21 ноември 2017

buditeli.info

Основната цел на “Будители” е да помогне за пробуждане на заспалия Български национален дух. Верую

news menu leftnews menu right
Флаг България На 21 ноември...
 8 ноември по църковния календар Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили (Архангеловден) Прочетете повече за празника ТУК
1897 г. е създаден "Флотски Арсенал" Прочетете повече ТУК
Традиции


Как да се отнасяме с еретиците, атеистите, иноверците, езичниците, астролозите, масоните, икуменистите и други нечестиви ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Brannik   
Петък, 17 Ноември 2017 16:24

От съществена важност е да се знае, че приемането на григорианския

календар от папата еретик представлява целенасочен сатанински акт на възраждане на древната ерес на четиринадесет дневниците, а опорочаването на външната част на тайнството кръщение, чрез заменяне на трикратното потапяне с поливане на част от тялото, е всъщност възприемане на ереста на евномианите.

По същия начин и останалите свои нововъведения и ереси папите ЦЕЛЕНАСОЧЕНО са заимствали от други еретици. Така те са поставили своето паство под множество светоотечески анатеми. Ватикана отдавна е под контрола на вечните гонители на Църквата Христоваюдеите, с техния ръководен орган Синедриона. Не случайно шапчиците на кардиналите са по юдейски образец, а короната на архиравина е точно като папската тиара.

Патриарх Филарет Московски във Фундаменталния си труд „Съборное изложение 1621 года о крещении латынь“, изброява почти всички първоизточници на латинските ереси. ТЕЗИ ДРЕВНИ ЕРЕСИ СА ОСЪДЕНИ ОТ СВЕТИТЕ СЪБОРИ. Това обаче не попречи на лъжеправославната Б“ПЦ“ да извърши престъпление и да ги приеме от латинските нечестивци.

Тези, които говорят за някаква криворазбрана любов и диалог с еретици и кривоверци, нека не забравят думите на Спасителя:

Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;” (Мат. 10:34),

„Който не е с Мене, той е против Мене“ (Мат. 12:30),

„Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.“ (Мат. 6:24)

: върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци(Мат. 8:22),”.

Ето какво още ни е завещал Бог:

Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци,... а в закона на Господа е волята му,...” (Псалом 1:1)

„; но, ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар(Мат. 18:17),”; никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.” (Мат. 7:23), идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели” (Мат. 25:41), Ваш баща е дявола; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си.(Йоан 8:43), „Пазете се от фалшивите пророци,..”, „Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно,...” (Мат. 7:15, 19, 20, 21), „Не давайте светинята на псетата,...” (Мат. 7:6), „И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в геената.” (Мат. 10:28).

Категоричен е и учителят на вселената свети Йоан Златоуст:

Възлюбени, много пъти съм ви говорил за безбожните еретици и сега ви моля да не се обединявате с тях нито в храна, нито в питие, нито в дружба, нито в любов, защото постъпващият така отчуждава себе си от Христовата Църква.” (Свети преп. Иосиф Волоцкий "Слово тринадцатое").

Ясно се изказва и свети Марк "Еретик е не само този, който отстъпва от Православната вяра в големите въпроси, но и онзи, който се отклонява от нея и в малките" (Василий Л. Дентаки, „Атлас на Православието на св. Марк“).

Ето и друг пример, показан ни от наш голям български свети отец: „Поучи ги да се придържат прилежно към истинската вяра, да изпълняват господните заповеди и да следват православните постановления, да избягват от нечестивите ереси и тяхното пустословие според казаното: "Аз ли да не мразя ония, които Тебе мразят, Господи." Да се стичат към съборните църкви и да странят от всеки човек, живеещ безчинно... Да проклинат всички еретици... благочестивият цар беше много радостен и разказваше на всички за добродетелите и деянията на добрия пастир.

