Този сайт използва "бисквитки" единствено за да се създаде сесия за ползването му!
С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата на "бисквитки"!   Разбрах
Православни
будители
Основната цел на “Будители” е да помогне за пробуждане на заспалия Български национален дух.  Верую
На 19 март...

06 март по православния календар - Свв. преподобномъченик Конон и неговия син Конон. Св. преподобни Аркадий. Свв. Четиридесет и два мъченици в Амория Прочети повече

Търсене в сайта: Търсене на дата в календара:
12.09.2013 г. / 20:30:39 
Вяра
26.09 по еретическия, †13 септември по църковния календар - Предпразненство на Въздвижение на Честния Кръст. Св. свещеномъченик Корнилий Стотник епископ. Обновление на храма "Свето Възкресение Господне" в Иерусалим

Житие на светия свещеномъченик Корнилий Стотник

Скоро след страданията на нашия Господ Иисус Христос, след възкресението и възнесението Му на небето, в Кесария Палестинска се заселил един стотник, на име Корнилий, родом от Италия Тракийска. Макар и да пребивавал в тъмнината на неверието, той вече вършел делата на светлината и оставайки елин, бил подобен на християнин. Той не познавал Христа, но несъзнателно Го почитал с делата на милосърдието. Макар да живеел сред развратен свят, той бил добродетелен, както свидетелства за него свети Лука в Деянията:

"Имаше в Кесария един човек, на име Корнилий, стотник от полка, наречен Италийски, мъж благочестив и богобоязлив с целия си дом; той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу" (Деян.10:1).

Бог не презрял добродетелите му, благоволил да го просвети със светлината на вярата и да го доведе до познанието на истината, за да не се покрият добрите му дела с мрака на неверието.

Веднъж, докато се молел в дома си, този богобоязлив мъж видял ангел Божий, който му възвестил, че неговите молитви и милостини са приети от Бога. Ангелът му заповядал да прати в Иопия за Симон, наречен Петър, и да изпълни всичко, което той му каже. Корнилий веднага пратил да повикат Петър.

В това време, в шестия час (по-нашему 12 часа) Петър се качил на покрива на къщата, за да се помоли. Той усетил глад и ето че пред него се явило видение, което му внушавало да не се гнуси да иде при необрязания другоплеменник, защото евреите не влизали в общение с езичници и се гнусели от тях. Видението на Петър било следното. От небето три пъти се спускал съд, сякаш голямо платнище, привързано за четирите краища, и глас му повелявал да заколи и изяде четвероногите, зверовете, влечугите и птиците, които били в него. Петър отказвал и възразявал, че никога не е ял нищо нечисто, но гласът от небето отново му наредил:

- Което Бог е очистил, ти не считай за нечисто.

Това видение било знамение за обръщането на Корнилий и другите езичници. Гладът на апостол Петър знаменувал глада, описан от пророк Амос: "Не глад за хляб, не жажда за вода, а жажда за слушане думите Господни" (Амос 8:11). Такъв глад имало в дома на Корнилий и при всички езичници: както Петър желаел хляба, необходим за тялото, така те желаели хляб за душата. Съдът, привързан за четирите краища, знаменувал Църквата на Христа, утвърждавана във вярата от четиримата евангелисти. Различните нечисти животни, зверове, влечуги и птици, които се намирали в него, означавали езичниците, които по своите низки земни стремежи били подобни на безсловесни твари, обръщащи умствените си очи само към земята, без да познават размислите за небесното и да умеят да търсят по-високото от земното. По яростта си те били зверове, а по вредното за душата нечестие - отровни влечуги; по гордото си високомерие приличали на литнали високо птици. Заповядано било да бъдат заклани и изядени, тоест с острия меч на Божието слово да бъдат умъртвени старите езически животински похоти и зверски нрави, а от очистените в кръщението души и тела да бъде направена "жертва жива, света и благоугодна Богу" (Рим.12:1). Трикратното слизане на съда означавало трикратното потапяне в кръщението. Когато гласът от небето възвестил, че те са очистени от Бога, това значело, че Христос е пролял кръвта Си, умиваща душевната сквернота, не само за израилтяните, но и за езичниците.

...

Докато апостол Петър размишлявал за това видение и пребивавал в недоумение, пратениците от Корнилий спрели пред къщата му и попитали за него. Божият Дух му заповядал без да се двоуми да иде с тях, за да присъедини към Христовата Църква първия езичник.

