Този сайт използва "бисквитки" единствено за да се създаде сесия за ползването му!
С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата на "бисквитки"!   Разбрах
Православни
будители
„Не в силата е Бог, а в правдата!“ (свети Александър Невски); „ору́жием обы́дет тя и́стина Его́“ (Пс.90:4) „и́стиною Твое́ю потреби́ их“ (Пс.53:7). Целта ни е да помогнем за пробуждането на заспалия Български Православен Дух, съхранил българите през робството и подтиснат от лъжеправославното еретическо духовенство, революционерите масони, фашистите, комунистите, либералите, глобалистите и всякакви други партии, разделили народа и слугуващи на юдеите. Един Бог, Една Вяра, един православен цар, единен народ, единна България! Съ нами Богъ!   Верую
Април ∇ 2024 ∇
 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Днес 18 април е 05 април 2024 по църковния календар
Голготски кръст

Великия (Великденски) пост  

Св. мъченици Агатопод дякон и Теодул Солунски. Св. преподобни Марк Атински. Св. преподобни Платон изповедник. Св. преподобна Теодора Солунска. Св. преподобни Пуплий Прочети повече


1945г. умира генерал Сава Савов Прочети повече

Разпечатване на календара
Търсене в сайта: Търсене на дата в календара:
Лесно четене или печат 08.03.2024 г. / 03:02:23 
Вяра
Римокатолиците, протестантите и другите секти не са християни. Мюсюлманите и юдеите не вярват в Бог

знамеМного хора в съвременния свят, които си мислят, че са православни християни, смятат че папските католици, протестантите, монофизитите, несторианите, арменците, коптите, богомилите, дъновистите, мормоните, адвентистите, свидетелите на Йехова и другите секти и ереси, или някои от тях, също са християни. Повечето от тях смятат също, че т. нар. „авраамически религии“, като мюсюлманство и юдаизъм също вярват в Единия Бог.

Тези хора СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ, поради грешните теории и „богословски“ понятия, действия и документи, одобрени от тяхната лъжеправославна икуменическа „официална“ поместна църква.

Тези заблуди се пропагандират както от еретическите им църкви, така и от медиите, образованието, политическите, обществените и религиозните организации, ЗАЩОТО ТЕ ВСИЧКИ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ЖИДОМАСОНИ, КОИТО ПОДГОТВЯТ ОБЩЕСТВАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД, НА ЕДИННА ГЛОБАЛНА РЕЛИГИЯ, ЕДНА ГЛОБАЛНА СВЕТОВНА ДЪРЖАВА, С ЕДНА ВАЛУТА И ЕДИН СВЕТОВЕН ЛИДЕР – АНТИХРИСТА.

Римокатолиците, протестантите, монофизитите и другите секти и ереси ИМАТ ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ НА ДОГМАТИТЕ И КАНОНИТЕ НА ДРЕВНАТА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА. ТОВА ГИ ПРЕВРЪЩА В ХУЛИТЕЛИ НА СВЕТИЯ БОЖИЙ ДУХ, ПРЕДОСТАВИЛ ТЕЗИ ЦЪРКОВНИ ПРАВИЛА, ЗАКОНИ, КАНОНИ И ДОГМАТИ ЧРЕЗ БОГОВДЪХНОВЕНИТЕ СВЕТИ ОТЦИ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ СЪБОРИ НА ДРЕВНАТА ЦЪРКВА.

Част от тези секти и ереси отричат единството и равенството в Светата Троица, принизявайки Божия Син или Светия Дух до твар, заявявайки, че те са сътворени от Бог Отец, не са единосъщни с Него, или че Христос е обикновен боговдъхновен човек, или че Той бил роден като човек, а после Божия Дух влязъл в него, или че Божия Дух го обзел изцяло и Той се лишил от човешката си същност, станал като призрак и фактически не страдал на кръста и други подобни демонични басни.