Написа му и лично писмо, повеляващо му да изчисти напълно от стадото цялата богомилска ерес. И онези, които се покоряват на догматите на благочестието, усърдно да приема и да присъединява към избраното стадо. Непокорните и упорствуващи в своята нечестива и мерзка ерес, да отпъжда някъде далече от стадото на православните. Като чуха това, пристъпиха и те към съборната църква, сподобиха се да приемат божественото кръщение и оплюха напълно своята ерес. И видимо растеше множеството на православните, а сбирщината на злославните се помрачаваше от безчестие... Когато видя божият архиерей, че последователите на нечестивата и скверна богомилска ерес приеха семето на благочестието, приобщи всички към православното стадо. Тези, които видя обладани от непокорството, чрез различни изгнания и заточения ги отлъчи от благочестивото стадо. Той така украси своя престол и така пасеше своето стадо, та да няма никак мръсотия или

Последно променен на Понеделник, 20 Ноември 2017 13:55
 
Борбата на християнските мъченици с исляма ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Brannik   
Вторник, 03 Октомври 2017 02:46

Св. четиридесет и два мъченици от АморияЕто как светите мъченици са изобличавали мохамеданската вяра и са съхранили за нас спасителното право славене на Бога:

„След известно време нечестивите агаряни, подбуждани от своя княз, започнали опити да обърнат светите затворници в своята агарянска вяра...

Веднъж някои от знатните мъже, дошли при пленниците и им дали милостиня,.. После се обърнали към тях и им казали:

- ... отделете се от тесения път по който ви кара да вървите Сина на Мария и тръгнете по този път, който е широк и тук и в бъдещия век и който ни е даден от великия пророк... Нима на Бог не му достига златото или някакви други вещи?.. Отстъпете от неверието си невежи хора, тъй като е противно на здравия смисъл да се гнусите от даровете Божии, подавани в този и на онзи свят... Приемете учението на нашия пророк; тогава ще се освободите от настоящите бедствия и ще се усладите от Божествените дарове, давани ви още докато сте живи, и обещани ви и след смъртта... Бог видя, че човека, който желае да изпълни тежкия закон на Иисус изнемогва, и изпрати своя пророк Мохамед, за да освободи хората от този труд и от всякакви неудобства, обещавайки след всичките радости на този живот, блаженство и бъдещия свят, учейки, че тези които го послушат могат да се спасят само с вяра, без да вършат добри дела.

Изслушвайки нечестивите речи на агаряните, премъдрите мъже се спогледали и кротко се усмихнали... Обръщайки се към агаряните, те им отговорили:

- Това ли е учението на вашия пророк? Нима вие наистина вярвате, че е праведно и приятно на Бога, когато плътта бива покорявана от всякакви нечисти въжделения и страстни похоти, а нашия разум до толкова се покорява на страстите, че даже мисъл не му идва да се спре от скверните плътски деяния чрез въздържание. Каква е разликата тогава между човек, който живее по този начин и безсловестните животните? Не, мъже, не! Ние не желаем да бъдем такива и няма да отстъпим от добродетелния и чист християнски закон,..

След известно време отново в тъмницата на светиите дошли, подобни на първите, пратени от княза, съблазнители...

Светците им отвърнали:

- Ако вярвахте на пророческите свидетелства, то вие бихте разбрали, че вашите мъдрувания са лъжа. Това, което говорите може ли да бъде потвърдено от Божественото Писание? Никога. А всичко, което няма свидетелства е лъжа...

Господа наш Иисус Христос дойде в света като човек, роден от Пречиста Дева, Който, както и вие признавате, е имал за Себе си свидетелствата на всички древни пророци, предсказали Неговото идване.

Дойде и вашия велик пророк и законодател Мохамед, за когото казвате, че е пратен от Бога, и какво се случи? Не би ли трябвало той да има свидетелствата на двама древни пророка или поне на един, за да ни стане яно, че той действително е пратен от Бог?..

Не казвате ли вие – продължил светията – че пророк Мохамед е последния пророк?

- Да, така е, - отвърнали те.

Тогава свети Васой казал:

- Исая, който и вие изповядвате за пророк Божий, говори в едно свое пророчество: „Ще отсече Господ главата и опашката на Израиля“ (Ис. 9:14). При това сам Исая обяснява своите слова по-нататък, имайки пред вид по „глава“, гледащите на лице, тоест вършещите неправеден съд, а под „опашка“ – пророците. „а пророк-лъжеучител е опашката“ (Ис. 9:15). Не се гневете, мъже, - вашият пророк не е ли „опашката“, като най-последния (по вашите думи) от пророците? И НЕ ВИ ЛИ УЧИ НА БЕЗЗАКОННИ ДЕЛА?..

