или диаконы, упражняющиеся в воинском деле, подвергаются только извержению; но скажи, что там посвященный занимался воинскою службою в священнической одежде; а здесь он сложил священную одежду и воинствовал из желания мирского достоинства; и поэтому-то там и после увещания не обращающийся извергается, а здесь не раскаивающийся предается анафеме. Ибо к извержению он сам себя приговорил, прежде осуждения сложив с себя священную одежду и сделавшись мирянином. А как при изъяснении 83-го Апостольского правила мы сказали, что не тотчас извергается отправляющий мирскую службу, но после увещания; то иной может спросить: должно ли тоже быть соблюдено и в отношении к тому, кто сложил с себя священную одежду и воинствовал, или и прежде увещания он тотчас должен быть подвергнут анафеме? Думаю, что и таковый должен быть предан анафеме, если после увещания не обратится. Так говорить заставляют меня следующие слова правила: «предавать анафеме дерзнувших на сие злое дело и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога». И указанное 83-е Апостольское правило истолковано так потому, что прямо говорит: «извергати упражняющегося в воинском деле и хотящего удержати обое, то есть римское начальство и священническую должность». При сем знай, что 7-я и 8-я новеллы царя господина Льва Философа определяют, чтобы клирики и монахи, которые переменили одежду и сделались мирянами, были облекаемы в прежнюю одежду и против воли их. А как при этом они предаются и анафеме, то по необходимости они уже не должны считаться клириками, или монахами, но на всю жизнь заключаются в монастыри. Я впрочем думаю, что из переменивших таким образом свою одежду, те должны быть подвергнуты наказанию по настоящему правилу, которые вступили в воинскую службу, а не вступившие в воинскую службу – должны быть подвергнуты какому нибудь другому более умеренному наказанию, но и таковые не должны совершать что нибудь священническое. Прочти еще 62-е правило святых Апостолов и толкование на него.

Славянская кормчая. Причетник, или мних, в воинство, или в который сан от своего изступив, проклят.

Толкование. Аще который мниси, или причетницы неции церковнии: мниси убо оставльше монастырь, или причетницы причет, и ризы изменьше, в воинскии чин внидут, или мирскии сан приимут, и не покаются ни обратятся, ни восходят взяти свого образа, его же прежде Бога ради изволиша, да будут прокляти. Подобно же сему правилу повелевает, и осмая заповедь новая, царя Леона Философа, не прощающи мнихом мирского образа на себя паки взимати. Аще и 11-ая заповедь повелевает в 62-й главе лежащи первые грани, четвертых царских книг, и сему правилу ино ведати противится.

Правило 8.

Клирики при богадельнях, монастырях и храмах мученических, да пребывают, по преданию святых отец, под властью епископов каждаго града, и да не исторгаются, по дерзости, из под управления своего епископа. А дерзающие нарушать сие постановление, каким бы то ни было образом, и неподчиняющиеся своему епископу, Если будут клирики: да подлежат наказаниям по правилам; Если же монашествующие, или миряне: да будут отлучены от общения Церковнаго.