Когато светият апостол влязъл в къщата, Корнилий, обкръжен от всички свои роднини и приятели, го приел с почести, паднал в нозете му и се поклонил. Тогава апостол Петър го вдигнал и казал:

- Вие знаете, че за иудей е непристойно да влиза при другоплеменник и да има общение с него. Но Бог ми откри, че не бива да се нарича скверен или нечист нито един човек. Затова дойдох при вас без всякакво колебание и сега питам - защо ме повикахте?

Корнилий подробно му разказал за ангелското видение и помолил да го научи как да се спаси. Апостолът започнал да му проповядва за Иисус Христос, че Той бил Бог в плът, живял на земята с хората, учел и ги наставлявал по пътя, водещ в Царството Небесно и сътворил много знамения и чудеса, изцелявайки всяка болест и възкресявайки мъртви със словото Си. После му разказал, че Христос доброволно пострадал и умрял, а след това възкръснал, за да освободи човека от страданията и да го възкреси от смъртта, като му дарува вечен живот, че Той ще съди живи и мъртви, че за Него свидетелстват всички пророци и всеки, който вярва в името Му, ще получи прощение на греховете.

 

 

Докато апостол Петър говорел това, Светият Дух, вселявайки думите му в сърцата на слушащите, ги довел до вярата и Корнилий се кръстил с целия си дом. Той пръв от езичниците повярвал в нашия Господ Иисус Христос и след като приел кръщението, оставил всичко и тръгнал след светия апостол, който го поставил за епископ. Заедно с него и с другите проповедници той посетил много страни и ревностно се трудел, проповядвайки Христа.

...

Когато светите Петър, Тимотей и Корнилий били в град Ефес, те научили, че идолопоклонството е особено силно в Скепсия (град в западната палоазийска провинция Мисия) и започнали да размишляват кой от тях да отиде там с проповед. Те хвърлили жребий и той се паднал на свети Корнилий. Като призовал на помощ Бога, той побързал да иде в града. Там живеел един княз на име Димитрий - философ, който изучил елинската премъдрост, премного ненавиждал християнската вяра и почитал езическите богове и най-вече Аполон и Дий. Като научил за пристигането на свети Корнилий, князът веднага го призовал при себе си и го попитал кой е и защо идва в града.

Светият отговорил:

- Аз съм раб на Живия Бог, дошъл съм тук като пратеник, за да те освободя от дълбокия мрак на неведението, да те изведа към светлината на истината и да просветля душата ти с чистия лъч на познанието. Ако искаш да научиш за моята служба знай, че аз съм стотник. Когато чух, че ти, жена ти и всички жители на твоята област сте изпаднали в голяма заблуда, дойдох да ви избавя от демонското прелъстяване, да ви наставя на истинския път и да ви помиря с Единия Жив Бог, Който е сътворил небето и земята и всичко, което е в тях.

На това Димитрий казал:

- Виждам, че си обременен от старост и те щадя заради преклонните ти лета. Престани да говориш лъжи, пристъпи към нашите богове и им се поклони. Ако откажеш да изпълниш това, ще те предам на тежки мъчения и нито един бог, освен моите богове, няма да те избави от ръцете ми.

- Моят Бог - отговорил свети Корнилий - може не само да ме съхрани цял и невредим от всички злини и да ме избави от човешки ръце, но и да унищожи твоите богове, да разсипе на прах истуканите им, а тебе, който напразно им се надяваш, да доведе до познанието Му! А аз никога не ще се поклоня на бесовете и на бездушните им изображения. Защото е писано: "Боговете, които не са направили небето и земята, ще изчезнат от земята и изпод небесата" (Иер. 10:11). И още: "Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш" (Мат. 4:10). Дошъл съм тук да обърна към покаяние всички, за "да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му" (2Тим. 2:26).

Тогава князът казал:

- Заклех се в боговете си, че не ще те пощадя и ще те подложа на жестоки мъчения, ако не принесеш жертва на боговете.

- На кои богове ми заповядваш да принеса жертва? - попитал свети Корнилий.

- Принеси жертва на Аполон и Дий - отвърнал властникът.

- Покажи ми твоите богове - поискал светият.

Князът се зарадвал и като си мислел, че той иска да им се поклони, го завел в храма на Дий. След тях вървели хора, които искали да видят как свети Корнилий ще се поклони на идолите.