Не ви ли даде той такъв закон, че да имате много жени и с тях, по време на вашите пости, да прекарвате цели нощи до изгрев слънце в ядене и телесни удоволствия?

Те отговорили:

- Да, това е истина.

Тогава светиите казали:

- Трябва да отговорим и на първия ви въпрос, според който по – добра вяра имат тези, които притежават мъжество и постигат победата при война. Ако вие правите извод за вашата вяра от воинската сила, то спомнете си древната сила на персите, които завоюваха много държави и покориха почти цялата вселена; слаед тях настана господството на гърците, когато Александър Велики победи персите; после Рим завоюва цялата вселена. И какво от това? Нима те са имали истинска вяра защото са били силни на война? Не разбира се! Всички те са били изцяло предадени на идолопоклонство, не знаейки истинския Бог, Творец на всичко. Как вие тогава говорите, че вашата вяра е истинска, само защото (по допущение от Бога за нашите грехове) напоследък ни побеждавате със силата на войската си? Нали и ние християните, истински изповядващи Бога, с Негова помощ също одържаме победи над противниците.

КОГАТО НИЕ ПРОГНЕВИМ ХРИСТА, ГОСПОДА НАШ И НЕ СЕ ПОКАЙВАМЕ, ТОГАВА ТОЙ НИ ИЗПРАЩА НЕЧЕСТИВИ ХОРА, ОТМЪЩАВАЙКИ НИ ЗА ГРЕХОВЕТЕ (това, което става с много християнски народи, включително и с нашия окаян, изпаднал в ереси и безбожие род български – б.р.). Независимо от това, ние наказаните не се отричаме от нашия Владика, но молейки Неговата милост вярваме и имаме надежда, че той ще ни помилва.

ВАШИЯ УЧИТЕЛ, КОЙТО НЯМА ЗА СЕБЕ СИ СВИДЕТЕЛСТВОТО НА СВЕТИТЕ ПРОРОЦИТЕ, И ДАЖЕ Е ОТРЕЧЕН ОТ ТЯХ, НИЕ НИКАК НЕ ПОЧИТАМЕ, НО СЪВЪРШЕННО ОТРИЧАМЕ...

дошъл в тъмницата, изпратен от княза, жесток воевода с въоражени войни и, извеждайки 42 – мата свети мъченици,.. започнал да ги разпитва:

- Колко години вече сте затворени?

- Защо питаш за това, което знаеш – отговорили светиите – Вече седма година се изпълва, откак сме заключени тук.

- Нима за толкова време – казал воеводата – вие не разбрахте, какво човеколюбие ви оказва нашия справедлив княз, който толкава години ви е пощадил, въпреки че можеше отдавна да ви убие...

Светиите отговорили:

- Нашият закон ни заповядва да се молим за враговете ни...

Ние наистина се молим за него на Бога, да му просвети помрачените от неверие духовни очи, за да познае пътя на правдата и благочестно да почита Бога, приемайки истинската вяра (християнска) вместо тази лъжлива, която сега той има...

вие неправилно вярвате в истинския Бог,.. присмивайки му се, твърдите, че Той е Творец и Виновник както за всичко добро, така и за всичко зло, за истината и лъжата, правдата и неправдата, смирението и гордостта, кротостта и гнева, целомъдрието и блудтта, и другите добродетели и противните им пороци... както се отличава мрака от светлината, така и вашето изповедание се различава от истината...

Воеводата им казал:

- Какво твърдите вие тогава, че има друг бог, създател на всяко зло и всеки грях?..

Всетиите отговорили на воевдата:

- ... Ние не твърдим, че има друг бог... казваме ви, че се намерил един от ангелите, който по свое доброволно решение е избрал вредното за себе си, обикнал противното на доброто, и отначало намразил своя Създател Бога, а после и човека. За това му е било позволено да изкушава нашата добра воля – стреми ли се тя към Бога, или се провинява пред Него, научена от искусителя;

ВИЕ СТЕ ЗАБЛУДЕНИ ОТ ТОЗИ АНГЕЛ, И ЗА ТОВА НЕГОВОТО ЛУКАВСТВО ЛЪЖЛИВО ПРИПИСВАТЕ НА СЪВЪРШЕННО БЕЗГРЕШНИЯ И НЕИЗМЕНЕН БОГ.