Други от тези еретици, като римокатолиците и част от протестантите например, отричат думите на Христос, Който ясно е заявил: "Когато дойде Утешителят, Когото ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене" (Иоан.15:26). И: "Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас во веки - Духът на истината" (14:16-17). Въпреки изреченото от Спасителя, западните лъжеверци казват, че Светия Дух изхожда и от Него, все едно заявявайки „НЕ, НЕ ХРИСТЕ, ТИ НЕ ЗНАЕШ, ТИ СИ СЕ ОБЪРКАЛ, НИЕ ЗНАЕМ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ – СВЕТИЯ ДУХ ИЗХОЖДА И ОТ ТЕБ“. Такива еретически мъдрувания, които отричат Свещеното Писание, светите отци на Църквата наричат „плътски ум“, тоест умуване на помрачения от падението човешки разум, което се получава в следствие на контактуването на подсъзнанието (помисъла), а после и на съзнателната мисъл с идеи, внушение от беса. Този контакт е наченат още от Ева и после от Адам в рая и ТОВА Е ДОВЕЛО ДО ОТДЕЛЯНЕТО ИМ ОТ БОГ И ДО ПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ РОД.

Много от протестантските секти и ереси отричат и хулят светите икони, мощите и паметта на светиите и дори разпятието, наричайки ги идоли. С това те отричат вековната традиция и Свещеното Предание на Християнската Църква, от Която са отпаднали, а така също и директно нарушават догматите на Седмия Вселенски свят събор, утвърдил иконопочитането.

Почитането на светите образи и поставянето им на видно място в храма е ЗАПОВЯДАНО ОТ САМИЯ БОГ ОТЕЦ ОЩЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ: „И направи завеса от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон, и по нея направи херувими изкусна работа“ (Изх. 36:35)

„И направи два херувима от злато; изковани ги направи на двата края на очистилището,

единия херувим на единия край, а другия херувим на другия край: направи херувимите да се издават от двата края на очистилището.

И херувимите бяха с разперени крила отгоре, като покриваха с крилата си очистилището, а лицата им бяха едно срещу друго; лицата на херувимите гледаха към очистилището.“ (Изх. 37:7,8,9).

В това отношение подобни на протестантите са и мюсюлманите, юдеите, а в миналото и богомилите. Наглата жидовстваща секта всъщност изобщо не е произлязла от поп Бого(не)мил, нито е българска, а е внесена по нашите земи от арменските павликяни (от които например идва името на днешния град Павликени), които пък са наследници на месопотамското манихейство, основано от Мани (214 – 276 г.), който е бил повлиян от  зороастризма. Още като младеж Мани получил откровение от дух (тоест бяс), когото по-късно нарича Близнака. Този дух го научил на „божествените истини“, които залегнали в основата на манихейската религия. Мани твърди, че е „Утешителят“, обещан в Новия завет, „последният пророк и печатът на пророците“, който завършва поредица от хора, водени от Бог, включително Зороастър, Хермес, Платон, Буда и Иисус Христос. Много подобни събития и понятия както в исляма, където Мохамед също се е виждал и общувал с джинове (духове), говорил с „архангел“, получил и той „божествени истини“ под формата на коран, също уж бил „последният пророк и печатът на пророците“, и всичко това докато водел десетки бойни действия, в които собственоръчно убивал хора, също така спал с много жени, някои от които изнасилил, включително и 9-годишно дете. Не са тогава за учудване безумията в корана, като това, че езическия владетел идолопоклонник Александър Македонски бил „пратеник на Аллах“ (Сура 18), или като директната проповед на насилие и убийства: „191 И ги убивайте там, където ги сварите,.. Такова е възмездието за неверниците. (Сура 2); 56 Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгаряме в огъня. 89 А отметнат ли се, хващайте ги и ги убивайте,.. 91 хващайте и ги убивайте, където ги заварите!  (Сура 4); 33 да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом,.. (Сура 5); 12 Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници! 64 О , Пророче, подбуждай вярващите към сражението! (Сура 8); 5 убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! (Сура 9); И когато вие срещнете неверници, тогава ги обезглавете (Сура 47)“.