Когато стигнали до храма, всички влезли вътре. Там била и Евантия, жената на княза, и синът му Димитриан, наречен на името на баща си. Щом влезли в идолския храм, Корнилий се обърнал с лице на изток и като преклонил колене, се молел така:

- Боже, Който разтърсваш земята и превръщаш планините в морски бездни! С ръката на Даниил си съкрушил Ваала, умъртвил си змията, затворил си устата на лъвовете и си съхранил невредим Твоя раб. Разруши и сега тези идоли и дай на хората да познаят Твоята силна мишца!

Като се помолил така, светецът излязъл от храма. Заедно с него излязъл и княз Димитрий и всички събрали се тук хора, а Евантия и Димитриан останали вътре.

И ето, внезапно станало земетресение, храмът с идолите се срутил и боговете, на които езичниците се надявали, станали на прах, а жената на княза и синът й били затрупани от падналите стени. Хората се ужасили, когато видели срутването на храма, а князът не разбрал, че жена му и синът му са затрупани.

Денят вече клонял към вечерта, слънцето залязвало и не оставало време свети Корнилий да бъде предаден на мъчения. Князът заповядал да му вържат ръцете и краката и така да го повесят в тъмницата, за да страда цяла нощ. Той искал на сутринта да го предаде на жестоки мъчения и да го убие. Когато светецът бил отведен в тъмницата и там повесен с вързани ръце и нозе, при княза дотичал един от робите му на име Талетон и казал:

- Господине мой! Госпожата и единственият ти син загинаха в храма при земетресението.

Когато чул това, княз Димитрий разкъсал дрехите си и заридал горчиво. В това време при него дошъл главният жрец Варват и казал:

- Чух гласовете на жена ти и сина ти, които сред срутените стени възклицаваха: "Велик е Богът на християните - Той ни опази живи от ужасна смърт чрез Своя раб Корнилий. Молете този свят мъж да ни изведе оттук, за да не загинем. Защото виждаме дивните чудеса на неговия Бог и чуваме гласовете на ангелите, които пеят: "Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение"!

Щом чул това, князът побързал със свитата си към тъмницата при раба Божий и го намерил да ходи, защото ангел Господен го освободил от въжетата. Той паднал в нозете на свети Корнилий и казал:

- Корнилие, велик е твоят Бог, Който опази съпругата ми и сина ми в разрушения храм. Моля те, рабе на Вишния Бог, иди и ги изведи оттам. Заедно с всички мои приближени аз вярвам в Разпнатия Христос, Когото проповядваш.

Свети Корнилий отишъл заедно с него при разрушения идолски храм и като вдигнал очи към небето, произнесъл:

- Господи, Боже на силите, Който "погледне към земята, и тя се тресе" (Пс. 103:32), от Твоето лице падат планините и пресъхват бездните! Господи, чуй молбата на затворените, изведи от развалините Евантия и не обръщай лицето Си от нейния син, но ги освободи заради Твоето име.

Докато се молел, внезапно се разкрило мястото, където между падналите стени се намирала Евантия със сина си, и двамата излезли невредими, възхвалявайки Бога. Всички, които били видели това преславно чудо, възклицавали:

- Велик е християнският Бог!

Димитрий се кръстил заедно с жена си, сина си и целия си дом, а заедно с тях и двеста седемдесет и седем други граждани.

...

Свети Корнилий останал задълго тук, изкоренявайки неверието от сърцата на човеците и сеейки семената на благочестието. Скоро той обърнал към Христа целия град, а един уважаван мъж на име Евномий поставил за презвитер. Когато достигнал дълбоки старини и се приближил смъртният му час, той го предузнал и усърдно се молел, приготвяйки се за пътя към Господа.

Той събрал при себе си всички, които обърнал от езичеството към християнството, и ги поучавал да пребивават във вяра и любов, да се упражняват в добродетелите и да преуспяват в изпълнението на Господните заповеди. Говорел им дълго и накрая чул глас от небето:

- Корнилие! Дойди при Мене, защото те очаква "венецът на правдата" (2Тим. 4:8).

Щом чул това, свети Корнилий веднага започнал да се моли, преклонил колена и казал:

- Господи Боже наш! Ти ме сподоби да опазя вярата, да извърша подвиг и да победя враговете. Благодаря ти за всичко! Но те моля, Господи, от светата Си висота не отвръщай взор от Твоите раби и бъди милостив към тях, утвърди ги във вярата и ги укрепи в подвизите, прати им помощ в изпълнението на Твоите свети заповеди, за да прославят непрестанно пресветото Ти име сега и вовеки веков.