- Няма значение – възразил воеводата – нашия пророк Мохамед учи, че всесилния Бог е виновник за всяко зло дело, както и за всяко добро.

На това светиите отговорили:

- КАКТО СЕ ВИЖДА, ТОЙ ЛЪЖЛИВО Е ИЗОБРЕТИЛ ДРУГ БОГ, КАКТО НЯКОГА ЕЛИНИТЕ СА ИЗМИСЛИЛИ АГАТОДЕМОНА (бога, виновен както за доброто, така и за злото), И ВИ ЗАСТАВЯ ДА ПОЧИТАТЕ ТОЗИ БОГ, КОЙТО НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ И НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА.

Ние знаем истинския Бог и изповядваме Този, за Който е проповядвано във Ветхия Завет от светите пророци и в Новия от светите Апостоли Христови, Твореца на всяко добро; никакъв друг бог ние не знаем.

Тогава воеводата им казал:

- Не искате ли днес, заедно със справедливия княз, протосимвол, да извършите молитва към Бога съгласно обичаите на нашата вяра?..

На това светиите единодушно отговорили:

- Ние молим Единния Бог, за това, не само вашия княз, но и целия сарацински народ да отстъпи от заблудата на нечестивия Мохамед и да въздаде дължимата чест и поклонение на Единния Бог, проповядван от пророците и от Христовите Апостоли. Ние не можем да оставим светлината и доброволно да преминем към тъмнината.

- Внимавайте какво говорите, за да не се разкайвате после – казал воеводата – тъй като за вашата съпротива няма да избегнете строгите наказания...

ако се съгласите с нас и изповядате пророка Мохамед, то както ви казах, скоро ще видите своите роднини... За богатство и имущество няма да имате грижи,.. милостивия наш княз, така ще ви обогати, че богатството ви ще стигне и за вашите потомци до десето коляно.

На цялата тази воеводска реч светиите, като че с една уста извикали:

- ДА БЪДЕ ПРОКЛЕТ МОХАМЕД И ВСИЧКИ, КОИТО ГО ИЗПОВЯДВАТ ЗА ПРОРОК.

Когато светците произнесли тези слова с ГОЛЯМА СМЕЛОСТ И ДРЪЗНОВЕНИЕ В БОГА, тозчас разгневения воевода заповядъл на въоръжените войни да заловят всеки от затворниците и с вързани назад ръце, като овце да ги поведат към мястото на екзекуция...

Светците, по реда на своите чинове, като че да са поканени на царски пир, един след друг пристъпвали под меча без да показват какъвто и да е страх или малодушие, така че воеводата силно се удивил, виждайки как мъчениците с радост отиват на смърт.“

(19.03 по светския - † 6 март по църковния календар – Свети 42-ма мъченици).

„Мъченик Аврамий се родил във Волжка България и бил възпитан в мохамеданската вяра,.. По Божията воля Аврамий се убедил в лъжливостта на мохамеданското учение и в истинността на християнската вяра и станал истински християнин. Изповядвайки Христовата вяра, той станал омразен за своите сънародници-мюсюлмани... Тогава го затворили в тъмница за дълго, а по-късно, като видели неговата непреклонност, отсекли му първо ръцете, после нозете и накрая - главата.“ (14.04 по светския - † 1 април по църковния календар - Св. свещеномъченик Аврамий Български).

„онзи агарянин, сговори се с други турци, отиде там, хвана я и я отвлече у дома си. И най-напред започна да подмамва светицата с много обещания и клетви, като се стараеше да разколебае волята й и да я обърне към своята вяра. Заричаше й се, че ако тя се потурчи, ще я вземе за своя жена. Сетне започна да я заплашва, че ако не се вслуша в думите му, ще я подложи на големи мъчения... Но Злата... призова в ума си на помощ името Христово и с голямо мъжество и дръзновение отговори: "Аз вярвам в моя Господ Иисус Христос и на Него се покланям...“ Най-напред цели три месеца всеки ден я биеха с тояги, после деряха ремъци от кожата й и ги оставяха да висят пред очите й, та дано се уплаши, като ги гледа. Кръвта подобно на река се лееше от девическото тяло на мъченицата и обагряше земята около нея... Не търпейки да бъдат победени от едно момиче, те толкова се ожесточиха и разяриха, че окачиха Христовата агница на една дива круша и се нахвърлиха върху нея с ножовете си, режейки на късове светото тяло на девицата.