Зонара. Божественные правила повелевают всем клирикам, находящимся в церквах и городах, также монахам, живущим в округах этих городов, состоят в подчинении у епископов. Посему и настоящее правило подчинило епископу клириков, состоящих при богадельнях. А богадельни суть домы, назначенные для призрения бедных и попечения о них, то есть домы для призрения престарелых, сиротопитательные и подобные, в которых находят приют и содержание страждущие. Дабы содержимые в сих заведениях не оставались без участия в молитвах, по невозможности для них ходить в собрания бывающие в церквах по причине своей глубокой старости, или по причине телесных повреждений, или болезней, – для сего строители богаделен прилагали попечение об устроении в них самих храмов и об учреждении клириков, дабы они совершали в них песнопение Богу, а лежащие в них без затруднения могли слушать оное. Итак, настоящий собор повелевает, чтобы и эти клирики, равно как и клирики мученических храмов, то есть храмов построенных на гробах мучеников были подчинены местному епископу; а точно так же и клирики монастырей. А именем клириков собор обозначил священные лица живущие в монастырях, потому что в шестом правиле сей же собор определил никого не рукополагать без назначения. Итак, поелику и монахи при рукоположении именуются священниками, или диаконами, и следующими низшими чинами такого-то монастыря, то справедливо все они почитаемы были причтенными к клиру того монастыря, в который они наименованы, и справедливо святые отцы сего собора назвали и их клириками. Итак, всем сим правило повелевает быть в подчинении у епископа и не исторгаться, то есть из под власти его не убегать подобно коню, который сбросил с себя узду, ибо он (епископ) есть правитель. Преступающих настоящее правило если это клирики, собор подверг епитимиям, положенным в правилах, предоставляя род сих епитимий власти и усмотрению епископа; а если монахи, или миряне, собор определил лишать их общения. А каким образом рассуждая о клириках, правило упомянуло о мирянах? Думаю, что мысль отцев была такова: они полагали, что клирики не сами по себе осмеливаются бесстыдно восставать против архиереев, и исторгаться из под власти их, а по влиянию, может быть, каких либо сильных людей, которые своим могуществом внушают им смелость, или лучше дерзость на такое самовольство; и таких-то мирян правило подвергает отлучению.

Аристен. Клирик, служащий в богадельне, или в храме, должен подчиняться власти епископа города, а кто не повинуется ему, тот должен подлежать наказанию. И эти должны подчиняться власти епископа города; а если не хотят быть под его властию по своему самоволию, должны быть подвергнуты указанным в правилах епитимиям.

Вальсамон. Как кажется, некоторые некогда говорили, что только клирики епископии, или митрополии подчинены местному епископу, а монахи, или клирики божественных храмов, находящихся в сиротопитательницах, или в приютах для престарелых, также при церквах мученических, подведомы не епископу, хотя и живут в его области, а строителям монастырей и прочих учреждений. Отвергая это-то не согласное с правилами рассуждение, святые отцы определили, чтобы все они состояли под властию местного епископа, по преданию о том святых отцев. А кто дерзнет нарушить это, то есть захочет не подчинятся епископу, таковые, если они клирики, наказываются епитимиею от епископа по его усмотрению, а если монашествующие, или миряне, лишаются общения, то есть отлучаются. А богадельнями называются все учреждения, определенные для призрения бедных. Итак, что скажут на это в свое оправдание те монахи и клирики, которые ныне утверждают, будто они не подведомы патриарху, или местному епископу, на том основании, что они из свободного монастыря, или церкви, и представляют постановления ктиторских уставов? Конечно, ничего. Ибо если бы какой строитель монастыря, или церкви в своем уставе, или распоряжении и постановил, чтобы монахи, или клирики их не были подчинены местному епископу; то его не послушали бы, потому что он сделал распоряжение противное божественным и священным правилам и написал неосновательное. А о распоряжениях царей относительно созидаемых ими монастырей и церквей ищи 6-е и 17-е правило настоящего собора.

Славянская кормчая. Идеже нищии живут, в таковых жилищах церкви великие поставляти. Сущии в жилищах, идеже живут нищии, или в монастыри, или во инех церквах причетницы, да суть под властию епископа градского. Аще же кто не будет в воли епископа, да познает епитимию.

Толкование. Идеже убози живут, в таковых жилищах церкви великие суть, и причет не мал бывает. Сего ради убо повелевает правило, да и тех церквей причетницы, и монастырстии, и инех церквей, да суть под властию епископа града того. Аще же не покорятся под ним быти, по своему самосильству: аще убо суть причетницы, правильным запрещением, да будут повинни. Аще же мниси, или мирскии человецы, да будут без общения, сиречь, да отлучатся.

Правило 9.

Если который клирик с клириком же имеет судное дело: да не оставляет своего епископа, и да не пребегает к светским судилищам. Но сперва да производит свое дело у своего епископа или, по изволению того же епископа, избранные обеими сторонами да составят суд. А кто вопреки сему поступит: да подлежит наказаниям по правилам. Если же клирик со своим, или со иным епископом имеет судное дело: да судится в областном Соборе. Если же на митрополита области епископ или клирик имеет неудовольствие: да обращается, или к экзарху великия области, или к престолу царствующаго Константинополя, и пред ним да судится.  