И когато всички казали "амин", той с радост предал духа си в ръцете на Господа, Който го призовавал на небесата.

А княз Димитрий със съпругата си Евантия и сина си Димитриан, презвитер Евномий и останалите вярващи дълго плакали над своя отец и учител. Със запалени свещи и надгробни песнопения погребали тялото му с почести, близо до разрушения храм на Дий. И всеки ден вярващите идвали тук, кадели тамян и се молели, а на гроба му се извършвали много изцеления на болни.

Прошло много лет – и все современники описанных событий отошли ко Господу. Последующим поколениям осталось неизвестным то место, где были погребены мощи святого Корнилия, ибо вокруг его гробницы выросло терние и густой кустарник, и никто не знал о хранившемся там драгоценном сокровище. Однажды случилось быть на том месте епископу города Троады, Силуану; святой Корнилий явился ему ночью во сне и сказал:
– Долгое время я живу здесь, и никто не навестил меня.
Епископ же, пробудившись от сна, удивлялся виденному и недоумевал, кто являлся ему. На следующую ночь святой снова явился ему и сказал:
– Я – сотник Корнилий, мощи же мои лежат в терновнике, растущем около того места, где некогда стоял храм Дия. Ты построй мне церковь близ места, принадлежавшего Димитрию; то место зовется Пандохиум и на нем погребены многие тела верных и святых братий.
Наутро епископ рассказал о видении своему клиру и отправился со всеми к тому терновнику, который в видении ему показал святой. Помолившись, они начали копать землю и скоро нашли ковчег, заключавший в себе мощи святого Корнилия целые и нетленные, от которых исходило необычайное благоухание, и все были очень обрадованы обретением такого великого сокровища. Епископ же оставался в затруднении относительно церкви, которую повелел ему построить святой, ибо у него не было столько денег, сколько требовалось для построения церкви. Однако и в этом деле святой Корнилий не замедлил помочь епископу. На следующую ночь он явился одному благочестивому и очень богатому человеку, по имени Евгению, и повелел ему дать епископу Силуану столько денег, сколько будет нужно для построения церкви. Евгений же сообщил о своем видении епископу и дал ему всё нужное, после чего святой храм был построен и украшен со всяким благолепием. Когда наступило время перенесения честных мощей из терновника в новосозданную церковь, собралось множество верующих с епископом Силуаном и Евгением, имея в руках своих возженные свечи. Едва епископ с клиром начал петь «Трисвятое», как ковчег внезапно поднялся сам собою и несен был невидимыми руками к церкви; из народа же никто не смел прикоснуться к нему. Видя, что ковчег движется сам собою, все удивлялись и ужасались, и едиными устами вопияли:
– Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, являющий нам силы и чудеса Свои чрез раба Своего Корнилия!
Случилось там быть в то время и многим неверующим, которые, видев се чудо, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Когда же все дошли до церкви и вошли в нее, то стали по обе стороны, желая видеть , как пойдет ковчег с мощами и где станет. Он же двигаясь прямо стал близ алтаря, по правую сторону. Епископ хотел поставить его внутри алтаря, но никто не мог подвинуть ковчег с того места, на коем он стал сам. И совершались многие чудеса в то время и впоследствии от святых и чудотворных мощей угодника Божия. По смерти епископа Силуана, его место занял Филосторгий, который убедил одного иконописца, по имени Енкратия, расписать всю церковь священными изображениями и более всего позаботиться о написании иконы самого святого Корнилия. Иконописец же, начав писать икону святого Корнилия, никак не мог изобразить лица его и несколько раз смывал всё, что писал на иконе, чувствуя, что ему не удается написать лик святого вполне благолепно. Енкратий вышел из себя, – произнесши хульные слова против святого, оставил его икону и, намереваясь написать что-нибудь другое на церковной стене, поднялся на лестницу, но поскользнувшись упал вниз и так расшибся, что лежал как мертвый. Бывшие в церкви взяли его, снесли в дом и положили на одре едва живого и неспособного вымолвить даже одно слово. Вокруг его рта видны были черви, из коих одни вползали, другие выползали из его уст. Это было наказанием ему за то, что он осмелился произнести своими устами хульные слова против святого. Однако как Сам Господь, так и святые рабы Его гневаются не до конца и не вечно негодуют. Ибо наутро тот, кто вывел живыми жену и сына Димитрия из разрушившихся стен, явился и Енкратию и, взяв его за руку поднял его с одра как бы от сна, и стал невидим. Енкратий же, почувствовав себя здоровым, поспешил в церковь святого и, припавши к честному ковчегу, в котором почивали целебные мощи Корнилия, с плачем просил прощения за свой проступок и благодарил святого за то, что тот помиловал его и исцелил от болезни, когда он уже был близок к смерти. Двойную пользу получил тот иконописец от явления святого: он исцелился от болезни и узнал, каков был лик святого. После сего он изобразил на иконе святого Корнилия так, как видел его в явлении, и прославлял Христа Бога, со Отцом и Святым Духом славимого во веки. Аминь.