(31.10 по светския - †18 октомври по църковния календар - Св. великомъченица Злата Мъгленска).

„По пътя около Шумен турци разбойници го заловили и като го заплашили, че ще го убият, го заставили да даде обещание, че ще смени своята християнска вяра,с мохамеданска... Пуснат на свобода, той горчиво се разкаял за това изнудено обещание и решил да изкупи греха си, като

Последно променен на Вторник, 03 Октомври 2017 11:31
 
Новите знамена на Православни Будители ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Brannik   
Събота, 02 Септември 2017 08:57

 

† ВИЖТЕ ОЩЕ

 

Последно променен на Понеделник, 04 Септември 2017 23:38
 
Относно някои моменти в "примерна изповед" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Brannik   
Вторник, 29 Август 2017 08:37

Резултат с изображение за свети нил мироточиви

Резултат с изображение за свети йоан златоуст

 

Защо е написано: „Съгреших с посещение и гледане на театър, кино, спортни и други масови светски прояви и събития, слушане на светска музика, слушане на радио, гледане на телевизия, ползване на телефон, летене със самолет.“

Защото светите отци много преди нашето време ни предупреждават: "Искайки да даде лукава мъдрост на страдалците човеци, ще изнамери да говорят един към друг от единия край на земята до другия (телефона– б.ред.) . Тогава те ще летят във въздуха, като птици (самолети– б.ред.) и ще разкъсват морските дълбини, като риби (подводниците– б.ред.). И всичко това ще вършат нещастните човеци, преминавайки живота си в удобства, не знаейки страдалците, че това всичко е измама на антихриста. И толкова ще придвижи въображаемо науката лукавият, тъй че ще измами човеците да не вярват в съществуването на Триединния Бог. Тогава Всеблагият Бог, виждайки гублението на човешкия род ще поиска да съкрати дните, заради избраните, защото сатаната ще поиска да измами „ако е възможно и избраните“.

Тогава внезапно ще дойде Двуострият Меч (Христос), и ще умъртви измамника и неговите последователи."

(Пророчеството на Свети Нил, който се подвизавал,като Аскет в Светата Гора Атонска преди 350 години - Верен препис от книгата „Евангелската градина“ на Светия Манастир „Кръстова планина“ – Кипър).

"- Ще дойде време, когато дяволът ще влезе в една кутия и ще крещи от там. А от кутията ще стърчат рогата му. (Очевидно, става дума за телевизора и радиото. Свети Козма е предсказал тяхнотото аморално и зомбиращо влияние)."

( "Свети свещеномъченик и равноапостолен Козма Етолийски" стр. 96 - 100)

"Нам предстоит трудный подвиг, борьба с невидимыми Силами, брань с духами злобы, война с Началами, со Властями. Не наше дело постоянно смеяться, забавляться и жить весело; это дело лицедеев, зазорных женщин и людей на то предназначенных, тунеядцев, льстецов; не званным на небо, не написанным в горнем граде,.. , которые обрекли себя дьяволу. Это он, он самый изобрел такое искусство, чтобы привлекать к себе воинов Христовых и ослаблять силы их духа. На то и построил он в городах театры и, обучив смехотворов, этою язвою поражает целый город. Чего Павел велел бегать (см. Еф. 5:4) – я разумею пустословие и шутки, – то дьявол убеждает любить; – то дьявол убеждает любить; и что в этом есть самого худшего, то бывает поводом к смеху. Kогда представляющие смешное в театре скажут что-либо богохульное и срамное, тогда многие, будучи еще безумнее их, смеются, забавляются этим; за что надлежало бы побить камнями, тому рукоплещут и за такое удовольствие сами себе готовят огненную пещь.

(Св. Йоан Златоуст за театъра) (в съвремието – киното, филмите, телевизионните забавни предавания-б.ред.)