Всички знаем как тези инструкции за геноцид са били прилагани в България. Това фактически става с дейната помощ от страна на богомилите, които са се борили с българската държавност, армия, царска власт и православна църква, защото според тях те били „дело на сатана“.

Един основен елемент обединява богомилите, мюсюлманите, юдеите и част от протестантските секти СЪС СТОЯЩИТЕ ЗАД ТЯХ ДЕМОНИ – ТОВА Е НЕНАВИСТ КЪМ КРЪСТА И РАЗПЯТИЕТО. ПРИЧИНАТА ЗА ТАЗИ ОМРАЗА Е, ЧЕ ИМЕННО НА КРЪСТА ХРИСТОС СЛОМЯВА СИЛАТА НА ДЯВОЛА И ПОБЕЖДАВА АДА И СМЪРТТА, ЗАЩОТО ТАМ Е ИЗВЪРШЕНА ИЗКУПИТЕЛНАТА ЖЕРТВА ЗА ГРЕХОВЕТЕ НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО.

Това и другите обединяващи звена правят богомилите първите помюсюлманчени славяни, известни днес като помаци и бошняци.

Мюсюлманите отричат Божествената същност на Иисус, принизявайки го до обикновен човек – пророк. Те отричат и кръстните Му страдания и саможертвата Му за цялото човечество.

Юдеите изобщо хулят Христа отричайки, че е Месия и Син Божий, те стават преки виновници за Неговите страдания и смърт, бидейки синове на Сатаната (Йоан 8:43).

Изобщо исляма, юдаизма, западните „деноминации“ и другите вярвания ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЪВКУПНОСТ ОТ МНОЖЕСТВО СЕКТИ, КОИТО ЧЕСТО ВРАЖДУВАТ ПОМЕЖДУ СИ, НО ТЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО С БЕСОВЕТЕ ВОЮВАТ С ИСТИНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ВЯРА В СВЕТАТА ТРОИЦА И СЪС САМИЯ БОГ.

 Най-ярък пример са изобличенията, които Христос прави на садукейската и фарисейската юдейски секти.

Самия факт, че садукеите отричат фундаментални истини на вярата, като духовния свят, ангелите, бъдещия живот след смъртта на тялото и въпреки това биват приемани от фарисеите в храма в духовно общение, достатъчно ясно говори за падението на тези секти. Общото между тях е била борбата им с Месия, както и общите финансови и политически интереси. Не случайно окончателното решение за саморазправа с Иисус те вземат именно след като Той изгонва търговците от Храма.

  ОСВЕН МНОГОБРОЙНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ ПРОРОЧЕСТВАТА ЗА ИДВАНЕТО НА МЕСИЯТА, КОИТО ЕВРЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ЛИДЕРИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ОТХВЪРЛЯТ И СКРИВАТ ОТ НАРОДА, ТЕ НЕ ПРИЕМАТ И ОЧЕВИДНИТЕ МНОЖЕСТВО ЧУДЕСА, ИЗЦЕЛЕНИЯ И ВЪЗКРЕСЯВАНИЯ НА МЪРТВИ, КОИТО ИИСУС ПРАВИ ПРЕД ТЯХ. ТОВА ТЕ ИЗВЪРШВАТ ЗАРАДИ СВЕТСКИТЕ БЛАГА, БОГАТСТВОТО И ВЛАСТТА, ЗА КОИТО ТЕ ВИЖДАТ ЗАПЛАХА ОТ ОБЕЩАНИЯ И ДОШЪЛ НОВ ИЗРАИЛЕВ ЦАР, НА КОЙТО НАРОДА ВЯРВА!

Избиване на светите четиринадесет хиляди младенци във Витлеем. Фрагмент от миниатюра в минологията на Василий II. Константинопол. 985 г.
Избиване на светите четиринадесет хиляди младенци във Витлеем. Фрагмент от миниатюра в минологията на Василий II. Константинопол. 985 г.