Храм Гроб Господен в Йерусалим

Гробът Господен е пещера в Гетсимания, в която Въплътеният Бог и наш Господ Иисус Христос завършил земния си път, бил погребан и възкръснал. Гробът Господен е светиня, на която от най-древни времена се стичат множество богомолци-поклонници от християнския свят.

На това място светите равноапостоли император Константин Велики и царица Елена издигнали през 335 г. храм. По-късно той неколкократо бил разрушаван, опожаряван, възстановяван и разширяван. През 1810 г. храмът бил отново построен - в този вид, в който съществува и до днес. Църквата празнува ежегодно възобновяването на храма на 26.09 (13 септември по православния календар).


Всяка година на Велика Събота в него се случва чудото на слизането на Благодатния огън, който без да изгаря и без да излъчва топлина, запалва свещите на хилядите поклонници.

Слово на обновление иерусалимского храма Воскресения Христова


В настоящий день мы празднуем Обновление преславного и превеликого храма в Иерусалиме, – не того, который воздвиг царь Соломон на горе Мориа, но того, который пречудно устроил благочестивый царь Константин с достохвальною матерью своею Еленою на горе Голгофе, очистив и обновив святое место, оскверненное языческим нечестием.
После вольных страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа, Его воскресения и вознесения на небо, то святое место, где совершилось наше спасение, было поругаемо и оскверняемо врагами Христовыми. Особенно же осквернил все святые места бесовскими идолами и жертвами нечестивый царь римский Адриан. Воздвигнув на месте Иерусалима, разоренного Титом, город, он повелел засыпать гроб Господень землею и множеством камней, а на той горе, где Господь был распят, построил храм языческой богине распутства Венере и поставил ее идола, а над гробом Господним поставил идола бога Дия (Юпитера). Итак, где Агнец Божий принес Себя в жертву Богу Отцу за грехи наши, там приносились нечистые жертвы бесам и совершались всяческие непотребства. Равно и в Вифлееме, где Пречистый родился из утробы Пречистой Девы, нечестивый царь поставил идола Адониса, так что и сие святое место осквернялось срамными делами, а там, где был храм Соломона, выстроил идольское капище. Самый город он назвал в честь свою Елиею, – ибо носил имя: Елий-Адриан, – и повелел, чтобы никто не смел называть его Иерусалимом. Сделал же он всё сие из желания истребить с земли самую память об имени Иисуса Христа. Он переименовал город, в котором Иисусом Христом совершено было множество чудес, и устроил бесовские жилища на местах Его рождения, распятия и погребения, именно с той целью, чтобы последующий род человеческий совершенно забыл Христа и более никогда не воспоминал тех мест, на которых жил и учил Господь. Однако же сам Адриан погиб, а святое место Царь славы вновь прославил.
Господь, просветив светом святой веры царя Константина и матерь его ЕленуИерусалим, – на том месте, где разоренная храмина тела Христова создана была в три дня (см. Иоан.2:19, 21; Мф.26:16, 27:40; Мрк.14:58, 15:29), создать прекрасный храм Божий и все святые места очистить от скверн бесовских и освятить. Для сего благочестивый царь послал матерь свою со множеством золота в Иерусалим и написал святейшему патриарху Макарию, чтобы тот приложил всё свое старание об устроении церкви. Святая Елена, по прибытии в Иерусалим, разорила в нем все капища, уничтожила идолов и весь город очистила от языческих скверн и освятила. Отыскала она честный крест Господень и гроб, разметавши землю и каменья, которыми он был засыпан, и соорудила в той местности церковь столь большую, что одним зданием ее ограждены были и место распятия, и место погребения Христова, ибо они находились недалеко одно от другого, как замечает евангелист Иоанн: «На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко»(Иоан.19:41-42). И так одною церковью окружила она и Голгофу, и гроб Господень. Церковь эта названа «Мартирион», т.е. свидетельство, – свидетельство именно воскресения Христова, так как на том месте Христос умер и воскрес. Святая Елена построила и другие церкви: в Вифлееме, на горе Елеонской, в Гефсимании и на многих святых местах, и разнообразно и богато украсила их. Однако же церковь над гробом Господним была прекраснее и больше всех. Но окончания постройки ее сама царица Елена не увидала: возвратившись к сыну, она почила о Господе, когда церковь еще не была готова, ибо невозможно было в скором времени отстроить такое большое и дивное здание, и оно едва было закончено в десять лет.