Зонара. Это правило хочет, чтобы клирики, имеющие друг с другом дела, то есть обвинения и иски друг на друга, производили их пред своим епископом и не ходили к светским судам; ибо это было бы пренебрежением и обидою для епископа, или по крайней мере, чтобы с ведома епископа, то есть с его дозволения разбираемы были иски, у кого захотят обе стороны, а чтобы не соблюдающие постановление сего правила подвергаемы были епископами их епитимиям по правилам. Это – о клириках, когда они судятся друг с другом. А если клирики жалуются на епископа своего, или другого, и представляют против него обвинение, – в таком случае правило постановляет судиями епископов той области. Ибо они, собравшись вместе, должны слушать дела и постановить приговор. А если епископ, или клирик имеет дело, то есть какое нибудь пререкание и обвинение на митрополита области; в таком случае правило хочет, чтобы судиею дела был экзарх того округа, к которому принадлежат имеющие между собою распрю, или архиепископ Константинополя. Одни говорят, что экзархами округов называются патриархи, а другие, что это митрополиты. Пространнее об этом сказано в 17-м правиле.

Аристен. Если клирики в судебных между собою делах, оставив епископа, обратятся в светские суды, то они должны подвернуться наказанию по правилам. Если клирик имеет дело с епископом, то пусть ожидает собора, а если епископ с митрополитом, пусть требует суда у константинопольского епископа. Клирику, если он имеет что нибудь против клирика, должно судиться не у светских судей, а у своего епископа. А если он, оставив своего епископа, обратится к светским судам, должен быть подвергнут наказанию по правилам. Точно также, если клирик имеет дело против епископа, он должен судиться пред собором своей области. А если епископ, или клирик имеет какое либо дело против митрополита, они должны судиться или у экзарха округа, то есть патриарха, под властию которого состоят митрополиты сих областей, или у патриарха константинопольского. Этого преимущества, то есть чтобы митрополит, состоящий под властию одного патриарха, был судим другим, ни правилами, ни законами не дано ни одному из прочих патриархов, кроме константинопольского.

Вальсамон. Постановив правилом, чтобы все клирики (а под именем клириков разумеются и монахи) были в подчинении местному епископу, святые отцы в настоящем правиле присовокупляют, что клирик не имеет права судиться с другим клириком в светском суде, но должен судиться у своего епископа, или, с ведома епископа, у кого захотят обе стороны, но непременно у лиц имеющих на то право, то есть церковных; ибо может случиться, что епископ не хочет слушать дело по какой либо уважительной причине. Того, кто поступит не согласно с сим, правило подвергает установленным наказаниям. Так должно быть, когда имеют между собою суд клирики одной епархии. А если клирик имеет жалобу против своего епископа, или против другого епископа; обстоятельства дела должны быт рассмотрены у подлежащего митрополита области. А если против митрополита имеет жалобу епископ, или клирик подчиненный сему митрополиту, правило определяет судить это дело или экзарху округа, или патриарху константинопольскому. Итак, мы должны сказать, что если какой клирик желает вести судебное дело против клирика, или против епископа, или против митрополита, он должен, по законам, предъявлять жалобу в том суде, которому подсуден обвиняемый; ибо клирики и монахи должны быть привлекаемы к суду местного епископа, епископ – к суду митрополита, а митрополит – к суду патриарха; и не должно быть дано права, например, клирику епископии Афирской судиться со своим соклириком у митрополита Ираклийского, но он необходимо должен делать так, как выше сказано. А иной спросит: если бы клирик не захотел судиться со своим соклириком у собственного епископа, но стал бы обвинять его пред митрополитом, – теряет ли он свое дело, как он потерял бы оное, если бы привлек своего противника в светский суд? Решение. Не потеряет своего дела, потому что вел оное не в светском суде, но будет подвергнут епитимии по настоящему правилу. Не находи противоречия с сим в 6-й главе 1-го титула 3-й книги Василик, в которой говорится: можно представлять обвинение прямо патриарху и просить, чтобы он своим предписанием назначил судиею кого либо из местных епископов; и если решение этого епископа будет обжаловано, тогда снова будет судить патриарх. Но для разрешения этого противоречия прочти со вниманием настоящее правило, 15-е карфагенского собора, 6-е Второго собора и 1-ю главу 9-го титула настоящего собрания, и что в ней сказано. А о сказанном здесь: «или по изволению того же епископа, избранные обеими сторонами да составят суд», – не подумай, будто это относится к выборному судье (не имеющему законного права судить, ибо этого делает судьею желание сторон и условленная пеня, чего в настоящем правиле не усматривается), – но к судье, который имеет право произносить церковный суд вообще, но только не имеет права суда (не компетентен) по отношению к этим судящимся сторонам. Таким же образом клирик, который без воли местного епископа будет судиться в ненадлежащем судилище, хотя бы оно было и церковное, должен быть подвергнут епитимии по настоящему правилу. Экзарх округа не есть, как мне кажется, митрополит каждой области, но митрополит целого округа. А округ заключает в себе многие области. Это преимущество экзархов ныне не имеет действия; ибо хотя некоторые из митрополитов и называются экзархами, но не имеют у себя в подчинении других митрополитов, состоящих в округах. Итак, вероятно, в те времена были какие нибудь другие экзархи округов, или и эти же, только предоставленные им правилами преимущества перестали уже действовать.