ОТ СЪЩЕСТВЕНА ВАЖНОСТ Е ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ВСЪЩНОСТ УЧЕНИТЕ ИУДЕЙСКИ ЗАКОНОУЧИТЕЛИ, КНИЖНИЦИ И ОЛИГАРСИ ОТ СИНЕДРИОНА СА ЗНАЕЛИ МНОГО ДОБРЕ КОГА ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ ОБЕЩАНИЯ МЕСИЯ. ТЕ ДОБРЕ СА БИЛИ ИЗЧИСЛИЛИ СЕДЕМДЕСЕТТЕ ПО СЕДЕМ ГОДИНИ КАЗАНИ В ПРОРОЧЕСТВОТО НА СВЕТИ ПРОРОК ДАНИИЛ ЗА НЕГО, ВИЖДАЛИ СА И ПРЕД ОЧИТЕ СИ ПРОРОКУВАНАТА СМЯНА НА ДИНАСТИИТЕ ОТ ИУДА КЪМ ИРОД, НО ЗА ДА ЗАПАЗЯТ СВОЯТА ВЛАСТ И ВЛИЯНИЕ НАД НАРОДА СА ТЪРСИЛИ ДА ГО УБИЯТ ОЩЕ ОТ ДЕТСТВОТО МУ И НАКРАЯ УСПЯВАТ ДА ИЗВЪРШАТ СВОЯ САТАНИНСКИ ЗАМИСЪЛ.

Ирод и еврейския синедрион ИЗБИВАТ 14 000 ДЕЦА, НАДЯВАЙКИ СЕ СРЕД ТЯХ ДА Е ПРЕДРЕЧЕНИЯ МЕСИЯ!

image
Плачът на Рахил за избитите Витлеемски младенци. Стенопис от църквата ''Свети Димитър'' в Марков манастир, близо до Скопие, област Македония. Около 1376 года. Манастира е завършен и изографисан от българския герой крал Марко (крали Марко). Той е изобразен от дясната страна на вратата в цял ръст, облечен в кралски одежди. В лявата си ръка държи свитък, на който пише: "Во Христа Бога благоверен аз крал Марко създадох и изографисах този божествен храм".image

ЕТО И ПРОРОЧЕСТВО ОЩЕ ОТ СТАРИЯ ЗАВЕТ НА СВЕТИ ПРОРОК ИЕРЕМИЯ ЗА ИЗБИВАНЕТО НА ТЕЗИ ДЕЦА, :

Тъй казва Господ: глас се чува в Рама, писък и горко ридание: Рахил плаче за децата си и не иска да се утеши за тях, защото ги няма.

(Иеремия 31: 15)

„Рама бил град, разположен на хълм в пределите на Вениаминовото коляно. А някои наричали Витлеем Рахил, защото там била погребана Рахил, съпруга на патриарх Иаков и майка на Вениамин. От нейната гробница и Витлеем получил името Рахил. И така, когато избивали младенците в Рахил, тоест във Витлеем, в град Рама, който отстоял не много далеч от Витлеем, се чували плачът, риданието и силният писък на майките, плачещи за убитите си чеда..." (11.01 по еретическия,     29 декември по църковния календар - Свети четиринадесет хиляди младенци, избити от Ирод във Витлеем)

За това, че еврейските първенци и свещеници са знаели, че Иисус е Месия четем и в ОТКРОВЕНАТА ИЗПОВЕД НА ЕДИН ОТ ТЯХ: „Ние още от начало видяхме, че Той е Божият Син, но помрачени от злоба и завист, не пожелахме открито да признаем Божието величие и без вина Го предадохме на смърт. Но по силата на Своето Божество Той възкръсна в третия ден, като посрами всички нас, които Го ненавиждахме. Ние подкупихме стражите и се опитахме да скрием Неговото възкресение, но не можахме да направим нищо, тъй като славата за това се разпръсна навред.“