Когда же церковь была устроена вполне, благочестивый царь повелел собраться епископам со всех стран в Иерусалим на освящение храма. И прибыло сюда великое множество архиереев: из Вифинии, Фракии, Киликии, Каппадокии, Сирии, Месопотамии, Финикии, Аравии, Палестины, Египта и других стран Африки и один епископ из Персии; собралось также бесчисленное множество народа со всей вселенной, так что не все могли поместиться в пределах Иерусалима. Храм Воскресения освящен был 13 сентября 335 года, в 30 год царствования Константина, когда обновлен был и весь Иерусалим. Собравшиеся на это торжество святые отцы, по примеру ветхозаветного постановления, определили навсегда праздновать день Обновления храма. Ибо как в Ветхом Завете Иуда Маккавей, очистивши величайшее святилище – Святое Святых от осквернения сирийским идолослужением, узаконил на все времена праздновать его обновление (1Макк.4:36-59), о чем и в Евангелии упоминается: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления» (Иоан.10:22); так и в Новом Завете равноапостольный царь Константин, построив как бы второе Святое Святых, установил со святыми отцами, чтобы по всей вселенной празднуемо было Обновление великой церкви Иерусалимской, которая есть матерь всех церквей.
Итак, ныне будем праздновать ее Обновление, благодаря Христа Бога, Своими страданиями и воскресением обновившего всю тварь и очистившего святую Церковь Свою от скверн идольских. Будем обновляться и мы сами, как храмы Живого Бога, отлагая ветхого человека и облекаясь в нового; очистим себя от застаревших в нас зол и станем совершать добрые дела, начавши ходить в новой, благочестивой жизни. Тогда, – подобно тому, как люди празднуют Обновление храма рукотворенного, – ангелы будут праздновать обновление нашего храма духовного; ибо о каждом грешнике, обновляющемся покаянием, бывает на небесах радость у ангелов и с ними радуется о нем и Сам не хотящий смерти грешных Творец ангелов – Христос Господь наш, Коему слава во веки, аминь.

Тропарь, глас 4:

Якоже вышния тверди благолепие, и нижнюю споказал еси красоту святаго селения славы Твоея Господи, утверди сие во век века, и приими наша в нем непрестанно приносимая тебе моления Богородицею, всех животе и воскресение.

Кондак, глас 4:

Небо многосветлое церковь показася, вся просвещающая верныя, в нейже стояще зовем: сей дом утверди, Господи.

5761 Этот праздник называется Воскресением словущим, т.е. так называемым воскресением. Название указывает, что это не светлое воскресение и не воскресный день, но особый праздник, который хотя случается и не в воскресный день, но слывет или в народном словоупотребление именуется воскресением, потому что принадлежит храму Воскресения Христова.

5762 Тит – римский император с 79 по 81 гг. Иерусалим был завоеван Титом в 70 г., в царствование отца его Веспасиана.

5763 Адонис – древнегреческое божество, служившее олицетворением солнца, зимою умирающего и весною воскресающего; поклонение ему было весьма распространено и сопровождалось пышными торжествам, с безнравственными обрядами и играми.

5764 Макарий I был патриархом Иерусалимским с 313 по 333 г.

5765 Св. Кирилл Иерусалимский предвидел и место Воскресения, называемое Мартирион. Ибо по какой причине сие место Голгофы и Воскресения не церковью называется. как другие церкви, но Мартирион? Вероятно на основании слов пророка: в день воскресения Моего во свидетельство (в мартирион)».