Славянская кормчая. Причетницы между собою распрю имуще, аще оставльше своего епископа, к мирским судиям приступят, по правилом вину да примут. Причетницы же, аще имеют что на епископа, да ожидают собора. Аще же епископи на митрополита, Константина града патриарху да возвестят.

Толкование. Аще причетник, имать нечто на причетника, не подобает ему судиться пред мирскими судиями, но от своего епископа. Аще же оставльше своего епископа к мирскому судищу приступят, по правилом запрещение да приимут. Такоже и причетник, аще имать нечто на своего епископа, да приходит к митрополиту страны тоя: егда в реченое время соберутся к митрополиту всея области его епископи, тогда пред митрополитом на соборе да судятся. аще ли епископ или причетник с митрополитом, имать некую распрю, от патриарха вся тоя земли да судиться, под ним же суть епископи, и митрополити всех областей страны тоя: или от патриарха Константина града судиться. Сия бо власть никомуже от инех патриарх дана бысть, ни от правил, ни от закона еже судити митрополита, под инем патриархом суща, другому патриарху, но токмо Константина града патриарху, сие дано есть.

Правило 10.

Не дозволяется клирику в одно и то же время числиться в церквах двух градов: в той, к которой он начально рукоположен, и в той, к которой перешел, яко большей, из желания суетной славы. Творящих же сие возвращать к собственной их церкви, к которой начально рукоположены, и там токмо им служить. Если же кто от одной церкви в другую преведен: таковый да не имеет никакого участия в принадлежащем прежней церкви, как то в зависящих от нея мученических храмах, или в богадельнях, или в странноприимных домах. А дерзающих, после определения сего великаго и вселенскаго Собора, делать что либо ныне воспрещаемое, святый Собор определил низлагать с их степени.  

Зонара. Настоящее правило никому не дозволяет причисляться в качестве клирика к церквам двух городов. Вероятно бывали такие случаи, что иной был рукоположен в малый город, а из честолюбия стремился быть перемещенным к церкви большего города, может быть из епископии в митрополию, или из митрополии в патриархию. Итак, сих-то собор определил возвращать в ту церковь, к которой были рукоположены. Но этому быть собор повелел после издания сего правила. Если же кто, говорит правило, переведен уже из церкви в церковь, то, оставаясь в церкви, к которой переведен, не должен вступаться в дела церкви, из которой переведен; ибо с тех пор, как оставил ее, он не должен иметь с нею никакого общения и ничего общего у него с нею не должно быть. Тех, которые не соблюдают постановленного, и решаются делать что нибудь запрещенное сим правилом, собор наказывает низложением с их степени, то есть извержением. А 16-я новелла, помещенная в третьем титуле третьей книги Василик, предписывает: в случае кончины клирика в какой либо церкви, не тотчас рукополагать туда другого, но, если в других церквах оказывается большее число клириков против числа назн