28.08 по еретическия, 15 август по православния календар - Успение Богородично

Самите фарисеи, които са се смятали за „ревнители на Закона“ са изобличени ясно от свети Теофилакт Български: „Защото към времето на Христовото пришествие, действително, и иудейските мъдреци се обърнали към езичество, както показва това ереста на фарисеите, ВЯРВАЩИ В СЪДБАТА И ЗВЕЗДОБРОЙСТВОТО.“ Тълкувание на Евангелието от Иоана (Иоан 4:28-30). 2. Стр. 443

Друг свързващ елемент например между юдаизма, протестантството и съвременното несторианство е хулата против Богородица. Докато сатанинските еврейски синове Я обявяват за „блудница“, то техните по-малки събратя от запада са „по-меки“, казвайки, че Тя е „обикновена жена“, като това еретическо хулно мнение те са наследили от древния ересиарх Несторий  ( 451), който наричал Дева Мария „човекородица“ и „Христородица“. Тук те, като богоборци, отново противоречат на Свещеното Писание, което пророкува още в Стария Завет: „Затова Сам Господ ще ви даде личба: ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил.“ (Исаия 7:14).

Нечестиво е и мнението на много от протестантите, за „мъртвите праведници“, което отново ясно се опровергава от самата Библия, която те уж „много добре четат, знаят и спазват“: „Умря сиромахът, и занесоха го Ангелите в лоното Авраамово; умря и богаташът, и го погребаха; и в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му“ (Лука 16:22,23)

„И казваше на Иисуса: спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си! И отговори му Иисус: истина ти казвам, ДНЕС ще бъдеш с Мене в рая.“ (Лука 23:42,43)

Основна характеристика на част от протестантизма, показващ ясно юдействащата му природа е почитането на съботата, което отново ясно е изобличено от апостола: „И тъй, никой да ви не осъжда за ядене, или пиене, или за някой празник или новомесечие, или СЪБОТА: това е СЯНКА на бъдещето, а тялото е Христос." (Колос. 2:16,17)

ХРИСТИЯНИТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРАЗНУВАТ В ДЕНЯ КОГАТО ИИСУС Е БИЛ В ГРОБА! За това деня за празник СТАВА ДЕНЯ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО - СЕДМИЯ ДЕН! Освен празнуването в събота е отменено и обрязването, което е заменено с кръщението. Съботите и обрязването са "СЯНКА на бъдещето", както казва апостола!

Една от основните мерзости, свързваща всички съвременни еретици е „поправката“ на календара, с което езичника „папа“ е целял съвпадане на зимното слънцестоене с Рождество Христово. Този нечестив календар следват и протестантите и новостилните лъжеправославни икуменисти, включително и от Българската „патриаршия“. Освен това всички тези полуеретици полуезичници кичат къщите и църквите си с езически дървени идоли – елхи. Същото правят и лъжеправославните „официални“ Руска, Гръцка, Сръбска, Румънска и т. н. поместни църкви.

Подробно по темите:

Заразна психическа болест

История на борбата с Бога

Полемика с протестант

Източници:

БИБЛИЯ – КНИГИТЕ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ

Манихейството - Catholic Encyclopedia ((en))

Пюек, А. Манихейството. История на религиите. Ред. А. Пенева. Т. V. С., [2001], 111 – 246.

Коран     

Жития на светиите“ – Свети Димитрий Ростовски

   ВИЖТЕ ОЩЕ

ЛЪЖОВНОТО КРЪЩЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА „ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“

Против ереста на новостилието

Отстъплението от вярата наречено "нов стил"

Какво Бог ни е завещал относно Преданието

НАЧАЛОТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО ОТ БОГА

Хронология на отстъплението от Бога

БЕЗЗАКОНИЕТО ПРЕД БОГА НА СЪВРЕМЕННИТЕ СВЕТОВНИ ДЪРЖАВИ И ОБЩЕСТВА

ОТНОСНО СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА

ОТНОСНО ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО

За Петровият пост и въпросите, които поражда

ОТНОСНО КОРЕНА НА ЗЛОТО, НАЧАЛОТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“ И БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА

Ислямската духовна същност на българската „православна“ „църква“

Апостолите на сатана

''СВЯТ'' ЛИ Е РУСКИЯТ ЦАР НИКОЛАЙ II

''Свят'' ли е Серафим Саровски

Лъжесветците на XIX и XX век

ДУХОВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И МАСОНСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА РУСКАТА ЗАДГРАНИЧНА ЦЪРКВА

ДОГМАТИЧЕСКОТО ОТПАДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ''ПРАВОСЛАВНА'' ЦЪРКВА ОТ ПРАВОСЛАВИЕТО

Опит за разкриване дълбочината и многообразието на сатанинските духовни мрежи

История на борбата с Бога

Иудеите против християнството

Изобличение на иудеите от светците и духовниците на Църквата

ТЕАТЪРЪТ НА АНТИХРИСТА

OТНОСНО СТРОЯЩИЯ СЕ В МОМЕНТА ТРЕТИ ЙЕРУСАЛИМСКИ ХРАМ И ДОШЛИЯ АНТИХРИСТ

Кои са хасидите

Ритуалните убийства на управляващите

САТАНИНСКИЯ СВЕТОВЕН ЕЛИТ

Относно магиите, дявола и демоните

ЗАЩО НАЧАЛОТО НА КРАЯ ЗАПОЧВА ОТ УКРАЙНА

ЗАПОЧВА НОВОТО МАСОВО ИУДЕЙСКО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Кой всъщност воюва от двете страни на фронта в Украйна

Коалициите в идващата глобална война

ОКУЛТНАТА СЪЩНОСТ НА СИМВОЛИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ЗАПОЧНАЛИТЕ ВОЙНА И КРИЗА

Есхатология в края на човешката история

ЧУЖДАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА ЗА ИЗТРЕБВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД

Християнството на българите и техните владетели

ИСТОРИЯ НА СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА ИМПЕРИЯ

Вечното Царство

Лично мнение

ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"

Православна ли е демокрацията

Защо гласуването е грях пред Бога

Народе, народе...

Разделеният и завладян днешен български народ

Относно бесовската ''мъдрост'' на този свят

НАУЧНО ОТРЕЧЕНИЯ АТЕИЗЪМ

Заразна психическа болест

Защо се премахва вероучението

Катехизиси - обяснения на вярата от светиите

ПРАВОСЛАВЕН КАТЕХИЗИС

Пътешествие към древната Христова вяра

Християнските имена

Списък на подвижните и неподвижни празници в православната Църква, указания за пости и задушници

Относно старостилния икуменизъм

Свещената борба против антихристовата религия на икуменизма и изчадието му-новостилието

КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО

ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА

КОЙ ПРЕДИЗВИКВА КРИЗАТА И КАК ЩЕ ЗАВЪРШИ ЗАПОЧНАЛОТО

Как да се отнасяме с еретиците, атеистите, иноверците, езичниците, астролозите, масоните, икуменистите и други нечестиви

КРАЯТ НА ЕРЕТИЦИТЕ, НОВОСТИЛЦИТЕ И СТЪЛБОВЕТЕ НА ''ПРАВОСЛАВНИЯ'' ИКУМЕНИЗЪМ

Против лъжовния страх от „осъждане”

Относно отцеругателството и националното предателство

ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ МАСОНСТВОТО

Против юдомасонството

СЪЩНОСТТА И ЦЕЛТА НА ЮДОМАСОНСКАТА ОКУЛТНА САТАНИНСКА РЕЛИГИЯ

Изповедание на вярата

КАК ДА СИ СПАСЯВАМЕ ДУШИТЕ В ТЕЗИ БЕЗБОЖНИ КРАЙНИ ПРЕДАНТИХРИСТОВИ ВРЕМЕНА

Пътят за спасение

ПРОТИВ СИНЕДРИОНА

ЗА ЗАПАЗЕНАТА ДНЕС ЦЪРКВА ХРИСТОВА

КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО

     

 ↑