Защо е писано: "Съгреших с общението и работата си с безбожници, богохулници, езичници, еретици, сектанти, иноверци, богоубийци (юдеи) и други нечестиви"

Защото: "Ваша милост как ви дава сърцето да вършите търговия с евреите. Този, който се сдружава с евреите, купува и продава, какво показва? Показва и казва, че добре са направили евреите, щом са убили пророците и всички проповедници и праведници; добре са правили и правят, че ругаят нашия Христос и Пресветата ни Богородица; добре правят, че ни омърсяват и ни пият кръвта. Тези неща защо ви ги казах, християни мои? Не за да убивате евреите и да ги преследвате, ала да ги оплаквате, че са оставили Бога и са тръгнали с дявола... Достатъчно, братя християни, не мога да ви кажа нищо повече. Казах ви каквото Бог ме просвети."

("Свети свещеномъченик и равноапостолен Козма Етолийски" стр. 96 - 100)

(За съжаление, всички в момента работим за евреите директно или чрез техните посредници юдомасоните. И НАЙ - ТЪЖНОТО Е, ЧЕ С ТРОХИТЕ КОИТО НИ ПОДХВЪРЛЯТ ОТ БОГАТАТА СИ ТРАПЕЗА, НИЕ ПЛАЩАМЕ УБИЙСТВОТО НА СЕБЕ СИ И НА СОБСТВЕНИТЕ И ДЕЦА, КУПУВАЙКИ ОТРОВНИТЕ ИМ ОСКВЕРНЕНИ ХИМИЧЕСКИ ХРАНИ. б.р.)

"Не само неверни еретици, не само блудници и прелюбодеи и други, творящи подобни непотребства, поставя под властта си ЗМЕЯТ, но и онези, които БЕЗРАЗЛИЧНО се отнасят към всички такива и встъпват в общение с тях... „... Защото какво общуване между правда и беззаконие?... Каква прилика между Божия храм и идолите?(2 Кор. 6:14, 16)

(Свети Теодор Студит Добротолюбие, т. 4, с. 444).

„доброто, настроено приятелски към злото, вече не е добро“

(свети Иоан Дамаскин „Точно изложение на православната вяра“ ст.203)

Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте у дома си и не го поздравявайте; защото, който го поздравява, участвува в неговите лоши дела.

(2 Йоан 1:9,10,11)

† ВИЖТЕ ОЩЕ

Последно променен на Вторник, 29 Август 2017 10:15
 
Изповедание на вярата ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Brannik   
Понеделник, 21 Август 2017 00:40

Ще ви представим и изповеданието на Светата православна и спасителна вяра в Христа:

„Приемаме и възлюбваме Светите Седем Вселенски Събора.

Приемаме и изповядваме решенията и анатемите на Светите Отци и цялата съборна дейност на Едната Свята, Съборна и Апостолска Църква на Христа.

Приемаме и изповядваме решенията на Всеправославните Събори в Константинопол през годините 1583, 1587 и 1593 при патриарх Иеремия II – Таранос, 1756 при Кирилл V и 1848 при Антим VI, на които е осъден и анатемосан новият папски (григориански) календар.

Вярваме и изповядваме, че църквата в България, която е наречена със султански ферман „Българска екзархия“ отпада от Едната Свята, Съборна и Апостолска Църква на Христа на 16 септември 1872 година, чрез схизмата на филетизма, която е поставена от Всеправославен Църковен Събор при патриарх Антим VI. Вярваме, че от тогава в Българската Църква няма благодат, свети тайнства, апостолско приемство и законна йерархия.

Вярваме и изповядваме, че Руската православна църква отпада от Едната Свята, Съборна и Апостолска църква на Христа на 3 юни 1923 година чрез разкаянието на патриарх Тихон пред беззакония съд на болшевиките за анатемата, която е произнесъл срещу тях на 19 януари 1918 година, като и до днес пребивава под тази схизма.

Вярваме и изповядваме, че през 1924 година Константинополската патриаршия отпада от Едната Свята, Съборна и Апостолска църква чрез схизмата на новокалендарието – икуменизма.

Изповядваме, че всички останали поместни църкви отпадат от Христа в същата схизма чрез съслужението и общението си с нея.

Вярваме и изповядваме, че Едната Свята, Съборна и Апостолска църква на Христа от 1924 година до днес е Църквата на истинските православни християни в Елада.