5766 Елеонская или Масличная гора – одна из иудейских гор к востоку от Иерусалима, от которого отделяется долиною Кедронскою; наименование свое получила по множеству произраставших на ней масличных деревьев. Она выше других близлежащих гор, например Сиона и Мориа; с вершины ее открываются великолепные виды во все стороны. С вершины Елеонской горы Иисус Христосв сороковой день по воскресении Своем вознесся на небо. Великолепный храм, построенный здесь царицею Еленою, впоследствии обращен турками в мечеть.

5767 Гефсимания – селение или место за потоком Кедрским, при подошве горы Елеонской, где был предан Иудою (Мф.26:36; Ин.18:1-3). Гефсимания – по-русски значит: место маслин, или точило для выжимания сока из маслин. Сад Гефсиманский и теперь еще показывают при подошве горы Елеонской – с южной ее стороны; в саду указывают и место Гефсиманской молитвы Господа пред Голгофскими страданиями, равно и погребальный вертеп Богоматери, где теперь находится гроб Ее.

5768 Смерть царицы Елены последовала в 327 году.Вратата на храма "Гроб Господен" в Йерусалим.
Рисунка
Дмитрий А. Белюкин


Изглед от вътрешността на храма на Гроба Господен в Йерусалим.


Иисус Христос Вседържител (Пантократор).
Мозайка в базиликата на Гроб Господен в Йерусалим.


Память святых мучеников Гордиана, Макровия, Илии, Зотика, Лукиана и Валериана


Сии мученики пострадали при Ликиние. Гордиан был из Каппадокии, Макровий из Пафлагонии; оба они были юношами и за свою твердую веру во Христа пострадали раньше в г. Томах. Повелением князя Максима они, после многих мучений, были усечены мечом. Св. Валериан горько плакал на гробе мучеников и, рыдая, скончался.

5780 Пострадали в начале IV века. Каппадокия и Пафлагония – области Малой Азии. Под Скифией разумеются, вероятно, ее колонии на черноморском побережье. Г. Томы – ныне Кюстендже, морской порт Румынии.

Память преподобного Петра в Атрое


Сей преподобный от самой утробы матерней был освящен Богом. Всю свою жизнь он провел в посте и непрестанной молитве; совершил много чудес; между прочим, прошел чрез реку Галис как бы посуху. Он так удручил свое тело железными веригами, что казался скорее тенью, чем человеком. Угодив Богу, он, спустя довольное время, в мире скончался.

5781 Галис – река северо-западной Малой Азии, протекает через Каппадокию и Галатию и впадает в Черное море. Под Атроею должно разуметь неизвестный ныне город в Малой Азии. Преподобный Петр подвизался при патриархе Константинопольском Тарасие (784–806 88.) и при византийском императоре Никифоре (802–811 гг.).

Память святых мучеников Селевка, Стратоника, Кронида, Леонтия и Серапиона


Святой Селевк был из Галатии, Стратоник из Никомидии Вифинийской; Кронид же, Леонтий и Серапион из Египта. После многих мучений мучители связали свв. Крониду, Леонтию и Серапиону руки и ноги и бросили их в море. Морские волны выбросили их святые мощи на сушу. Ангелы повелели христианам предать их погребению. Святой Селевк пострадал в Галатии. Его много мучили различными муками, и наконец, предали на съедение зверям. Святой же Стратоник пострадал так: Вифинийский правитель велел привязать его после многих мучений к двум пригнутым ветвям дерева; затем отпустил эти ветви, и св. мученик был разорван на две части и так предал Богу дух свой.

5782 Мученичество их относится к III веку. Кронид, Леонтий и Серапион, после многих мук, потоплены в море в Египте, около 237 г., в Александрии при Максимине I, Стратоник пострадал в Никомидии Вифинской (память его празднуется еще 9 сентября).


† ВИЖТЕ ОЩЕ

ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА

ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО

ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ

Какво Бог ни е завещал относно Преданието

Отстъплението от вярата наречено "нов стил" - I-ва част

Цитати от нашата книжка

Театърът на антихриста

Защо се премахва вероучението

За старостилния икуменизъм

Народе, народе...

Защо гласуването е грях пред Бога

ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА

Против юдомасонството

ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ МАСОНСТВОТО

КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО

Изповедание на вярата

 ↑