Вярваме и изповядваме, че от нея отпадат старостилните икуменисти в Елада чрез схизмата на епископ Хризостом Флорински през 1937 година. Носители на тази схизма в последствие са Хризостом Киусис, Киприан Куцумба, Максим, Каллиник, РПЗЦ, Румънската и Българската „старостилни“ църкви, българския манастир „Благовещение“ с игумен Касиан.

Вярваме и изповядваме, че единственият останал епископ в света след 1937 година е блаженият Архиепископ Матей Карпадакис, който единствен продължава апостолското приемство на Христовата Църква като ръкополага нови епископи през 1948 година.

Вярваме и изповядваме, че в края на май 1995 година от църквата на истинските православни християни отпадат петима митрополити, начело с Григорий, които са нови иконоборци.

Отхвърляме папския календар, станал причина за отпадане на милиони хора от Църквата и явяващ се предтеча на антихриста. Следващите и почитащите новостилния папски календар осъждаме и предаваме на анатема.

Отхвърляме беззаконния античовешки комунизъм, който послужи за разрушаване на православието в Русия и изграждането на антихристова атеистична държава на мястото на богоустановеното православно самодържавие. Почитащите и покланящите се на комунизма осъждаме и предаваме на анатема.

Отхвърляме беззаконното юдомасонство като източник на всяко зло учение, действие и влияние в света. Пребиваващите в масонството, почитащите и покланящите му се осъждаме и предаваме на анатема.

Почитаме и се покланяме на всички свети икони, които са съществували на всички места по вселената и във всички времена в едната свята съборна и апостолска църква на Христа.

Отхвърляме всички, които не почитат и не приемат тези свети икони, и ги предаваме на анатема.

НИЕ ПРЕДАВАМЕ НА АНАТЕМА ВСИЧКИ СТАРИ И НОВИ ЕРЕТИЦИ И СХИЗМАТИЦИ.

АНАТЕМА (ТРИЖДИ).

АМИН.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Последно променен на Сряда, 27 Септември 2017 12:13
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 85

Радио Будители

hoicoi radio

РАЗДЕЛИ И СТАТИИ

ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"

КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО

Отстъплението от вярата наречено "нов стил"

КОЙ КРАДЕ НАШИТЕ ДУШИ?!

ПАТРИОТИЗЪМ

ВЯРА

ДЕЛАТА НА АНТИХРИСТА И ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА

 


 

 

 

е подписан Ньойският диктат Прочетете повече ТУК!
Азбука на православието

 


Добави коментар

 

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:
Остават: 1000 символа

Защитен код
Обнови

Радио Будители

hoicoi radio

ИНТЕРЕСНИ СТАТИИ

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА "БУДИТЕЛИ"

ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД - 2 части

КОЙ КРАДЕ НАШИТЕ ДУШИ?!

ПОСЛЕДНОТО ПИСМО НА БОТЕВ

ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИЗЪМ

ТРЕВОЖНИ МОМЕНТИ В РЕЧТА НА ДОГАН

ЩО Е ТОВА ТУРСКО ПРИСЪСТВИЕ

УМИРА ЕДИН БЪЛГАРСКИ СВЕТЕЦ

ООН иска 5-годишните да учат за мастурбация

УБИЙСТВОТО НА НАЦИИТЕ - 2-ра и 1-ва част

ИСТИНАТА ЗА ФЕРДИНАНД - БЪЛГАРОУБИЕЦА

МЕДИЙНАТА ГАВРА С БЪЛГАРИТЕ И ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ ГЕРОИЗЪМ

БТВ - Нищо общо с реалността

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ И ТЕХНИТЕ МЪЧИТЕЛИ - 1,2 и 3-та част

БЪЛГАРСКАТА КЪРВАВА КОЛЕДА

НАЦИОНАЛИСТИ !!!

Роден е един велик Българин

Свети цар Юстиниан е Българин

Българското Християнство

Свети Паисий днес

История на европейските ни окупатори

СЪЮЗНИЧЕСКИ БОМБАРДИРОВКИ НАД БЪЛГАРИЯ

Българската армия дава основата на съвременните бойни действия

Траките, Троя, Рим и Скандинавските саги

Гудериан: Учех се от генерал Колев

ЕС или новият СССР

ЗАЩО НАШЕТО УЧИЛИЩЕ РАЖДА ИЗРОДИ

ЗЛОВЕЩОТО ИЗКУСТВО НА ВАТИКАНА

Християнсвото след 50 години

БЪЛГАРИЯ

ЕДНА ОТ НАЙ - ЧЕРНИТЕ ДАТИ

9/11 - ГОЛЯМАТА ЛЪЖА

Какво са помаците

10 НОЕМВРИ 1989г.

Българи или пришълци - 1, 2 и 3 част

"Идеалната" смърт

ПРОГРАМА ЗА ИЗТРЕБВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ

ГЕНОЦИДЪТ И ХОЛОКОСТЪТ НАД БЪЛГАРИТЕ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

ВНИМАНИЕ !!! ОТРОВИТЕ С КОИТО НИ ТРОВЯТ !!!

ПОМНИ ВОЙНАТА

Детето в света на телевизията и компютрите

Борбата в Христа в днешното време на отстъпление

БЪЛГАРСКАТА ГОЛГОТА БАТАК

СЪБОР НА СВЕТИ БАТАШКИ МЪЧЕНИЦИ

"Креативен секс за елита" с децата на Европа

ЗА ЛЪЖАТА И ИЛЮЗИЯТА

ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА - Христо Смирненски

България е осъдена на революция

ИЗБРАНИ МОМЕНТИ ОТ ПИСМАТА НА ИГУМЕН НИКОН ВОРОБЬОВ

Заедно срещу извращенията на вавилонската блудница

БЪЛГАРСКА КНЯГИНЯ "ПРЕДТЕЧА НА ХРИСТИЯНСТВОТО" ПО РУСКАТА ЗЕМЯ

ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА

Банките в България ще се взривят

СВЕТИ КНЯЗ ВЛАДИМИР - ВНУКЪТ НА СВЕТИ ЦАР БОРИС I Е ПРОСВЕТИЛ РУСИЯ

В ПАМЕТ НА НАШИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ

† СВЕТИ СЛАВЕН ПРОРОК ИЛИЯ. Илинден

Умира една велика Българска майка

СЪВЕТИ НА АПОСТОЛА КЪМ ЖЕНИТЕ

Почитаме паметта на велик Български духовен водач

Свети Симеон Самоковски

БОЛШЕВИШКИЯТ ГЕНОЦИД НАД ПРАВОСЛАВНИТЕ

ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

БЪЛГАРИНЪТ СПАСИЛ ХРИСТИЯНСКА ЕВРОПА ПО БОЖИЯ ВОЛЯ - СВЕТИ ЦАР ТЕРВЕЛ

БЪЛГАРИНЪТ ОБЕДИНИЛ РУСКИТЕ ЦЪРКВИ

БОГОУБИЙЦИТЕ

МИТЪТ ЗА ИЗБИВАНЕТО НА 52-ТА РОДА

КОЙ ДЪРПА КОНЦИТЕ НА "БЪЛГАРСКАТА" ПОЛИТИКА ?!

Двете бебета и Мама - Съвременна притча

КОЙ Е ЛЕВСКИ?!

Цитати от светите отци за идването на антихриста.

МАРТЕНИЦИТЕ - ЕЗИЧЕСКО СУЕВЕРИЕ ВОДЕЩО ДО МЪКИ ВЪВ ВЕЧНОСТТА.

ЕТО КАК СЕ Е СПАСИЛА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ВЯРА!

Възпитанието в духа на християнството

Еретик и сектант талмудист начело на Украйна

Театър

Коя вяра е изначална?!

УЧИТЕЛЯТ НА ВСЕЛЕНАТА ЗА ЮДЕИТЕ

България срещу юдея

РОБИ

Дяволската музика

Послушанието на жената към мъжа е Господен закон

КАКВО СЛЕДВА СЛЕД СМЪРТТА

ПРАВОСЛАВНИ ЧУДЕСА НА 20-ТИ ВЕК

Пътешествие към древната Христова вяра

За Петровият пост и въпросите, които поражда

БЕЗМЪЛВЕН ВИК

Народе, народе...Най-нови статии:

Най-четени статии:

Обратна връзка

Click on the image to change it

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.